معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

در مقاله زیر مجموعه‌ای از کلمات کلیدی گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین را مطرح کرده‌ایم برای مشاهده و اطلاعات بیشتر مقاله زیر را مطالعه کنید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

آمایش به معنای آراستن، آمیختن، بهینه کردن، مرتب کردن است و برنامه‌‌ریزی آمایش سرزمین، یه دلیل اهمیت بالایی که دارد، یکی از گرایش های اصلی علوم جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد است.

آمایش سرزمین، ارزیابی و چیدمان بهینه پارامترهای مختلف :

طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جمعتی و… جهت کمک به افراد جامعه در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.

به عبارتی دیگر، آمایش سرزمین به پخش متقارن و متوازن جغرافیای فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به زیرساخت‌ها و منابع طبیعی و منابع انسانی اطلاق می‌شود.  حال، به برنامه‌ریزی و تلاش مدیریتی برای اجرا و توزیع منابع بر اساس مولفه های جمعیت و اقتصاد، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین گفته می‌شود. بهینه‌ترین و پایدارترین چیدمانی که به سه عامل مهم : جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی یک ناحیه یا سرزمین ختم شود، برنامه آمایش سرزمین نامیده می‌شود.

در واقع برنامه آمایش سرزمین ، سندی است که با توجه به اکوسیستم داخلی و خارجی زمین و بر اساس میزان اثر و اثر گذاری پارامترهای زیاد، برای بهتر شدن زندگی و ارتباط بهتر و بیشتر با طبیعت تنظیم می‌گردد. پارامترهای تاثیرگذار، زمین شناختی، آب و هوایی و قابلیت های اقلیمی هستند که اعمال آن‌ها در برنامه‌ها می تواند در میزان ارتباط مثبت جمعیت های انسانی با محیط بمنظور برآورده کردن نیازهای اولیه و اساسی مثل :  آب، هوا، غذا و نیازهای امنیتی و تاب آوری انسان در مقابل حوادث طبیعی موثر باشد. در ایران، در سال ۱۳۵۳ دفتر آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد.

به عبارت دیگر رشته برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، به مطالعه عوامل مختلف که در فرآیند آمایش سرزمین نقش دارند، می‌پردازد. این عوامل عبارتند از :

عوامل سیاسی

 عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی

 عوامل جمعیتی

 مهاجرتی و فضا

محیط روستایی

محیط شهری

 زیر بنا

 عامل جامعه 

شیوه های برنامه ریزی و عامل تکنولوژی

رشته برنامه‌ریزی آمایش سرزمین را می‌توان ترکیب و تلفیقی از رشته‌های جغرافیا، مهندسی شهری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و مهندسی عمران دانست.

فارغ التحصیلان رشته برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، در مراکز طراحی شهرداری یا شرکت‌های خصوصی برای بهینه سازی توزیع جمعیت بر اساس منابع موجود مشغول به کار می‌شوند تا تلاش آن‌ها در نهایت به بهینه سازی سرمایه انسانی بیانجامد.

برخی از حوزه‌های اصلی رشته برنامه‌ریزی آمایش سرزمین عبارتند از :

اصول حمل و نقل، توسعه شهری و محلی، تحلیل مالی، بودجه ژئوپولیتیک شهری، شهرسازی تطبیقی، آمار و کامپیوتر، کلان شهر و شهرسازی، حقوق شهرسازی و آمایش، حقوق اداری، شبکه‌های شهری، تحلیل جمعیت، آمایش روستایی، توسعه ساخت و ساز

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH

411

0.250

0.000190

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

16,054

5.144

0.014880

Journal of Environmental Policy & Planning

1,320

4.195

0.001950

Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science

3,679

2.825

0.002170

ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE

3,885

2.730

0.004830

Environment and Planning A-Economy and Space

9,985

2.459

0.010380

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته جغرافیا برنامه‌ریزی آمایش سرزمین ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

آمایش جغرافیایی فضا

دانشگاه گلستان

آمایش سرزمین

پردیس قم دانشگاه تهران

آمایش محیط 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

برنامه ریزی فضایی

دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی و آمایش فضا

دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم جغرافیایی گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین عبارتند از :

 • آب‌ زیرزمینی
 • آب های زیرزمینی
 • آب وهوا
 • آبخیز سد زاینده رود
 • آبدهی
 • ابزارهای برنامه‌ریزی
 • ابزارهای قانونی
 • آبشار مارگون
 • ابعاد اجتماعی- اقتصادی
 • ابعاد پایداری
 • ابعاد کالبدی-فضایی
 • آب‌های زیرزمینی
 • آب‌های سطحی
 • آب‌وهوا
 • اتریش
 • آتش‌سوزی جنگل‌ها
 • اتصال
 • اتوبوس تندرو (BRT)
 • اتوماسیون سلولی
 • آثار محیط‌زیستی
 • اثرات اجتماعی
 • اثرات اجتماعی- اقتصادی
 • اثرات اقتصادی واجتماعی
 • اثرات بازدیدکنندگان
 • اثرات گردشگری
 • اثرات ماسه های روان
 • اثرهای متقابل
 • اجاره به‌شرط تملیک
 • اجبارکننده
 • اجتماع محلی
 • اجتماعات دروازه‌ای
 • اجتماعی
 • اجتماعی و اقتصادی
 • اجتماعی و زیست محیطی
 • احساس امنیت
 • احساس امنیت اجتماعی
 • احساس تعلق مکانی
 • احیاء
 • اختلاط کاربری
 • ادارات دولتی
 • ادراک
 • ادراک بصری
 • ادراک ساکنان
 • ادراک محیطی
 • ادراکات
 • ادغام روستاها
 • ادوار تاریخی
 • آذربایجان شرقی
 • آذربایجان غربی
 • اراضی رها شده شهری
 • اراضی کشاورزی
 • اراضی مسکونی
 • آرامستان
 • آرامش روانی
 • ارتباط
 • ارتباط ساختار شهر و شیوه سفر
 • ارتفاع ژئوپتانسیل
 • ارتفاعات جغتای
 • ارتکاب جرم
 • اردبیل
 • ارزش اطلاعات
 • ارزش بصری
 • ارزش فرهنگی
 • ارزش‌گذاری مشروط
 • ارزشیابی
 • ارزیابی
 • ارزیابی آثار زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • ارزیابی ‌پس‌از‌ بهره‌برداری
 • ارزیابی تاثیرات
 • ارزیابی تناسب اراضی
 • ارزیابی توان اکولوژیک
 • ارزیابی توان اکولوژیکی
 • ارزیابی چند متغیره‏‏
 • ارزیابی چند معیاره مکانی
 • ارزیابی چند معیاری
 • ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره
 • ارزیابی دقت
 • ارزیابی دیداری محیط و منظر
 • ارزیابی زیست محیطی
 • ارزیابی طرح توسعۀ شهری
 • ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی قابلیت سرزمین
 • ارزیابی کاربری اراضی شهری
 • ارزیابی کمی و کیفی
 • ارزیابی کیفی
 • ارزیابی کیفیت
 • ارزیابی محیط ‌زیستی
 • ارزیابی مخاطب‌محور
 • ارزیابی‌آسیب‌پذیری.
 • ارومیه
 • آزادراه
 • آزمون T
 • آزمون T تک‌نمونه‌ای
 • آزمون دانکن
 • آزمون کروسکال- والیس
 • آزمون من-کندال
 • ازهم‌گسیختگی
 • آسایش آب و هوایی
 • آسایش اقلیمی
 • آسایش بیوکلیمایی
 • اسپانیا
 • آستارا
 • استان آذربایجان غربی
 • استان آذربایجان‌شرقی
 • استان اردبیل
 • استان اصفهان
 • استان البرز
 • استان ایلام
 • استان بوشهر
 • استان تهران
 • استان چهارمحال و بختیاری
 • استان خراسان رضوی
 • استان خراسان شمالی
 • استان خوزستان
 • استان زنجان
 • استان سمنان
 • استان فارس
 • استان فارس
 • استان قم
 • استان قم
 • استان کردستان
 • استان کرمان
 • استان کرمانشاه
 • استان کهگیلویه و بویر احمد
 • استان گلستان
 • استان گیلان
 • استان لرستان
 • استان مازندران
 • استان مرکزی، گسست توسعة منطقه­ای، HURWITZ
 • استان های حاشیه دریایخزر
 • استان های مرزی
 • استان هرمزگان
 • استان همدان
 • استان یزد
 • استان‌های ایران
 • استان‌های کشور
 • استرآبادشمالی
 • استراتژی
 • استراتژی توسعه شهری
 • استراتژی راهبردی
 • استعداد اراضی
 • استفاده تفرجی
 • استفاده چند منظوره.
 • اسکالوگرام
 • اسکان خودجوش عشایر
 • اسکان مجدد
 • اسکان موقت
 • اسلام
 • اسلام‌آبادغرب
 • آسیب اجتماعی
 • آسیب پذیری
 • آسیب پذیری شهری
 • آسیب‌پذیری
 • آسیب‌پذیری اجتماعی
 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای
 • آسیب‌پذیری محیطی
 • آسیب‌شناسی
 • آسیب‌شناسی اجتماعی
 • اشتغال
 • اشتغال غیررسمی
 • آشکارسازی
 • اصفهان
 • اصلاحات اراضی
 • اصول عملکردی
 • اصول نظام دهنده معماری
 • اعتبارات خرد بانکی
 • اعتبارات مسکن
 • اعتبارسنجی
 • اعتماد
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتماد الکترونیک
 • اعتمادپذیری
 • اعتیاد
 • اقامتگاه بوم‌گردی
 • اقامتگاه بین راهی
 • اقتصاد روستایی
 • اقتصاد سبز
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد منطقه‌ای
 • اقتصادی
 • اقتصادی و محیطی
 • اقلیم آسایش
 • اکو توریسم تالابی
 • اکوتوریسم
 • اکوتوریسم پایدار
 • اکولوژی سیمای سرزمین
 • آگاهی اجتماعی
 • آگاهی زیست محیطی
 • آگاهی شهروندی
 • آگاهی محیط زیستی
 • آگاهی و اعتماد اجتماعی
 • آمادگی الکترونیکی
 • آمار فضایی
 • آماره عمومی موران
 • آماره موران
 • آمارهای فضایی
 • آمایش
 • آمایش اراضی
 • آمایش اقتصادی
 • آمایش جهان
 • آمایش زمین
 • آمایش سرزمین
 • آمایش منطقه‌ای
 • آمایش نظامی
 • امتیازدهی منطق ترجیح
 • آمد و شد روزانه
 • امدادرسانی هوایی
 • امکان سنجی اقتصادی- زیست محیطی
 • امکانسنجی
 • آمل
 • امن سازی فضا
 • امنیت
 • امنیت اجتماعی
 • امنیت ادراکی تصرف
 • امنیت زائران و گردشگران
 • امنیت شهری
 • امنیت غذایی
 • امنیت فضایی
 • امور شهری
 • آموزش آماری
 • آموزش عمومی
 • آموزه های دینی
 • آنالیز تاکسونومی عددی
 • آنالیز زمین‌آمار (Geostatistical analyst)
 • آنالیز همبستگی آماری
 • آنالیزتاکسونومی
 • آنتروپی
 • آنتروپی شانون
 • آنتروپی محلی
 • آنتروپی و ساو
 • انتظارات
 • انتقال پایتخت
 • اندازه شهر
 • اندازه‌ی دولت
 • انرژی
 • انرژی باد
 • انرژی خورشیدی
 • انسجام شهر
 • انسجام محله‌ای
 • انسجام ملی
 • انطباق اکولوژیکی
 • انگیزه
 • انگیزه‌های گردشگری
 • اهداف سفر
 • اهداف و انگیزه های سفری
 • اهواز
 • اورامانات
 • اوقات فراغت
 • اولویت بندی
 • اولویت‌بندی پهنه‌های مستعد
 • اولین بارش در زمان کاشت
 • ایران
 • ایستگاه CNG
 • ایستگاه آتش نشانی
 • ایستگاه مهراباد
 • ایستگاه‌های آتش‌نشانی
 • ایلام
 • ایمنی شهری
 • آینده نگاری
 • آینده‌پژوهی
 • آینده‌گری
 • آینده‌نگاری
 • آینده‌نگاری منطقه‌ای
 • بابل
 • بابل رود
 • بابلسر
 • بادرود
 • بار آلودگی
 • بارش
 • بارش اَبَرسنگین و‌ فراگیر
 • بارش شدید
 • بارش های سنگین
 • بارندگی‍
 • بارومتر پایداری
 • بازار املاک
 • بازار تاریخی
 • بازار تاریخی تبریز
 • بازار تبریز
 • بازار روز
 • بازار زمین شهری
 • بازار قزوین
 • بازارچه مرزی
 • بازارچه‌های مرزی
 • بازارهای هفتگی
 • بازاریابی
 • بازآفرینی
 • بازآفرینی شهری
 • باززنده‌سازی
 • بازسازی
 • بازنده سازی
 • بازنده سازی (توانبخشی)
 • باغداری
 • بافت
 • بافت تاریخی
 • بافت جدید
 • بافت جدید شهری
 • بافت سنتی و جدید
 • بافت شهری
 • بافت فرسوده
 • بافت فرسوده شهری
 • بافت قدیم
 • بافت قدیم شهری
 • بافت مرکزی
 • بافت ناکارآمد
 • بافت نا‌کارآمد
 • بافت‌های فرسوده شهری
 • باقیمانده ها
 • بالا آمدن آب دریا
 • بانک
 • بجستان
 • بجنورد
 • بحران
 • بحران بهداشتی- درمانی
 • بحران‌های ژئوپلیتیکی
 • بخش امامزاده
 • بخش انگوران
 • بخش بازفت
 • بخش پاپی
 • بخش دهدز خوزستان
 • بخش سرولایت نیشابور
 • بخش شاندیز
 • بخش طرقبه
 • بخش کونانی
 • بخش لاریجان
 • بخش ماهان
 • بخش مرکزی
 • بخش مرکزی تهران
 • بخش مرکزی شهر
 • بخش مرکزی شهرستان هرسین
 • برج بلور
 • برخورداری خدماتی
 • برداشت شن و ماسه
 • البرز جنوبی
 • البرز جنوبی
 • برزن شش‌بادگیر
 • برف
 • برنامه استراتژیک
 • برنامه توسعه ی ملی
 • برنامه ریزی
 • برنامه ریزی استراتژ یک
 • برنامه ریزی راهبردی
 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی شهری دفاعی
 • برنامه ریزی فضایی
 • برنامه ریزی فضایی راهبردی
 • برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
 • برنامه ریزی کمی
 • برنامه ریزی گردشگری کشاورزی
 • برنامه ریزی مسکن
 • برنامه ریزی مشارکتی
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • برنامه‌ریزی بوم‌جامعه‌شناختی
 • برنامه‌ریزی توسعة منطقه‌ای
 • برنامه‌ریزی خطی
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی راهبردی شهری
 • برنامه‌ریزی ساحلی
 • برنامه‌ریزی سناریو
 • برنامه‌ریزی شهری
 • برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد
 • برنامه‌ریزی فضایی- کالبدی
 • برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری
 • برنامهریزی گردشگری
 • برنامه‌ریزی محله‌محور
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
 • برنامه‌های اتحادیه اروپا
 • برنامۀ توسعه
 • برندیابی
 • برهم‌کنش‌های زیرساختی
 • بروجرد
 • بستک
 • بش‌اویلی
 • بعد اقتصادی
 • بعد ذهنی
 • بعد عینی
 • بعد کالبدی – فیزیکی
 • بقاع امام زادگان
 • بلایای طبیعی
 • بلژیک
 • بلندمرتبه سازی
 • بلندمرتبه‌سازی
 • بلوک شهری خیام تهران
 • بناب
 • بندر
 • بندرترکمن
 • بندرعباس
 • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • به سازی
 • بهارستان
 • بهبهان
 • بهره‌برداران
 • بهره‌برداری
 • بهسازی
 • بهسازی و نوسازی
 • بهشهر
 • بهینه‌سازی
 • بهینه‌سازی چند معیاره
 • بهینه‌سازی کاربری زمین
 • بودجه تابش خالص
 • بوشهر
 • بوکان
 • بولین
 • بوم ‏گردشگری شهری–منطقه ای
 • بوم‌‌شناسی سیمای سرزمین
 • بیابان
 • بیابان زدایی
 • بیابان‌زایی تکنوژنیکی
 • بیران‏شهر
 • بیرجند
 • بیستون
 • بیشینة درست‌نمایی
 • بیشینه
 • بیکاری
 • بیکر
 • بیمارستان
 • بیماری‌های قلبی عروقی
 • بیماری‌های مشترک
 • بینالود
 • بیوکلیما
 • پاتوقشهری
 • پادگانه های رودخانه ای
 • پادگانه‌های یخچالی- تکتونیکی
 • پارادایم شبکه ای
 • پارامترهای فیزیکی
 • پارامترهای مورفومتری
 • پارس جنوبی
 • پارس‌آباد
 • پارک
 • پارک جنگلی
 • پارک جنگلی روستای قرق
 • پارک حاشیه چمران
 • پارک محله‌ای
 • پارک ملت زاهدان
 • پارک ملی گلستان
 • پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی
 • پارک‌های شهری
 • پارکینگ
 • پاسخ گویی
 • پاسخگویی
 • پاسی و دورسلر
 • پاوه
 • پاوه
 • پایانه علم و صنعت-خاوران
 • پایتخت
 • پایداری
 • پایداری اجتماعی
 • پایداری اجتماعی- فرهنگی
 • پایداری اقتصادی
 • پایداری اقتصادی و اجتماعی
 • پایداری امنیتی
 • پایداری روستا
 • پایداری شهری
 • پایداری کاربری زمین
 • پایداری کاربری مسکونی
 • پایداری محله های شهری
 • پایداری محیط
 • پایش
 • پایش توسعه شهری
 • پایش سازگاری
 • پایگاه اجتماعی و اقتصادی
 • پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران
 • پتانسیل انتقال
 • پتانسیل خطر آتش سوزی
 • پتانسیل سیل‌خیزی
 • پتانسیل‌ها
 • پتانسیلهای گردشگری
 • پدافندغیرعامل
 • پراکندگی جرائم
 • پراکندگی شهری
 • پراکندگی فضایی
 • پراکنده رویی شهری
 • پراکنده‌رویی
 • پراکنش
 • پراکنش جغرافیایی
 • پراکنش جمعیت
 • پراکنش شهری(Sprawl)
 • پراکنش فضایی
 • پرالونگ
 • پرتغال
 • پرفشار
 • پروازهای بین المللی
 • پرورش ماهی
 • پروژه لیورپول بریتانیا
 • پروژه های نفت وگاز
 • پروژه‌های عمرانی
 • پرومته
 • پرومتی
 • پسابرنامه‌ریزی
 • پساساختارگرایی
 • پساساختاری
 • پس‌کرانه
 • پس‌لرزه
 • پسماند شهری
 • پسماندهای بیمارستانی
 • پشه خاکی
 • پل‌های عابر پیاده
 • پلیگون های تیسن
 • پمپ بنزین
 • پناهگاه
 • پناهگاه حیات وحش قمیش‌لو.
 • پناهگاه‌های عمومی
 • پهنه بندی
 • پهنه بندی اکولوژیکی
 • پهنه بندی بافت فرسوده
 • پهنه‌بندی
 • پهنهبندی خطر
 • پهنه‌بندی خطر زمین لغزش
 • پهنه‌بندی زلزله
 • پوشش اراضی
 • پوشش سرزمین
 • پولادشهر
 • پویش نظام آموزش عالی
 • پیاده راه
 • پیاده مداری
 • پیاده‌راه
 • پیاده‌راه هفده شهریور
 • پیاده‌روی
 • پیاده‌مداری
 • پیامد
 • پیامدهای اقتصادی
 • پیامدهای امنیت غذایی
 • پیچان‌رود
 • پیچیدگی
 • پیرانشهر
 • پیش بینی
 • پیش‌بینی آینده
 • پیشرفت
 • پیشگیری از جرم
 • پیکره‌بندی فضایی
 • پیوستگی
 • پیوستگی سیمای سرزمین
 • پیوستگی فضایی
 • پیوستگی فضایی- عملکردی
 • پیوند شهرنشینی و توسعه
 • پیوندهای روستایی ـ شهری
 • پیوندهای روستایی - شهری
 • تاب آوری
 • تاب‌آوری شهری
 • تاب‌آوری کالبدی
 • تاب‌آوری منطقه‌ای
 • تابش
 • تاپسیس
 • تاپسیس خطی
 • تاپسیس فازی
 • تأثیرات ادراک تراکم
 • تأثیرات اقتصادی
 • تآثیرات گردشگری
 • تاریخ
 • تاکسونومی عددی
 • تالاب‌های میانکاله و لپوی زاغمرز
 • تامین منابع مالی
 • تبریز
 • تبلیغات
 • تجاری شدن
 • تجریش
 • تجزیه مؤلفه های اصلی
 • تجزیه و تحلیل خوشه ای
 • تحقق پذیری
 • تحقق‌پذیری طرح
 • تحلیل SWOT
 • تحلیل اثرات متقابل
 • تحلیل اثرات متقاطع
 • تحلیل اکتشافی داده های مکانی
 • تحلیل آماری
 • تحلیل آماری و سینوپتیکی
 • تحلیل پایداری دامنه
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • تحلیل تعامل اجتماعی
 • تحلیل ثانویه
 • تحلیل چند متغیّره
 • تحلیل خاکستری
 • تحلیل خوشه ای
 • تحلیل راهبردی
 • تحلیل رگرسیونی
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP)
 • تحلیل سلسله‌مراتبی
 • تحلیل شبکه
 • تحلیل شبکه ای(ANP)
 • تحلیل شبکه و گرگان
 • تحلیل شبکه‌ای ANP
 • تحلیل شبکۀ اجتماعی
 • تحلیل ظرفیت توسعه
 • تحلیل عامل
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل عرصه های مرتبط تصمیم گیری
 • تحلیل فازی سلسله مراتبی
 • تحلیل فضایی
 • تحلیل فضایی جمیعت
 • تحلیل فضایی- کالبدی
 • تحلیل فضایی- مکانی
 • تحلیل لکه‌های داغ
 • تحلیل لندسکیپی
 • تحلیل متمایزی
 • تحلیل محتوای کیفی
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل مسیر(Amos)
 • تحلیل مکانی
 • تحلیل مکانی- فضایی جابه‌جایی
 • تحلیل مناسبت کاربری زمین
 • تحلیل نابرابری فضایی
 • تحلیل واریانس
 • تحلیل واریانس ANOVA
 • تحلیل واریانس یک طرفه
 • تحلیل‌های GIS
 • تحول
 • تحولات
 • تحولات جمعیت
 • تخریب اراضی زراعی
 • تخصصی‌شدن منطقه‌ای
 • تخصیص خطی
 • تخصیص سرزمین به چندکاربری
 • تخصیص کاربری اراضی
 • تخمین تراکم کرنل
 • تداخل سنجی راداری
 • تداوم زمانی
 • ترازهای توفانی
 • ترافیک
 • ترافیک درون‌شهری
 • ترافیک شهری
 • تراکم
 • تراکم ادراکی
 • تراکم جمعیتی
 • تراکم ساختمانی
 • تراکم شهری
 • تراکم‌زدایی
 • ترجونگ
 • ترس از جرم
 • ترسیب کربن
 • ترکمن صحرا
 • ترکیب کاربری
 • ترکیب و توزیع
 • ترکیب وزنی خطی (WLC)
 • ترمودینامیک
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • تسهیلات
 • تصادف
 • تصاویر راداری
 • تصاویر ماهواره‌ای
 • تصاویر ماهواره‌ای
 • تصاویر ماهواره‌ای لندست 8
 • تصمیم گیری چندشاخصه
 • تصمیم گیری چندمعیاره
 • تصمیم‌گیران
 • تصمیم‌گیری چند معیاره
 • تصمیم‌گیری مکانی
 • تصویر آفرینی
 • تصویر ماهواره‌ای
 • تعادل
 • تعادل بخشی
 • تعادل فضایی
 • تعادل مسکن-کار
 • تعادل منطقه ای
 • تعادل منطقه‌ای
 • تعادل­بخشی
 • تعادل‌بخشی
 • تعارض تناسب زمین
 • تعارض مکانی
 • تعاملات
 • تعاملات اجتماعی
 • تعاونی تولید روستایی
 • تعاونی دامداری
 • تعلق مکانی
 • تعهد
 • تغییر اقلیم
 • تغییر خط ساحلی
 • تغییر سهم و مکان
 • تغییر کاربری
 • تغییر کاربری اراضی
 • تغییر کاربری زمین
 • تغییر کاربری زمین
 • تغییرات
 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات جمعیتی
 • تغییرات دمای حداکثر
 • تغییرات کاربری اراضی
 • تغییرات کاربری زمین
 • تغییرات کارکردی
 • تغییرات محیطی
 • تغییرات مورفومتری
 • تغییرات هندسی
 • تغییرپذیری
 • تغییرکاربری اراضی
 • تفاوت‌های منطقه‌ای
 • تفرج متمرکز ساحلی‏ْ‏ُ
 • تفرجگاه
 • تقاطع
 • تقویم ترازهای توفانی
 • تقویم زراعی
 • تکالیف شهروندی
 • تکتونیک
 • تکتونیک فعال
 • تکنیک AHP
 • تکنیک DEMATEL
 • تکنیک SAW
 • تکنیک SWOT
 • تکنیک TOPSIS
 • تکنیک تاپسیس فازی
 • تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS
 • تکنیک سلسله مراتبی (AHP)
 • تکنیک فازی
 • تکنیک فرایند سلسله مراتبی فازی
 • تکنیک کریجینگ
 • تکنیک های آماری
 • تکنیک های تصمیم گیری
 • تکنیکTOPSIS
 • تگرگ
 • تلویزیون
 • تمایل به پذیرش
 • تمایل به پرداخت
 • تمرکز فضایی
 • تمرکز فضایی صنایع
 • تمرکز گرایی
 • تناسب
 • تناسب اراضی
 • تناسب ارزش زیبایی شناختی
 • تناسب مکانی
 • تنگناهای ژئومورفولوژیک
 • تنگناهای طبیعی
 • تنوع اقتصاد روستایی
 • تنوع بخشی
 • تنوع شانون و سیمپسیون
 • تنوع شغلی
 • تنوع صنعتی
 • تهدیدهای امنیتی- دفاعی
 • تهران
 • توان اکولوژیک
 • توان اکولوژیکی
 • توان اکولوژیکی اراضی
 • توان تفرجی
 • توان جاذبه
 • توان چگالی باد
 • توان محیط
 • توان‌سنجی محیطی
 • توانمند سازی محلات
 • توانمندسازی
 • توانمندکردن
 • توانمندی های اقتصادی و گردشگری
 • توپوگرافی
 • تودلویه
 • تور داخلی
 • توریسم
 • توریسم روستایی
 • توریع خدمات شهری
 • توزیع
 • توزیع اشتغال
 • توزیع آماری گامبل
 • توزیع امکانات و خدمات
 • توزیع پارک­ها
 • توزیع تراکم
 • توزیع جغرافیایی
 • توزیع خدمات
 • توزیع زمانی بارش
 • توزیع فضایی
 • توزیع فضایی جمعیت
 • توزیع مکانی
 • توزیع مکانی- فضایی
 • توسعة اقتصادی- اجتماعی
 • توسعة پایدار
 • توسعة پایدار روستایی
 • توسعة پایدار شهری
 • توسعة روستایی
 • توسعة شهری
 • توسعة شهری و خدماتی
 • توسعة ‌صنعت گردشگری
 • توسعة فضایی - کالبدی شهری
 • توسعة کالبدی
 • توسعة گردشگری
 • توسعة منطقه‌ای
 • توسعه
 • توسعه اجتماعی
 • توسعه استراتژیک
 • توسعه اقتصاد
 • توسعه اقتصاد پایدار
 • توسعه اقتصاد ملی
 • توسعه اقتصادی
 • توسعه انسانی
 • توسعه پایدار
 • توسعه پایدار روستایی
 • توسعه پایدار شهر یاسوج
 • توسعه پایدار شهری
 • توسعه پایدار فرهنگی
 • توسعه پایدار کشاورزی
 • توسعه پایدار محله ای
 • توسعه پایدار محله ای؛ توسعه محله ای
 • توسعه پایدار ناحیه ای
 • توسعه پایدارشهری
 • توسعه پراکنده
 • توسعه خلاق
 • توسعه درون زا
 • توسعه‌ درونی
 • توسعه راهبردی
 • توسعه روستا
 • توسعه روستایی
 • توسعه سکونتگاهی
 • توسعه شهر
 • توسعه شهری
 • توسعه صنعتی Copeland
 • توسعه طبیعت‌گردی متمرکز
 • توسعه ظرفیت
 • توسعه فرهنگی
 • توسعه فضایی و کالبدی
 • توسعه فیزیکی
 • توسعه کالبدی
 • توسعه کالبدی ـ فضایی
 • توسعه کالبدی فضایی
 • توسعه کشاورزی
 • توسعه گردشگری
 • توسعه مجدد
 • توسعه مسکن شهری
 • توسعه مسکونی
 • توسعه مکانی-فضایی
 • توسعه منطقه ای
 • توسعه میان افزا
 • توسعه ­ی یافتگی
 • توسعه یافتگی
 • توسعه یکپارچه
 • توسعه یکپارچه و پایدار منطقه ای
 • توسعه‌ی فضای عمومی
 • توسعه‌ی فیزیکی
 • توسعه‌ی کالبدی
 • توسعه‌ی کالبدی شهر
 • توسعه‌یافتگی
 • توسعۀ اقتصادی - اجتماعی
 • توسعۀ پایدار
 • توسعۀ روستایی
 • توسعۀ روستایی- شهری
 • توسعۀ زیست‌محیطی
 • توسعۀ کمّی فرهنگ
 • توسعۀ منطقه‌ای
 • توسه شهر
 • توفان تندر
 • تولید
 • تولید پنبه
 • تولید رواناب
 • تولیدات کشاورزی
 • ثبات سکونت
 • جاپای بوم شناختی
 • جاده سنندج- مریوان
 • جاده‌سازی
 • جاذبه های گردشگری
 • جاذبه های گردشگری
 • جاذبه‌های ژئوتوریستی
 • جاذبه‌های گردشگری
 • جامعه میزبان
 • جامعه میهمان
 • جامعه‌ی شهری
 • جانی
 • جای پای اکولوژیک
 • جای پای اکولوژیکی
 • جایگاه‌های سوخت CNG
 • جدایی‌گزینی فضایی
 • جدایی‌گزینی فضایی-اجتماعی
 • جدول متعامد
 • جذب گردشگر
 • جرم
 • جرم و بزهکاری
 • جریان
 • جریان‌های عملکردی
 • جزایر حرارتی
 • جزایر حرارتی شهری (UHI)
 • جزایر دمایی
 • جزیره سرمایشی بوستان
 • جزیره قشم
 • جزیره گرمایی شهر
 • جغرافیا
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها
 • جغرافیای فنی و معرفتی
 • جمعیت
 • جمعیت روستایی
 • جمعیت شناور
 • جنبش شهر آرام
 • جنگ
 • جنگ ایران وعراق
 • جنگل خیرود
 • جنگل های بخش سه نکا-ظالمرود
 • جنگل‌های بلوط
 • جنگل‌های زاگرس
 • جنوب‌شرق ایران
 • جهات توسعة شهری
 • جهان‌نما
 • جهانی‌شدن
 • جهت توسعه
 • جهت گیری ساختمان
 • جهرم
 • جوامع خودمختار
 • جوامع روستایی
 • جیرفت
 • چابهار
 • چالش
 • چالش ها
 • چالش‌های اقتصادی
 • چالش‌های توسعه شهرهای جدید
 • چالش‌های زیرساختی
 • چالش‌های ساختاری
 • چاه
 • چاه نیمه چهارم
 • چرخه شهرنشینی
 • چشم‌انداز
 • چشم‌انداز توسعه
 • چشمه آبگرم
 • چشمه های باداب سورت
 • چند قومی
 • چهارمحال و بختیاری
 • چهل‌چای‌-نرماب
 • چیدمان فضا
 • حاجت آقا
 • حاشیه‌نشینی
 • الحاق
 • حجم
 • حد اختلاف طبقه ای
 • حداقل مربعات معمولی
 • حرکات دامنه ای
 • حریم
 • حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر
 • حریم ساحلی
 • حریم و بستر
 • حس امنیت
 • حصارامام خمینی (ره) همدان
 • حضورپذیری
 • حفاظت
 • حفاظت از میراث تاریخی
 • حفاظت و ماندگاری
 • حقوق روستاییان
 • حکمروایی
 • حکمروایی اجتماع محلی
 • حکمروایی خوب
 • حکمروایی خوب روستایی
 • حکمروایی خوب شهری
 • حکمروایی روستایی
 • حکمروایی شایسته
 • حکمروایی قلمروی
 • حکومت روستایی
 • حکومت محلی
 • حل اختلاف
 • حمل و نقل
 • حمل‌ و نقل جاده‌ای
 • حمل و نقل درون‌شهری
 • حمل و نقل سبز
 • حمل و نقل شهری
 • حمل و نقل عمومی
 • حمل و نقل همگانی
 • حمل‌ونقل
 • حمل‌و‌نقل شهری
 • حوثی ها
 • حوزه آبخیز
 • حوزه آبخیز دره‌شهر
 • حوزه آبخیز نساء.
 • حوزه بندی شهری
 • حوزه کند
 • حوزه نفوذ شهر
 • حوزه‌بندی متوالی
 • حوضة آبخیز تجن
 • حوضه آبخیز بابل‌رود
 • حوضه آبخیز تیل‌آباد گلستان.
 • حوضه آبخیز حصارک
 • حوضه آبخیز شاهرود-میامی
 • حوضه آبخیز کلات
 • حوضه آبخیز گرگانرود
 • حوضه آبریز پاسخن
 • حوضه آبریز درپر چین
 • حوضه آبریز گرگانرود
 • حوضه بقیع
 • حوضه خیرآباد
 • حوضه دهگلان
 • حوضه نچی
 • حوضه ی آبریز
 • حوضه‌ی زاینده‌رود
 • حوضۀ آبریز زایندهرود
 • حوضۀ رودخانۀ قره‌‌سو
 • حومه شهری
 • خاک
 • خانه های دوم روستایی
 • خانه‌های روستایی
 • خدمات الکترونیک
 • خدمات بهداشتی درمانی
 • خدمات بهداشتی- درمانی
 • خدمات روستایی
 • خدمات سلامت
 • خدمات شهری
 • خدمات عمومی
 • خدمات عمومی شهری
 • خدمات گردشگری
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خراسان‌جنوبی
 • خرم آباد
 • خرما
 • خرم‌آباد
 • خزش کلان شهری
 • خسارات مالی
 • خشرودپی
 • خشکسالی
 • خشکسالی هیدرولوژیک
 • خشکسالی هیدرولوژیکی
 • خصوصیات ابر
 • خط برف دائمی
 • خط تعادل آب ویخ
 • خط لوله‌ی گاز
 • خطا
 • خطر پذیری
 • خطرپذیری
 • خطوط ریلی
 • خلیج چابهار
 • خلیج فارس
 • خمین
 • خواف
 • خود همبستگی فضایی
 • خوداتکایی
 • خودهمبستگی
 • خودهمبستگی فضایی
 • خودهمبستگی مکانی
 • خوزستان
 • خوزستان gisgis
 • خوشه بندی
 • خوشه بندی فازی
 • خوشه‌های فعالیتی
 • خیابان امام خمینی
 • خیابان خیام قزوین
 • خیابان رودکی و آذربایجان
 • خیابان سپه قزوین
 • خیابان شهری
 • خیابان ملت
 • خیابان‌های پیاده مدار
 • داتار
 • داراب
 • دامنه های جنوبی آلاداغ
 • دانش آموزان
 • دانش بومی
 • دانه بندی رسوبات
 • دبی
 • دخالت‌های انسانی
 • درآمد شهری
 • درآمد مالیاتی
 • درب گنبد
 • درجه توسعه یافتگی
 • درجه حرارت سطح زمین
 • درجه- روز
 • دره شهر
 • دره کال سردر
 • دره کنگ
 • دریاچه چورت
 • دریاچه‌ی زریوار
 • دریاچۀ ارومیه
 • دریای خزر
 • دسترسی
 • دسترسی پیاده
 • دسته‌بندی گردشگری
 • دشت
 • دشت ابراهیم آبادیزد
 • دشت ارژن
 • دفاتر ICT روستایی
 • دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 • دفن پسماند
 • دفن زباله
 • دگرگونی اقلیمی
 • دلایل نهادی- مدیریتی
 • دلبستگی‌مکانی
 • دلفی
 • دمای بیشینه و کمینه
 • دمای پتانسیل
 • دمای رویه‌ی خاک
 • دمای سطح زمین
 • دمای سطح زمین (LST)
 • دمای کمینه
 • دهاقان
 • دهستان اسالم
 • دهستان استرآباد جنوبی
 • دهستان امام زاده جعفر
 • دهستان بنجار
 • دهستان حسین آباد"
 • دهستان رشتخوار
 • دهستان زیرتنگ
 • دهستان سولقان
 • دهستان شاندیز
 • دهستان کیار غربی
 • دهستان گودین
 • دهستان گودین
 • دهستان گیلوان و چورزق
 • دهستان میان‌دربند
 • دهستان میانکاله
 • دهستان های منطقه مغان
 • دهستان وکیل آباد بافت
 • دهستان‌های بخش کلباد
 • دهستانهای شهرستان قزوین
 • دهستان‌های میان‌ولایت و طوس
 • دهک های درآمدی
 • دهگلان
 • دهنه‌ی زاو
 • دهه­های اخیر
 • دهیاری
 • دهیاری‌ها
 • دورة بازگشت
 • دوره‌ خشک و تر
 • دوره‌های خشک و مرطوب
 • دوگنبدان
 • دولت
 • دولت فدرال
 • دیاتومه
 • دیدگاه سیستمی ومفاهیم قرآنی
 • دیدگاه شهروندان
 • دیماتل
 • دیمتل
 • دین داری
 • دیواندره
 • ذرات گردوغبار
 • رابطه جرم و مکان
 • راندگی گیلانغرب
 • راهبرد
 • راهبرد SWOT
 • راهبرد توسعه شهر
 • راهبرد رشد هوشمند
 • راهبرد شناسایی کاربری‌های معارض (LUCIS)
 • راهبرد گردشگری فرهنگ محور
 • راهکارهای طراحی بیوکلیمایی
 • رتبه اندازه
 • رتبه شهر
 • رتبه‌بندی
 • رتبه‌بندیSAW
 • رژیم حقوقی
 • رسانه‌های تصویری
 • رسوبگذاری
 • رشت
 • رشد افقی
 • رشد افقی شهر
 • رشد افقی شهری
 • رشد افقی و پراکنده
 • رشد پراکنده
 • رشد شهری
 • رشد هوشمند
 • رشد هوشمند شهری
 • رضایت
 • رضایت از زندگی
 • رضایت از عملکرد شهرداری
 • رضایت از محیط زندگی
 • رضایت شغلی
 • رضایت شهروندان
 • رضایت شهروندی
 • رضایت گردشگر
 • رضایت مشتریان
 • رضایتمندی
 • رضایت‌مندی
 • رضایتمندی خانوارها
 • رضایتمندی سکونتی
 • رضایتمندی سکونتی- محله‌ی منظریه- محله خواهر امام- رشت
 • رضایتمندی شهروندی
 • رضایتمندی گردشگران
 • رضایتمندی و وفاداری
 • رعایت ضوابط و قوانین
 • رفاه
 • رفاه اجتماعی
 • رفاه و برخورداری
 • رفتار محیط زیستی
 • رفتارهای حرکتی کاربران
 • رفتارهای زیست‌محیطی
 • رفت‌وآمد روزانه
 • رقابت صنعتی
 • رقابت منطقه ای
 • رقابت‌پذیری
 • رقابت‌پذیری اجتماعی
 • رقابت‌پذیری شهری
 • رقابت‌پذیری شهری
 • رقابت‌پذیری گردشگری
 • رقابت‌قدرت‌ها
 • رگرسیون
 • رگرسیون چند متغیره
 • رگرسیون درختی
 • رگرسیون لجستیک
 • رگرسیون موزون جغرافیایی
 • روابط عملکردی
 • روابط متقابل شهر و روستا
 • روانسر
 • روان‌شناسی محیطی
 • رود تالار
 • رود کتوئیه
 • رودخانه‌
 • رودخانه اترک
 • رودخانه بشار
 • رودخانه دایمی
 • رودخانه زرین گل
 • رودخانه زهره
 • رودخانه زهره
 • رودخانه فصلی
 • رودخانه گیلانغرب
 • رودخانه های مرزی
 • رودخانه‌ی بالیخلی‌چای
 • روستا
 • روستا-شهراشترینان
 • روستاهای پیراشهری
 • روستاهای پیرامون شهری
 • روستاهای ساحلی
 • روستاهای سیستان
 • روستاهای شهرستان مریوان
 • روستاهای شهرستان های مریوان و سروآباد
 • روستاهای کوهستانی
 • روستاهای مرزی سیستان
 • روستاهای مریوان و سروآباد
 • روستاهای هدف
 • روستای ابیانه
 • روستای انار
 • روستای رادکان
 • روستای ساحلی
 • روستای نمونه گردشگری هجیج
 • روستای های کوهستانی
 • روستاییان
 • روستاییان
 • روسیه
 • روش ‏GAM
 • روش VIKOR
 • روش الکتره
 • روش آمایش سرزمین
 • روش پرالونگ
 • روش پرالونگ
 • روش تحلیل سلسله مراتبی
 • روش تحلیل سلسله مراتبی
 • روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
 • روش ترانسکت
 • روش ترکیب خطی وزن­دار
 • روش دلفی
 • روش رگرسیون گام به گام
 • روش ژئومرفولوژی
 • روش سلسله مراتبی
 • روش سلسله مراتبی معکوس
 • روش سوات
 • روش طبقه بندی فازی
 • روش غربال منطقه¬ای و محلی
 • روش فازی
 • روش مجموع ساده ی وزنی
 • روش مرخم (Markham)
 • روش مک هارگ
 • روش میدانی
 • روش ویکور
 • روشAHP
 • روش‌های MADM
 • روش‌‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • روش­‌های فرارتبه‌ای
 • روند
 • روند بارش
 • روند تغییر اقلیم
 • روند زمانی
 • رویکرد پوزیتیویستی
 • رویکرد راهبردی
 • رویکرد سیاسی
 • رویکرد های معماری صنعتی
 • رئالیسم انتقادی
 • ریخت‌شناسی
 • ریز پهنه‌بندی
 • ریز مقیاس گردانی آماری
 • ریزش
 • ریزگردها
 • ریسک
 • ریشه داری در مکان
 • زابل
 • زاگرس شمالی و جنوبی
 • الزامات طراحی شهر دانش بنیان
 • زاهدان
 • زباله جامد شهری
 • زعفران
 • زلزله
 • زلزله شهری
 • زمین آمار
 • زمین ریخت شناسی
 • زمین ساخت
 • زمین شناسی
 • زمین شهری
 • زمین گردشگری
 • زمین لرزه
 • زمین لغزش
 • زمین لغزش
 • زمین های بایر
 • زمین-گردشگری
 • زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم)
 • زمین‌لرزه سیلاخور
 • زمین‌های رها شده شهری
 • زنان
 • زنان – سازمان‌های اداری
 • زنان روستایی
 • زنان روستایی
 • زنجان
 • زنجیره مارکوف
 • زندگی اجتماعی
 • زیباسازی
 • زیبایی شناختی
 • زیدشت
 • زیرحوضه‌های گادر
 • زیرساخت
 • زیرساخت شهری
 • زیرساخت گردشگری روستایی
 • زیرساخت ها
 • زیرساخت‌های طبیعی شبکه‌های بوم‌شناختی
 • زیرساخت‌های گردشگری
 • زیرکوه
 • زیرگذر
 • زیست پذیری
 • زیست‌پذیری شهری
 • زیست‌محیطی
 • زیستی‌
 • ژئوپارک
 • ژئوپلیتیک
 • ژئوتوریسم
 • ژئوسایت
 • ژئومورفوتوریسم
 • ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی رودخانه‌ای
 • ژئومورفولوژی شهری
 • ژئومورفولوژی کاربردی
 • ژئومورفومتری
 • ژئومورفومتری
 • ژئومورفیک
 • ژئومورفیکی رودخانه ای
 • سات
 • ساحل دریای کاسپین
 • ساخت اجتماعی- ‌اقتصادی
 • ساخت و سازهای جدید
 • ساختار اقتصادی و اجتماعی
 • ساختار روستاها
 • ساختار سبز شهری
 • ساختار شهر
 • ساختار فضایی
 • ساختار فضایی تولید
 • ساختار فضایی شهری
 • ساختار کالبدی
 • ساختار گردشگری
 • ساختارشهری
 • ساختار-کارگزار
 • ساختارگرایی
 • ساختارهای اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی و مدیریتی
 • ساختاریابی فضایی
 • ساختمان‌‌های بلندمرتبه
 • سازگاری
 • سازگاری اقلیمی
 • سازمان زیباسازی
 • سازمان مند
 • سازمان های ایمان محور
 • سازماندهی فضا
 • سازمان‌دهی محیط
 • سازه‌های مهندسی
 • ساکنان محلی
 • سالک پوستی
 • سالک جلدی
 • سامان عرفی منج
 • سامانة اطلاعات مکانی
 • ساماندهی
 • ساماندهی شهری
 • ساماندهی فضایی
 • سامانه اتوبوس‌های تندرو
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • سانحه
 • ساوجبلاغ
 • سبال
 • سبزوار
 • سبک زندگی روستاییان
 • سبک مدیریت روستایی
 • سبک معماری
 • سپیدایی
 • ستایش‌گاه‌های طبیعی
 • سد سیمره
 • سد کارون سه
 • سراب نیلوفر
 • سرانه
 • سرای محلات
 • سرخه‌حصار
 • سرریز جمعیتی
 • سرزندگی
 • سرزندگی اقتصادی
 • سرمای دیررس
 • سرمایة فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه فکری
 • سرمایه گذاری
 • سرمایه های اجتماعی
 • سرمایه ی اجتماعی
 • سرمایهگذاری
 • سرمایۀ اجتماعی
 • سری های زمانی
 • سطح برخورداری
 • سطح بندی
 • سطح بندی- میزان توسعه یافتگی- شاخص‌های بهداشتی- درمانی
 • سطح پایداری
 • سطح توسعه
 • سطح توسعه یافتگی
 • سطح رضایتمندی
 • سطح رفاه
 • سطح زیر کشت
 • سطح‌بندی
 • سطح‌بندی فرهنگی
 • سطوح برنامه‌ریزی شهری
 • سطوح برنامه‌ریزی.
 • سطوح توسعه‌یافتگی
 • سطوح مختلف
 • سطوح نفوذناپذیر
 • سفرهای آموزشی
 • سفرهای درون شهری
 • سفرهای کاری و غیرکاری
 • سقز
 • سکونت
 • سکونتگاه روستایی
 • سکونتگاه شهری
 • سکونتگاه غیررسمی
 • سکونت‌گاه‌های پیرامونی
 • سکونتگاه‌های روستایی
 • سکونتگاه‌های شهری
 • سکونتگاه‌های غیر رسمی
 • سکونت‌گزینی افاغنه
 • سکونتهای غیررسمی
 • سلامت
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت اقتصادی
 • سلامت زیست پزشکی
 • سلامت محیط‌ زیستی
 • سلامت محیطی
 • سلامتی
 • سلسله
 • سلسله مراتب شهری
 • سلسله مراتبی-فازی
 • سلسه مراتب شهری
 • سلول‌های خودکار
 • سلول‌های خودکار (CA)
 • سمی واریوگرام
 • سناریو
 • سناریونگاری
 • سناریوهای انتشار
 • سناریوهای تغییر اقلیم
 • سناریوی اقلیمی
 • سنتینل
 • سنجش
 • سنجش ‌از دور
 • سنجش پایداری
 • سنجش توسعه
 • سنجش توسعه یافتگی
 • سنجش رضایت
 • سنجش عملکرد
 • سنجش کیفیت
 • سنجش‌ازدور
 • سنجنده
 • سنجنده‌ی مودیس
 • سنجه‌
 • سنجه های سیمای سرزمین
 • سنجه‌ها
 • سنندج
 • سه ناحیه شهرداری سمنان
 • سوات
 • سواحل جنوبی دریای خزر
 • سواحل شمال
 • سواحل شمالی و جنوبی ایران
 • سوانح طبیعی
 • سوداگری
 • سودبران
 • سویا
 • سیاست اسکان عشایر
 • سیاست زمین
 • سیاست شهری
 • سیاست‌گذاری
 • سیاست‌های حمایتی
 • سیاست‌های شهری
 • سیاست‌های فضایی
 • سیرک
 • سیروان و چرداول
 • سیستان و بلوچستان
 • سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)
 • سیستم استنتاج فازی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • سیستم اطلاعات مکانی
 • سیستم اطلاعات مکانی(GIS)
 • سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره
 • سیستم حمل و نقل کابلی
 • سیستم دینامیک
 • سیستم شهری پایدار
 • سیستم گزارش‌دهی کیفیت زندگی
 • سیستم هوشمند
 • سیستم‌ها
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • سیستم‌های فازی.
 • سیستم‌های‌ژئوپولیتیک
 • سیل
 • سیلاب شهری
 • سیلابهای شهری
 • سیلخیزی
 • سیمای سرزمین
 • سیمای شهری
 • شاحص های حمل و نقل پایدار
 • شاخص
 • شاخص
 • شاخص TCI
 • شاخص استرس گرمایی
 • شاخص آسیب‌پذیری ساحلی
 • شاخص اقلیم ساحلی BCI
 • شاخص بارش استاندارد
 • شاخص پیوستگی
 • شاخص تایل
 • شاخص تمرکز وگستاف
 • شاخص توسعه
 • شاخص خدمات شهری
 • شاخص خشکسالی توزیع استاندارد
 • شاخص خط‌وارگی
 • شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
 • شاخص دهک ها
 • شاخص ذخیره آب‌های سطحی (SWSI)
 • شاخص زمین لغزش
 • شاخص ژئومورفولوژیکی‌
 • شاخص فرسودگی
 • شاخص فصلی‌بودن (SI)
 • شاخص فقر آب (WPI)
 • شاخص کمی و کیفی مسکن
 • شاخص لکه داغ
 • شاخص موران
 • شاخص موران و گیتس
 • شاخص مورفومتریک
 • شاخص ها
 • شاخص های پایداری
 • شاخص های توسعه
 • شاخص های ذهنی
 • شاخص های فاوا
 • شاخص های فقر
 • شاخص های کیفی مسکن
 • شاخص های مورفوتکتونیکی
 • شاخص های مورفومتریک
 • شاخصDeciles
 • شاخصRDI
 • شاخصSPI
 • شاخص‌سازی
 • شاخص‌ها
 • شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی
 • شاخص‌های آموزشی
 • شاخص‌های ایرانی‌اسلامی
 • شاخص‌های بهداشت و درمان
 • شاخص‌های بهداشتی ـ درمانی
 • شاخص‌های پیاده‌مداری
 • شاخص‌های ترکیبی
 • شاخص‌های توسعه
 • شاخص‌های توسعه پایدار
 • شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری
 • شاخص‌های ذهنی
 • شاخص‌های رقابت‌پذیری
 • شاخص‌های ژئومورفیکی
 • شاخص‌های شهر الکترونیک
 • شاخص‌های صنعتی
 • شاخص‌های عدم تمرکز
 • شاخص‌های عینی و ذهنی
 • شاخص‌های فرهنگی
 • شاخص‌های کالبدی
 • شاخص‌های مکانی
 • شار تابش خالص
 • شاهیندژ
 • شبکة پیاده‌راهی
 • شبکة هگزاگون
 • شبکة هم پیوند
 • شبکه
 • شبکه خود سازمانده
 • شبکه ریلی
 • شبکه زهکشی
 • شبکه شهری
 • شبکه عصبی پرسپترون چند لایه
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه معابر
 • شبکه منطقه‌ای
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی
 • شبکه‌های ارتباطی
 • شبکه‌های بوم‌شناختی
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی
 • شبکه‌های مهاجرت
 • شبکۀ بازارهای دوره‌ای
 • شبکۀ شهری
 • شبکۀ محلی
 • شبکۀ معابر
 • شبیه‌سازی
 • شدت تراز توفانی
 • شدت خشکسالی
 • شرایط بیوکلیماتیک
 • شرق استان گیلان
 • شرکت تعاونی زنان
 • شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی
 • شریان های جاده ای
 • شعاع عملکردی
 • شکل
 • شکل شهر
 • شکل فضای شهری
 • شمال ایران
 • شمال غرب
 • شناسایی تغییرات
 • شهر
 • شهر اراک
 • شهر اردبیل
 • شهر ارومیه
 • شهر استخراجی
 • شهر استخراجی- ساحلی عسلویه
 • شهر اسلام‌آباد غرب
 • شهر اسلامی
 • شهر اسلامی – ایرانی
 • شهر اصفهان
 • شهر الکترونیک
 • شهر امن
 • شهر اندیشه
 • شهر اندیشه
 • شهر اهر
 • شهر اهواز
 • شهر ایرانی-اسلامی
 • شهر ایلام
 • شهر ایوان
 • شهر بابک
 • شهر باغملک
 • شهر بانه
 • شهر بجنورد
 • شهر برازجان
 • شهر بروجرد
 • شهر بناب
 • شهر بندرترکمن
 • شهر بندرعباس
 • شهر بوشهر
 • شهر بیرجند
 • شهر پاکدشت
 • شهر پایدار
 • شهر پیرانشهر
 • شهر تبریز
 • شهر تهران
 • شهر تویسرکان
 • شهر جدید
 • شهر جدید اندیشه
 • شهر جدید بهارستان
 • شهر جدید بینالود
 • شهر جدید بینالود
 • شهر جدید پردیس
 • شهر جدید عالیشهر
 • شهر جدید مجلسی
 • شهر جدید مهاجران
 • شهر جویبار
 • شهر جیرفت
 • شهر چابهار
 • شهر چندهسته‌ای
 • شهر خرم آباد
 • شهر خرم­ آباد
 • شهر خلاق
 • شهر خلاق
 • شهر خوراسگان
 • شهر داراب
 • شهر دزفول
 • شهر دهگلان
 • شهر دوگنبدان
 • شهر رشت
 • شهر زابل
 • شهر زاهدان
 • شهر زرقان
 • شهر زنجان
 • شهر ساحلی
 • شهر ساحلی تنکابن
 • شهر ساری
 • شهر سالم
 • شهر ساوه
 • شهر سبز
 • شهر سبزوار
 • شهر سریش آباد
 • شهر سقز
 • شهر سقز
 • شهر سنندج
 • شهر شهرضا
 • شهر شوش
 • شهر شیراز
 • شهر طرقبه
 • شهر عجب‌شیر
 • شهر عنبرآباد
 • شهر فردوسیه
 • شهر فشرده
 • شهر قشم
 • شهر قم
 • شهر کاشان
 • شهر کرج
 • شهر کرمان
 • شهر کرمانشاه
 • شهر گرگان
 • شهر گلوگاه
 • شهر مراغه
 • شهر مرند  
 • شهر مریوان
 • شهر مشهد
 • شهر منجیل
 • شهرـ‌ منطقة دانش‌محور
 • شهر- منطقه
 • شهر میاندوآب
 • شهر نهاوند
 • شهر نوشهر
 • شهر هرسین
 • شهر همدان
 • شهر هوشمند
 • شهر و عدالت
 • شهر ورامین
 • شهر ورزنه
 • شهر یاسوج
 • شهر یزد
 • شهراردبیل
 • شهراهواز
 • شهرجدید
 • شهرخرم‌آباد
 • شهرداری
 • شهرداری الکترونیکی
 • شهرداری تهران
 • شهردانش بنیان
 • شهرزنجان
 • شهرسازی
 • شهرسالم
 • شهرستان
 • شهرستان اردل
 • شهرستان اصفهان
 • شهرستان آق‌قلا
 • شهرستان بناب
 • شهرستان بهبهان
 • شهرستان بوانات
 • شهرستان بینالود
 • شهرستان پارس آباد
 • شهرستان پلدختر
 • شهرستان تالش
 • شهرستان تنکابن
 • شهرستان جاسک
 • شهرستان جویبار
 • شهرستان چالوس
 • شهرستان چرداول
 • شهرستان خدابنده
 • شهرستان خور و بیابانک
 • شهرستان داراب
 • شهرستان دالاهو
 • شهرستان رشت
 • شهرستان ساری
 • شهرستان سپیدان
 • شهرستان شفت
 • شهرستان شمیرانات
 • شهرستان شیراز
 • شهرستان شیروان و چرداول
 • شهرستان صحنه
 • شهرستان طارم
 • شهرستان طبس
 • شهرستان علی آباد
 • شهرستان علی‌آباد کتول
 • شهرستان قائنات
 • شهرستان قم
 • شهرستان کازرون
 • شهرستان کامیاران
 • شهرستان کرمان
 • شهرستان کرمانشاه
 • شهرستان کلاردشت
 • شهرستان کنگاور
 • شهرستان کوهدشت
 • شهرستان کوهرنگ
 • شهرستان گرگان
 • شهرستان لردگان
 • شهرستان لنجان
 • شهرستان مریوان
 • شهرستان مشگین‌شهر
 • شهرستان مشهد
 • شهرستان میاندرود
 • شهرستان میاندوآب
 • شهرستان مینودشت
 • شهرستان نطنز
 • شهرستان نکا
 • شهرستان نیمروز
 • شهرستان همدان
 • شهرستان هیرمند
 • شهرستان ورامین
 • شهرستان‌های استان خوزستان
 • شهرستان‌های استان کرمان
 • شهرستان‌های نوشهر و چالوس
 • شهرفشرده
 • شهرک ارم تبریز
 • شهرک اکباتان
 • شهرک سعدی شیراز
 • شهرک صنعتی
 • شهرک نمایشگاهی
 • شهرک های صنعتی
 • شهرکرد
 • شهرگرگان
 • شهرنشینی
 • شهرنوپا
 • شهرها
 • شهرهای استان آذربایجان شرقی
 • شهرهای استان اردبیل
 • شهرهای اقماری
 • شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت
 • شهرهای جدید
 • شهرهای جهانی
 • شهرهای جهانی یا جهان شهرها
 • شهرهای دانایی محور
 • شهرهای ساحلی
 • شهرهای شبه جهانی
 • شهرهای کوچک
 • شهرهای کوچک و میانی
 • شهرهای کوهستانی
 • شهرهای مرزی
 • شهرهای میانه اندام
 • شهرهای میانی
 • شهرهای میانی استان مازندران
 • شهروند
 • شهروندی.
 • شواهد ژئومورفولوژی
 • شورا و دهیار
 • شـوراهای اسلامی روستـایی
 • شورهای اسلامی
 • شولش
 • شیراز
 • شیوه های حمل و نقل شهری
 • صدک
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع تبدیلی
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی"
 • صنایع دستی
 • صنایع شهری
 • صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
 • صنعت گردشگری
 • ضریب اختلاف
 • ضریب آنتروپی شانون
 • ضریب پایداری
 • ضریب جینی
 • ضریب گری
 • ضریب مکانی
 • ضریب موران
 • ضریب موریس
 • ضریب ناموزون موریس
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • ضوابط استاندارد
 • طالقان
 • طبقات اجتماعی‌‌-اقتصادی
 • طبقات جمعیتی
 • طبقه‌بندی هیبرید
 • طبیعت
 • طبیعت ثانویه
 • طبیعت گردی
 • طراحان شهری
 • طراحی شهری
 • طرح
 • طرح انسجام و سازگاری سرزمینی
 • طرح بهسازی مسکن روستایی
 • طرح تفصیلی
 • طرح توسعه و عمران ناحیه‌ای
 • طرح جامع
 • طرح جامع تبریز
 • طرح جامع شهری
 • طرح جایکا
 • طرح کالبدی- فضایی
 • طرح محلی شهرسازی.
 • طرح مدیریتی اکوتوریسم
 • طرح هادی روستایی
 • طرح های مدون
 • طرح‌ریزی شهری
 • طرح‌هادی
 • طرح‌های برنامه‌ریزی قلمرو
 • طرقبه
 • ظرفیت برد
 • ظرفیت زیستی
 • ظرفیت سنجی
 • ظرفیت های گردشگری
 • ظرفیت‌سازی
 • ظرفیت‌سازی اجتماعی
 • ظرفیت‌های سرزمینی
 • عدالت
 • عدالت اجتماعی
 • عدالت اجتماعی، توزیع خدمات، بابل
 • عدالت جغرافیایی
 • عدالت فضایی
 • عدم تعادل
 • عدم توانایی
 • عدم سازگاری
 • عدم قطعیت ها
 • عربستان
 • عرصه عمومی
 • عرصه های طبیعی
 • عرضة محصولات
 • عرضه و تقاضای مسکن
 • عسلویه
 • عشایر
 • عشایر اسکان‌یافته و اسکان نیافته
 • عشایر دهستان چغاخور
 • علل شکل گیری
 • عمق
 • عملکرد
 • عملکرد جمعیت پذیری
 • عملکرد شبکه
 • عملکرد شهر جدید
 • عملکرد شهرداری ها
 • عملکرد شوراهای اسلامی
 • عملکرد فضای شهری
 • عملکرد گرایی
 • عملکرد گندم
 • عملگرهای فازیGIS
 • عناب
 • عناصر اقلیمی
 • عناصر کالبدی
 • عناصر کالبدی-فضایی
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل انسانی
 • عوامل جغرافیایی
 • عوامل ژئومورفیک
 • عوامل سازه ای
 • عوامل طبیعی
 • عوامل فردی
 • عوامل کالبدی و سیاسی - حقوقی
 • عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی
 • عوامل مورفودینامیک.
 • عوامل ناپایداری شهر
 • غارچال نخجیر
 • غرب ایران
 • غیزانیه
 • فازی
 • فاصله از مرکز
 • فاصلۀ فضایی (SOI)
 • فاضلاب انسانی.
 • فاضلاب صنعتی
 • فاضلاب‌های رها شدۀ شهری
 • فاکتورهای غیر اکولوژیک
 • فراتحلیل
 • فراوانی
 • فرآورده‌های لبنی
 • فرایند اداری
 • فرایند آمایش
 • فرایند برنامه‌ریزی
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • فرآیند تحلیل شبکه ای
 • فرآیند تحلیل شبکه ایANP
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی(FANP)
 • فرایند شبکه ای تحلیل
 • فرآیند نزدیکی به حد ایده‌آل
 • فرآیندهای ژئومورفولوژیک
 • فرخ‌آباد
 • فردگرایی مثبت
 • فرسایش
 • فرسایش کناری "
 • فرسودگی
 • فرسودگی شهری
 • فرصت ها
 • فرصت و تهدید
 • فرصت و توسعه
 • فرصت وچالش
 • فرض‌دهی گروهی
 • فرضیه گایا
 • فرکتال
 • فرم شهر
 • فرمداری زمین
 • فرهنگ
 • فرهنگ شهر و شهرنشینی
 • فرهنگ شهروندی
 • فرهنگ شهری
 • فرهنگی
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)گردشگری خارجی
 • فروشگاه زنجیره‌ای
 • فروشگاه‌های اینترنتی
 • فرونشست
 • فشار عصبی
 • فشردگی
 • فصلی
 • فصول
 • فضا
 • فضاهای امن
 • فضاهای آموزشی
 • فضاهای پشتیبان
 • فضاهای شهری
 • فضاهای عمومی
 • فضاهای عمومی شهری
 • فضاهای کالبدی
 • فضای اجتماعی
 • فضای انحصاری
 • فضای جغرافیایی
 • فضای سبز
 • فضای سبز شهری
 • فضای سبز عمومی
 • فضای سوم
 • فضای شهری
 • فضای عمومی
 • فضای کالبدی
 • فضایی
 • فعالیت اجتماعی
 • فعالیت اقتصادی
 • فعالیت های کشاورزی
 • فقر
 • فقر شهری
 • فقرزدایی
 • فلاورجان
 • فن GIS-AHP
 • فن دلفی
 • فن کریجینگ
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی
 • فنوج
 • فولاد شهر
 • فیروزآباد
 • فیزیوگرافی
 • قابلیت پیاده روی
 • قابلیت تفرجی
 • قابلیت‌سنجی اراضی
 • قاعده رتبه- اندازه
 • قانون رتبه- اندازه
 • قانون‌گرایی
 • قائمشهر
 • قائن
 • قاینات
 • قزل‌اوزن
 • قشم
 • قصرشیرین
 • قطب رشد
 • قطع‌شدگی
 • قلمرو درونی و بیرونی
 • قلمرومندی
 • قلمروهای زندگی خاص
 • قم
 • قوانین شهرسازی.
 • قوانین و سیاست‌های زمین
 • قوانین و مقررات شهرسازی
 • قومیت
 • قیمت مسکن
 • کار پنهان
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی اکوتوریسم
 • کارآفرینی دریاچه‌ای
 • کارآفرینی سبز
 • کارآیی منابع انسانی
 • کاربران مکان
 • کاربری
 • کاربری اراضی
 • کاربری اراضی شهری
 • کاربری بهینة اراضی
 • کاربری پایدار اراضی
 • کاربری تفریحی
 • کاربری خدماتی
 • کاربری زمین
 • کاربری زمین شهری
 • کاربری فضای سبز
 • کاربری کشاورزی
 • کاربری مختلط
 • کاربری مذهبی
 • کاربری های شهری
 • کاربری‌های آموزشی
 • کاربری‌های چند منظوره
 • کاربری‌های حساس شهری
 • کارت بلیط الکترونیکی پرداخت کرایه
 • کارست
 • کارکرد
 • کارکرد گردشگری
 • کارکردهای اجتماعی
 • کارکنان روستایی
 • کاریز
 • کازرون
 • کاشان
 • کاشت پسته
 • کالبدی
 • کالبدی - اجتماعی
 • کامنسکو
 • کانال میانی مخروط افکنه
 • کانتون
 • کانو
 • کانون جرم‌خیز
 • کاهش آب
 • کپ لند
 • کپلند استان خوزستان
 • کپه داغ
 • کپه داغ مرکزی
 • کتابخانه‏های عمومی سقز
 • الکترا
 • کرة جنوبی
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کریجینگ
 • کریدورهای دید
 • کشاورزان کوچک‌مقیاس
 • کشاورزی
 • کشاورزی پایدار
 • کشت استراتژیک
 • کشور ایران
 • کشور سوییس
 • کشورهای خاورمیانه
 • کشورهای شمال و جنوب
 • کلاس‌بندی توربین‌ها
 • کلان شهر اصفهان
 • کلان شهر تهران
 • کلان شهر شیراز
 • کلان منطقه خراسان
 • کلان‌شهر
 • کلان‌شهر اصفهان
 • کلانشهر اهواز
 • کلان‌شهر تبریز
 • کلانشهر تهران
 • کلان‌شهر شیراز
 • کلان‌شهر مشهد
 • کلانشهرها
 • کم فشار سودانی
 • کمپینگ گردشگری
 • کمردوغ
 • کم‌فشار موسمی
 • کم‌هزینه‌ترین مسیر
 • کمّی‌سازی شاخص‌ها و مولفه‌ها
 • کنترل اثرات بازدیدکنندگان
 • کنفدراسیون
 • کنفرانس آمایش سرزمین
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کواترنر
 • کواترنری
 • کوبالیکوا
 • کوچ نشینی
 • کوره آجرپزی
 • کوهدشت
 • کوهستان بیدخوان
 • کوی نصر تهران
 • کویر
 • کیاسر
 • کیش
 • کیفیات فضای شهری
 • کیفیت
 • کیفیت آب
 • کیفیت بصری
 • کیفیت خدمات
 • کیفیت ذهنی
 • کیفیت ذهنی و عینی محیط شهری
 • کیفیت زندگی
 • کیفیت زندگی (عینی و ذهنی)
 • کیفیت زندگی شهری
 • کیفیت زندگی شهری- شاخص- ارتقاءکیفیت- محله وردآورد
 • کیفیت زیستی
 • کیفیت سکونت
 • کیفیت طرح
 • کیفیت عرضه
 • کیفیت فضاهای عمومی شهری
 • کیفیت محلات مسکونی
 • کیفیت محیط
 • کیفیت محیط زیست شهری
 • کیفیت محیط شهری
 • کیفیت محیطی
 • کیفیت مسکن
 • کیفیت‌های فضای شهری
 • گرجی محله
 • گرد و غبار
 • گردشگری
 • گردشگری پایدار
 • گردشگری تاریخی- فرهنگی
 • گردشگری جنگ
 • گردشگری خانه‌های دوم
 • گردشگری دریاچه‌ای
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری ساحلی
 • گردشگری سلامت
 • گردشگری شهری
 • گردشگری طبیعی
 • گردشگری مذهبی
 • گرگان
 • گرمایش جهانی
 • گرمباد
 • گروه نما
 • گروه های امدادی
 • گروه‌های اجتماعی
 • گروههای عمده فعالیت
 • گزبُرخوار
 • گسترش سکونتگاهی
 • گسترش شهری
 • گسترش فیزیکی
 • گسترش کالبدی
 • گسترش کالبدی- فضایی
 • گسستگی سیمای سرزمین
 • گسل
 • گسل کمایستان
 • گسل ها
 • گسیختگی فضایی
 • گفتمان جهانی گرایی
 • گل سفید
 • گلابگیری
 • گناباد
 • گناباد
 • گنبد
 • گنبد کاووس
 • گنبدکاووس
 • گندم دیم و گنبدکاووس
 • الگو
 • الگوبرداری
 • الگوریتم اجتماع مورچه
 • الگوریتم جست‌وجوی هارمونیک
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (ANN)
 • الگوریتم کلونی مورچگان
 • الگوریتم کلونی مورچه
 • الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر
 • گوندولا
 • الگوهای سفر
 • الگوهای فضایی
 • الگوهای گردشی و ضخامت
 • الگوهای همدید
 • الگوی AHP
 • الگوی TOPSIS
 • الگوی اسلامی - ایرانی
 • الگوی بومی
 • الگوی تاکسونومی
 • الگوی توزیع فضایی
 • الگوی توسعه کلان
 • الگوی حکمروایی مطلوب شهری
 • الگوی خشکسالی هواشناسی
 • الگوی رشد شهری
 • الگوی ساخت و ساز
 • الگوی ساخت‌وساز مسکن
 • الگوی سفری
 • الگوی شهر فشرده
 • الگوی فضایی
 • الگوی فضایی
 • الگوی کانو
 • الگوی گسترش شهری
 • الگوی گسترش کالبدی- فضایی
 • الگوی مسکن
 • الگوی موریس
 • الگوی ویکور
 • گیاهان زراعی
 • گیلان
 • گیلان­ غرب
 • گیلوان و آببر
 • لاله واژگون
 • لامرد
 • لایه مرزی
 • لردگان
 • لرزه‌خیزی
 • لرستان
 • لرینی علیا و سفلی
 • لگاریتم رتبه – اندازه
 • لنجان
 • لندست
 • لندفرم
 • لندفرم ژئومورفولوژیکی
 • لئوپولد
 • ماتریس QSPM
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
 • ماتریس انتقال
 • ماتریس لئوپولد
 • مادرشهر
 • مادرشهر
 • مازندران
 • ماکو
 • مالزی
 • ماندگاری جمعیت
 • ماندگاری و مهاجرت
 • ماه خشک و مرطوب
 • ماهانه
 • ماهواره لندست
 • ماهیگیری کوچک‌مقیاس
 • مبدأ ـ مقصد
 • مبلمان شهری
 • مترو
 • متروپل‌های تعادل‌گر
 • متریک
 • متریک های سیمای سرزمین
 • متریک¬های سیمای سرزمین
 • متغیرهای راهبردی
 • متن فضایی
 • مجتمع ایستگاهی
 • مجتمع مسکونی
 • مجلۀ تحقیقات جغرافیایی
 • مجلۀ جغرافیا و توسعه
 • مجلۀ فضای جغرافیایی
 • مجموعه ادغامی
 • مجموعه شهری مشهد
 • مجموعه قوانین توسعه شهری فدرال
 • مجموعۀ شهری اصفهان
 • محتوای آمایش
 • محدودیت ژئومورفولوژیک
 • محصوریت
 • محصول گردشگری
 • محل دفن زباله
 • محل دفن مواد زائد جامد
 • محلات برنامه ریزی شده
 • محلات جدید شهری
 • محلات سیدی و امام حسن
 • محلات شهری
 • محلات فرسوده
 • محلات قدیم شهری
 • محلات قدیمی
 • محلات مسکونی
 • محلات منطقۀ 6 تهران
 • محلات نوبنیاد شهری
 • محلة بازار
 • محلة کلاه‌فرنگی
 • محله
 • محله
 • محله اکبرآباد
 • محله باربند
 • محله پایدار
 • محله جاهدشهر
 • محله جولان
 • محله خیر آباد
 • محله سالم
 • محله سلسبیل شمالی
 • محله علی‌قلی آقا
 • محله فازیک
 • محله فهادان شهر یزد
 • محله قطارچیان
 • محله قلعه نو دهراز سبزوار
 • محله گلپا
 • محله محوری
 • محله مقدم
 • محله های شهری
 • محله های شهری
 • محله ولیعصر شمالی
 • محله ی نهضت آباد
 • محله ی هفت‌حوض
 • محله یاغچیان تبریز
 • محله‌های پیرامونی
 • محله‌ی احمدیه
 • محله‌ی بابلدشت اصفهان
 • محله‌ی کوی ملت اهواز
 • محمودآباد
 • محور شیراز- یاسوج
 • محورهای عملکردی
 • محیط اجتماعی
 • محیط زیست
 • محیط زیست شهری
 • محیط شهری
 • محیط کالبدی
 • محیط‌زیست شهری
 • مخاطرات
 • مخاطرات ژئومورفولوژیک
 • مخاطرات ژئومورفیک
 • مخاطرات طبیعی
 • مخاطره سیلاب
 • مخروط افکنه
 • مداخله کالبدی
 • مدالوس
 • مددجویان تحت پوشش بهزیستی
 • مدرنیسم
 • مدل
 • مدل AHP
 • مدل AHP و TOPSIS
 • مدل ANP
 • مدل Butler
 • مدل CA مارکوف
 • مدل Dong
 • مدل FAHP
 • مدل GWR
 • مدل LQ
 • مدل ORESTE
 • مدل PRA
 • مدل promethee
 • مدل QSPM
 • مدل saw
 • مدل SDSM
 • مدل SLEMSA
 • مدل SWOT
 • مدل SWOT
 • مدل SWOT و ANP
 • مدل SWOT و QSPM
 • مدل Topsis
 • مدل TOPSIS- مدیریت شهری
 • مدل VIKOR
 • مدل احتمالاتی فاکتور قطعیت
 • مدل ارزیابی کیفی آریا
 • مدل اقتصاد گردشگری روستایی
 • مدل اکولوژکی کشاورزی و مرتع‌داری
 • مدل الکتر
 • مدل آنتروپی
 • مدل آنتروپی شانون
 • مدل آنتروپی هلدرن
 • مدل بارومتریک
 • مدل بوم‏شناسی ‏گردشگری
 • مدل تاپسیس
 • مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • مدل تحلیل شبکه (ANP)
 • مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP)
 • مدل تحلیل عاملی
 • مدل تخریب
 • مدل تخریب سیمای سرزمین
 • مدل ترجونگ
 • مدل تصمیم گیری چند معیاره
 • مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP)
 • مدل تلفیقی ASM
 • مدل توانی
 • مدل حد اختلاف طبقاتی
 • مدل خاکستری
 • مدل رضایت - اهمیت
 • مدل رگرسیون و مدل ARMA
 • مدل زنجیرة مارکوف
 • مدل ساختاری
 • مدل ­سازی
 • مدل سازی گسترش آتش سوزی
 • مدل سروکوال
 • مدل سوات
 • مدل سیستمی
 • مدل شاخص‌های ترکیبی
 • مدل شانون و هلدرن
 • مدل شکاف
 • مدل طبقه بندی کیفیت
 • مدل فازی
 • مدل کا- مارکوف
 • مدل کانو-سروکوال
 • مدل کپ لند
 • مدل کلو- اس
 • مدل کی و ومپلو
 • مدل لاجیت
 • مدل لوسیس
 • مدل مارکوف- شبکۀ خودکار
 • مدل مشارکتی
 • مدل معادلات ساختاری
 • مدل منطق فازی
 • مدل موریس
 • مدل موریس
 • مدل های AHP
 • مدل های آنتروپی و الکتره
 • مدل های گردش عمومی جو
 • مدل هدانیک
 • مدل هلدرن
 • مدل همپوشانی شاخص.
 • مدل وایکور
 • مدل ویکور
 • مدلSWOT
 • مدلTOPSIS
 • مدلسازی
 • مدل‌سازی خشکسالی
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)
 • مدل‌سازی ساختمان
 • مدل‌سازی شهری
 • مدل‌سازی شیء‌پایه
 • مدلسازی و آشکارسازی تغییرات
 • مدل‌های ELECTRE و AHP
 • مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • مدل‌های کمی
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)
 • مدیران شهری
 • مدیریت
 • مدیریت بحران
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت جامع
 • مدیریت روستایی
 • مدیریت زباله
 • مدیریت زمین شهری
 • مدیریت سرزمین
 • مدیریت سیاسی فضا
 • مدیریت سیلاب
 • مدیریت شهری
 • مدیریت شهری
 • مدیریت شهری
 • مدیریت محله
 • مدیریت نوین روستایی
 • مدیریت و توسعه شهری
 • مدیریت یکپارچه
 • مدیریت یکپارچه گردشگری
 • مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
 • مراغه
 • مراکز آموزش عالی
 • مراکز آموزشی
 • مراکز باستانی
 • مراکز بهینه خدمات
 • مراکز بیمارستانی
 • مراکز تفریحی و رفاهی زنان
 • مراکز جمعیتی
 • مراکز خدماتی
 • مراکز خرید و فروش خودرو
 • مراکز مالی و تجاری
 • مراکز نظامی
 • مراکزآموزشی
 • مرز
 • مرز سیاسی
 • مرکزیت
 • مرمت شهری
 • مرند
 • مرودشت
 • مزایای زمینه‌گرا
 • مساحت
 • مسافران جابه‌جاشده
 • مساکن شهری
 • مسکن
 • مسکن اجتماعی
 • مسکن روستایی
 • مسکن شهری
 • مسکن شهری
 • مسکن مهر
 • مسؤولیت‌پذیری
 • مسیر بهینه
 • مسیرهای راهپیمایی
 • مسیریابی
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت
 • مشارکت اجتماعی
 • مشارکت بهره برداران روستایی
 • مشارکت پذیری
 • مشارکت روستاییان
 • مشارکت زنان
 • مشارکت زنان
 • مشارکت شهروندان
 • مشارکت شهروندان
 • مشارکت شهروندی
 • مشارکت مالی
 • مشارکت متخصصان
 • مـشارکت مردم
 • مشارکت ورزشی
 • مشکلات شهری
 • مشکلات کالبدی - فیزیکی
 • مشهد
 • مصب رود
 • مصرف مواد
 • مطالعات ستیران
 • مطالعات محیطی
 • مطالعه تطبیقی
 • مطلوبیت
 • معادلات ساختاری
 • معادلات ساختاری
 • معبر
 • معبر ‌تاریخی - طبیعی
 • معتمدان محلی
 • معدن
 • معلولین
 • معماری بومی
 • معماری خاک پناه
 • معماری روستایی
 • معماری صنعتی
 • معنای مکان
 • معیار
 • معیار و زیر معیار(شاخص)
 • معیارها
 • معیارهای اقتصادی- اجتماعی
 • معیارهای کالبدی
 • معیارهای کلان ساختار سبز
 • معیارهای محیط زیستی
 • معیارهای محیطی
 • معیشت پایدار
 • مقاصد گردشگری
 • مقاوم سازی مسکن
 • مقاوم‌سازی
 • مقصد گردشگری
 • مقیاس جغرافیایی
 • مک گراناهان
 • مکان گزینی
 • مکان یابی
 • مکان یابی بهینه
 • مکان¬یابی
 • مکان‌گزینی
 • مکانیابی
 • مکان‌یابی
 • مکانیابی
 • مکان‌یابی
 • مکانیابی بهینه
 • مکانیابی فضاهای سبز شهری
 • مکان‌یابی کاربری‌ها
 • مکان‌یابی کتابخانه ‏ها عمومی
 • مکان‌یابی و آمایش سرزمین
 • مکران
 • ملاشیه
 • ملایر
 • منابع آب
 • منابع آب
 • منابع طبیعی
 • مناسب سازی
 • مناسب سازی فضاهای شهری
 • مناسبات شهر و روستا
 • مناطق 9گانه شیراز
 • مناطق البرز جنوبی و خراسان 
 • مناطق بهینه
 • مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان
 • مناطق تحت حفاظت
 • مناطق حاشیه نشین
 • مناطق روستایی
 • مناطق شهر اصفهان
 • مناطق شهری
 • مناطق کارستیک
 • مناطق کلان‌شهری
 • مناطق کلان‌شهری
 • مناطق کویر و بیابان
 • مناطق مستعد زلزله
 • مناطق نمونه گردشگری
 • مناطق هشت‌گانه
 • مناطق همگن هیدرولوژیک
 • مناطق ویژة علم و فناوری
 • مناطق یک و دو شهر یزد
 • منحنی لورنز
 • منحنی‌‌های هیپسومتری بی‌بعد
 • منطق فازی
 • منطقة 10 شهرداری تهران
 • منطقة اورامانات
 • منطقة جنگلی
 • منطقة چهارده شهر اصفهان
 • منطقة کلان‌شهری تهران
 • منطقة کلان‌شهری سئول
 • منطقة نیمه‌خشک
 • منطقة ویژة یزد
 • منطقه
 • منطقه 1 شهر اصفهان
 • منطقه 10 شهرداری تهران
 • منطقه 12
 • منطقه 13 اصفهان
 • منطقه 18
 • منطقه 18 شهر تهران
 • منطقه 2 تهران
 • منطقه 3 شهر اصفهان
 • منطقه 6 تهران
 • منطقه 6 شهرداری اهواز
 • منطقه 9
 • منطقه 9 شهرداری تهران
 • منطقه آذربایجان
 • منطقه آزاد قشم
 • منطقه اورامانات
 • منطقه اورامانات
 • منطقه اورامانات
 • منطقه بندی کارتوگرافیکی
 • منطقه خلیج فارس
 • منطقه دهلران
 • منطقه دو شهر اردبیل
 • منطقه زاگرس
 • منطقه ساحلی
 • منطقه سه شهر زاهدان
 • منطقه کلانشهری
 • منطقه کلانشهری
 • منطقه‌ کلان‌شهری تهران
 • منطقه لالی-گتوند
 • منطقه مکران
 • منطقه هشت تهران
 • منطقه یک شهر یزد
 • منطقه4شهر تبریز
 • منطقه6 تهران
 • منطقه‌ی 12 شهرداری تهران
 • منطقۀ حفاظت‌شدۀ جاجرود
 • منطقۀ هشت تبریز
 • منظر
 • منظر اجتماعی
 • منظر شهری
 • منظومۀ روستایی
 • من-کندال
 • مهاباد
 • مهاجران افغان
 • مهاجرپذیری
 • مهاجرت
 • مهاجرت بین ناحیه‌ای
 • مهاجرت روستاـ شهری
 • مهاجرت روستایی ـ شهری
 • مهاجرت‌های بین‌استانی
 • مهاجرفرستی
 • مهرگان قزوین
 • مواد زائد جامد
 • موازنه جمعیتی.
 • موازنه سازی
 • موانع بازاریابی
 • موانع جابه‌جایی پایتخت
 • موانع مهاجرت
 • مودیس
 • مورا
 • مورفوتکتونیک
 • مورفولوژی
 • مورفولوژی
 • مورفولوژی حوضه
 • مورفولوژی رودخانه
 • مؤسسات مالی و اعتباری
 • موفقیت
 • موقعیت مکانی
 • مولفه های جوی
 • مولفه های درونی و پیرامونی
 • مؤلفه‌های اصلی
 • مؤلفه‌های پایداری
 • مؤلفه‌های توسعه
 • میاندوآب
 • میان‌یابی
 • میبد
 • میدان ساعت تبریز
 • میدان شهری
 • میدان شهری
 • میدان شهری
 • میزان برخورداری
 • میزان خالص مهاجرت
 • میزان رضایت
 • میک‌مک
 • نا برابری محلات
 • نابرابری
 • نابرابری
 • نابرابری فضایی
 • نابرابری فضایی
 • نابرابری فضایی
 • نابرابری منطقه‌ای
 • نابرابری های اجتماعی
 • ناپایداری
 • ناپایداری اجتماعی
 • ناپایداری کشاورزی
 • ناحیه
 • ناحیه ساوه
 • ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی
 • ناهنجاری دما
 • ناوه و پشته
 • نحوه نمایش
 • نخاله‌های ساختمانی
 • نخست شهری
 • نرخ شهرنشینی
 • نرم افزار SPSS
 • نزدیک ترین همسایه
 • نسبت تراکمی
 • نسیم شهر
 • نشاط اجتماعی
 • نشانگر
 • نظام اسکان
 • نظام جمعیت شهری
 • نظام جهانی
 • نظام سکونت­گاه­ها
 • نظام سلسله مراتب شهری
 • نظام سلسله‌مراتبی
 • نظام شهرنشینی
 • نظام شهری
 • نظام وظیفه عمومی
 • نظرآباد
 • نظریه شبکه
 • نفوذپذیری
 • نقاط روستایی شهرستان بیجار
 • نقش شهرها
 • نقش‌آفرینی
 • نقشه جغرافیایی و دریایی
 • نقشه شناختی
 • نقشه معیار
 • نقشه هزینه
 • نکارود
 • نگرش اجتماع محلی
 • نگرشهای فضایی
 • نگهداشت جمعیت
 • نمایشگاه اتومبیل
 • نمایه فومیاکی
 • نمودار Skew-T
 • نم‌ویژه
 • نهاد
 • نهاوند
 • نهبندان
 • نو زمین ساخت
 • نواحی ۱۹ گانه شهر قزوین
 • نواحی روستایی
 • نواحی شهری
 • نواحی شهری
 • نواحی محروم روستایی
 • نواحی مرزی استان ایلام
 • نوسازی
 • نوسازی بافت‌های فرسوده
 • نوسازی شهری
 • نوسازی کالبدی
 • نوسازی و بهسازی
 • نوسازی و بهسازی
 • نوشهر
 • نوشهرگرایی
 • نوع جرائم
 • نوع مسکن
 • نیازهای زنان
 • نیروگاه خورشیدی
 • نیشابور
 • نیشابور
 • نیمرخ توپوگرافی
 • هارمونیک
 • هراز
 • هرمزگان
 • هزینه و درآمد خانوار
 • هسته مرکزی
 • هسته‌های فرعی
 • همبستگی
 • همبستگی اجتماعی
 • همبستگی پیرسون
 • هم‌پیوندی
 • همجواری
 • همدان
 • همدید
 • همدید و تحلیل ترمودینامیک
 • همگرایی شار رطوبت
 • همگن بندی
 • هویت
 • هویت تاریخی
 • هویت محله
 • هویت مکان
 • هویت مکانی
 • هیدرودینامیک رودخانه
 • وابستگی به مکان
 • واچرخند
 • واحد ژئومورفیک
 • واحدهای راه‌آهن
 • وارونگی بحرانی
 • واریانس
 • واژه های کلیدی: حوادث ترافیکی
 • واژه های کلیدی: مهاجرت
 • وام مسکن روستایی
 • وایکور فازی
 • ورزش‌های ساحلی
 • وزن ژئوپلیتیک
 • وزن‌دهی
 • وسایل حمل و نقل عمومی
 • وضعیت اقتصادی و اجتماعی
 • وضعیت مسکن
 • وفاداری گردشگران
 • الویت‌بندی
 • ویژگی های اقتصادی- اجتماعی
 • ویژگی‌های بافتی
 • ویژگیهای خطی و غیرخطی
 • ویژگی‌های فردی
 • ویکور
 • یاغچیان
 • یخچال
 • یزد
 • یکپارچه­سازی فضا
 • یمن

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

02140220450

همچنین جهت سفارش کار، می توانید به بخش "ثبت سفارش" رفته، فرم مربوط به سفارش خود را تکمیل نمایید :

لینک فرم ثبت سفارش

 

 

 

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 410 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×