موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت کارآفرینی

جهت اشنایی با موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته مدیریت کارافرینی به مقاله زیر سر بزنید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

برخی از موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت کارآفرینی

 

 •  مدل‌سازی اثر سبك رهبري تحول آفرين بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي خلاقیت سازماني

 • طراحی مدل زیست بوم کارآفرینی  استارت‌آپ‌ها

 • طراحی مدل زیست بوم کارآفرینی  کسب و کارهای خانگی

 • طراحی مدل زیست بوم کارآفرینی  کسب و کارهای روستایی

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای سبز در مناطق روستایی

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر شکست کارآفرینان

 • ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی در صنعت ...

 • طراحی الگوی توسعه کارآفرینی رسانه‌ای

 • مدل‌سازی رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی

 • طراحی الگوی توسعه کارآفرینی دیجیتال

 • طراحی الگوی توسعه کارآفرینی فرهنگی

 • طراحی الگوی توسعه اکوسیستم کارآفرینی در فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی

 • طراحی الگوی توسعه فرشتگان کسب و کار

 • طراحی الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی

 • طراحی مدل زیست بوم کارآفرینی  شبکه‌های اجتماعی بومی جدید

 • استفاده از روش‌های فرا ابتکاری بمنظور طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین

 • مدل‌سازی اثر سبك رهبري تحول آفرين بر  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي فرهنگ سازماني

 • مدل‌سازی اثر سبك رهبري تحول آفرين بر  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي هوش سازماني

 • مدل‌سازی اثر شهروندی سازماني و  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي  بر کارآفرینی سازمانی

 • مدل‌سازی اثر یادگیری سازماني و  بر کارآفرینی سازمانیبا نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی تاثير فلات زدگي شغلي بر  بر کارآفرینی سازمانی و با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ادراكي موثر بر  بر کارآفرینی سازمانی در شغل با روش AHP فازی

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر  بر کارآفرینی سازمانیبا نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی اثر سبك رهبري تحول آفرين بر  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی تاثيرگذاري بالندگي و فرهنگ سازماني با نقش ميانجي  بر کارآفرینی سازمانی

 • مدل‌سازی تاثيرگذاري بلوغ و  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی بهره‌وری کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رهبر تحول گرا

 • مدل‌سازی هويت سازماني و  بر کارآفرینی سازمانی با نقش ميانجي

 • اخص‌هاي رفتاري

 •  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه بین تعهد سازمان و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه بین سبک رهبري سازمان و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه بین خلاقيت سازماني و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی عوامل موثر بر شناسایی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

 • شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینی در سازمان ....

 • تدوین استراتژی بهینه مدیریت کارآفرینی با استفاده از ماتریس سوات SWOT

 • ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

 • شناسایی و رتبه‌بندی موانع کارآفرینی

 • تدوین استراتژی توسعه کارآفرینی سازمان

 • بررسی رابطه ساختار سازمان و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کارآفرینی سازمانی

 • بررسی رابطه رهبری سازمان و کارآفرینی سازمانی

 

موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت کارآفرینی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 379 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×