معرفی رشته روانشناسی صنعتی سازمانی

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته روانشناسی صنعتی سازمانیرا در مقاله زیر می‌توانید ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته روانشناسی صنعتی سازمانی

 

رشته روانشناسی یکی از رشته های پرطرفدار در مقاطع عالی تحصیلی است. امروزه هر سازمان و مجموعه و تیمی برای تکمیل کادر فنی و مشاوران خود نیاز به یک روانشناس هم دارد تا با تحلیل رفتار افراد تیم و سازمان و همچنین تحلیل رقبا، نقاط ضعف رفتاری و روانی را شناسایی و برای مرتفع نمودن آن ها راهکار ارائه دهد. روانشناسی علم شاخت انسان ها، از طریق خصوصیات رفتاری و روانی آنهاست. روانشناسان معتقدند هر رفتاری نتیجه و بازخورد سلسله اتفاقاتی است که فرد از سالها قبل با انها برخورد داشته است. گذشته از خصوصیات ژنتیکی که رفتار انسان ها را می سازد، سایر عوامل درونی و بیرونی بر رفتار شخص تاثیر گذار است.

روانشناسی در در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشات مختلف : روانسنجی، روانشناسی بالینی،  روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آموزش کودکان استثنایی وارائه می شود.

در گرایش روانشناسی صنعتی، سازمانی، کاربرد علم روانشناسی را در صنعت و رفتار سازمانی می بینیم. تحلیل رفتار مدیران، شرکتها، مشتریان، رقبا از وظایف روانشناس صنعتی است تا مجموعه به بازدهی بیشتری برسد. در واقع گرایش روانشناسی سازمانی، رشته ای شامل علوم روانشناسی و مدیریت و رفتار سازمانی و مشاوره شغلی است. در روانشناسی صنعتی، سازمانی؛ ارتباطات پرسنل سازمان با هم و با مدیران، رفتار مخاطبان و مشتریان سازمان، رفتار رقبا، تکنیک های بازاریابی و تبلیغات بازار، توسط متخصص روانشناسی بررسی می شود و با تحلیل رفتار این مجموعه، به بازدهی بیشتر سازمان کمک خواهد شد.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی (Organizational Psychology) آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior

984

7.179

0.005340

Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice

1,166

5.250

0.002180

Organizational Psychology Review

472

4.111

0.001670

European Journal of Work and Organizational Psychology

3,152

2.598

0.004640

JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

4,316

2.323

0.003320

Journal of Work and Organizational Psychology-Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones

306

1.273

0.000270

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی روانشناسی صنعتی و سازمانی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

پژوهش های کاربردی روان شناختی

دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مشاوره شغلی و سازمانی

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات اسلام و روان شناسی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مطالعات تربیتی و روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مطالعات روان شناختی

دانشگاه الزهرا

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته روانشناسی صنعتی سازمانی عبارتند از :

 
 
 1397
 
 آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
 
 آموزش مهارت‌های ارتباطی
 
 آموزش و پرورش
 
 آموزشکده فنی و مهندسی‌
 
 ابعاد اصلی شغل
 
 احساس انرژی
 
 احساس تنهایی
 
 اختلالات اسکلتی- عضلانی
 
 اخلاق حرفه‌ای
 
 ارزیابی عملکرد سنتی
 
 ارزیابی چند‌وجهی شایستگی‌ها
 
 استانداردسازی
 
 استرس شغلی
 
 استرس شغلی پرستاران
 
 استقلال
 
 استقلال‌طلبی
 
 اشتیاق شغلی
 
 اعتباریابی
 
 اعتماد سازمانی
 
 اعتیاد به کار
 
 الزامات شغلی فردمحو
 
 انتظارات شغلی
 
 انتقال یادگیری
 
 انحرافات بین‌فردی
 
 انصاف
 
 انطباق پذیری مسیر شغلی
 
 انگیزش اجتماع‌یار
 
 انگیزش درونی
 
 انگیزش شغلی
 
 اهمال‌کاری
 
 اهمال‌کاری سازمانی
 
 بدبینی به سازمان
 
 بهداشت روانی
 
 بهزیستی حرفه‌ای
 
 بهزیستی روانشناختی
 
 بهزیستی شغلی
 
 بی‌تمدنی سازمانی
 
 تاب‌آوری
 
 تبادل اجتماعی
 
 تجدید قوا
 
 تحلیل شغل
 
 تحلیل عاملی اکتشافی
 
 تحلیل عاملی تأییدی
 
 تحلیل عملکردی شغل
 
 تخصص‌گرایی
 
 ترجیح انصاف
 
 تسهیل کار- خانواده
 
 تطابق شخص-شغل
 
 تعادل کار-خانواده
 
 تعارض کار- خانواده
 
 تعاملات اجتماعی
 
 تعهد سازمانی
 
 تعهد عاطفی
 
 تعهد همانند‌سازی
 
 تعهد پیوستگی
 
 تلاش
 
 تناسب شخصیت–شغل
 
 تناسب شغل و شاغل
 
 توازن کار-خانواده
 
 توانمند‌سازی روان‌شناختی
 
 توسعه حرفه‌ای
 
 جو خلاقانه سازمانی
 
 حالات اساسی روانشناختی
 
 حمایت سازمانی
 
 حمایت سازمانی ادراک شده
 
 حمایت مدیران
 
 حمایت همسر
 
 خستگی
 
 خشنودی شغلی
 
 خلاقیت سازمانی
 
 خودتنظیمی
 
 خودشیفتگی
 
 خودکارآمدی
 
 خودکارآمدی مسیر شغلی
 
 رضایت شغلی
 
 رفاه کارکنان
 
 رفتار انطباقی
 
 رفتار توانمندساز رهبر
 
 رفتار جامعه‌پسند
 
 رفتار سازمانی مثبت
 
 رفتار شهروندی سازمانی
 
 رفتار مدنی سازمانی
 
 رفتارهای ضد تولید
 
 رفتارهای ضد خدمت
 
 رفتارهای مدنی اجباری
 
 رفتارهای مدنی سازمانی
 
 رهبری اخلاق‌مدار
 
 رهبری تحولی
 
 رهبری سازمانی
 
 روان‌نمایشگری
 
 روایی سازه
 
 ساختار سازمانی‌
 
 سرسختی خانواده
 
 سرمایه اجتماعی
 
 سرمایه روان‌شناختی
 
 سرمایه‌گذاری افراطی
 
 سلامت روان
 
 سلامت سازمانی
 
 سلامت عمومی
 
 سن ذهنی
 
 سکوت تدافعی
 
 سکوت سازمانی
 
 سکوت مطیع
 
 سکوت نوع دوستانه
 
 سیاست سازمانی ادراک‌شده
 
 شادکامی در کار
 
 شادی در کار
 
 شبکه اطلاعات شغلی
 
 شماره 1
 
 شهر قزوین
 
 شوخ‌طبعی
 
 صفات شخصیتی
 
 صفحه 37-52]
 
 عدم ارتقاء شغلی
 
 عزت نفس سازمان‌محور
 
 عملکرد شغلی
 
 عملکرد وظیفه‌ای
 
 عوامل فرهنگی-اجتماعی
 
 غنی‌سازی کار-خانواده
 
 فراتحلیل
 
 فردگرایی
 
 فرسودگی شغلی
 
 فرسودگی عاطفی
 
 فرسودگی هیجانی
 
 فرهنگ ایرانی
 
 فرهنگ سازمانی
 
 قابلیت اعتماد سرپرست
 
 قالب‌های فکری جنسیتی
 
 قدردانی از تجارب کاری
 
 قصد انتقال
 
 قصد ترک شغل
 
 قصد تسهیم دانش
 
 محیط کار‌
 
 مدیریت شناختی– رفتاری استرس
 
 مدیریت کیفیت اروپا
 
 معنویت سازمانی
 
 منابع انگیزشی
 
 منفعت‌طلبی
 
 موفقیت شغلی
 
 میل ماندن در شغل
 
 نظریه انتخاب گلاسر
 
 نوآوری سازمانی
 
 نگرش
 
 هنجار ذهنی
 
 هنجاریابی
 
 هویت تکلیف ادراک‌شده
 
 واقعیت‌درمانی
 
 وفاداری سازمانی
 
 ویژگی‌های روانسنجی
 
 ویژگی‌های شخصیتی
 
 ویژگی‌های شغل
 
 پنج عامل بزرگ شخصیت
 
 پیامدهای شغل
 
 پیگیری
 
 چابکی سازمانی
 
 چک‌لیست ارزیابی مشاهده‌گر
 
 کارآفرینی
 
 کارآمدی جمعی خانواده
 
 کارکنان بیمارستان
 
 کانون ارزیابی
 
 کمال‌گرایی
 
 کنترل رفتاری ادراک‌شده
 
 کنش‌مندی
 
 کیفیت زندگی کاری
 
 
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

معرفی رشته روانشناسی صنعتی سازمانی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 516 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: