باستان‌شناسی

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی باستان شناسی

آیا خدمات پژوهشی برای رشته باستان شناسی و گرایش‌های آن دارید؟

بله. مقالات علمی پژوهشی برای دکترای باستان شناسی نیز پذیرش و چاپ می‌شوند.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی باستان شناسی چقدر است؟

15 الی 30 روز

مدت زمان چاپ مقالات علمی پژوهشی باستان شناسی چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.