پرسش‌نامه سبک رهبری

پرسش‌نامه سبک رهبری

برای دانلود و کسب اطلاعات در مورد پرسش‌نامه سبک رهبری روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه سبک رهبری

پرسش‌نامه سبک رهبری دارای ابعاد زیر می‌باشد:

  • تلفیقی

  • آزاد منشانه

  • خودکامه

که مجموع این ابعاد حاوی 27 پرسش می‌باشد که بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. 

 

برای دانلود و آشنای با پرسش‌نامه سبک رهبری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه سبک رهبری

 

ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 244 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×