مهندسی محیط زیست

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی محیط زیست

آیا مجموعه شما چاپ و پذیرش مقاله مهندسی محیط زیست را انجام می دهد؟

بله شما میتوانید با مشاوران تدبیرساز تماس بگیرید.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی محیط زیست چقدر است؟

15 الی 30 روز

مراحل چاپ مقاله علمی پژوهشی در رشته مهندسی محیط زیست به چه صورت است؟

ابتدا نگارش مقاله مرحله بعد ترجمه مقاله سپس بعد از سابمیت مقاله به مجله مورد نظر ارسال میشود برای پذیرش مقاله


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.