پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان

برای دانلود پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان روی لینک کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان

 

پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان حاوی 15 پرسش است که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 317 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×