علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

گروه‌ها
آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش بزرگسالان
آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش بهسازی منابع انسانی
برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی آموزشی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی
برنامه‌ریزی درسی

برنامه‌ریزی درسی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش برنامه‌ریزی درسی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تحقیقات آموزشی

تحقیقات آموزشی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش تحقیقات آموزشی
تربیت اسلامی

تربیت اسلامی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش تربیت اسلامی
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش تکنولوژی آموزشی
علوم تربیتی

علوم تربیتی

مخصوص دانشجویان رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی
مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.