معرفی رشته روانسنجی

برای دیدن برخی از کلیدواژه‌های ایران‌تز تدبیرساز در رشته روانسنجی را در مقاله زیر را مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته روانسنجی

 

رشته روانشناسی یکی از رشته های پرطرفدار در مقاطع عالی تحصیلی است. امروزه هر سازمان و مجموعه و تیمی برای تکمیل کادر فنی و مشاوران خود نیاز به یک روانشناس هم دارد تا با تحلیل رفتار افراد تیم و سازمان و همچنین تحلیل رقبا، نقاط ضعف رفتاری و روانی را شناسایی و برای مرتفع نمودن آن ها راهکار ارائه دهد. روانشناسی علم شاخت انسان ها، از طریق خصوصیات رفتاری و روانی آنهاست. روانشناسان معتقدند هر رفتاری نتیجه و بازخورد سلسله اتفاقاتی است که فرد از سالها قبل با انها برخورد داشته است. گذشته از خصوصیات ژنتیکی که رفتار انسان ها را می سازد، سایر عوامل درونی و بیرونی بر رفتار شخص تاثیر گذار است.

روانشناسی در در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشات مختلف : روانسنجی، روانشناسی بالینی،  روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آموزش کودکان استثنایی وارائه می شود.

گرایش روانسنجی، مربوط به کاربرد آزمون ها و روش های آماری در مطالعات روانشناسی است. انواع تست ها و آزمونهای روانشناسی و روانشناختی در این گرایش قرار می گیرند. روانسنجی به روانشناسی کمی نیز در دیگر کشورها معروف است. انواع تست های شخصیت، تست های هوش، تست های علایق شخصی، تست های شناختی و آزمون های فرافکنی برای ارزیابی وضعیت فرد در حوزه مورد نظر می باشد. کاربرد این تست ها بسیار متفاوت و کاربردی است. بعنوان مثال از این تست ها می توان برای مقولات مهمی مانند تصمیم گیری برای ازدواج، مصاحبه های شغلی و تصمیم کارفرمایان برای استخدام، تصمیم برای شروع درمان و موارد دیگر استفاتده نمود.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته روانسنجی (psychometry)  آورده شده است:

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW

6,314

9.903

0.006310

Advances in Experimental Social Psychology

5,578

6.933

0.002910

PERSONNEL PSYCHOLOGY

7,753

6.930

0.005580

PSYCHOLOGY AND AGING

9,612

2.608

0.007800

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی روانسنجی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

اصول بهداشت روانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحقیقات روانشناختی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

دست آوردهای روان شناختی

دانشگاه شهید چمران اهواز

روان شناسی تحلیلی شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

روان شناسی کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

روانسنجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روانشناسی

انجمن ایرانی روانشناسی

روانشناسی شناختی

انجمن ایرانی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

رویش روان شناسی

انجمن روان شناسي باليني كودك و نوجوان

شخصیت و تفاوت های فردی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مطالعات روان شناختی

دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته روانسنجی عبارتند از :

 
 آثار جرم
 
 آثار روانی جرم
 
 آزمون سنجش آمادگی تحصیلی
 
 آموزش عالی
 
 آموزه‌های اسلامی
 
 ابزار مدیریت عواطف و احساسات
 
 ابعاد شخصیتی نئو
 
 اختلال دوقطبی
 
 ادراک دیداری
 
 ارزشیابی عملکرد
 
 ارزش‌ها
 
 استان اصفهان
 
 استاندارد سازی
 
 استانداردسازی
 
 اسلیوگاستروکتومی
 
 اشتیاق تحصیلی
 
 اضطراب امتحان
 
 اعتبار
 
 اعتباریابی
 
 اعتماد
 
 اعتیاد
 
 افسردگی
 
 اقدام برای رشد فردی
 
 الگوریتم فروترمن- رینگولد
 
 اهداف پیشرفت
 
 باجگیری عاطفی
 
 بازآزمایی
 
 باورهای انگیزشی
 
 باورهای هیجانی
 
 بزه دیدگان جرم
 
 بنیان‌های اخلاقی
 
 بهزیستی
 
 بهزیستی ذهنی
 
 بین فرهنگی
 
 تئوری انتخاب
 
 تاب آوری
 
 تاب‌آوری
 
 تجارب تجزیه‌ای نوجوانی(A-DES)
 
 تجربه‌ی پژوهشی
 
 تحلیل تاییدی
 
 تحلیل خوشه‌ای تحلیل عاملی
 
 تحلیل عامل اکتشافی
 
 تحلیل عامل تأییدی
 
 تحلیل عاملی اکتشافی
 
 تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
 
 تعارض زناشویی
 
 تعلل‌ورزی
 
 تغییرناپذیری
 
 تمایز
 
 تمایزیافتگی خود
 
 تمایز‌یافتگی خود
 
 تنظیم شناختی هیجان
 
 تنظیم هیجان
 
 توانایی
 
 توانایی شناختی
 
 توانمندی روان‌شناختی
 
 جامعه ورزشی
 
 جنسیت
 
 جو یادگیری ادراک شده
 
 حس اعتماد
 
 حس تعلق
 
 حس شایستگی
 
 حس معنی‌داری
 
 حساسیت اضطرابی
 
 خلاقیت
 
 خلاقیت شناختی
 
 خلاقیت هیجانی
 
 خواندن
 
 خوانش پریشی
 
 خود ارزشمندی
 
 خود پنداره
 
 خودآشکار سازی بزرگسالان
 
 خودآگاهی جنسی
 
 خودتنظیمی
 
 خودمختاری
 
 خودکارآمدی
 
 داده‌کاوی
 
 دانش آموزان
 
 دانشجویان
 
 دانشجویان ایرانی
 
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
 دانشگاه
 
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 
 دانش‌آموزان دبستانی
 
 دانش‌آموزان دبیرستانی
 
 دانش‌آموزان دختر
 
 دانش‌‌آموزان تهرانی
 
 دبیران
 
 درک مطلب
 
 درگیری
 
 دلزدگی زناشویی
 
 دوره هشتم
 
 دوره هفتم
 
 ذهن‌آگاهی
 
 راش
 
 راهبردهای فراشناختی
 
 رضایت از حمایت اجتماعی
 
 رضایت زناشویی
 
 رضایت شغلی
 
 رضایتمندی از ازداواج
 
 رفتارهای انحرافی
 
 روابط خانوادگی (IFR)
 
 رواسازی
 
 روان سنجی
 
 روایی
 
 روایی تشخیصی
 
 روایی سازه
 
 روایی همزمان
 
 روایی و پایایی
 
 روشSQ4R
 
 ریاضیات پایه اول دبیرستان
 
 زناشویی
 
 زنانگی
 
 زوج درمانی هیجان مدار
 
 سؤال-پاسخ
 
 ساخت
 
 ساخت و هنجاریابی
 
 ساختار عاملی
 
 سازگاری زناشوی
 
 سالمندان
 
 سبک دلبستگی اجتنابی
 
 سبک دلبستگی اضطرابی
 
 سبک دلبستگی ایمن
 
 سرسختی
 
 سرسختی روان‌شناختی
 
 سرطان
 
 سرمایه روان شناختی
 
 سلامت بزه دیدگان
 
 سلامت سازمانی
 
 سلامت عمومی
 
 سلامت معنوی
 
 سواد رایانه‌ای
 
 سیاهة شخصیت خودشیفته
 
 سیاهه افکار اضطراب تکلم
 
 سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی
 
 شخصیت
 
 شخصیت دیگرآزار
 
 شناختی
 
 شناسنامه دورة هفتم
 
 شناسنامه علمی مجله
 
 صفات تاریک
 
 صفات شخصیت
 
 صلاحیت‌های حرفه‌ای
 
 صنایع دستی و گردشگری
 
 ضربۀ عشق
 
 ضریب اعتبار
 
 عادت های مطالعه
 
 عامل
 
 عامل حدس
 
 عاملیابی
 
 عامل‌یابی
 
 علوم رفتاری
 
 عملکرد
 
 عملکرد آموزشی
 
 عملکرد تحصیلی
 
 عوامل دانشگاهی
 
 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی
 
 فراشناخت
 
 فراشناخت حالتی
 
 فراشناخت کاربردی
 
 فرسودگی شغلی
 
 فرهنگ ایرانی – اسلامی
 
 فرهنگ کار
 
 قصه
 
 مؤلفه‌ها
 
 ماما
 
 متقاضی مهریه
 
 محیط
 
 مدارس سمپاد
 
 مدرسه‌های راهنمایی
 
 مدل اندازه‌گیری
 
 مدل ساختاری
 
 مدل گاتمن
 
 مدل یابی معادلات ساختاری
 
 مدیران مدارس مقطع ابتدایی
 
 مردان زندانی
 
 مردانگی
 
 مرکز فراموز
 
 مسئولیت‌پذیری
 
 مشارکت فعّال در مدرسه
 
 مشکل رفتاری
 
 مشکلات بین‌فردی
 
 مصرف مواد
 
 مطالعه آزاد
 
 معادلات ساختاری
 
 معلم
 
 معلمان
 
 مقیاس
 
 مقیاس اعتماد
 
 مقیاس خودکارآمدی تحصیلی
 
 مهارت‌های اجتماعی
 
 مهارت‌های اجتماعی- تکانشگری
 
 مهارت‌های تحصیلی
 
 مولتیپل اسکلروزیس
 
 میزوفونیا
 
 ناتوانی یادگیری
 
 نرم افزارR
 
 نرم یابی
 
 نرم‌افزار
 
 نشانگان عشق
 
 نظریه شبکه
 
 نظریه پاسخ سوال
 
 نظریه کلاسیک
 
 نظریه کلاسیک اندازه‌گیری
 
 نظریه گراف
 
 نوجوان
 
 نوجوانان
 
 نگرش به تحصیل واینده شغلی
 
 نگرش به ریاضی
 
 همسران جانبازان
 
 هنجاریابی
 
 هوش روحانی در دانشجویان
 
 هوش سازمانی
 
 هوش فرهنگی
 
 هوش معنوی
 
 هوش معنوی و دانشجویان
 
 هوش هیجانی
 
 هگزاکو
 
 واژه‌های کلیدی
 
 وراثت
 
 وسواس-اجباری
 
 ویلیام گلاسر
 
 ویژگی روان‌سنجی
 
 ویژگی های شخصیتی
 
 ویژگی‌های روان‌سنجی
 
 ویژگی‌های شخصیت
 
 پایاسازی
 
 پایایی
 
 پایایی و روایی
 
 پذیرش و تعهد درمانی
 
 پرستار
 
 پرسشنامه
 
 پرسشنامه آگاهی هیجانی
 
 پرسشنامه ادراک پیری
 
 پرسشنامه انگیزهدرونی
 
 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
 
 پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا
 
 پرسشنامه نقش جنسی بم
 
 پریشانی روان‌شناختی
 
 پنج عامل بزرگ شخصیت
 
 پیش دبستانی
 
 پیشرفت تحصیلی
 
 پیشرفت ریاضی
 
 چشم انداز آینده
 
 چشم‌انداز زمان
 
 کاربرد
 
 کارکنان
 
 کارکنان سازمان میراث فرهنگی
 
 کاهش وزن
 
 کمال‌گرایی مثبت
 
 کمال‌گرایی منفی
 
 کودکان پیش دبستانی
 
 کیفیت تدریس
 
 کیفیت روابط بین فردی
 
 کیفیت زندگی
 
 گرشام و الیوت 1990
 
 گرمی
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی رشته روانسنجی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 303 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×