چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی جغرافیا، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

لیست مهم‌ترین گرایش‌های جغرافیا و نشریه‌های علمی پژوهشی که برای تدوین یک مقاله علمی پژوهشی نیاز داریم را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی جغرافیا و مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 

مهمترین گرایش‌های رشته جغرافیا عبارتست است:

جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، اقلیم شناسی، جغرافياي طبيعي، ژئومورفولوژي(اقليمي، ساختماني، ديناميك بيروني)، ، هيدرولوژي، پوشش گياهي، فضاي سبز، اكولوژي، خاكشناسي و ...

در این رشته بمنظور تحلیل اطلاعات عموما از نرم افزارهای مطرح اماری مقل SPSS، LISREL و Arc GIS (تهيه نقشه و ساماندهي پايگاه اطلاعات جغرافيايي، انجام طرح‌هاي آمايش سرزمين) استفاده می‌شود.

حوزه‌های نوین این رشته که کاربردی هم هستند و برای چاپ مقاله ISI مناسب می‌باشند، عبارتند از :

 • مطالعات و تحلیل نظام شهري
 • طراحی سیستم‌هاي مدیریت شهري

 • تحلیل اسناد جامع شهري و روستایی

 • طراحی و تحلیل سیستم‌هاي جامع برنامه‌ریزي

 • ارزیابی و تحلیل طرح‌هاي جامع شهري

 • مکان‌یابی و تعیین موقعیت مکانی بهینه

 • شاکله بوم

 • شهرهای فشرده

 • توسعه پایدار

 • پراکنده رویی شهري

 • درجه توسعه یافتگی

فرایند‌های برنامه‌ریزی :

 1. برنامه‌ریزی جامع
 2. طرح‌های هادی
 3. برنامه‌ریزی راهبردی
 4. برنامه‌ریزی مشارکتی
 5. برنامه‌ریزی پیشرفته (روش طبقه‌بندی اراضی و طرح اراضی )Advance planning
 6. طرح‌های سیال شهری
 7. CDS

دیدگاه‌های نوین شهرسازی :

 1. نوشهرسازی (New urbanism)
 2. رشد هوشمند و شهر فشرده

تکنیک‌ها و مدل‌های مطرح نیز در این راستا عبارتند از :

 1. مدل هنسن
 2. مدل لاری
 3. مدل‌های جاذبه تک قیدی و دوقیدی
 4. انواع مدل‌های پیش‌بینی جمعیت (خطی ، نمایی ، نمایی تعدیل شده ، بازماندگی نسلی و . . .)
 5. انواع مدل‌های اقتصادی (اقتصاد پایه ، جدول داده ستانده، اقتصادسنجی)
 6. انواع روش‌های پیش‌بینی (مسکن، جمعیت و ...)
 7. انواع مدل‌های سطح‌بندی سکونت گاههای روستایی و تعیین مرکزیت مکانی ( تاکسونومی عددی ، شاخص‌های مرکزیت ، اسکالوگرام ، روش ارتباطات مستقیم ، میزان‌سنج نهادی گاتمن )
 8. انواع مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و ارزیابی مانند مدل برایسون و تحلیل SWOT
 9. روش‌های تصمیم‌گیری سلسله مراتبی AHP
 10. مدل‌های تعیین کاربری بهینه What if?

 

گرایش جغرافياي طبیعی-اقلیم شناسی

 

سینوپتیک و پیوند از دور

مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و مدل سازی

ژئومورفولوژی ساحلی

تحولات ایران طی کواترنر

هواشناسی ماهواره ای

تغییر اقلیم

 

گرایشات برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی و جغرافیای سیاسی

 

ژئوپلتیک

جغرافیای سیاسی ایران

جغرافیای سیاسی- سازماندهی سیاسی فضا

ژئوپلتیک رویکردهای نوین

ژئوپلتیک – خلیج فارس

جغرافیای سیاسی – خاورمیانه

توسعه پایدار روستایی

گردشگری

برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی

نظریه های تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی مسکن

مطالعات شهر ایرانی – اسلامی

 

گرایش شهرسازی

 

سیر اندیشه ها و نهضت ها در برنامه ریزی و طراحی شهری دوران معاصر

بهسازی و نوسازی بافت های کهن و شهرسازی اسلامی

توسعه محلی و برنامه ریزی منطقه ای

برنامه توسعه و مدیریت شهری و روستایی و محیط زیست

نظریه های نوین در
برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری

برنامه ریزی کاربری زمین شهری و توسعه پایدار شهری

مسائل شهری ایران

مطالعات سرزمینی( ملی و منطقه ای)

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عبارتند از :

 

JOURNAL

ISSN

PHYSICAL GEOGRAPHY

0272-3646

GEOGRAPHY

0016-7487

EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS

1538-7216

PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY

0309-1325

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

0169-2046

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT

0733-9488

COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS

0198-9715

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES

0969-7764

URBAN STUDIES

0042-0980

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH

0309-1317

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان 02140220450

 

 

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی جغرافیا، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 578 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: مقاله علمی پژوهشی isi
ورود ثبت نام
×