اخبار پژوهشی و دانشگاهی را را اینجا دنبال کنید


برای تقویت رزومه خود مقالات بیشتری باید بدهید یا روی کیفیت متمرکز باشید؟


چگونه با یک رزومه غنی بیشترین امتیاز را در جلسه مصاحبه دکتری بگیریم؟


دانشجویان دکترای حسابداری که مقاله علمی پژوهشی و ISI نیاز دارند بخوانند


در مقطع دکتری به چند مقاله علمی و امتیاز نیاز داریم؟


قبولی در مصاحبه دکتری، چکار کنیم تا در مصاحبه دکتری امتیاز لازم را بگیریم؟


فضای مصاحبه دکتری و سؤالاتی که پرسیده می‌شوند چیست؟