برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

خدمات پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به چه صورت است؟

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

دانلود مقالات بیس رشته علوم اجتماعی گرایش  توسعه منطقه‌ای 

 

Using vignettes as a safe space for low income children to discuss sensitive.pdf

 

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 385 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×