پرسش‌نامه  ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش نامه  ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی

 

پرسش نامه  ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی حاوی 24 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه  ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه وضعیت سرمایه اجتماعی

 

ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 251 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×