گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی است که به تربیت متخصصانی می‌پردازد که هدفشان ارتقای فعالیت‌های آموزش نیروی انسانی در سطح سازمان‌ها و نهادهای جامعه است.

هدف اصلی این گرایش، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها از طریق آموزش و توسعه‌ی مهارت‌ها و دانش آن‌ها، به منظور افزایش کارایی و اثربخشی آن‌ها در انجام وظایفشان است.

برخی از مهم‌ترین وظایف فارغ‌التحصیلان این گرایش عبارتند از:

نیازسنجی آموزشی: شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در سطوح مختلف سازمانی
طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی: تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای شناسایی شده و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی
اجرا و برگزاری دوره‌های آموزشی: برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری، مجازی یا ترکیبی
ارزشیابی و اثربخشی برنامه‌های آموزشی: سنجش و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی و ارائه‌ی بازخورد به ذینفعان
مدیریت منابع آموزشی: مدیریت منابع و تجهیزات آموزشی و به کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی
مشاوره و راهنمایی شغلی: ارائه‌ی مشاوره و راهنمایی شغلی به کارکنان در انتخاب مسیر شغلی و ارتقای شغلی
تحقیق در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی: انجام تحقیقات در زمینه‌های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارائه‌ی راهکارهای علمی برای بهبود عملکرد سازمان‌ها

برای ورود به این گرایش، دانشجویان باید در مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی یا رشته‌های مرتبط با مدیریت منابع انسانی، روانشناسی یا مشاوره تحصیلی و شغلی به تحصیل پرداخته باشند.

برخی از دروسی که در این گرایش تدریس می‌شوند عبارتند از:

مبانی آموزش بزرگسالان
مدیریت منابع انسانی
آمار استنباطی پیشرفته
روش‌های تحقیق پیشرفته
بهسازی سازمانی (OD)
رفتار سازمانی
زبان تخصصی
مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی
طراحی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت
ارزشیابی دوره‌های آموزشی
روش‌های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی
آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته
آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی
کارورزی در آموزش بهسازی

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

1. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در آموزش و بهسازی منابع انسانی:

بررسی کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در شخصی‌سازی آموزش، ارائه بازخورد خودکار، و ایجاد سیستم‌های هوشمند یادگیری
مطالعه اثربخشی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در ارتقای مهارت‌ها و دانش کارکنان
بررسی چالش‌های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در آموزش و بهسازی منابع انسانی

2. آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر دیجیتال:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در دنیای دیجیتال
ارائه راهکارهایی برای استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و بازی‌های ویدئویی در آموزش و بهسازی منابع انسانی
مطالعه اثربخشی آموزش‌های مجازی و آنلاین در ارتقای مهارت‌ها و دانش کارکنان

3. تنوع و شمول در آموزش و بهسازی منابع انسانی:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ایجاد برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که برای همه کارکنان، صرف نظر از پیشینه، نژاد، جنسیت، گرایش جنسی و ...،  مناسب باشد
ارائه راهکارهایی برای ایجاد یک محیط آموزشی و کاری فراگیر و عادلانه
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که بر تنوع و شمول تمرکز دارند

4. یادگیری مادام العمر و توسعه مهارت‌های آینده:

بررسی اهمیت یادگیری مادام العمر برای کارکنان در دنیای در حال تغییر
ارائه راهکارهایی برای تشویق و حمایت از کارکنان برای یادگیری مهارت‌های جدید
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که بر یادگیری مادام العمر و توسعه مهارت‌های آینده تمرکز دارند

5. سلامت و رفاه کارکنان در محل کار:

بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در ارتقای سلامت و رفاه کارکنان
ارائه راهکارهایی برای ایجاد یک محیط کار سالم و حمایتی
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که بر سلامت و رفاه کارکنان تمرکز دارند

6. آموزش و بهسازی منابع انسانی در بخش دولتی:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در بخش دولتی
ارائه راهکارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی بخش دولتی از طریق آموزش و بهسازی منابع انسانی
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی در بخش دولتی

7. آموزش و بهسازی منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارائه راهکارهایی برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

8. اخلاق در آموزش و بهسازی منابع انسانی:

بررسی اصول اخلاقی حاکم بر آموزش و بهسازی منابع انسانی
ارائه راهکارهایی برای تضمین اخلاقی بودن برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی
مطالعه موارد و چالش‌های اخلاقی در آموزش و بهسازی منابع انسانی

9. جهانی شدن و آموزش و بهسازی منابع انسانی:

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر جهانی شدن
ارائه راهکارهایی برای آماده‌سازی کارکنان برای کار در یک محیط جهانی
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که بر جهانی شدن تمرکز دارند

10. آموزش و بهسازی منابع انسانی پایدار:

بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در ارتقای پایداری سازمانی
ارائه راهکارهایی برای آموزش کارکنان در مورد مفاهیم پایداری
مطالعه اثربخشی برنامه‌های آموزشی و بهسازی منابع انسانی که بر پایداری تمرکز دارند

 معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

در ایران، مجلات علمی پژوهشی متعددی در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی منتشر می‌شوند. از جمله بهترین این مجلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و بهسازی منابع انسانی: این فصلنامه توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازد. 
 مجله پژوهش در مدیریت آموزشی: این مجله توسط دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت آموزشی، از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازد. 
 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت منابع انسانی: این فصلنامه توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی، از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازد. 
 مجله پژوهش‌های نوین در مدیریت و آموزش: این مجله توسط دانشگاه الزهرا منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت و آموزش، از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازد. 
 فصلنامه علمی پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی: این فصلنامه توسط دانشگاه باقرالعلوم منتشر می‌شود و به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف رهبری و مدیریت آموزشی، از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازد. 

علاوه بر مجلات فوق، مجلات علمی پژوهشی دیگری نیز در ایران وجود دارند که به طور occasional به انتشار مقالات در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی می‌پردازند.

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

در اینجا چند نمونه از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی آورده شده است:

1. Human Resource Management Journal: این مجله که توسط انتشارات Emerald منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مجلات در زمینه مدیریت منابع انسانی است. این مجله بر روی موضوعات مختلفی از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت عملکرد، جبران خسارت و مزایا، و روابط کار تمرکز دارد.
2. International Journal of Human Resource Management: این مجله که توسط انتشارات Routledge منتشر می‌شود، یک مجله بین المللی است که به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی می‌پردازد. این مجله بر روی موضوعات مختلفی از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت استعداد، مدیریت تنوع و شمول، و اخلاق در مدیریت منابع انسانی تمرکز دارد.
3. Human Resources Management: این مجله که توسط انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا (SHRM) منتشر می‌شود، یک مجله عملی است که به ارائه راهنمایی و مشاوره به مدیران منابع انسانی در مورد موضوعات مختلف مربوط به این حوزه می‌پردازد. این مجله بر روی موضوعات مختلفی از جمله آموزش و بهسازی منابع انسانی، استخدام و گزینش، مدیریت عملکرد، و جبران خسارت و مزایا تمرکز دارد.
4. Academy of Management Journal: این مجله که توسط آکادمی مدیریت (AOM) منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مجلات در زمینه مدیریت است. این مجله گاه به گاه مقالاتی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی منتشر می‌کند.
5. Journal of Management: این مجله که توسط انجمن آمریکایی مدیریت (AMA) منتشر می‌شود، یک مجله بین المللی است که به انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مختلف مدیریت می‌پردازد. این مجله گاه به گاه مقالاتی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی منتشر می‌کند.
علاوه بر مجلات فوق، مجلات علمی پژوهشی خارجی دیگری نیز در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

The International Journal of Training and Development
Employee Relations
Human Relations
Journal of Organizational Behavior
Organization Science

 مزایای گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی برای ادامه تحصیل و بازار کار

ادامه تحصیل:

تنوع رشته های تحصیلی: در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش های مختلفی مانند آموزش و توسعه منابع انسانی، مدیریت یادگیری سازمانی، روانشناسی منابع انسانی و ... در این رشته ارائه می شود که می توانید با توجه به علایق و بازار کار، یکی از آنها را انتخاب کنید.
امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل و خارج از کشور در رشته های مرتبط با منابع انسانی و آموزش وجود دارد.
ارتباط با سایر رشته ها: این گرایش با رشته های مختلفی مانند روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی و ... مرتبط است که این امر زمینه را برای انجام مطالعات بین رشته ای و پویایی بیشتر در این حوزه فراهم می کند.

بازار کار:

نیاز روزافزون سازمان ها: با توجه به اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها، تقاضا برای متخصصان آموزش و بهسازی منابع انسانی در حال افزایش است.
فرصت های شغلی متنوع: فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مشاغل مختلفی مانند کارشناس آموزش و توسعه، مدیر یادگیری سازمانی، مشاور منابع انسانی، مدرس و ... مشغول به کار شوند.
امکان کار در سازمان های مختلف: فارغ التحصیلان این رشته می توانند در سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و ... مشغول به کار شوند.
حقوق و مزایای مناسب: با توجه به تخصص و مهارت های مورد نیاز این شغل، حقوق و مزایای فارغ التحصیلان این رشته در مقایسه با سایر مشاغل در سطح مطلوبی قرار دارد.

معایب گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی برای ادامه تحصیل و بازار کار

در کنار مزایایی که در پاسخ قبلی به آنها اشاره شد، گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز مانند هر رشته ی تحصیلی دیگری معایبی دارد که باید قبل از انتخاب آن به آنها توجه کنید:

ادامه تحصیل:

رقابت بالا:  به دلیل محبوبیت این رشته، رقابت برای ورود به دانشگاه و همچنین یافتن فرصت های مناسب برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می تواند بالا باشد.
تمرکز بر جنبه های تئوری: در برخی از برنامه های آموزشی این رشته، تمرکز بیشتر بر روی مباحث تئوری و علمی است تا آموزش های عملی که این امر می تواند چالش هایی را برای ورود به بازار کار ایجاد کند.
عدم تطابق برنامه های آموزشی با نیاز بازار کار: در برخی موارد، برنامه های آموزشی این رشته با نیازهای واقعی بازار کار همگام نیست و فارغ التحصیلان مجبور به گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی برای ورود به بازار کار می شوند.

بازار کار:

فشار کاری بالا:  این شغل می تواند در برخی از مواقع با فشار کاری بالا همراه باشد، به خصوص در زمان هایی که برنامه های آموزشی یا پروژه های مهمی در حال اجرا باشد.
تعویض شغل:  با توجه به ماهیت این شغل،  امکان تعویض شغل و یا تغییر زمینه ی کاری در آن به راحتی سایر مشاغل نیست.
محدودیت های جغرافیایی:  فرصت های شغلی در این حوزه ممکن است در همه ی نقاط کشور به طور یکسان وجود نداشته باشد.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

مهاجرت تحصیلی:

فارغ التحصیلان گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی می توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به کشورهای مختلف مهاجرت کنند. برخی از محبوب ترین کشورهای مقصد برای این رشته عبارتند از:

کانادا: کانادا یکی از مقاصد محبوب برای مهاجرت تحصیلی در رشته ی منابع انسانی است.  دانشگاه های این کشور از جمله دانشگاه تورنتو، دانشگاه مک گیل و دانشگاه بریتیش کلمبیا از جمله دانشگاه های برتر دنیا در زمینه ی آموزش منابع انسانی هستند.
استرالیا:  استرالیا نیز از جمله کشورهایی است که فرصت های مناسبی را برای ادامه تحصیل در رشته ی منابع انسانی به دانشجویان بین المللی ارائه می دهد. دانشگاه های ملبورن، سیدنی و نیو ساوت ولز از جمله دانشگاه های برتر این کشور در این زمینه هستند.
اروپا:  کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان، هلند و سوئد نیز از جمله مقاصد محبوب برای مهاجرت تحصیلی در رشته ی منابع انسانی هستند. دانشگاه های آلمان مانند دانشگاه مونیخ و دانشگاه هامبورگ در این زمینه مشهور هستند.

مهاجرت کاری:

فارغ التحصیلان گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی با توجه به مهارت ها و تجارب خود می توانند از طریق روش های مختلف برای مهاجرت کاری به کشورهای مختلف اقدام کنند. برخی از این روش ها عبارتند از:

اکسپرس اینتری:  اکسپرس اینتری  سیستمی است که در برخی از کشورها مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند برای جذب نیروی کار متخصص استفاده می شود.  فارغ التحصیلان این رشته می توانند با کسب امتیاز لازم از طریق این سیستم برای مهاجرت به این کشورها اقدام کنند.
ویزای کارفرمایی:  در این روش، کارفرمایی در کشور مقصد از شما برای شغلی خاص دعوت به کار می کند و شما می توانید با دریافت ویزای کار به آن کشور مهاجرت کنید.
ویزای کارآفرینی:  اگر ایده ی  راه اندازی کسب و کار خود را در کشوری دیگر دارید، می توانید از طریق ویزای کارآفرینی اقدام کنید.
ویزای تحصیلی:  در برخی از موارد، فارغ التحصیلان این رشته می توانند با دریافت ویزای تحصیلی برای دوره های آموزشی مرتبط با منابع انسانی به کشور مقصد مهاجرت کرده و پس از اتمام تحصیلات، برای یافتن شغل در آن کشور اقدام کنند.

چاپ مقاله در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

برای چاپ مقاله در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. انتخاب مجله:

اولین قدم انتخاب مجله ای مناسب برای چاپ مقاله تان است.  برای این کار باید به موضوع مقاله،  مخاطبان مجله،  اعتبار و کیفیت آن و همچنین فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آن مجله توجه کنید. 
  همچنین می توانید از اساتید راهنمای خود و یا سایر محققان در این حوزه برای یافتن مجلات مناسب کمک بگیرید.

2. آماده سازی مقاله:

پس از انتخاب مجله، باید مقاله تان را مطابق با  دستورالعمل های  نویسندگان آن مجله  آماده کنید.  این دستورالعمل ها معمولا در وب سایت مجله یا در شماره های قبلی آن منتشر می شود.
  در  دستورالعمل های نویسندگان  اطلاعاتی در مورد  قالب بندی مقاله،  طول مقاله،  فونت و  سبک نگارش،  نحوه ی  ارجاع دهی  و ... ارائه می شود.
  دقت کنید که مقاله تان از نظر  محتوایی  نیز  از کیفیت بالایی برخوردار باشد و  به طور  منسجم  و  واضح  نوشته شده باشد.

3. ارسال مقاله:

  پس از آماده سازی مقاله،  باید آن را از طریق  سیستم  آنلاین  ارسال مقاله  در  وب سایت مجله  ارسال کنید.
  در  هنگام  ارسال مقاله  باید  اطلاعات  مربوط به  خودتان  و  همکارانتان  را نیز  به طور  کامل  و  صحیح  وارد  کنید.

4. داوری مقاله:

  پس از ارسال مقاله،  آن توسط  داوران  مجله  بررسی  خواهد شد.  داوران  از نظر  علمی  و  تخصصی  برخوردار  هستند و  مقاله  شما  را  از نظر  محتوایی،  روش  تحقیق،  یافته ها و  نتیجه گیری  ارزیابی  خواهند کرد.
  در  صورت  قبول  مقاله،  مجله  به  شما  اطلاع  خواهد داد و  شما  باید  نسخه  نهایی  مقاله  را  با  توجه  به  نظرات  داوران  آماده  و  ارسال  کنید.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: