برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

خدمات پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به چه صورت است؟

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


دانلود مقالات بیس رشته علوم اجتماعی گرایش  توسعه منطقه‌ای 

 

Using vignettes as a safe space for low income children to discuss sensitive.pdf

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 261 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×