معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)

رشته آب و هواشناسی مرتبا در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد و پیش بینی می‌شود به زودی در مقطع دکتری نیز تدریس شود.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)

رشته آب و هواشناسی، یکی از گرایش های جغرافیا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است. با توجه به نفوذ و نقش تکنولوژی در پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوا و ارسال ماهواره های مختلف هواشناسی، رشته آب و هواشناسی مرتبا در حال پیشرفت و توسعه می باشد و پیش بینی می شود به زودی در مقطع دکتری نیز تدریس شود.

 

این رشته حالتی بین رشته‌ای هم دارد و به رشته‌های جغرافیا، محیط زیست و مدیریت بحران مربوط می‌شود. در مقطع ارشد، رشته آب و هواشناسی در گرایش‌های رشته آب و هواشناسی سینوپتیک، رشته آب و هواشناسی محیطی و تغییر اقلیم مطرح می‌شود.

در گرایش رشته آب و هواشناسی سینوپتیک، دروسی مانند : تحلیل الگوهای فشار و جریان­های هوا، پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس، تحلیل همدیدی آب و هوای ایران و مدلسازی متوسط مقیاس آب وهوا و آب و هواشناسی دینامیک مطرح و تدریس می شود.

در گرایش آب و هواشناسی محیطی به آب و هواشناسی کشاورزی، میکروکلیماتولوژی،  آب و هواشناسی سلامت، آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل، آب و هواشناسی و مدیریت انرژی و آب و هوا و طراحی محیط؛ پرداخته می‌شود.

در گرایش تغییر اقلیم نیز به مواردی مانند : روشهای آب وهواشناسی دیرینه، مدل­ها و سناریوهای تغییر آب و هوا، پیامدهای تغییر آب و هوا در ایران، مبانی نظری و علمی تغییرآب و هوا، راهکارهای تعدیل و سازگاری با تغییر آب و هوا و آب و هواشناسی کاربردی پرداخته می شود.

رشته آب و هواشناسی خود شامل گرایش های:

1- آب و هواشناسی کشاورزی

2- آب و هواشناسی کاربردی

 3- مخاطرات آب و هوایی

 4- تغییرات آب و هوایی اقلیمی

 5- آب و هواشناسی سینوپتیک

 6- آب و هواشناسی شهری

 7- آب و هواشناسی ماهواره ای می‌باشد.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته جغرافیا آب و هواشناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY

18,238

4.189

0.019580

JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY

9,995

4.158

0.016710

BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY

7,985

3.149

0.006180

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY

5,899

2.377

0.006300

Journal of Applied Meteorology and Climatology

13,754

2.364

0.012210

TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY

3,719

2.235

0.002730

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته جغرافیا آب و هواشناسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ

انجمن علمی هواشناسی ایران

پژوهشهای اقلیم شناسی

پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور

نشریه آب و هواشناسی کاربردی

دانشگاه اصفهان

نشریه هواشناسی کشاورزی

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی عبارتند از :

 

 • آب و هواشناسی همدید
 • ابر پائین
 • ابر گرم
 • ابرناکی
 • آب‌های زیرزمینی
 • آتش‌سوزی جنگل
 • اثر خالص
 • احتمال توأم
 • احتمال شرطی
 • احتمالات بارش
 • احساس محیطی
 • اختلاط لایه آمیخته
 • آخرین یخ‌بندان بهاره
 • آخرین یخبندان بهاره
 • ارتباط از دور
 • ارتفاع ژئوپتانسیل
 • ارزیابی دقت
 • ارزیابی متقابل
 • آزمایشگاهی
 • آزمون تی تست
 • آزمون من کندال
 • ازون سطحی
 • آسایش اقلیمی
 • استان اصفهان
 • استان خراسان رضوی
 • استان خوزستان
 • استان فارس
 • استان کهگیلویه و بویراحمد
 • استان مازندران
 • استان یزد
 • آستانه های دمایی
 • آستانه‌های بارش
 • استراتژی
 • آسیب شناسی
 • آسیب‌پذیری
 • آشکارسازی
 • افزایش سطح دریا
 • اقلیم شهر
 • اقلیم نیمه خشک
 • آلاینده ‏های نفتی
 • آلبیدو
 • آلودگی شدید هوا
 • آلودگی هوا
 • آلودگی هوا و ازون
 • آمار فضایی
 • امواج سرما
 • امواج سرمایی
 • امواج گرانی- لختی
 • انتقال مواد باروری
 • انرژی باد
 • انرژی جنشی پیچکی
 • انسو
 • انکسار پذیری تر
 • اولین یخبندان پاییزه
 • ایران
 • ایران مرکزی
 • ایزوتوپ‌های پایدار
 • ایستگاه تبریز
 • ایستگاه خودکار هواشناسی
 • ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه
 • ایستگاه همدید ایلام
 • ایستگاه همدیدی
 • ایستگاه هواشناسی شهری
 • بابلسر
 • باد
 • باد صدوبیست روزه
 • باد غالب
 • باد گرمائی
 • باد گرمش
 • باد نظام‌مند
 • بادسنج
 • بارش
 • بارش ایران
 • بارش سنگین
 • بارش سیلابی
 • بارش فراگیر
 • بارش فرین
 • بارش های فصلی
 • بارندگی
 • بارورسازی ابرها
 • باروری ابرها
 • بافت‌نگار رتبه‌ای
 • بردار شار رطوبت
 • برف
 • برف دلتا
 • برف سنگین و کردستان
 • بزرگراه نیایش
 • بلاکینگ دوقطبی
 • بلیه
 • بیابان عربستان
 • بیابان‌های عراق_سوریه
 • بیشینه درشتنمائی
 • بیوکلیما
 • پارامتر هواشناسی
 • پارامترهای اقلیمی
 • پارتوی تعمیم یافته
 • پالایش موجک
 • پالمر
 • پتانسیل اقلیمی
 • پتانسیل تهویه
 • پتانسیل ‌سنجی
 • پراکنش زمانی مکانی
 • پرفشار ایران
 • پرفشار جنب حاره
 • پرفشار جنب‌حاره‌ای
 • پریستلی تیلور
 • پریشیدگی
 • پس پردازش
 • پنبه
 • پنمن مانتیث
 • پهنه بندی
 • پهنه بندی اقلیمی
 • پهنه های آبی منطقه ای
 • پهنه‌بندی اقلیمی
 • پیرسون نوع3
 • پیش بینی
 • پیش بینی فصلی
 • پیش‌بینی
 • پیش‏بینی باد و دما
 • پیش‌بینی بلند مدت
 • پیش‌بینی پراکنش‌های مکانی بارش و دما
 • پیش‌بینی سیل
 • پیش‌بینی کمی بارش
 • پیش‌یابی
 • پیوند از دور
 • تابش خالص
 • تابش خورشیدی
 • تابع توزیع ویبول
 • تابع جریان
 • تابع خود همبستگی
 • تاوایی
 • تاوایی نسبی
 • تبخیر ـ تعرق
 • تبخیرـ تعرق پتانسیل
 • تبخیر و تعرق پتانسیل
 • تبخیر-تعرق
 • تبخیر-تعرق مرجع
 • تبخیروتعرق
 • تبریز
 • تحلیل آماری
 • تحلیل خوشه‌ای
 • تحلیل روند
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سینوپتیک
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل فوریه
 • تحلیل مکانی
 • تحلیل مؤلفه های اصلی
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی
 • تحلیل هارمونیکی
 • تحلیل همبستگی کانونیکال
 • تحلیل همدید
 • تحلیل هم‌رخدادی واژگان
 • تخمین
 • تداوم یخبندان
 • تراز 500 هکتوپاسکال
 • تراز 500 هکتوپاسکال
 • تراز دریا
 • تصاویر ماهواره
 • تصاویر ماهواره‌ای MODIS
 • تصریح
 • تعیین سن
 • تعیین موقعیت مطلق دقیق
 • تغییر اقلیم
 • تغییرات آب و هوایی
 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی کواترنر
 • تقرب آماری مرتبه ای
 • تقسیم‌بندی اقلیمی
 • تگرگ
 • تلاطم
 • تنش باد
 • تنش گرمایی
 • تهران
 • تهویه طبیعی
 • توربین
 • توربین بادی
 • توزیع ‏
 • توزیع زمانی و مکانی
 • توزیع لگ-لجیستیک
 • توفان
 • توفان تندری
 • توفان تندری
 • توفان گرد و غبار
 • توفان گردوخاک
 • توفان گردوغبار
 • توفان‌های گردوخاک
 • توموگرافی
 • تیرگی جو
 • جبهه گرم سطوح زیرین
 • جبهه محلی دره سفیدرود
 • جت
 • جت جنب‌‌حاره‌ای
 • جت سطوح زبرین
 • جت قطبی
 • جدول توافقی
 • جریان کمینه
 • جریان‌های جنوبی
 • جلگه گیلان
 • جنگل‌های بنه
 • جنوب ایران
 • جنوب شرق ایران
 • جنوب غرب آسیا
 • جنوب و جنوب غربی ایران
 • جهت و تندی باد
 • چرخند حاره‌ای
 • چرخندزایی
 • چگالی بخار آب
 • چینش باد
 • چینش سرعتی باد
 • چینش سمتی باد
 • چینش قائم باد سطوح بالا
 • چینش قائم باد سطوح پایین
 • حالات دما و بارش
 • حجم نمونه
 • حداقل دید فرودگاه و ارتفاع کف ابر
 • حداقل دید فرودگاه و ارتفاع کف ابر
 • حرکت قائم
 • حساسیت مدل
 • حوضه آبریز
 • حوضه آبریز رودخانه قره‌سو
 • حوضه آبریز کارون
 • خاک
 • خاک‌ها
 • خاورمیانه
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خشکسالی
 • خشکسالی بلند مدت
 • خطر خشکسالی
 • خلیج فارس
 • خودهمبستگی فضایی
 • خوشه ­بندی
 • خوشه‌بندی
 • داده ‏گواری
 • داده های دیدبانی هواشناسی
 • داده‌های شبکه‌ای CRU
 • داده‌های قرن بیستم ناسا
 • داده‏های ماهواره
 • دبی رودخانه
 • درجه حرارت خاک
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روزهای رشد
 • درجه­ی باز بودن تجاری
 • درون‌یابی
 • درونیابی­ منطقه­ ای
 • دریاچه ارومیه
 • دریای خزر
 • دما
 • دماهای کمتر و بیشتر از نرمال
 • دمای 15- درجه سانتی‌گراد
 • دمای پایه
 • دمای کمینه
 • دمای کمینه و بیشینه
 • دمای ماهانه
 • دمای معادل فیزیولوژیک (PET)
 • دمای هوا
 • دمه
 • دوره خشکی
 • دوره‌های NAO
 • دید افقی
 • دیرینه اقلیم
 • ذرات معلق
 • ذرات معلق
 • رابطه ازون سطحی با فراسنج‌های هواشناسی
 • رادار
 • رادیو گمانه
 • رادیوسوند
 • راستی آزمایی
 • ردیابی اشعه
 • رطوبت
 • رطوبت خاک
 • رقومی سازی
 • رگرسیون خطی و غیرخطی
 • روابط معنایی
 • رواناب
 • روانآب
 • رودباد جنب حاره
 • رودباد قطبی
 • روز بارانی
 • روزهای خشک متوالی
 • روش برآورد شیب سن
 • روش پایدارسازی تکراری
 • روش تفاضل‌متناهی
 • روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده
 • روش خطی
 • روش فشرده ترکیبی
 • روش گشتاورها
 • روشMan Ray
 • روشهای دانش مبنا
 • روش‌های درون‌یابی
 • روش‌های درون‌یابی
 • روند
 • روند بارش ایران
 • روند تغییرات
 • رویدادهای فرین
 • ریز مقیاس نمایی
 • ریز مقیاس نمایی آماری
 • ریزمقیاس
 • ریزمقیاس نمایی
 • ریسک
 • زمان و مقدار بارش
 • زمستانگذرانی
 • زمین آمار
 • زنبورعسل
 • زنجیره مارکوف
 • زیست اقلیم
 • زیست اقلیم انسانی ایران
 • ساری
 • سامانه بندالی
 • سامانه پیش‌بینی همادی
 • سامانه‌های پرفشار
 • سامانه‌های جوی
 • سبزوار
 • سردچال جوّی
 • سری‌های زمانی
 • سناریو
 • سناریو های انتشار
 • سناریوهای اقلیمی
 • سنجش ازدور
 • سنجنده
 • سنجنده مدیس
 • سواحل جنوبی دریای خزر
 • سواحل شمالی دریای عمان
 • سوز باد
 • سیستان و بلوچستان
 • سیستم اطلاعات
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم تعیین موقعیت جهانی
 • شاخص GRI
 • شاخص GRI
 • شاخص SPETI
 • شاخص استاندارد آلودگی
 • شاخص استاندارد بارش
 • شاخص انسلین محلی موران
 • شاخص بارش استاندارد
 • شاخص توپوگرافی
 • شاخص جهانی موران
 • شاخص چرخندگی
 • شاخص درجه سختی هوا
 • شاخص دوبعدی
 • شاخص دینامیکی
 • شاخص ذرات معلق هوا (PM10)
 • شاخص فیزیکی
 • شاخص گتیس- ارد-جی (لکه‌های داغ)
 • شاخص نوسانات اطلس شمالی
 • شاخص ها و الگوهای دورپیوندی
 • شاخص های نا پایداری
 • شاخص همدید
 • شاخص­های اقلیمی
 • شاخص‌های حدی
 • شار انرژی کل
 • شار رطوبت
 • شارهای گرما
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه عصبی موجک
 • شبکه عصبی موجک
 • شبیه‌سازی
 • شبیه‌سازی عددی
 • شرایط جوی
 • شرجی
 • شمال شرق ایران
 • شمال شرق ایران
 • شمال غرب
 • شمال غرب ایران
 • شهرستان نجف آباد
 • شیراز
 • ضخامت نوری هواویز
 • ضریب تغییرات
 • ضریب مغناطیسی
 • ضریب همبستگی
 • طبقه بندی اقلیمی
 • طرحواره های فیزیکی
 • طرحواره‌های پارامتره سازی سطح
 • طوفان تندری
 • طوفان گرد‌ و ‌‌غبار
 • طول فصل رشد
 • عمق نوری هواویزها
 • عملکرد نسبی
 • عناصر اقلیمی
 • عوامل استمرار
 • عوامل کنترلی بزرگ‌ مقیاس جو
 • غرب ایران
 • غرب و جنوب غرب ایران
 • غرب و شمال غرب
 • غلظت PM10
 • غلظت گردوخاک
 • غلظت گردوغبار
 • فاز شرقی
 • فاز غربی
 • فاصله اطمینان
 • فائو
 • فائو 56
 • فائو- پنمن مانتیث
 • فرارفت
 • فرارفت رطوبت
 • فرارفت گرم
 • فرارفت مثبت تاوایی نسبی
 • فراسنج های اقلیمی
 • فراسنج‌های هواشناسی
 • فراوانی
 • فراوانی باد
 • فرسایش
 • فرسایش بادی
 • فرودگاه مهرآباد
 • فشار جو
 • فشار سطح دریا
 • فصل تابستان
 • فصل یخ‌بندان
 • فضای سبز
 • فنولوژی بادام
 • فیت
 • قاعده کشش و رانش
 • قدرت دید
 • کارایی مدل
 • کارت امتیازی متوازن
 • کدورت ابر
 • کریجینگ
 • کشف رود
 • کلمات کلیدی: روند
 • کم فشار
 • کم فشار جنوبی
 • کم فشار گرمایی
 • کمترین مربعات
 • کم‌فشار
 • کنترل فساد
 • گامای 2پارامتری
 • گردش جو تابستانه
 • گردش جوی
 • گردش موسمی
 • گردشگری
 • گرده‌های گیاهی
 • گردوغبار
 • گردوغبار
 • گرمایش جهانی
 • گرمباد
 • گزارش پنجم AR5
 • گل غبار
 • گلستان
 • گندم دیم
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم­ ژنتیک
 • الگوهای پیوند از دور
 • الگوهای فشار
 • الگوهای گردشی
 • الگوهای همدیدی
 • الگوی پخش CO
 • الگوی رگرسیونی
 • الگوی فشاری
 • الگوی گردشی
 • الگوی میانگین بلند مدت جوی
 • الگوی همدید
 • گیاه دارویی
 • لایسیمتر
 • لایه تروپوپاز
 • لایه مرزی
 • لجستیک
 • لکه ­های خورشیدی
 • ماه تر
 • ماه خشک
 • ماهواره (TRMM)
 • ماهواره TRMM
 • مبدل انرژی
 • متوسط رطوبت­ نسبی روزانه
 • مجموع واحد های حرارتی نوری
 • مجموع واحدهای حرارتی آفتابی
 • محصول بادام
 • محصولات فیزیک ابر
 • مُد 06
 • مدت ماندگاری
 • مدل EURAD
 • مدل HEC-HMS
 • مدل PRECIS
 • مدل RegCM4
 • مدل‌ WRF
 • مدل WRF-Chem
 • مدل اقلیمی
 • مدل آنگستروم- پرسکات
 • مدل بولین
 • مدل پاشندگی Hysplit
 • مدل پخش لاگرانژی
 • مدل تاپسیس
 • مدل توسعه یافته
 • مدل درون یابیIDW
 • مدل عددی پیش­بینی وضع هوا
 • مدل عددی میان مقیاسWRF-ARW
 • مدل کوهرنس
 • مدل گارج- گارج
 • مدل گردش عمومیGCM
 • مدل گردش منطقه ای
 • مدل‌ منطقه‌ای WRF
 • مدل‌سازی
 • مدل‌های اقلیمی
 • مدل‌های آماری خطی
 • مدل‌های تصادفی
 • مدل‌های دینامیک
 • مدل‌های گردش عمومی جو
 • مدیترانه شرقی
 • مرحله رشد
 • مرحله میرایی
 • مرز شمالی پشته
 • مرکز ملی پیش‌بینی‌های محیطی
 • مشهد
 • معادلات آب کم‌عمق
 • معادله برگرز
 • معادله فرارفت
 • مقاومت آئرودینامیک
 • مکان یابی
 • من کندال
 • من- کندال
 • مناطق خشک
 • مناطق خشکسالی
 • مناطق­ کوهستانی
 • منطقه هدف
 • من-کندال
 • مه
 • مهرآباد
 • مواد سطح فعال
 • موسمی
 • مؤلفه مداری - نصف النهاری باد
 • نابهنجاری‌ میدان‌های فشار و ارتفاع
 • ناپایداری
 • ناهنجاری
 • ناهنجاری
 • ناوة عمیق
 • ناوه پارسی
 • نخستین یخ‌بندان پاییزه
 • نرم‌افزار GeneXproTools
 • نسیم‌‌خشکی
 • نسیم‌دریا
 • نظریه ­فازی
 • نقشه
 • نقشه ایزوپلت آسایش
 • نقشه علم
 • نقشه فرایند
 • نقشه همدیدی
 • نمای انگستروم
 • نمایه حدی
 • نمایه های اقلیمی
 • نمونه­گیری سیستماتیک
 • نوسان اطلس شمالی
 • نوسان اقلیم
 • نوسان شبه‌دوسالانه
 • نیازهای گرمایشی و سرمایشی
 • نیمه جنوبی ایران
 • همبستگی
 • همبستگی پیرسون
 • همدان
 • همدید
 • همدیدی
 • همگنی
 • همیشه بهار
 • هواشناسی جاده ای
 • و ابرناکی
 • واچرخند ترکمنستان
 • واچرخند جنب‌حاره
 • واحدهای گرمایی طول فصل رشد
 • وارونگی دما
 • وارونگی دمایی
 • واریوگرام
 • واکاوی همدید
 • استان اصفهان
 • بارش
 • تحلیل
 • واکاوی مکانی
 • واکاوی مکانی- زمانی
 • واسنجی
 • واکاوی زمانی
 • واکاوی زمانی و مکانی
 • واکاوی همدیدی دینامیک
 • واگرایی
 • واگرایی افقی سرعت
 • وردایی
 • وردایی اقلیمی
 • وزش
 • ویژگی های ترمودینامیکی
 • یخبندان
 • یخبندان فراگیر
 • یشینه بارش محتمل

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

02140220450

همچنین جهت سفارش کار، می توانید به بخش "ثبت سفارش" رفته، فرم مربوط به سفارش خود را تکمیل نمایید :

لینک فرم ثبت سفارش

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 380 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×