موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت ورزشی

موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت ورزشی را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی موسسه در رشته مدیریت ورزشی:

 • ارزیابی میزان تاثیر حضور در ورزش بر شهرت برند (موردی ...)

 • فرصت‌های کارآفرینی در صنعت ورزش

 • طراحی مدل مدیریت کیفیت (TQM) در حوزه ورزش و ارتباط آن با ارتقاء بهره‌وری ورزشی (فدراسیون ...

 • طراحی مدل ارتباط سبک رهبری تحول آفرين ، استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان در فدراسیون ..

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری ارتباط سرمایه فکری، سرمایه روان‌شناختی و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون ..

 • رابطه بين توانمندسازي منابع انساني واثر بخشي سازمان در فدراسیون ..

 • تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان کالای ورزشی

 • شناسایی و رتبه‌بندی راه‌کارهای توسعه توریسم ورزشی در استان ... با متد تحلیل سلسله مراتبی فازی

 • تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد swot

 • -شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال

 • -شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی دبیران ورزش با روش AHP فازی

 • -بررسی عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی تربیت‌بندی دانشگاه‌ها

 • -ارزیابی عملکرد فدراسیون ... با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)

 • -رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان (دبیران ورزش)

 • تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • مدل‌سازی الگوها

 •  شایستگی سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • مدل‌سازی رابطه استراتژی سازمان و ارزش‌های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وري منابع انساني سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • بررسی رابطه بین توان‌مندی منابع انسانی و اثربخشی سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان استان ...

 • تبیین رابطه سبک‌های رهبری با عملکرد سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان تهران: نقش میانجی تعهد کارکنان

 • مدل‌سازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

 • تبیین ارتباط میان مسئولیت اجتماعی و عدالت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با درنظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر میانجی

 

 

موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت ورزشی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 427 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: پایان نامه
ورود ثبت نام
×