معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)

رشته آب و هواشناسی مرتبا در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد و پیش بینی می‌شود به زودی در مقطع دکتری نیز تدریس شود.


ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 171 تاریخ: آدرس وب

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)

رشته آب و هواشناسی، یکی از گرایش های جغرافیا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است. با توجه به نفوذ و نقش تکنولوژی در پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوا و ارسال ماهواره های مختلف هواشناسی، رشته آب و هواشناسی مرتبا در حال پیشرفت و توسعه می باشد و پیش بینی می شود به زودی در مقطع دکتری نیز تدریس شود.

 

این رشته حالتی بین رشته‌ای هم دارد و به رشته‌های جغرافیا، محیط زیست و مدیریت بحران مربوط می‌شود. در مقطع ارشد، رشته آب و هواشناسی در گرایش‌های رشته آب و هواشناسی سینوپتیک، رشته آب و هواشناسی محیطی و تغییر اقلیم مطرح می‌شود.

در گرایش رشته آب و هواشناسی سینوپتیک، دروسی مانند : تحلیل الگوهای فشار و جریان­های هوا، پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس، تحلیل همدیدی آب و هوای ایران و مدلسازی متوسط مقیاس آب وهوا و آب و هواشناسی دینامیک مطرح و تدریس می شود.

در گرایش آب و هواشناسی محیطی به آب و هواشناسی کشاورزی، میکروکلیماتولوژی،  آب و هواشناسی سلامت، آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل، آب و هواشناسی و مدیریت انرژی و آب و هوا و طراحی محیط؛ پرداخته می‌شود.

در گرایش تغییر اقلیم نیز به مواردی مانند : روشهای آب وهواشناسی دیرینه، مدل­ها و سناریوهای تغییر آب و هوا، پیامدهای تغییر آب و هوا در ایران، مبانی نظری و علمی تغییرآب و هوا، راهکارهای تعدیل و سازگاری با تغییر آب و هوا و آب و هواشناسی کاربردی پرداخته می شود.

رشته آب و هواشناسی خود شامل گرایش های:

1- آب و هواشناسی کشاورزی

2- آب و هواشناسی کاربردی

 3- مخاطرات آب و هوایی

 4- تغییرات آب و هوایی اقلیمی

 5- آب و هواشناسی سینوپتیک

 6- آب و هواشناسی شهری

 7- آب و هواشناسی ماهواره ای می‌باشد.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته جغرافیا آب و هواشناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY

18,238

4.189

0.019580

JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY

9,995

4.158

0.016710

BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY

7,985

3.149

0.006180

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY

5,899

2.377

0.006300

Journal of Applied Meteorology and Climatology

13,754

2.364

0.012210

TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY

3,719

2.235

0.002730

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته جغرافیا آب و هواشناسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ

انجمن علمی هواشناسی ایران

پژوهشهای اقلیم شناسی

پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور

نشریه آب و هواشناسی کاربردی

دانشگاه اصفهان

نشریه هواشناسی کشاورزی

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی عبارتند از :

 

 • آب و هواشناسی همدید
 • ابر پائین
 • ابر گرم
 • ابرناکی
 • آب‌های زیرزمینی
 • آتش‌سوزی جنگل
 • اثر خالص
 • احتمال توأم
 • احتمال شرطی
 • احتمالات بارش
 • احساس محیطی
 • اختلاط لایه آمیخته
 • آخرین یخ‌بندان بهاره
 • آخرین یخبندان بهاره
 • ارتباط از دور
 • ارتفاع ژئوپتانسیل
 • ارزیابی دقت
 • ارزیابی متقابل
 • آزمایشگاهی
 • آزمون تی تست
 • آزمون من کندال
 • ازون سطحی
 • آسایش اقلیمی
 • استان اصفهان
 • استان خراسان رضوی
 • استان خوزستان
 • استان فارس
 • استان کهگیلویه و بویراحمد
 • استان مازندران
 • استان یزد
 • آستانه های دمایی
 • آستانه‌های بارش
 • استراتژی
 • آسیب شناسی
 • آسیب‌پذیری
 • آشکارسازی
 • افزایش سطح دریا
 • اقلیم شهر
 • اقلیم نیمه خشک
 • آلاینده ‏های نفتی
 • آلبیدو
 • آلودگی شدید هوا
 • آلودگی هوا
 • آلودگی هوا و ازون
 • آمار فضایی
 • امواج سرما
 • امواج سرمایی
 • امواج گرانی- لختی
 • انتقال مواد باروری
 • انرژی باد
 • انرژی جنشی پیچکی
 • انسو
 • انکسار پذیری تر
 • اولین یخبندان پاییزه
 • ایران
 • ایران مرکزی
 • ایزوتوپ‌های پایدار
 • ایستگاه تبریز
 • ایستگاه خودکار هواشناسی
 • ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه
 • ایستگاه همدید ایلام
 • ایستگاه همدیدی
 • ایستگاه هواشناسی شهری
 • بابلسر
 • باد
 • باد صدوبیست روزه
 • باد غالب
 • باد گرمائی
 • باد گرمش
 • باد نظام‌مند
 • بادسنج
 • بارش
 • بارش ایران
 • بارش سنگین
 • بارش سیلابی
 • بارش فراگیر
 • بارش فرین
 • بارش های فصلی
 • بارندگی
 • بارورسازی ابرها
 • باروری ابرها
 • بافت‌نگار رتبه‌ای
 • بردار شار رطوبت
 • برف
 • برف دلتا
 • برف سنگین و کردستان
 • بزرگراه نیایش
 • بلاکینگ دوقطبی
 • بلیه
 • بیابان عربستان
 • بیابان‌های عراق_سوریه
 • بیشینه درشتنمائی
 • بیوکلیما
 • پارامتر هواشناسی
 • پارامترهای اقلیمی
 • پارتوی تعمیم یافته
 • پالایش موجک
 • پالمر
 • پتانسیل اقلیمی
 • پتانسیل تهویه
 • پتانسیل ‌سنجی
 • پراکنش زمانی مکانی
 • پرفشار ایران
 • پرفشار جنب حاره
 • پرفشار جنب‌حاره‌ای
 • پریستلی تیلور
 • پریشیدگی
 • پس پردازش
 • پنبه
 • پنمن مانتیث
 • پهنه بندی
 • پهنه بندی اقلیمی
 • پهنه های آبی منطقه ای
 • پهنه‌بندی اقلیمی
 • پیرسون نوع3
 • پیش بینی
 • پیش بینی فصلی
 • پیش‌بینی
 • پیش‏بینی باد و دما
 • پیش‌بینی بلند مدت
 • پیش‌بینی پراکنش‌های مکانی بارش و دما
 • پیش‌بینی سیل
 • پیش‌بینی کمی بارش
 • پیش‌یابی
 • پیوند از دور
 • تابش خالص
 • تابش خورشیدی
 • تابع توزیع ویبول
 • تابع جریان
 • تابع خود همبستگی
 • تاوایی
 • تاوایی نسبی
 • تبخیر ـ تعرق
 • تبخیرـ تعرق پتانسیل
 • تبخیر و تعرق پتانسیل
 • تبخیر-تعرق
 • تبخیر-تعرق مرجع
 • تبخیروتعرق
 • تبریز
 • تحلیل آماری
 • تحلیل خوشه‌ای
 • تحلیل روند
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سینوپتیک
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل فوریه
 • تحلیل مکانی
 • تحلیل مؤلفه های اصلی
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی
 • تحلیل هارمونیکی
 • تحلیل همبستگی کانونیکال
 • تحلیل همدید
 • تحلیل هم‌رخدادی واژگان
 • تخمین
 • تداوم یخبندان
 • تراز 500 هکتوپاسکال
 • تراز 500 هکتوپاسکال
 • تراز دریا
 • تصاویر ماهواره
 • تصاویر ماهواره‌ای MODIS
 • تصریح
 • تعیین سن
 • تعیین موقعیت مطلق دقیق
 • تغییر اقلیم
 • تغییرات آب و هوایی
 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی کواترنر
 • تقرب آماری مرتبه ای
 • تقسیم‌بندی اقلیمی
 • تگرگ
 • تلاطم
 • تنش باد
 • تنش گرمایی
 • تهران
 • تهویه طبیعی
 • توربین
 • توربین بادی
 • توزیع ‏
 • توزیع زمانی و مکانی
 • توزیع لگ-لجیستیک
 • توفان
 • توفان تندری
 • توفان تندری
 • توفان گرد و غبار
 • توفان گردوخاک
 • توفان گردوغبار
 • توفان‌های گردوخاک
 • توموگرافی
 • تیرگی جو
 • جبهه گرم سطوح زیرین
 • جبهه محلی دره سفیدرود
 • جت
 • جت جنب‌‌حاره‌ای
 • جت سطوح زبرین
 • جت قطبی
 • جدول توافقی
 • جریان کمینه
 • جریان‌های جنوبی
 • جلگه گیلان
 • جنگل‌های بنه
 • جنوب ایران
 • جنوب شرق ایران
 • جنوب غرب آسیا
 • جنوب و جنوب غربی ایران
 • جهت و تندی باد
 • چرخند حاره‌ای
 • چرخندزایی
 • چگالی بخار آب
 • چینش باد
 • چینش سرعتی باد
 • چینش سمتی باد
 • چینش قائم باد سطوح بالا
 • چینش قائم باد سطوح پایین
 • حالات دما و بارش
 • حجم نمونه
 • حداقل دید فرودگاه و ارتفاع کف ابر
 • حداقل دید فرودگاه و ارتفاع کف ابر
 • حرکت قائم
 • حساسیت مدل
 • حوضه آبریز
 • حوضه آبریز رودخانه قره‌سو
 • حوضه آبریز کارون
 • خاک
 • خاک‌ها
 • خاورمیانه
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خشکسالی
 • خشکسالی بلند مدت
 • خطر خشکسالی
 • خلیج فارس
 • خودهمبستگی فضایی
 • خوشه ­بندی
 • خوشه‌بندی
 • داده ‏گواری
 • داده های دیدبانی هواشناسی
 • داده‌های شبکه‌ای CRU
 • داده‌های قرن بیستم ناسا
 • داده‏های ماهواره
 • دبی رودخانه
 • درجه حرارت خاک
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روز سرمایش
 • درجه روزهای رشد
 • درجه­ی باز بودن تجاری
 • درون‌یابی
 • درونیابی­ منطقه­ ای
 • دریاچه ارومیه
 • دریای خزر
 • دما
 • دماهای کمتر و بیشتر از نرمال
 • دمای 15- درجه سانتی‌گراد
 • دمای پایه
 • دمای کمینه
 • دمای کمینه و بیشینه
 • دمای ماهانه
 • دمای معادل فیزیولوژیک (PET)
 • دمای هوا
 • دمه
 • دوره خشکی
 • دوره‌های NAO
 • دید افقی
 • دیرینه اقلیم
 • ذرات معلق
 • ذرات معلق
 • رابطه ازون سطحی با فراسنج‌های هواشناسی
 • رادار
 • رادیو گمانه
 • رادیوسوند
 • راستی آزمایی
 • ردیابی اشعه
 • رطوبت
 • رطوبت خاک
 • رقومی سازی
 • رگرسیون خطی و غیرخطی
 • روابط معنایی
 • رواناب
 • روانآب
 • رودباد جنب حاره
 • رودباد قطبی
 • روز بارانی
 • روزهای خشک متوالی
 • روش برآورد شیب سن
 • روش پایدارسازی تکراری
 • روش تفاضل‌متناهی
 • روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده
 • روش خطی
 • روش فشرده ترکیبی
 • روش گشتاورها
 • روشMan Ray
 • روشهای دانش مبنا
 • روش‌های درون‌یابی
 • روش‌های درون‌یابی
 • روند
 • روند بارش ایران
 • روند تغییرات
 • رویدادهای فرین
 • ریز مقیاس نمایی
 • ریز مقیاس نمایی آماری
 • ریزمقیاس
 • ریزمقیاس نمایی
 • ریسک
 • زمان و مقدار بارش
 • زمستانگذرانی
 • زمین آمار
 • زنبورعسل
 • زنجیره مارکوف
 • زیست اقلیم
 • زیست اقلیم انسانی ایران
 • ساری
 • سامانه بندالی
 • سامانه پیش‌بینی همادی
 • سامانه‌های پرفشار
 • سامانه‌های جوی
 • سبزوار
 • سردچال جوّی
 • سری‌های زمانی
 • سناریو
 • سناریو های انتشار
 • سناریوهای اقلیمی
 • سنجش ازدور
 • سنجنده
 • سنجنده مدیس
 • سواحل جنوبی دریای خزر
 • سواحل شمالی دریای عمان
 • سوز باد
 • سیستان و بلوچستان
 • سیستم اطلاعات
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم تعیین موقعیت جهانی
 • شاخص GRI
 • شاخص GRI
 • شاخص SPETI
 • شاخص استاندارد آلودگی
 • شاخص استاندارد بارش
 • شاخص انسلین محلی موران
 • شاخص بارش استاندارد
 • شاخص توپوگرافی
 • شاخص جهانی موران
 • شاخص چرخندگی
 • شاخص درجه سختی هوا
 • شاخص دوبعدی
 • شاخص دینامیکی
 • شاخص ذرات معلق هوا (PM10)
 • شاخص فیزیکی
 • شاخص گتیس- ارد-جی (لکه‌های داغ)
 • شاخص نوسانات اطلس شمالی
 • شاخص ها و الگوهای دورپیوندی
 • شاخص های نا پایداری
 • شاخص همدید
 • شاخص­های اقلیمی
 • شاخص‌های حدی
 • شار انرژی کل
 • شار رطوبت
 • شارهای گرما
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه عصبی موجک
 • شبکه عصبی موجک
 • شبیه‌سازی
 • شبیه‌سازی عددی
 • شرایط جوی
 • شرجی
 • شمال شرق ایران
 • شمال شرق ایران
 • شمال غرب
 • شمال غرب ایران
 • شهرستان نجف آباد
 • شیراز
 • ضخامت نوری هواویز
 • ضریب تغییرات
 • ضریب مغناطیسی
 • ضریب همبستگی
 • طبقه بندی اقلیمی
 • طرحواره های فیزیکی
 • طرحواره‌های پارامتره سازی سطح
 • طوفان تندری
 • طوفان گرد‌ و ‌‌غبار
 • طول فصل رشد
 • عمق نوری هواویزها
 • عملکرد نسبی
 • عناصر اقلیمی
 • عوامل استمرار
 • عوامل کنترلی بزرگ‌ مقیاس جو
 • غرب ایران
 • غرب و جنوب غرب ایران
 • غرب و شمال غرب
 • غلظت PM10
 • غلظت گردوخاک
 • غلظت گردوغبار
 • فاز شرقی
 • فاز غربی
 • فاصله اطمینان
 • فائو
 • فائو 56
 • فائو- پنمن مانتیث
 • فرارفت
 • فرارفت رطوبت
 • فرارفت گرم
 • فرارفت مثبت تاوایی نسبی
 • فراسنج های اقلیمی
 • فراسنج‌های هواشناسی
 • فراوانی
 • فراوانی باد
 • فرسایش
 • فرسایش بادی
 • فرودگاه مهرآباد
 • فشار جو
 • فشار سطح دریا
 • فصل تابستان
 • فصل یخ‌بندان
 • فضای سبز
 • فنولوژی بادام
 • فیت
 • قاعده کشش و رانش
 • قدرت دید
 • کارایی مدل
 • کارت امتیازی متوازن
 • کدورت ابر
 • کریجینگ
 • کشف رود
 • کلمات کلیدی: روند
 • کم فشار
 • کم فشار جنوبی
 • کم فشار گرمایی
 • کمترین مربعات
 • کم‌فشار
 • کنترل فساد
 • گامای 2پارامتری
 • گردش جو تابستانه
 • گردش جوی
 • گردش موسمی
 • گردشگری
 • گرده‌های گیاهی
 • گردوغبار
 • گردوغبار
 • گرمایش جهانی
 • گرمباد
 • گزارش پنجم AR5
 • گل غبار
 • گلستان
 • گندم دیم
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم­ ژنتیک
 • الگوهای پیوند از دور
 • الگوهای فشار
 • الگوهای گردشی
 • الگوهای همدیدی
 • الگوی پخش CO
 • الگوی رگرسیونی
 • الگوی فشاری
 • الگوی گردشی
 • الگوی میانگین بلند مدت جوی
 • الگوی همدید
 • گیاه دارویی
 • لایسیمتر
 • لایه تروپوپاز
 • لایه مرزی
 • لجستیک
 • لکه ­های خورشیدی
 • ماه تر
 • ماه خشک
 • ماهواره (TRMM)
 • ماهواره TRMM
 • مبدل انرژی
 • متوسط رطوبت­ نسبی روزانه
 • مجموع واحد های حرارتی نوری
 • مجموع واحدهای حرارتی آفتابی
 • محصول بادام
 • محصولات فیزیک ابر
 • مُد 06
 • مدت ماندگاری
 • مدل EURAD
 • مدل HEC-HMS
 • مدل PRECIS
 • مدل RegCM4
 • مدل‌ WRF
 • مدل WRF-Chem
 • مدل اقلیمی
 • مدل آنگستروم- پرسکات
 • مدل بولین
 • مدل پاشندگی Hysplit
 • مدل پخش لاگرانژی
 • مدل تاپسیس
 • مدل توسعه یافته
 • مدل درون یابیIDW
 • مدل عددی پیش­بینی وضع هوا
 • مدل عددی میان مقیاسWRF-ARW
 • مدل کوهرنس
 • مدل گارج- گارج
 • مدل گردش عمومیGCM
 • مدل گردش منطقه ای
 • مدل‌ منطقه‌ای WRF
 • مدل‌سازی
 • مدل‌های اقلیمی
 • مدل‌های آماری خطی
 • مدل‌های تصادفی
 • مدل‌های دینامیک
 • مدل‌های گردش عمومی جو
 • مدیترانه شرقی
 • مرحله رشد
 • مرحله میرایی
 • مرز شمالی پشته
 • مرکز ملی پیش‌بینی‌های محیطی
 • مشهد
 • معادلات آب کم‌عمق
 • معادله برگرز
 • معادله فرارفت
 • مقاومت آئرودینامیک
 • مکان یابی
 • من کندال
 • من- کندال
 • مناطق خشک
 • مناطق خشکسالی
 • مناطق­ کوهستانی
 • منطقه هدف
 • من-کندال
 • مه
 • مهرآباد
 • مواد سطح فعال
 • موسمی
 • مؤلفه مداری - نصف النهاری باد
 • نابهنجاری‌ میدان‌های فشار و ارتفاع
 • ناپایداری
 • ناهنجاری
 • ناهنجاری
 • ناوة عمیق
 • ناوه پارسی
 • نخستین یخ‌بندان پاییزه
 • نرم‌افزار GeneXproTools
 • نسیم‌‌خشکی
 • نسیم‌دریا
 • نظریه ­فازی
 • نقشه
 • نقشه ایزوپلت آسایش
 • نقشه علم
 • نقشه فرایند
 • نقشه همدیدی
 • نمای انگستروم
 • نمایه حدی
 • نمایه های اقلیمی
 • نمونه­گیری سیستماتیک
 • نوسان اطلس شمالی
 • نوسان اقلیم
 • نوسان شبه‌دوسالانه
 • نیازهای گرمایشی و سرمایشی
 • نیمه جنوبی ایران
 • همبستگی
 • همبستگی پیرسون
 • همدان
 • همدید
 • همدیدی
 • همگنی
 • همیشه بهار
 • هواشناسی جاده ای
 • و ابرناکی
 • واچرخند ترکمنستان
 • واچرخند جنب‌حاره
 • واحدهای گرمایی طول فصل رشد
 • وارونگی دما
 • وارونگی دمایی
 • واریوگرام
 • واکاوی همدید
 • استان اصفهان
 • بارش
 • تحلیل
 • واکاوی مکانی
 • واکاوی مکانی- زمانی
 • واسنجی
 • واکاوی زمانی
 • واکاوی زمانی و مکانی
 • واکاوی همدیدی دینامیک
 • واگرایی
 • واگرایی افقی سرعت
 • وردایی
 • وردایی اقلیمی
 • وزش
 • ویژگی های ترمودینامیکی
 • یخبندان
 • یخبندان فراگیر
 • یشینه بارش محتمل

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

02140220450

همچنین جهت سفارش کار، می توانید به بخش "ثبت سفارش" رفته، فرم مربوط به سفارش خود را تکمیل نمایید :

لینک فرم ثبت سفارش

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش آب و هواشناسی (متورولوژی)

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.

روش‌های ثبت سفارش
 1. ثبت درخواست از طریق برقراری تماس تلفنی خطوط ثابت موسسه
 2. ارسال پیام صوتی یا متنی در واتس آپ موسسه با شماره 09930504575
 3. ثبت درخواست از طریق ایمیل : info@tadbirsaz.org
 4. درخواست تماس فوری از سمت موسسهدیدگاه خود را بیان کنید

  هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

نام: *
کد امنیتی: *
تصویر کد
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی

 • درج کدهای HTML ممنوع است.
 • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
 • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
 • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.
@