معرفی رشته باستان شناسی و گرایش‌های آن

برخی از کلید واژه‌های ایران‌تز تدبیرسازدر مورد رشته باستان شناسی و گرایش‌های آن را در این مقاله می‌توانید ببینید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته باستان شناسی و گرایش‌های باستان شناسی

 

رشته باستان شناسی یکی از رشته های کاربردی و جذاب است که میان رشته ای محسوب می شود. باستان شناسی را می توان رشته ای در بر گیرنده رشته های هنر و تاریخ دانست. باستان شناسان، هنرمندانی هستند که  تاریخ را از آثار بجا مانده دوره های مختلف تاریخی استخراج و کشف می کنند و با شواهد کاملا واقعی، مسیر تاریخی دوره های مختلف را مشخص می کنند. دانشجویان در مقاطع عالی تحصیلی باستان شناسی، با ظرافت کامل، سکه ها، اسکلت ها، کوزه ها، سنگ نوشته ها و لوح نوشته را از دل خاک و کوه بیرون می کشند و روزها و هفته ها و شاید ماه ها وقت صرف استخراج سالم باقیمانده اشیاء تاریخی می کنند تا حقایق تاریخی را ثبت و ضبط کنند. باستان شناسان در دوره های مختلف تاریخی یعنی دوران پیش از تاریخ (دوره های پارینه سنگی، میان سنگی و نوسنگی)، دوره تاریخی و دوره تاریخ اسلامی به تحصیل می پردازند. در ایران، رشته باستان شناسی یکی از قدیمی ترن رشته های آکادمیک هست.

با توجه به قدمت تاریخی زیاد بسیاری از شهرها و مناطق در ایران، این رشته رونق زیاد و جای زیادی برای کار دارد. متاسفانه در دوران پیش از انقلاب و سالها پس از انقلاب نیز، باستان شناسان خارجی در ایران فعالیت داشتند و بسیاری از اشیای تاریخی را کشف نمودند و خیلی از این اشیاء تاریخی ارزشمند که شناسنامه کشور محسوب می شوند را به کشور مطبوع خود بردند و در موزه های خارجی به نمایش عموم گذاشتند و از این طریق، علاوه بر خارج نمودن اشیای مربوط به کشورمان، درآمد زیادی از نمایشگاه ها و موزه های مربوط به این اشیا نصیب کشورشان نمودند. تا جایی که تا همین امروز نیز بسیاری از آثار ارزشمند تخت جمشید، تپه های باستانی سیلک و دیگر مناطق باستانی، در موزه های لوکس خارجی هستند و دست ما از یادگار های اجدادمان کوتاه است. این موضوع، اهمیت بالای رشته باستان شناسی و پرورش باستان شناسان زبده بومی در کشورمان را دوچندان می کند. استقلال کشور در باستان شناسی از ضروریات استقلال سیاسی و فرهنگی است.

اصلی ترین گرایش های باستان شناسی در مقاطع عالی تحصیلی عبارتند از :

رشنه باستان شناسی گرایش باستان شناسی عمومی،

رشنه باستان شناسی گرایش باستان شناسی پیش از تاریخ ایران،

رشنه باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایرانی،

رشنه باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته باستان شناسی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY

2,038

2.482

0.002310

AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY

473

2.188

0.000590

JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY

2,139

1.939

0.002510

GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL

1,100

1.882

0.001080

JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY

341

1.323

0.000440

ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY

481

1.317

0.001060

ARCHAEOLOGY IN OCEANIA

564

1.286

0.000440

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات باستان شناسی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهه باستان سنجی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

باستان پژوهی

جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای

مشترک جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موزه ملی ایران

پژوهش های باستان شناسی ایران

دانشگاه بوعلی سینای همدان

مطالعات باستان شناسی پارسه

پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری

باستان شناسی ایران

دانشگاه بوعلی سینا

مطالعات باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پیام باستان شناس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته باستان شناسی عمومی عبارتند از :

 
 
 آب
 
 آب انبار
 
 آب راه
 
 آب وهوای باستانی
 
 آبی مصری
 
 آتروپاتن
 
 آتشکده
 
 آثار باستان شناختی
 
 آثار سفالین
 
 آذربایجان
 
 آذرفرنبغ
 
 آرایه‌های معماری
 
 آسایش حرارتی بیرونی
 
 آسیای مرکزی
 
 آسیای میانه
 
 آشور
 
 آشور نو
 
 آغازعیلامی
 
 آق‌قویونلوهاف آیکونوگرافی
 
 آلپ ارسلان
 
 آلیاژسازی
 
 آماده‌سازی غذا
 
 آناتولی
 
 آنالیز خوشه ای
 
 آنالیزها ی چندمتغیره
 
 آناهیتا
 
 آهن باستانی
 
 آینه کاری
 
 آیکونولوژی
 
 ابزار دورویه
 
 ابسیدین
 
 ابطال گرایی پیچیده
 
 ابی ایوب
 
 اثبات گرایی
 
 اثرمهر
 
 اجزای بنا
 
 احمد جام
 
 ادوات سنگی
 
 اذکار صوفیه
 
 ارتباط منطقه ای
 
 ارتباطات فرهنگی
 
 اردشیر بابکان
 
 اردشیرخوره
 
 ارزیابی چند معیاره ی مکانی
 
 ارمنستان
 
 ارگ بم
 
 ارگِس
 
 استادکاران معماری سنتی
 
 استان اردبیل
 
 استان ایلام
 
 استان بوشهر
 
 استان بیشابور
 
 استان زنجان
 
 استان کردستان
 
 استحصال توأم
 
 استحکامات دفاعی
 
 استقرار فصلی
 
 استقرار کوچ نشینی
 
 استقرارهای دوره ی مس وسنگ
 
 استقرارهای پیش از تاریخی
 
 استقرارگاه های انسانی
 
 اسطوره
 
 اسفراین
 
 اسفراین کهن
 
 اسناد مکتوب
 
 اسکندر
 
 اسکنر سه بُعدی
 
 اسگرافیاتو
 
 اشکانی
 
 اشکانیان
 
 اشکفت گُلگُل
 
 اشیاء سنگی
 
 اصالت سنجی
 
 اعتقادات
 
 افزایش جمعیت
 
 افشاریه
 
 اقتصاد معیشتی
 
 اقلیم
 
 اقوام سکایی
 
 البرز شرقی
 
 القاب
 
 الله
 
 النزاش
 
 الگوی استقرار
 
 الگوی استقراری
 
 الگوی شهرهای باستانی
 
 الگوی طراحی
 
 الگوی پراکنش
 
 الیپی
 
 امامزاده شهداء(سلطان ابراهیم)
 
 امپراتوری بیزانس
 
 انتقالی نوسنگی
 
 اندام های کالبدی
 
 انسان شناسی زیستی
 
 اهلی سازی پیش گیرانه
 
 اهورامزدا
 
 اوروک جدید
 
 اوضاع سیاسی- اجتماعی
 
 اِسپَهبَدونداد هورمزد
 
 ایران
 
 ایران فرهنگی
 
 ایزدبانو
 
 ایزوتوپ استرانسیوم
 
 ایلام
 
 ایلخانی
 
 ایوان
 
 باخرز
 
 بازسازی
 
 باستان جانورشناسی
 
 باستان شناسی
 
 باستان شناسی ادراکی
 
 باستان شناسی ایران
 
 باستان شناسی دوره مس وسنگی
 
 باستان شناسی زیر آب
 
 باستان شناسی همدان
 
 باستان شناسی کردستان
 
 باستان گیاه شناسی
 
 باستان‌سنجی
 
 باستان‌شناسی چشم‌انداز
 
 باستان‌شناسیِ دشت نرماشیر
 
 باستان‌شناسی‌ تجربی
 
 باغ ایرانی
 
 باغ تاریخی
 
 باغ های مازندران
 
 بافت تاریخی
 
 بافت تاریخی یزد
 
 باکون
 
 بررسی باستان شناسی
 
 بررسی باستانشناختی
 
 بررسی روشمند
 
 بررسی سطحی
 
 بررسی های باستانشناختی
 
 بررسی و بازنگری
 
 برنزسفید
 
 برهمکنش فرهنگی
 
 بقای عین
 
 بقایای معماری
 
 بقعه بابا افضل کاشانی
 
 بلوچستان
 
 بنای سنگی
 
 بنای یادمانی
 
 بندر ریگ
 
 بهبهان
 
 بوطیقا
 
 بومی سازی
 
 بیت‌بارو
 
 بیجار
 
 بیرجند
 
 بیستون
 
 بیشاپور
 
 بین النهرین
 
 تئودوسیوپولیس
 
 تاریخ الیمایی
 
 تاریخ گذاری مسجد
 
 تاریخ- فرهنگی
 
 تاریخی گرایی
 
 تالار ستون دار
 
 تالوار
 
 تبرستان
 
 تبرهای مفرغی
 
 تجارت فرامنطقه ای
 
 تحلیل آماری
 
 تحلیل استقراری
 
 تحلیل الگوی استقرار
 
 تحلیل جذب زیست محیطی
 
 تحلیل زیستگاهی
 
 تحلیل مقایسه‌ای‌-تطبیقی
 
 تحلیل هایGIS
 
 تخت‌جمشید
 
 تخریب
 
 تدفین
 
 تدفین تابوتی
 
 تدفین سکایی
 
 تدفین های سنگی
 
 تربت جام
 
 ترکیب بندی
 
 ترکیبات شیمیایی
 
 تزیینات معماری
 
 تطبیق سفالی
 
 تعمیر موقوفات
 
 تغییر اقلیم هولوسن
 
 تغییرات جمعیتی و اقتصاد دامداری
 
 تغییرات زیست محیطی
 
 تقویم قمری-شمسی
 
 تل مش کریم
 
 تل گپ کناره
 
 تمدن
 
 تمغا
 
 تناسب طلایی
 
 تناسبات ایرانی
 
 تنگاب
 
 تنگه کافری
 
 تنگور
 
 توتم پرستی
 
 تورفان
 
 توزیع فضایی
 
 توسعه و تخریب
 
 تپه ایدیر
 
 تپه تازه کند
 
 تپه جانی
 
 تپه حسنلو
 
 تپه سفالین
 
 تپه سنجر
 
 تپه سیلک
 
 تپه شیخی آباد
 
 تپه قبرستان دره شهر
 
 تپه قشلاق
 
 تپه قلاگپ
 
 تپه ماد آباد الف
 
 تپه میمون آباد
 
 تپه نمشیر
 
 تپه نوشیجان
 
 تپه کیدان
 
 تپه گریاشان
 
 تپه گریران
 
 تپه گودین
 
 تپه ی پشت فرودگاه
 
 تپه‌ی دشت
 
 تپه‌ی کلنان
 
 تیموری
 
 تیموریان
 
 جاده ی ابریشم
 
 جاده ی خراسان بزرگ
 
 جادو
 
 جای نام
 
 جری
 
 جغرافیای الیمایی
 
 جغرافیای تاریخی
 
 جفت‌سازی
 
 جلوه های شکار
 
 جمدت نصر
 
 جنوب غرب دریای کاسپی
 
 جهان نما
 
 جهانگیر
 
 جوامع نیمه یکجانشین
 
 جوامع کوچ رو
 
 جوامع‌سنتی
 
 جواهرنامه
 
 حس مکان
 
 حس مکان مسجد
 
 حسنلو
 
 حسنویان
 
 حسونا
 
 حسینیه نواب
 
 حصار
 
 حفاظت یکپارچه
 
 حفاظت- مرمت
 
 حمام
 
 حوزه آب خیز رودخانه قزل اوزن
 
 حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران
 
 حوزه فرهنگی هلی لرود
 
 حوزه ی فرهنگی
 
 حوزه ی فرهنگی دریای سیاه
 
 حوزه ی فرهنگی هلیل رود
 
 حوزه ی هوراند
 
 حوضه اترک میانی
 
 حوضه رود کر
 
 حوضه رودخانه بوانات
 
 حوضه زاینده رود
 
 حوضه ی رودخانه ی زاب
 
 حُلوان
 
 حکومت مستقل
 
 حیات اجتماعی
 
 حیاط مرکزی
 
 خاندان امینی
 
 خانقاه
 
 خانه ادب سمنان
 
 خانه فرمانده قشون
 
 خانه های شیراز
 
 خانه های قاجاری
 
 خراشنده های جانبی
 
 خرّمی ده بید
 
 خسرو پرویز
 
 خوارزم
 
 خورّه
 
 خیابان هرات
 
 داده های باستان شناسی
 
 داده های تاریخی
 
 دارا
 
 دارابگرد
 
 دالماف
 
 دامپروری
 
 داهستان کهن
 
 دراروی
 
 درب و سردر
 
 دربند زاگرس
 
 دربند مادی
 
 دربندِ کولا
 
 درفش
 
 دره سیمره
 
 دره شهر
 
 دره کران بزان
 
 دره ی خرم آباد
 
 درّه خرم آباد
 
 درگز
 
 دست افزار سنگی
 
 دشت ازنا
 
 دشت الشتر
 
 دشت جنوبی سرایان
 
 دشت خوی
 
 دشت درگز
 
 دشت دهلران
 
 دشت رودبار جنوب
 
 دشت زیبری
 
 دشت سرفیروزآباد
 
 دشت سیلاخور
 
 دشت شوشان
 
 دشت فیروزآباد
 
 دشت مغان
 
 دشت ملایر
 
 دشت مهران
 
 دشت ورامین-پیشوا
 
 دشت پتک
 
 دشت چمچمال
 
 دشت کازرون
 
 دل ایرانشهر
 
 دهلران
 
 دوران آغاز شهرنشینی
 
 دوران اسلامی
 
 دوران روستانشینی
 
 دوران شهرنشینی
 
 دوران مس سنگی
 
 دوره اسلامی
 
 دوره اشکانی
 
 دوره ایلام
 
 دوره باستان شناختی مس – سنگی
 
 دوره بندی
 
 دوره دالما
 
 دوره ساسانی
 
 دوره قاجار
 
 دوره موشکی
 
 دوره نوسنگی
 
 دوره های میان سنگی و نوسنگی
 
 دوره پارتی
 
 دوره پارینه سنگی
 
 دوره پیش صفوی
 
 دوره ی بانش
 
 دوره ی باکون
 
 دوره ی سلوکی
 
 دوره ی شهرنشینی قدیم
 
 دوره ی عبید
 
 دوره ی مس و سنگ میانی
 
 دوره ی مفرغ جدید
 
 دوره ی مفرغ قدیم
 
 دوره ی کفتری
 
 دورهی آهن
 
 دژ دفاعی
 
 دژِ طاق
 
 دکان
 
 دگرگونی کاربری
 
 دین زرتشتی
 
 دیوار نویافته
 
 دیوارهای دفاعی
 
 رادیوکربن
 
 راههای تجاری
 
 راه‌های باستانی
 
 رسمی بندی
 
 رنگ لاجورد
 
 روئه
 
 رود کنگیر
 
 رودان (رفسنجان)
 
 رودخانه سیمره
 
 رودخانه‌ی زاب
 
 رودکناری
 
 روش تاپسیس
 
 روش تحلیل خوشه ای
 
 روش های میکروسکوپی
 
 روشPIXE
 
 روشXRD
 
 روشXRF
 
 روم
 
 روندگرا
 
 رویکرد سیستمی
 
 ریتون
 
 ریخت شناسی
 
 ریسندگی
 
 ریشهر
 
 ریو – اردشیر
 
 زاگرس مرکزی
 
 زبان سُغدی
 
 زراندود
 
 زردشتی گری
 
 زمین سیما
 
 زواره
 
 زیبایی شناسی
 
 زینوآباد
 
 زیویه
 
 زیچ منیژه
 
 ساباط
 
 ساختار اجتماعی
 
 ساختار ساندویچ‌مانند
 
 ساختار شهر
 
 ساختارهای مذهبی
 
 سازه های مذهبی
 
 سازوکار حفظ موقوفات
 
 ساسانی
 
 ساسانیان
 
 سامانیان
 
 سحر
 
 سد احمدبیگلو
 
 سده های میانی
 
 سده های پنجم تا هشتم
 
 سده ی 13 ق.م. (عیلام میانی)
 
 سردوک
 
 سرماج
 
 سفال
 
 سفال آبی و سفید
 
 سفال ارومیه
 
 سفال اسلامی
 
 سفال اژدری
 
 سفال خابور
 
 سفال خاکستری
 
 سفال خاکستری با نقش کنده
 
 سفال داغدار
 
 سفال دالما
 
 سفال دست ساز
 
 سفال دوره ی اسلامی
 
 سفال سینی پوست کنی
 
 سفال عصر آهن
 
 سفال لپویی
 
 سفال مثلثی
 
 سفال منقوش اواخر عصر آهن
 
 سفال مینایی
 
 سفال نوشته
 
 سفال نوع لرستان
 
 سفال کلینکی
 
 سفالگری دوران اسلامی
 
 سفالینه های اسلامی
 
 سفالینه های گرگان(جرجان)
 
 سقاخانه
 
 سقاخانه ی ارباب میرزا
 
 سلجوقیان
 
 سلسله و دلفان
 
 سلوکیان
 
 سمیرم
 
 سنت دالما
 
 سنت گرایی
 
 سنتور
 
 سنجاق فلزی
 
 سنجاق های میله ای مفرغی
 
 سنگ آهگ
 
 سنگ شیر
 
 سنگ فرمان
 
 سنگ نگاره
 
 سنگ یادمان
 
 سپیدروی
 
 سکه
 
 سکه سامانی
 
 سکه ی نقره
 
 سکه‌شناسی
 
 سکه‌های ایلخانی
 
 سکو
 
 سیادت صفویان
 
 سیستم های اطلاعاتی هندسی
 
 سیلوتو
 
 سیلک
 
 سیمره
 
 سیونیک
 
 شاخص های هندسی
 
 شانلوه
 
 شاهراه خراسان بزرگ
 
 شاهنامه بایسنقری
 
 شاهنامه بزرگ مغول
 
 شاهنامه شاه طهماسبی
 
 شاهنشاهی ساسانی
 
 شاپورخواست
 
 شبکه‌بندی
 
 شدت کاهش
 
 شرق آناتولی
 
 شمال بین النهرین
 
 شمایل نگاری
 
 شمسه
 
 شناخت شناسی
 
 شهداد
 
 شهر اسلامی
 
 شهر باستانی سیمره
 
 شهر شاپورخواست
 
 شهر فرح آباد
 
 شهر قدیم نرماشیر
 
 شهر ناتل
 
 شهربابک
 
 شهرتپه
 
 شهرسازی
 
 شهرهای تاریخی
 
 شهرهای ساسانی
 
 شهرهای طبرستان
 
 شواهد باستان شناختی
 
 شواهد باستان شناسی
 
 شوش الف پایانی
 
 شوشان جدید
 
 شوشان میانی
 
 شَط غیلَه
 
 شِکِل
 
 شیر و خورشید
 
 شیرین
 
 شیوه های تدفین
 
 شیوه یزد
 
 صحنه ی نبرد
 
 صدستون
 
 صفوی
 
 صنایع سنگی
 
 صندوقچه های برنجی نقره کوب
 
 صنعت سفالگری
 
 ضرابخانه
 
 ضرب سکه
 
 طاق گرا
 
 طالیقون
 
 طبقه‌بندی سفال
 
 طرح واره
 
 طرحان
 
 طغرل
 
 ظروف نقره
 
 عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
 
 عصر آهن
 
 عصر صفوی
 
 عصر قاجار
 
 عصر مس و سنگ
 
 عصر مفرغ میانی و جدید
 
 عقبة حلوان
 
 علی کش
 
 عناصر ردیاب
 
 عناصر ساختاری
 
 عناصر معماری
 
 عناصر منظر
 
 عوامل زمین ریختارشناسی
 
 عوامل طبیعی
 
 غار بتخانه کوهدشت
 
 غار علی‌تپه
 
 غار هوتو
 
 غار کمیشان
 
 غار-دژِ اسپهبَدان
 
 فتوگرامتری
 
 فخر و مدین
 
 فرا فرایندگرایی
 
 فراشبند
 
 فراپارینه‌سنگی
 
 فرهنگ ماوراءقفقاز قدیم
 
 فرهنگ کورا-ارس
 
 فروپاشی
 
 فرّهف فرهادآبادف فرهنگ دالما
 
 فضاهای آیینی وتشریفاتی و سکونتی
 
 فضاهای نیمه باز
 
 فضای نیایشی
 
 فلئورسانس پرتو مجهول
 
 فلات مرکزی
 
 فلزکاری اسلامی
 
 فلزکاری پیش از هجوم مغول
 
 فلزگری کهن
 
 فلورسانس اشعه ایکس
 
 فن آوری ساخت گنبد
 
 فناوری ذوب
 
 فناوری سفال
 
 قاجار
 
 قالی چهارباغ
 
 قرون اولیه اسلامی
 
 قزلباشیه
 
 قفقاز جنوبی
 
 قلاع نظامی
 
 قلاع و استحکامات دفاعی
 
 قلعه تپه
 
 قلعه خسرو
 
 قلعه رستم
 
 قلعه سیرم شاه
 
 قلعه های اقماری
 
 قلعه کهنه
 
 قلعه ی ستاره ای
 
 قلعه ی سرماج
 
 قلعه ی فلک الافلاک
 
 قلعه ی میرغلا م هاشمی
 
 قلعه یزدگرد
 
 قلم مشکی
 
 قلمرو فرهنگی
 
 قنات
 
 قوم باستان شناسی
 
 قُصَیر عَمره
 
 لاجورد
 
 لایه نگاری
 
 لایه نگاری باستان شناختی
 
 لایه‌های ادراکی
 
 لایه‌های اکولوژیکی
 
 لشکرگاه
 
 لو.سو
 
 لوله های شیشه ای
 
 لیزر اسکن
 
 مأواگزینی
 
 مارلیک
 
 مالین
 
 ماندگاه
 
 ماهی آب شیرین
 
 ماوراءالنهر
 
 متالوگرافی
 
 متون تاریخی
 
 متون جغرافیایی
 
 متون محلی
 
 متون و منابع محلی
 
 مجموعه ی شیخ صفی‎الدین اردبیلی
 
 مجموعۀ دستکند اِمامزاده معصوم
 
 محراب
 
 محراب های گچبری
 
 محوطة قومس
 
 محوطه باز
 
 محوطه تل‌قلعه سیف آباد
 
 محوطه های استقراری
 
 محوطه های اشکانی
 
 محوطه های باستانی
 
 محوطه های تک دوره ای
 
 محوطه هرمنگان
 
 محوطه ی باستانی گوهرتپه
 
 محوطه ی سامن ملایر
 
 محوطه ی شهداد
 
 محوطه ی شهرک فیروزه
 
 محوطه ی کن بینو
 
 محوطه ی گچ سنگی
 
 محیط زیست
 
 مد لهای پراکنش
 
 مدرسه خان شیراز
 
 مدرسه شوکتیه
 
 مدل بازسازی شده
 
 مدل سازی
 
 مذهب ایلخانان
 
 مذهب ساسانیان
 
 مراسم درباری
 
 مرزبندی ایالات
 
 مرزهای سیاسی
 
 مس سنگی
 
 مس سنگی جدید
 
 مس وسنگ
 
 مس وسنگ جدید
 
 مستندات تاریخی و محیطی
 
 مسجد تاریخی سنگ بست
 
 مسجد جامع
 
 مسجد جامع یزد
 
 مسجد سده های اولیه
 
 مسجد سلطانی
 
 مسجد شیخی ها
 
 مسجد چوبی
 
 مسجد کبود
 
 مسجد گوهرشاد
 
 مسجد-مدرسه ی سپهسالار
 
 مسکوکات یک درهمی
 
 مسیحی
 
 مسیحیت
 
 مسیر جاده ی خز
 
 مطالعات آماری
 
 مطالعات باستان شناسی
 
 مطالعه ی فنی
 
 معبد
 
 معبد بودایی
 
 معبد سرخ دم لری
 
 معد آباد
 
 معدن
 
 معدن کاوی و فلزکاری کهن
 
 معماری
 
 معماری اسلامی
 
 معماری اشکانی
 
 معماری ایران
 
 معماری ایرانی-اسلامی
 
 معماری ایلخانی- تیموری
 
 معماری بزرگ
 
 معماری دست کند
 
 معماری دوران اولیه اسلامی
 
 معماری راست گوشه
 
 معماری ساسانی
 
 معماری صفوی
 
 معماری غربی
 
 معماری مذهبی
 
 معماری مسجد
 
 معماری هخامنشی
 
 معماری و سفال
 
 معیشت کوچ‌نشینی
 
 مفرغ
 
 مفرغ قدیم
 
 مقایسه گونه شناختی سفال
 
 مقدونیان
 
 منابع مکتوب
 
 منابع گیاهی
 
 مناره
 
 مناطق همجوار
 
 منشأیابی
 
 منطقه ی قره داغ
 
 منظر فرهنگی
 
 منظرباستان‌شناسی
 
 مهره
 
 مهندسی نظامی
 
 موزه فلک‌الافلاک
 
 مُهر
 
 مُهر استوانه ای
 
 مکان یابی
 
 مکران
 
 مگارون
 
 میان کوه
 
 میترا
 
 میدان داغ
 
 میدان رزم
 
 میراث طبیعی و میراث فرهنگی
 
 میراث وقف
 
 میشخاص
 
 میله فلزی
 
 میمنت آباد
 
 ناحیه ی دیاله
 
 نام‌جای ساسانی
 
 نجوم
 
 نحو چیدمان فضا
 
 نرم افزارArc GIS
 
 نسا
 
 نظام اجتماعی
 
 نظام پیمون
 
 نظریه ی انتشارگرایی
 
 نظریه ی نوآوری
 
 نقره
 
 نقره مطلا
 
 نقش
 
 نقش مایه
 
 نقش مایه های ساسانی
 
 نقش مایه ی سنگ صابون
 
 نقوش
 
 نقوش اسلیمی
 
 نقوش برجسته
 
 نقوش برجسته تاق بستان
 
 نقوش جانوری
 
 نقوش نمادین
 
 نقوش هندسی
 
 نماد
 
 نمادشناسی
 
 نمادهای اعتراف
 
 نمادهای بین فرهنگی
 
 نمادپردازی
 
 نمادکالا
 
 نوازندگان سفالین
 
 نوانتشارگرایی
 
 نوسنگی
 
 نوسنگی بی سفال
 
 نوسنگی جدید
 
 نوسنگی شدن
 
 نگارکند
 
 نگارکندهای ساسانی
 
 نگارگری
 
 نگرش فیزیکی-طبیعی
 
 هترا
 
 هخامنشی
 
 هخامنشیان
 
 هرات
 
 هزاره ی اول قبل ازمیلاد
 
 هزاره ی اول لرستان
 
 هزاره ی دوم ق.م
 
 هزاره ی سوم ق.م
 
 هزاره ی پنجم
 
 هزاره ی پنجم قبل از میلاد
 
 هزاره ی چهارم قبل ازمیلاد
 
 هشت بهشت
 
 هشتی
 
 هفت جوش
 
 هلنیسم
 
 هلیل رود
 
 هندسه
 
 هنر اسلامی
 
 هنر ایرانی- ساسانی
 
 هنر و فلزکاری بعد از هجوم مغول
 
 هنر و معماری اسلامی
 
 هنرهای سنتی
 
 هولنچکان
 
 هولوسنف یاز 
 
 هگمتانه
 
 واکنش فرهنگی
 
 وایکینگ ها
 
 وجوه تسمیه
 
 ورزا-مرد
 
 وقف
 
 ولیران
 
 ویژگی های اقلیمی
 
 ویژگیه ای هندسی
 
 ویژگی‌های معماری
 
 پادوسبانان
 
 پارادایم
 
 پارتی
 
 پارس
 
 پارینه سنگی میانی
 
 پایه آتشدان
 
 پتروگرافی
 
 پتروگرافی سفال
 
 پتروگلیف
 
 پتروی
 
 پرچم
 
 پس روندگرا
 
 پلنگ و مار
 
 پلیستوسن
 
 پهلوی
 
 پوپر
 
 پیروز ساسانی
 
 پیروزگت
 
 پیش از تاریخ
 
 پیشکوه لرستان
 
 پیشینه استقرار
 
 پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی
 
 پیکره های تزیینی
 
 پیکره ی ترکیبی
 
 پیکرک
 
 پیکرک های انسانی
 
 پیکرک های خاورنزدیک
 
 پیکرک های نشسته
 
 پیکرک های نوسنگی
 
 پیکرک های گلی
 
 پیکسی
 
 چابگر سه بُعدی
 
 چارآرو
 
 چارقاپی
 
 چاه جم
 
 چاپشلو
 
 چشمه‌علی
 
 چغازنبیل
 
 چهار روستایی
 
 چهارباغ
 
 چهارتاق
 
 چهارتاقی
 
 چهارطاقی
 
 چهلستون
 
 چیا کَلِکِ تمرخو
 
 چیاسبز شرقی
 
 چیاسبز غربی
 
 کاخ
 
 کاخ آپادانا
 
 کاخها و دژهای ساسانی
 
 کاربندی
 
 کارست
 
 کاروانسرا
 
 کاروانسراهای درون شهری
 
 کاروانسرای صفرخانی
 
 کارگاه سفالگری
 
 کارگاه های تولیدات فلزی
 
 کاریان
 
 کاسه دعا
 
 کال کریم
 
 کالح
 
 کانیشناسی
 
 کاوش لایه نگاری
 
 کتل
 
 کتیبه
 
 کتیبه‌نگاری
 
 کثه
 
 کشاورزی
 
 کلاه خود
 
 کلیسا
 
 کنام‌سازی شناختی
 
 کهندژ
 
 کود حیوانی
 
 کول تپه ی جلفا
 
 کوهرنگ
 
 کوچ نشینی
 
 کوچِرِی
 
 کوچ‌روی
 
 کویر لوت
 
 کِشت دشت
 
 گاهشماری بابلی
 
 گاهشماری فارسی باستان
 
 گاهشماری مصری
 
 گاهنگاری
 
 گاهنگاری نسبی
 
 گاهنگاری نسبی و مطلق
 
 گذر تاریخی
 
 گردنه ی پاطاق
 
 گرمالیان
 
 گریفون شیرسان
 
 گل‌مهر اداری
 
 گنبد دوپوسته ی گسسته
 
 گنجینه ی بوزینجرد
 
 گودین
 
 گودینتپه
 
 گور
 
 گوراب
 
 گورستان
 
 گورستان خواجه عسکر
 
 گورستان ده‌دومن
 
 گوریه
 
 گونه بندی شیوه ی ساخت و طراحی
 
 گونه شناختی
 
 گونه شناسی
 
 گونه شناسی سفال
 
 گونه و کاربرد تبرها
 
 گونه ی نقش کَنده در گِلابه
 
 گِلابه تراشی
 
 گچبری
 
 گیاه‌باستان‌شناسی
 
 یافته های سفالی
 
 یافته های فرهنگی
 
 یانیق
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

 
 
معرفی رشته باستان شناسی و گرایش‌های آن
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 311 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: