معرفی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی

برخی از کلمات کلیدی ایران‌تز تدبیرساز در مورد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی را در مقاله زیر می‌توانید ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی

 

رشته برنامه ریزی درسی یکی از مهمترین رشته های آموزشی، تربیتی است که سعی در تطابق کتابها، سرفصل های آموزشی، واحدهای درسی و کل محتوای درسی و آموزشی با آنچه نیاز روز جامعه هست دارد. همچنین تطابق محتوای آموزشی با فرهنگ، مذهب، سنن و هویت ملی، یکی از تکالیف سختی است که به عهده این رشته است. بخصوص اهمیت رشته برنامه ریزی درسی برای کشور ما ایران دوچندان است چراکه در کشور ما تنوع فرهنگی زیادی بواسطه وجود اقوام و مذاهب مختلف وجود دارد لذا محتوای کتب و سرفصل های آموزشی باید به گونه ای باشد که علاوه بر اعتلای آموزشی، فرهنگی، در تضاد با هیچ مذهب، آئین، قوم یا پیشینه تاریخی نباشد.

‌‌‌در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Language Culture and Curriculum

523

1.571

0.000810

JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES

1,759

1.420

0.001100

CURRICULUM INQUIRY

921

0.981

0.000840

Curriculum Matters

12

0.000

0.000000

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته برنامه ریزی درسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

برنامه ریزی درسی نظریه و عمل

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پژوهش در برنامه ریزی درسی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مطالعات برنامه درسی 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پژوهشهای برنامه درسی 

دانشگاه شیراز

پژوهش های کیفی در برنامه درسی

دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی عبارتند از :

(مقالات آماده انتشار)]

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

آزادسازی تصمیم گیری

آزادی علمی‌

آزمون

آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب

آزمون عملکردی

آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

آسیب‌شناسی

آمایش سرزمین

آمریکا

آموزش

آموزش ابتدایی

آموزش اثربخش

آموزش ارزش‌ها

آموزش الکترونیکی

آموزش انتقادی

آموزش انشانویسی

آموزش بالینی

آموزش تاریخ

آموزش تعلیمات اجتماعی

آموزش خلاقیت

آموزش دولتی

آموزش ریاضی

آموزش ریاضیات انتقادی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان خارجی

آموزش زبان فارسی

آموزش زیست محیطی

آموزش صلح

آموزش ضمن خدمت

آموزش عالی

آموزش عربی

آموزش علوم

آموزش علوم تجربی

آموزش فارسی

آموزش فناوری

آموزش متوسطه

آموزش مجازی

آموزش محیط زیست

آموزش مستقیم

آموزش ملتی

آموزش نیکوکاری

آموزش هنر

آموزش و برنامه درسی

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش انتقادی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش پیش از دبستان

آموزش چندفرهنگی

آموزش کارآفرینی

آموزشگاه

آموزش‌های ضمن خدمت

آموزه‌های دینی اسلام

آموزگاران پایه ششم

آگاهی انتقادی

آیزنر

ا

ابتدائی

ابزار ارزشیابی توصیفی

ابزار مالی

ابعاد اجتماعی و سیاسی

اتباع خارجی

اثبات

اثر بخشی

اثربخشی

اثربخشی برنامه درسی

اجتماع یادگیری حرفه‌ای

اجرا

اجرای برنامه درسی

اجرای برنامه‌درسی

اجرای نوآوری

احساس تعلق به مدرسه

احساس حضور

اختلال بیان نوشتاری

اختلالات دیکته نویسی

اختلالات ویژه یادگیری

اخلاق

اخلاق آموزشی

اخلاق حرفه ای

ادبیات کودکان

ادراک دانشجویان

ادراک معلمان

ارزش بسامدی

ارزشیابی

ارزشیابی از اساتید

ارزشیابی برنامه

ارزشیابی برنامه درسی

ارزشیابی برونداد

ارزشیابی تحصیلی

ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی اجرا شده

ارزشیابی توصیفی قصد شده

ارزشیابی توصیفی- کیفی

ارزشیابی درونداد

ارزشیابی زمینه

ارزشیابی فرایند

ارزش های چندفرهنگی

ارزیابی

ارزیابی وضعیت

اریگامی

استاد تربیت‌معلم

استادان

استان فارس

استاندارد

استدلال ریاضی

استعدادهای درخشان

استنبرگ

اسلامی­کردن دانش

اسلامیت

اسکوزموزه

اشتباهات مفهومی

اصالت

اصالت و بسط تفکر

اصول آموزش بزرگ‌سالان

اصول طراحی چند‌رسانه‌ای

اصول گرایس

اضطراب امتحان

اعتباربخشی

اعتبارسنجی

اعتباریابی

اعتباریابی برنامه درسی

اعضای هیأت علمی

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد مقاومتی

اقدام پژوهی

الگو

الگوهای طراحی آموزشی

الگوهای یاددهی ـ یادگیری

الگوی ADDIE

الگوی آموزش خلاقیت پلسک

الگوی آموزش همراه با تولید

الگوی ارزشیابی سیپ

الگوی اقتضایی

الگوی برنامه درسی

الگوی تطبیق

الگوی تغییر برنامه‌ی درسی

الگوی دیک و کاری

الگوی روبرتس

الگوی زیرنظام برنامه درسی

الگوی طراحی آموزشی بایبی

الگوی طراحی آموزشی دیک و کری

الگوی طراحی آموزشی گانیه

الگوی مدیریت آموزش

الگوی مطلوب

الگوی مفهومی

الگوی کارورزی

الگوی کیفی

الگوی یادگیری

املا

امکان سنجی

امکان‌پذیری القاء

انتخاب رشته

انتظار عملکرد

انتقال یادگیری

اندیشه ی انتقادی

انسان شناسی آموزش و پرورش

انسجام

انشا

انعطاف پذیری

انگلیسی

انگیزش

انگیزش تحصیلی

انگیزش درونی

انگیزش پیشرفت تحصیلی

انگیزه و پیشرفت تحصیلی

اهداف

اهداف برنامه درسی

اهداف مصوب

اول ابتدایی

اولویت بندی

اکرز(ECERS)

ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی

ایران

ایرانیت

ب

بار شناختی

بازده‌های شناختی

بازنمایی عریان

بازنمایی کمک کننده

بازنگری

بازنگری برنامه درسی

بازی آموزشی

بالندگی حرفه‌ای معلمان

باور معرفت شناختی

باور معرفت‌شناختی

باورها و گرایش ها

باورهای خام

باورهای دانش آموزان

باورهای مترقی

باورهای معرفت‌شناختی

باورهای معلم

بدیعه پردازی

برابری آموزشی

برتری دانشی

برتری زبانی و نژادی

برتری سبک زندگی فردی و اجتماعی

برساخت‌های ذهنی مدیران

برنامه درسی

برنامه درسی اجرا شده

برنامه درسی اجراشده

برنامه درسی ادراک شده

برنامه درسی اسلامی

برنامه درسی بومی

برنامه درسی بین المللی

برنامه درسی تبلوریافته

برنامه درسی تجربه شده

برنامه درسی تدوین شده

برنامه درسی تربیت‌معلم

برنامه درسی تلفیقی

برنامه درسی دوره متوسطه

برنامه درسی ریاضی

برنامه درسی شیمی

برنامه درسی صلح محور

برنامه درسی ضمنی

برنامه درسی عربی پایه دهم

برنامه درسی عقیم

برنامه درسی علوم تجربی

برنامه درسی علوم تلفیقی

برنامه درسی عمومی

برنامه درسی غیررسمی

برنامه درسی فارسی

برنامه درسی قبل از تولد

برنامه درسی قرآن

برنامه درسی قصد شده

برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

برنامه درسی محرَّف

برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی مطالعات اجتماعی

برنامه درسی معنوی

برنامه درسی مغفول

برنامه درسی ملی

برنامه درسی منسوخ

برنامه درسی موضوعی تربیتی

برنامه درسی نال

برنامه درسی پنهان

برنامه درسی پژوهش‏محور

برنامه درسی پیش دبستانی

برنامه درسی چند فرهنگی

برنامه درسی کار و فن آوری

برنامه درسی کارآفرینی

برنامه درسی کسب شده

برنامه درسی کنجکاومحور

برنامه درسی. هدف

برنامه درسی‎ ‎پست مدرن

برنامه ریزان درسی

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی دوزبانه

برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه

برنامه های درسی

برنامه ی درسی

برنامه ‏درسی

برنامه‌ درسی

برنامه‌ درسی شایستگی‌محور

برنامه‌ درسی ملی

برنامه‌درسی

برنامه‌درسی تجربه شده

برنامه‌درسی دانشجو

برنامه‌ریزی درسی

برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور

برنامه‌ریزی درسی مدرسه – محور

برنامه‌ی درسی

برنامه‌ی درسی تاریخ

برنامه‌ی درسی زبان آموزی

برنامه‌ی درسیِ تربیت اجتماعی

برنامه‌ی ‌درسی پنهان

برنامه‌ی‌ درسی

برنامۀ درسی

برنامۀ درسی آموزش زبان انگلیسی

برگه های امتحانی

بلوغ

بهسازی برنامه‌درسی

به‌سازی آموزشی

به‌سازی برنامه درسی

به‌سازی معلمان

بوردیو

بومی‌سازی

بین رشته‌ای

بین‌المللی سازی

بی‌کرانگی

ت

تأثیر کوچه‏باغی

تاریخ بازنگری برنامه درسی

تبلور مثبت

تبلور منفی

تجارب دانش ­آموزان

تجارب دانشجویان

تجارب معلمان

تجارب یادگیری

تجارب یادگیری ناسازگار

تجربه معلمان

تجربه‌ی استادان

تجویز مداخله گرای تشخیصی

تحلیل محتوا

تحلیل محتوای کتاب درسی

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

تحلیل محتوای کیفی

تحلیل محتوای کیفی قیاسی

تحلیل محتوی

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان انتقادی

تخیل

تدریس

تدریس به عنوان رشته عملی

تدریس حرفه‌ای

تدریس دانشگاهی

تدریس ماهیت علم

تدریس مجازی

تدریس هنرمندانه

تدریس کامیاب

تدریس کورر محور

تدریس- محور

تربیت اخلاقی

تربیت اسلامی

تربیت جنسی

تربیت حرفه‌ای

تربیت دینی

تربیت شهروندی

تربیت لیبرال

تربیت مربی پیش‌دبستانی

تربیت معلم

تربیت معلم/ مدرس

تربیت معنوی

تربیت هنری

تربیت‌بدنی

تربیت‌معلم

تصاویر بی فایده

تصاویر ضروری

تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری مالی

تعارض‌های دولت و ملت

تعامل

تعامل آموزشی

تعامل معلم- یادگیرنده

تعلیم و تربیت انتقادی

تعلیم و تربیت دموکراتیک

تعلیم و تربیت غیررسمی

تعلیمات اجتماعی

تغییر

تغییر برنامه درسی

تغییر برنامه‌درسی

تغییر در نظام آموزشی

تغییر مطلوب از منظر معلمان

تغییرات آموزشی

تغییرمعلم

تفاوت جنسیتی

تفریق‌های اساسی

تفسیر المیزان

تفکر

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی "

تفکر معلمان

تفکر و پژوهش

تقطیع

تلفن همراه

تلفیق

تلفیق افقی

تلفیق عمودی

تلفیق فاوا

تمرکز و عدم تمرکز

تمرکززدایی

تنوع فرهنگی

تنیده و آشیانه‌ای فوگارتی

تهران

توازن

توانایی‌ها و علایق دانش‌آموزان

توسعه حرفه ای

توسعه حرفه‏ای

توسعه مفهومی

توسعه‌ی شایستگی رهبری

تکنولوژی آموزشی

تکنیک ویلیام رومی

تکنیک­های متن­کاوی

تیزهوش

تیزهوشان

ث

ج

جابه جایی پارادایم

جاذبه های گردشگری و مهاجرت

جامعه

جامعه شناسی زبان

جامعه‌شناسی دانش

جامعیت

جدال‌های پارادایمی

جدول جدول مقاله شماره 5

جزمیت مذهبی

جمع‌های اساسی

جنبه‌های روان‌شناختی

جنین

جهانی

جهانی شدن

جهانی‌شدن آموزش عالی

جهت‌گیری التقاطی ناسازوار

جهت‌گیری هدف

جهت‌گیری‌های برنامه درسی

جهت‌گیری‌های تدریس

جهت‎گیری برنامه‎درسی

جهت‎گیری عملی برنامه‌درسی

جو اجتماعی

جو یادگیری

جوّ کلاسی

ح

حرفه معلمی

حقوق مدنی

حل مسئله

خ

خبرگی و نقادی

خرد

خشونت

خلاقیت

خلاقیت ریاضی

خواندن

خودپنداره تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی

خودکارآمدی کامپیوتر

خّلاقیت

د

دارت آموزشی

داستان

دانش آموز

دانش آموزان دختر

دانش آموزان کم توان ذهنی

دانش بومی

دانش تدریس

دانش عملی معلمان

دانش قدرتمند

دانشجو

دانشجو- معلم

دانشجومعلم

دانشجومعلمان

دانشجوی تحصیلات تکمیلی

دانشجویان

دانشجویان دکتری مهندسی

دانشکده معماری

دانشگاه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه مشهد

دانشگاه کرمان

دانش‌آموخته نظام آموزش و پرورش

دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان

دانش‌آموز

دانش‌آموز دختر

دانش‌آموزان

دانش‌آموزان دختر

دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دانش‌آموزان دوره متوسطه

دانش‌آموزان پایه چهارم

دانش‌آموزان پایه‌ی هشتم

دانش‌آموز‌‌ان توان بالا

دانش‌آموز‌‌ان توان پایین

دانش‌عملی

دانش‌پایه علمی

دانش‎آموزان با ناتوانی هوشی

دبستان

دبیران عربی

دبیران و مدیران

درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی

درس تاریخ

درس تفکر و پژوهش

درس حرفه و فن دوره راهنمایی

درس دین وزندگی- جذابیت

درس علوم تجربی

درس پژوهی

دروس تربیتی

دروس عمومی

دروس معارف اسلامی

درک ابزاری

درک رابطه‌ای

درک مطلب

درک مفاهیم

درک و فهم

درک و نگرش

دستآوردهای برنامه درسی ضمنی

دستاورد

دلالت‌های تربیتی

دلفی فازی

دموکراسی

دورة اول متوسطه


دوره متوسطه

دوره متوسطه اول

دوره متوسّطه

دوره کاردانی

دوره کارشناسی ارشد

دوره ی ابتدایی

دوره ی راهنمایی

دوره ‌ابتدایی

دوره‌ی ابتدایی

دوره‌ی راهنمایی

دوره‌ی متوسطه

دوزبانگی

دوم و سوم متوسطه

دیدگاه دیسیپلینی

دیدگاه شناختی– رشدی

دیدگاه عملی

دیدگاههای برنامه درسی

دیدگاه‌های برنامه درسی

دیسیپلین

دین تجربه‌شده

دین و زندگی

ذ

ر

رئالیسم استعلایی

رابطۀ میان نظریه و عمل

راهبرد یادگیری

راهبرد یادگیری و تدریس کلاس درس

راهبردهای تدریس

راهبری

راهنمای تدریس ریاضی و علوم

راهنمایی

راهکارها"

رشته آموزش ابتدایی

رشته تحصیلی

رشته معماری

رشته ی برنامه درسی

رشته‌های تحصیلی

رشته‌های علوم تربیتی

رشد اخلاقی

رضایت

رضایت یادگیری

رفتار جامعه پسند

رفتار حمایت گرا

رفتار زیست محیطی

رفتارهای تحصیلی

رهبری برنامه درسی

رهبری توزیع‌یافته

رهبری معلم

رهبری موقعیتی

رواسازی

روان‌ رنجورخویی

روان‏شناسی‏زبان

روایت تاریخی

روایت های زندگی

روایی

روش

روش آموزش تفکر انتقادی

روش بیهام و مایر

روش تدریس

روش تلفیقی

روش سازه نگر

روش پدیدارنگاری

روش پیکره نگر

روش کیفی

روش کیو

روش‌های تدریس

رویکرد

رویکرد ترکیبی

رویکرد تطبیقی

رویکرد تفکیکی

رویکرد راهبردی

رویکرد زیبایی‌شناسانه

رویکرد شایستگی محور

رویکرد شناختی

رویکرد معماری دانش

رویکرد کیفی

رویکردها

رویکردهای یادگیری

رویکرد‌های تلفیق برنامه درسی

روی‌کرد تربیتی

ریاضی

ز

زاهدان

زبان

زبان آلمانی

زبان تخصصی

زبان شناسی آموزشی

زبان شناسی محیط‌زیست

زبان عربی

زبان فارسی

زبان کردی

زبان‌آموزی

زبان‏آموزی

زیبایی‌شناسی

زیرساختارها

س

ساختار

ساختار کلاس

ساختارگرایی

ساختن گرایی

سازماندهی

سازنده گرایی

سازنده‌گرایی

سازواری فلسفی

سازگارسازی برنامه درسی

سبک تفکر

سبک یادگیری

سخت‌گیری

سخن گفتن

سخنرانی

سرآمد

سرمایه اجتماعی

سلامت

سلامت جنسی

سنتزپژوهی

سنت‌گرایی

سند برنامه درسی ملی

سند برنامه ‌درسی ملی

سواد

سواد اقتصادی

سواد انرژی

سواد خواندن

سواد زیست محیطی

سواد سیاسی

سواد علمی

سواد فناوری

سواد مالی

سوادآموزان

سودای سود

سوم متوسطه

سیاست

سیالی

سید‌حسین نصر

سیلور

ش

شاخص

شاخص های تربیتی

شایستگی

شایستگی اعضای هیأت علمی

شایستگی عمل فکورانه

شایستگی های حرفه ای معلمان

شایستگی های فناورانه

شایستگی‌ حرفه‌ای معلم

شایستگی‌های تدریس

شایستگی‌های دانش‌آموزان

شایستگی‌های پژوهشی

شایستگی‎های کانونی

شبکه‌های اجتماعی

ششم ابتدایی

شعر

شناسایی

شهر نیشابور

شهر کرمانشاه

شهر یاسوج

شهرستان ارومیه

شهرستان نجف‌آباد

شوآب

شواب

شیراز

ص

صحت علمی

صلاحیت‌‌های معلمی

صلح بی‌کران

ض

ضربت جوزف شواب بر تدریس سطحی

ضریب درگیری

ضریب درگیری دانش آموزان

ط

طراحی

طراحی آموزشی

طراحی الگو

طراحی برنامه درسی

طراحی برنامه‌ی درسی

طراحی راهبردهای یاددهی یادگیری

طراحی محتوای آموزشی الکترونیکی

طرح آزمایشی برنامه درسی

طرح کلیات نظام آموزش و پرورش

ع

عادات ذهن

عاطفه

عدالت آموزشی

عقلانیت ارتباطی

عقلانیت انتقادی

عقلانیت رسمی

عقلانیت نظری

علم و فناوری نانو

علوم

علوم اجتماعی

علوم اعصاب فرهنگی

علوم انسانی

علوم تجربی

علوم پایه

علی- مقایسه‌ای

عمل

عمل فکورانه

عمل فکورانه و معلمی کردن

عملکرد استادان

عملکرد تحصیلی

عملکرد کارکنان

عملی

عمل‌کرد نظارتی

عناصر برنامه درسی

عناصر برنامه‌درسی کلاین

عناصر نُه گانه کلاین

عناصر نگاره نویسی

عنصر محتوا

عنصرهای برنامه‌درسی

عوامل اثرگذار

عوامل فردی

عوامل فیزیکی و روانی

عوامل مدرسه

عوامل مدیریتی

عوامل مرتبط با معلم

عوامل موثر

عوامل موفقیت

غ

غیرمتمرکز

ف

فارسی

فارسی ابتدایی

فرآیند تدریس

فرآیند یاددهی – یادگیری

فرآیندهای یاددهی-یادگیری

فراتحلیل

فراترکیب

فرسودگی تحصیلی

فرصت‌های یادگیری

فرنکنستاین

فرهنگ

فرهنگ آموزش

فرهنگ ایرانی- اسلامی

فرهنگ برنامه درسی

فرهنگ بین‌الملل

فرهنگ رضوی(ع)

فرهنگ مقصد

فضای کلاس شاد

فعال و غیر فعال

فعال و غیرفعال

فعالیت فوق برنامه

فعالیت‌ فرهنگی

فعالیت‌های یادگیری

فعالیت‌های‌‌ خلاقانه ریاضی

فلسفه اسلامی

فلسفه برای کودکان

فلسفۀ میان فرهنگی

فناوری آموزشی

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

فنی و حرفه‌ای

فنی و حرفه‌ای‌

فهم

ق

قابلیت سیستم

قرآن کریم

قصد شده

قصد نشده

قصد کارآفرینانه

قضاوت بالینی

قومیت و فرهنگ

ل

لوین

م

مؤلفه

مؤلفه‌های برنامه درسی

مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان

مؤلفه‌های نظام آموزشی

مؤلفه‌های کاربردی

ماهیت علم

مایکل یانگ

مبانی اجتماعی

مبانی عصب- فرهنگی

مبانی فلسفی

مبانی نظری تحول بنیادین

متخصص برنامة درسی

متغیرهای جمعیت‌شناختی

متن فارسی

متوسطه

محتوا

محتوای الکترونیکی

مدارس

مدارس استعداد درخشان

مدارس عادی

مدارس متوسطه

مدارس هوشمند

مدرسان

مدرسه ابتدایی

مدرسه ایده‌آل

مدرسه تصوری

مدرسه تعاملی

مدرسه – محوری

مدل

مدل ارزشیابی هاموند

مدل اشور

مدل برنامه‌ی درسی

مدل تمرکززدایی

مدل دیک و کری

مدل معادلات ساختاری

مدل معادله ساختاری

مدل مفهومی

مدل‌های دانه تسبیحی

مدیر اسلامی

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت خشم

مدیریت صنعتی

مدیریت کلاسی

مراقبت های شخصی

مراکز آموزش‌های آزاد

مراکز پیش از دبستان

مربی

مربیّان تربیت جنسی

مردم‌نگاری آموزشی

مسؤولیت‌های استادان

مسؤولیت‌پذیری

مسئولیت حرفه‌ای

مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت‌پذیری

مسائل کلامی

مسیر اثربخشی

مشارکت

مشاوره

مطالعات اجتماعی

مطالعات برنامه درسی

مطالعات تطبیقی

مطالعات پدیدارشناختی

مطالعه ترکیبی

مطالعه تطبیقی

مطالعه پدیدار شناختی

مطالعه کیفی

مطالعه‌ی ترکیبی اکتشافی متوالی

معادله درجه اول

معرفت‌شناختی تربیت

معلم

معلم جایگزین

معلم فناور

معلم فکور

معلم فیزیک

معلم هنر

معلم هنرمند

معلم پژوهنده

معلمان

معلمان ابتدایی

معلمان به عنوان روشنفکران

معلمان دوره‌ی ابتدایی

معلمان پایه‌ی ششم ابتدایی

معنای فعال کورره

معنویت

مقاله

مقاومت

مقطع ابتدایی

مقطع متوسطه

مقولات محوری

مقوله‌ی مرکزی

مقیاس

ملاک

ملی

منشور حقوق شهروندی

منطق آشکار-مکتوب

منطق برنامه درسی

منطق میدان

منظری اسلامی

مهارت حل مسأله

مهارت نوشتاری

مهارت های مدیریت زمان

مهارتهای زبانی

مهارت‌های اجتماعی

مهارت‌های نوشتاری

مهارت‌هایپیش‌حرفه‌ای

موانع

مولفه

مولفه‌های خلّاقیت

موک

مک‎نیل

میدان آموزش

ن

نابرابری جنسیتی

نادینگز

نظام آموزش عالی

نظام برنامه درسی

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

نظریه

نظریه بازسازی اجتماعی

نظریه برنامه‎درسی

نقد

نمادها (مولفه ها)

ه

هنری ژیرو

هویت حرفه‌ای

هویت ملی

و

واژگان کلیدی: آموزش جهانی

ویژگی های آموزش

پ

پارادایم

پاسخ‌گویی

پایایی

پایستگی تحصیلی

پایه ششم

پایه ششم ابتدایی

پایه هفتم

پایه چهارم ابتدایی

پایه­های هفتم و هشتم تحصیلی

پایه‌ی ششم ابتدایی

پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ششم

پدافند غیرعامل

پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی

پدیدار شناختی

پدیدار شناسی

پدیدارشناختی

پدیدارشناسی

پدیدارنگاری

پراگماتیسم

پرسش و پاسخ

پروژه

پنهان

پوشه‌ی کار

پژوهش

پژوهش تاریخی

پژوهش در عمل

پژوهش کیفی

پیامدهای آموزشی

پیامدهای نابرابری

پیش دبستان

پیش دبستانی

پیش دبستانیی

پیش فرض فلسفی

پیشرفت تحصیلی

چ

چارچوب برنامه درسی

چارچوب سنجش

چارچوب مفهومی

چالش‌های برنامه‌ی درسی

چک‌لیست (فهرست وارسی)

ژ

ک

کار و دانش

کار و فناوری

کارآفرین

کارآفرینی

کارآفرینی آموزشی

کارآمدی فرهنگی

کاربرد

کاردانش

کارشناسان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناسی‌ارشد

کارورزی

کارورزی فکورانه

کتاب درسی

کتاب درسی تاریخ ادبیات

کتاب درسی عربی

کتاب درسی علوم تجربی

کتاب دین و زندگی

کتاب راهنمای معلم

کتاب علوم تجربی

کتاب مطالعات اجتماعی

کتاب های درسی

کتاب‌های درسی

کتاب‌های درسی تاریخ

کسر

کسره‏ ی اضافه

کلید واژه‌ها: الگوی آموزشی

کلیدواژه: برنامه‎درسی

کمک کردن

کنجکاوی

کورر

کورر انفعالی

کورر فعال

کورر پسامدرن

کیفی

کیفیت

کیفیت آموزشی

کیفیت بخشی آموزشی

کیفیت برنامه درسی

کیفیت تجارب یادگیری

کیفیت فرآیندهای یاددهی- یادگیری

گ

گاتستاین

گراندد تئوری

گشودگی به تجربه

گفت و گوی میان فرهنگی

گفتمان

گفتمان پست‌مدرن

گوش دادن

گونه‌های دین‌داری

ی

یادگیری

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تز  بهره‌مند شوید :

 

مشاوره رایگان   02140220450

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 359 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×