تدوین پیشنهاد پژوهش (پروپوزال)

ارائه پروپزال قوی تاثیر زیادی در پذیرش پژوهش از سوی دانشگاه دارد.

تدوین پیشنهاد پژوهش (پروپوزال)

تدوین پیشنهاد پژوهش (پروپوزال)

قبل  از تدوین و ارائه پیشنهاد و پژوهش، به ویژه برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، استاد مربوط یا گروه تخصصی شما انتظار دارند که پیش‌نویس طرح پژوهشی خود را طی 3-2 صفحه حاوی عنوان بیان مسئله اهمیت اهداف سوالات و فرضیات، روش دامنه پژوهش همراه با اهم منابعی تا هنگام بررسی نموده‌اید، تدوین و تسلیم نمایید. در صورت موافقت با این پیش‌نویس و یا اصطلاح آن، می‌باید پیشنهاد پژوهش خود را تکمیل و ارائه دهید.

اهم ابعادی را که در پیشنهاد پژوهش باید بگنجانید، شامل زیر است:

 1. عنوان[1]
 2. چهارچوب مفهومی[2]
 3. بیان مسئله[3]
 4. اهداف موضوع[4]
 5. وجوه تمایز[5]
 6. اهداف[6]
 7. سواتن فرضیات[7]
 8. روش پژوهش[8]
 9. دامنه پژوهش[9]
 10. امکانات[10]
 11. محدودیت‌ها[11]
 12. مرور بر پژوهش‌های مربوط[12]
 13. مفاهیم و واژه[13]
 14. زمان لازم[14]
 15. اعتبارات[15]

مراجع[16]

 

[1] .Title

[2] .conceptual framework

[3] Statement of problem

[4] .importance

[5] .significance

[6] .objectives

[7].questions/ hypotheses

[8] .methodology

[9] .delimitation

[10] .facilities

[11] limitations

[12] .reviw of related research

[13] .definition of terms

[14] .duration

[15] .funds

[16] .references

 

منبع: (کتاب طیبی ص 81 تا 83) و (کتاب ملایی ص 61 تا ص 62)

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: