روانشناسی

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی روانشناسی

من رشته روانشناسی هستم. آیا خدمات پژوهشی برای رشته روانشناسی و گرایش‌های آن دارید؟

بله. مقالات علمی پژوهشی برای دکترای روانشناسی نیز پذیرش و چاپ می‌شوند.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی روانشناسی چقدر است؟

15 الی 30 روز

مدت زمان چاپ مقالات علمی پژوهشی روانشناسی چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام