مهندسی نقشه‌برداری

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی نقشه برداری

آیا مجموعه شما چاپ و پذیرش مقاله مهندسی نقشه برداری را انجام می دهد؟

بله شما میتوانید با مشاوران تدبیرساز تماس بگیرید.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی نقشه برداری چقدر است؟

15 الی 30 روز

مراحل چاپ مقاله علمی پژوهشی در رشته مهندسی نقشه برداری به چه صورت است؟

ابتدا نگارش مقاله مرحله بعد ترجمه مقاله سپس بعد از سابمیت مقاله به مجله مورد نظر ارسال میشود برای پذیرش مقاله


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام