معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های آن

برخی از کلمات کلیدی پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های آن را در این صفحه ملاحظه کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های آن

 

 زبان و ادبیات فارسی رشته زبان خواندن، نوشتن و آموزش و درک متون نثر و نظم به زبان شیرین فارسی است. بهترین اشعار و کتب منثور دنیا به زبان فارسی نگاشته شده‌اند و خیلی از علاقه‌مندان و عاشقان ادبیات برای درک عمیق تر اشعار و کتب دانشمندان بزرگ پارسی نظیر فردوسی، رودکی، حافظ، سعدی و مولوی، به یادگیری زبان و ادبیات فارسی می پردازند. زبان و ادبیات فارسی ابزاری است برای درک عمیق، عارفه و عاشقانه اشعار و داستان های زبان فارسی.   رشته زبان و ادبیات فارسی، از دو بخش کلی تشکیل شده است.

بخش زبان فارسی که در آن موارد مربوط به زبانشناسی، گرامر، دستور زبان، قواعد ساخت جملات، اصول نگارش و ویرایش بررسی و تدریس می شود و بخش دوم مربوط به ادبیات فارسی است که در آن انواع سبک های ادبی، تاریخ ادبیات و اشعار بررسی و تدریس می شود. در مقاطع عالی دانشگاهی، گرایش های زبان و ادبیات فارسی عبارتند از : ادبیات پایداری، ادبیات تطبیقی، ادبیات روایی، ادبیات عامه، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات معاصر، آموزش زبان فارسی، نظریه و نقد ادبی، ویرایش و نگارش.

رشته زبان و ادبیات در کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین رشته های دانشگاهی محسوب می شود و بهای زیادی به این رشته و فارغ التحصیلان این رشته داده می شود. در ایران، فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند در بخش آموزش و پرورش و در مقاطع مختلف تحصیلی، به آموزش و تدریس مشغول به کار شوند. همچنین سازمان هایی مانند فرهنگستان زبان، پژوهشکده های مختلف ادبیات، مجلات و روزنامه ها و کتابخانه ها از دیگر جایگاه های شغلی است که فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند مشغول به کار شوند.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته زبان و ادبیات فارسی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

International Journal of Persian Literature

 

 

 

Persian Literary Studies Journal

 

 

 

PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

 

 

 

Journal of Persian Literature

 

 

 

Iranian Journal of Language Teaching Research

 

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته زبان و ادبیات فارسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش زبان و ادبیات فارسی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهش های ادبی 

انجمن زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

مطالعات ادبیات کودک

دانشگاه شیراز 

مطالعات بلاغی

دانشگاه سمنان

نقد ادبی 

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه زبان و ادب فارسی

دانشگاه آزاد سنندج

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته زبان و ادبیات فارسی وگرایش‌های آن عبارتند از :

آبراهام مازلو
 
آتش
 
آثار
 
آثار مرادی کرمانی
 
آداب
 
آدلر
 
آرمان‌شهر
 
آزادی
 
آشنایی‌زدایی
 
آفات زبان
 
آفرینش
 
آموزه‌های اخلاقی
 
آموزه‌های اسلامی
 
آموزه‌های ایرانی
 
آموزه‌های حکمی و اخلاقی
 
آموزه‌های دینی
 
آوانما
 
آوای اسمی
 
آوای فعلی
 
آیات قرآن‌،
 
آیات و احادیث در ادبیات فارسی
 
آیرونی
 
ابتلاء
 
ابرانسان
 
ابن اثیر
 
ابن عربی
 
ابن‌فارض
 
ابهام در ترجمه
 
ابوالفضل بیهقی
 
ابوتراب خسروی
 
ابی العتاهیه
 
اجتماعی
 
اجتماعیات
 
اجزای کلام
 
احمد شاملو
 
احمد محمود
 
اختیار
 
اختیارات شعری
 
اخلاقی
 
اخوان ثالث
 
ادب
 
ادب شفاهی
 
ادب پهلوانی ‌و حماسی
 
ادبیات
 
ادبیات اقلیمی
 
ادبیات ایران و جهان
 
ادبیات تطبیقی
 
ادبیات تعلیمی
 
ادبیات داستانی ایران
 
ادبیات شفاهی
 
ادبیات عامه
 
ادبیات عامیانه
 
ادبیات عرفانی
 
ادبیات غنایی
 
ادبیات مشروطه
 
ادبیات مقاومت
 
ادبیات مهاجرت
 
ادبیات مکاشفه و پیشگویی
 
ادبیات پایداری
 
ادبیات پسااستعماری
 
ادبیات کارگری
 
ادبیات کتبی
 
ادبیات کردی
 
ادبیّات داستانی
 
ادبیّات مشروطه
 
ارتباط
 
ارکان عروضی
 
اریک فروم
 
از بن دندان
 
اساطیر یونان
 
استبداد
 
استشهاد
 
استعاره
 
استعاره جهتی
 
استعاره ساختی
 
استعاره هستی شناسانه
 
اسرائیلیات
 
اسطوره
 
اسطوره آفرینش
 
اسطوره‌ی آفرینش ایرانی
 
اسلوب معادله
 
اسماء و صفات الهی
 
اسکندر
 
اشارت
 
اشاعره
 
اشتباه
 
اشتقاق
 
اشعار تازی
 
اشعری
 
اصالت ماهیت
 
اصالت وجود
 
اصطلاحات خاص
 
اصطلاحات عام
 
اصطلاحات نجومی
 
اصول مقوله‌بندی
 
اضداد
 
اضطراب
 
اعتراض
 
اغراق
 
افاعیل عروضی
 
افسانة عامیانه
 
افسانه‌ها
 
افسانه‌های کردی
 
افعال الاهی
 
اقتباس و تأثیر پذیری
 
اقدام پژوهی
 
اقلیت مذهبی
 
الرساله القشیریه
 
الفبای انگلیسی
 
الماس خان کندوله ای
 
الهام
 
الهی نام
 
الیوت
 
امتحان
 
امثال و حکم
 
امنیت
 
امید
 
امیدواری
 
انتزاع
 
انتظار
 
انتقاد
 
اندیشه
 
اندیشه سعدی
 
انسان
 
انسان کامل
 
انسانیّت
 
انقلاب اسلامی
 
انواع تأثیرپذیری
 
انواع سازها
 
انواع طنز
 
اوزان رایج
 
اوزان متداول شعر فارسی
 
اوزان مثنوی
 
اوزان نامأنوس
 
اومانیسم
 
اژدها
 
ایدئولوژی
 
ایران
 
ایران باستان
 
ایرانیان
 
ایمان
 
باختین
 
باده
 
بازی نمایشگری
 
بانوگشسب‌نامه
 
باورهای رایج
 
بحر هزج
 
بحر وافر
 
بخت
 
برجسته سازی
 
بررسی
 
بررسی تطبیقی
 
بررسی زبانشناسانه
 
برساخت گرایی
 
برمون
 
برون مرکز
 
بسامد
 
بصیرت
 
بلا
 
بلاغت
 
بلاغت عربی
 
بلاغت فارسی
 
بن‌مایۀ اسطوره‌ای
 
بهار و عشقی
 
بهاریة سیّدای نسفی
 
بهبهانی
 
بهمن نامه
 
بهمنی
 
بوستان
 
بوستان‌ سعدی
 
بوطیقای کلاسیک
 
بیابان
 
بیابانکی
 
بیان عقاید
 
بیان مادرانه
 
بیت
 
بیخود
 
بیداری
 
بیسارانی
 
بین‌القصرین
 
بیهقی
 
بیژن نجدی
 
تأثیر شعر فارسی بر شعر تازی
 
تابعه
 
تابوشکنی
 
تاریخ
 
تاریخ بیهقی
 
تاریخی
 
تبدیل منظومه‎
 
تبلیغ مذهب
 
تجرد
 
تجرید
 
تجلّی و مشاهده
 
تجلی طبیعت
 
تحقیقات ادبی
 
تحلیل خطا
 
تحلیل داستانی
 
تحلیل متن
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل نشانه‌شناختی
 
تحلیل گفتمان انتقادی
 
تخریج
 
تذکره
 
ترامتنیت
 
ترجمه
 
ترجمه نمایشنامه
 
ترس
 
ترکیب
 
ترکیب کنایی
 
ترکیبات اضافی
 
ترکیب‌سازی
 
تزوتان تودوروف
 
تشبیه
 
تشبیه و ارکان آن
 
تشبیه گسترده
 
تشرّف
 
تصوف
 
تصویر
 
تصویرپردازی
 
تصویر‌آفرینی
 
تضاد
 
تطبیق روان‌شناسی
 
تطبیقی
 
تعارض میان‌فردی
 
تعلیم
 
تفریق خاک
 
تفسیر
 
تفکر
 
تماما مخصوص
 
تمهیدات
 
تناقض
 
تنزیه
 
تنوع کنایات
 
توبه
 
توحید
 
توصیف
 
تکرار
 
تی. اس. الیوت
 
جابه‌جایی
 
جابه‌جایی اسطوره
 
جادو
 
جامعه شناسی ادبّیات
 
جامعه شناسی ادبی
 
جامعه کرد
 
جامعه یارستان
 
جامعۀ ایرانی
 
جامی
 
جاودانگی
 
جاودانگی و معاد
 
جای خالی سلوچ
 
جایگاه زنان
 
جبر
 
جبر و اختیار
 
جبران خلیل جبران
 
جرجی زیدان
 
جریان سمبولیسم اجتماعی
 
جزیره‌ی سرگردانی
 
جغرافیای قروه
 
جلای وطن
 
جمله‌واره‌ی متممی
 
جنسیت
 
جنسیت شناسی زبان
 
جنگ تحمیلی
 
جهان بینی
 
حافظ
 
حافظ شیرازی
 
حدیقه
 
حدیقه الحقیقه و داستان پیامبران
 
حرص
 
حروف اضافه
 
حروف اضافه مطلق
 
حسّ دنیا
 
حسّ دینی
 
حقیقت
 
حماسه
 
حماسه ملی
 
حماسه ها
 
حماسه‌های اسطوره‌ای
 
حوزه‌ی معنایی
 
حکایات عرفانی
 
حکّام
 
حیاتِ دوباره
 
خاقانی
 
خانا قبادی
 
خانلری
 
خدا
 
خداگونه‌پنداری
 
خراسان
 
خسرو شیرین
 
خطا
 
خطاب‌النّفس
 
خلق
 
خوارداشتِ شعر
 
خودآگاهی
 
خودکارایی
 
خودکارشدگی
 
خودی
 
خورشید
 
خوشه های خشم
 
خیام
 
خیر و شر
 
داستان
 
داستان تهمورث
 
داستان روز چهارشنبه
 
داستان و افسانه
 
داستان ویران
 
داستان کوتاه
 
داستان یک شهر
 
داستان‌های عامیانه
 
دانشجویان زبان انگلیسی
 
دانشجویان زبان عربی
 
درمان
 
درون مرکز
 
درونمایه
 
درونمایه های شعر
 
دستور زبان
 
دستور زبان فارسی
 
دشمن شناسی
 
دن کیشوت
 
دنیا
 
دوره مشروطه
 
دوره‌ی سامانی
 
دولت آبادی
 
دگر مفهومی
 
دیباچه نویسی
 
دیو
 
دیگری
 
ذات و صفات خدا
 
ذات گرایی
 
رئالیسم
 
رئالیسم جادویی
 
رئالیسم سوسیالیستی
 
رابطه معنایی
 
راز
 
رازهای سرزمین من
 
راضیه تجار
 
رایزنی
 
رباعیات خیام
 
رباعیّات
 
رده‌بندی
 
ردیف
 
رستم و شغاد
 
رستم‌ و سهراب
 
رضا براهنی
 
رمان
 
رمان ارمیا
 
رمان تاریخی
 
رمانتیسم
 
رمانِ سهم من
 
رمز
 
رمزگردانی
 
رنگ
 
رهبر مقتدر
 
روانشناسی مثبت‌گرا
 
روان‌شناسی
 
روایت
 
روایت اول شخص
 
روایت‌شناسی
 
روح‌الارواح
 
رودکی‌ و منوچهری
 
روضه خلد
 
رویدادهای اجتماعی
 
ریاکاری دینی
 
ریخت‌شناسی
 
ریشه شناسی
 
ریشه‌شناختی
 
زبان
 
زبان شناسی شناختی
 
زبان عربی
 
زبان فارسی
 
زبان محاوره
 
زبان معیار
 
زبان کردی
 
زبان یزدی
 
زبانشناسی شناختی
 
زحاف
 
زرتشت
 
زرتشتی گری
 
زروان
 
زقاق المدق
 
زلیخا
 
زن
 
زن ایده آل
 
زن بورژوا
 
زن خدمتکار
 
زن روسپی
 
زن شرقی
 
زن مبارز سیاسی
 
زنان
 
زویا پیرزاد
 
زکریا تامر
 
زیبایی
 
زیبایی شناسی
 
ساختار
 
ساختار روایت
 
ساختار شکنی
 
ساختارشکسته
 
ساختارگرایی
 
ساختاری
 
ساختمان هجایی
 
سارتر
 
ساقی
 
ساقی‌نامه
 
سالک
 
سبک
 
سبک آذربایجانی
 
سبک خراسانی
 
سبک شناسیِ ترجمه
 
سبک عراقی
 
سبک هندی
 
سبک‌شناسی
 
سبک‎ خراسانی
 
سرمایه‌های اجتماعی
 
سرنوشت
 
سرّ
 
سطح ادبی
 
سطح زبانی
 
سطح فکری
 
سعدی
 
سفر عشق
 
سفر قهرمان
 
سفرنامه های عتبات عالیات
 
سلسله‌ی سهروردیّه
 
سلسله‌ی کبرویّه
 
سمعانی
 
سنایی
 
سنمار
 
سنّت
 
سهراب سپهری
 
سهروردی
 
سووشون
 
سی لحن باربدی
 
سیاب
 
سیاوش کسرایی
 
سید قطب
 
سید محمدرضا کردستانی
 
سیدیعقوب ماهیدشتی
 
سیمرغ
 
سیمین بهبهانی
 
سیمین دانشور
 
شاعرقلندری
 
شاملو
 
شاه و کنیزک
 
شاهنامه
 
شاهنامه‌های کُردی
 
شاهنامه‌ی فردوسی
 
شب سهراب‌کشان
 
شخصّیت پردازی زن
 
شخصیت پردازی
 
شخصیّت خیالی
 
شخصیّت دیو
 
شخصیّت واقعی
 
شرح مثنوی
 
شرفنامه
 
شعر
 
شعر "عقاب"
 
شعر «رُکسانا»
 
شعر آوانگارد کردی
 
شعر حماسی
 
شعر رودکی
 
شعر زن
 
شعر صدر اسلام
 
شعر فارسی
 
شعر معاصر
 
شعر معاصر فارسی
 
شعر معاصر فارسی و عربی
 
شعر معاصر کردی
 
شعر ملمع
 
شعر نو
 
شعر کُردی
 
شعرِ منثور
 
شعرِ منظوم
 
شعر‌شناسی شناختی
 
شعوبیه
 
شفیعی کدکنی
 
شمس تبریزی
 
شناخت
 
شهر بردع
 
شهرزاد
 
شهریار
 
شهریار مندنی پور
 
شورمحمود و مرزینگان
 
شیخ اشراق
 
شیخ حسن مولاناباد
 
شیرکو بیکس
 
صائب تبریزی
 
صادق چوبک
 
صبروشکیبایی
 
صرف
 
صفت
 
صفت فاعلی
 
صفت مفعولی
 
صفوی
 
صفویان
 
صفویه
 
صنیعی
 
صور خیال
 
صوفی
 
 
ضمایر وندی
 
طالع بینی
 
طاهربگ جاف
 
طب
 
طبقة معنایی
 
طبّ‌القلوب
 
طبیعت
 
طرح
 
طرحواره های تصویری
 
طلب
 
طنز
 
طنز اجتماعی
 
طنزموقعیت
 
ظلم
 
عارف
 
عارف قزوینی
 
عارفانه
 
عاطفه و احساس
 
عبدالباقی نهاوندی
 
عبدالرحمن شکری
 
عبدی بیگ نویدی شیرازی
 
عدالت
 
عدد
 
عدم
 
عر قلندری
 
عراق و شعر عربی
 
عراقی و حافظ
 
عرفا
 
عرفان
 
عرفان اسلامی
 
عرفانی
 
عزیمت
 
عشق
 
عشق دیو و آدمی‌زاد
 
عطار
 
عطارنیشابوری
 
عطّار
 
عطّار نیشابوری
 
علاءالدین محمد نقشبندی
 
علایم استتار و اختفاءواژگانی
 
علم کلام
 
علمای کرد
 
عمر خیام
 
عمعق
 
 
غزالی
 
غزل
 
غزل حافظ
 
غزل عرفانی
 
غزلیات
 
غزلیات شمس
 
غزلیات مولوی
 
غزلیات‌ و قصاید سعدی
 
غزلیّات حافظ
 
فتنه
 
فتنه گران
 
فرآیند واجی
 
فراشعر
 
فرامرزنامه
 
فرایند فردیت
 
فرخی‌ و کسایی
 
فردوسی
 
فردیت
 
فرشته مولوی
 
فرهنگ مردم
 
فروغ
 
فروغ فرخزاد
 
فروید
 
فرّخی یزدی
 
فریبا وفی
 
فصاحت
 
فعل
 
فعل وصفی
 
فقر
 
فلسفه
 
فمنیسم
 
فمینیسم
 
فنا
 
فهم
 
فیتزجرالد
 
فیه مافیه
ق
 
قاجار
 
قاسمی
 
قاعده افزایی
 
قاعده کاهی
 
قافیه
 
قدیم و حادث
 
قرآن
 
قرآن کریم
 
قرن هفت
 
قشیری
 
قصاید
 
قصّه‌های ایرانی
 
قصیده
 
قضا و قدر
 
قهرمان
 
قیاس
 
قید حالت
 
قیدواره
 
قیصر امین پور
لالا
 
لالایی‌ها
 
لامارتین
 
لایة نحوی
 
لوکلزیو
 
لیلی و مجنون
 
لیلی و مجنون‌سرایی
 
مآثر رحیمی
 
ماده تاریخ
 
مانی
 
متناقض‌نما
 
متون نثر کهن
 
متون نظم کهن
 
مثنوی
 
مثنوی طاقدیس
 
مثنوی معنوی
 
مثنوی هفت لشکر
 
مثنوی‌ معنوی
 
محتوای وجودشناسانه
 
محدود
 
محضر
 
محمد قاضی
 
محمدعلی افراشته
 
محمود دولت آبادی
 
محمول
 
محور همنشینی و جانشینی
 
محیی‌الدین عربی
 
مخزن الاسرار
 
مدرنیست
 
مدهوش
 
مدیحه‌سرایی
 
مدیریت تعارض
 
مذمت شاعران
 
مردان
 
مردم
 
مرگ
 
مسعود سعد، نظامی
 
مسیح
 
مشروطه
 
مشورت
 
مصداق ها
 
مصر
 
مصیبت نامه
 
مضامین
 
مضامین اجتماعی
 
مضمون آفرینی
 
معاد
 
معتزله
 
معراج
 
معرفت
 
معروف رصافی
 
معصوم
 
معلمان زبان انگلیسی فارسی زبان
 
معما
 
معنی شناسی شناختی
 
مغنّی
 
مغنّی‌نامه
 
مفاهیم قلندری
 
مقالات
 
مقایسه
 
ملک الشعرا بهار
 
ممکن و واجب
 
مناظره
 
منزوی
 
منصب
 
منطق گفتگویی
 
منطق‌الطیر
 
منطق‌الطیر، حدیقه‌سنایی
 
منظومة روزانه و شبانه
 
منظومه غنایی
 
منوچهری
 
منوچهری دامغانی
 
موتیف
 
موسیقی
 
مولانا
 
مولوی
 
مولوی و کلیّات شمس
 
مکان مقدس
 
مکانیزم دفاعی
 
مکتب اصالت وجود
 
ناتورالیست
 
ناتورالیسم
 
ناخودآگاهی
 
نادر نادرپور
 
نازک الملائکه
 
ناسپاسی
 
ناصر خسرو قبادیانی
 
نام مجله
 
نامحدود
 
نامه
 
نامه‌ها
 
نثر عرفانی
 
نجیب محفوظ
 
نحو
 
نسخة خطی
 
نسیم شمال
 
نشانه ادبی
 
نشانه شناسی
 
نشانه‌ عرفانی
 
نظامی
 
نظامی گنجه‌ای
 
نظامی گنجوی
 
نظریه پراپ
 
نظریه پیرامتنیت ژنت
 
نظریه‌ی ادبی
 
نظریه‌یمعاصراستعاره
 
نظریۀ روانکاوی
 
نعت حضرت رسول(ص)
 
نعمان بن منذر
 
نفس
 
نقد
 
نقد اجتماعی
 
نقد ادب
 
نقد ادبی
 
نقد جامعه شناختی
 
نقد ساختارگرا
 
نقد ساخت‌گرایی
 
نقد فمینیستی
 
نقد مارکسیستی
 
نقد و نظریه
 
نماد
 
نماد (سمبولیسم)
 
نمایشنامه
 
نوآوری
 
نواندیشی
 
نور
 
نور انبیا
 
نور محمّدی
 
نورالانوار
 
نوستالژی
 
نوشابه
 
نویسنده
 
نویسندگان غربی
 
نکته
 
نگاه
 
نیما
 
نیما یوشیج
 
نیچه
 
هاتفی
 
هرمنوتیک فلسفی. مثنوی
 
هرمنوتیک(تأویل)
 
هزارو یک شب
 
هستی
 
هشت
 
هفت پیکر
 
هفت پیکر نظامی گنجوی
 
هلالی جغتایی
 
همسایه ها
 
هم‌نوائی شبانۀ ارکستر چوب‌ها
 
هنجارگریزی
 
هنجارگریزی نحوی
 
هند
 
هند دوستی
 
هنر زبانی
 
هنر شاعری
 
هوگو
 
هویت
 
هویت پذیری
 
هیاکل‌النّور
 
واسوخت
 
واقعه یا خلسه
 
واقعیت
 
وجه اخباری
 
وجه التزامی
 
وجه امری
 
وجه تسمیه
 
وجه فعل
 
وجه وصفی
 
وجه‌غالب
 
وجود
 
وجود شناسی
 
وجوه روایتی
 
وحدت ملی
 
وحدت وجود
 
وحدت کرمانشاهی
 
وزن
 
وطن
 
وطن‌دوستی
 
وطن‌پرستی
 
ولادیمیر پراپ
 
وند
 
ویژگی
 
ویژگی سبکی
 
ویژگی های قصه عامیانه
 
پارادوکس
 
پراپ
 
پروانه
 
پروین اعتصامی
 
پسامدرنیسم
 
پسوند
 
پنج گنج
 
پیرس
 
پیش بینی
 
پیش‌نمونه
 
پیوند دهنده
 
پیوند دهنده مرکب
 
پیوند مکانی
 
پیونددهنده ناهمپایه ساز
 
پی‌رفت
 
چندصدایی
 
چیروک
 
چیستان
 
ژاک لاکان
 
ژرار ژنت
 
ژرف‌ساخت
 
ژیلبر دوران
 
کاربرد موسیقی
 
کارکرد
 
کانون روایت
 
کانونی‌سازی
 
کانونی‌سازی بیرونی
 
کانونی‌سازی درونی
 
کرمانشاه
 
کسب
 
کفران نعمت
 
کلام
 
کلام اسلامی
 
کلمات مرکّب
 
کلمات مشتق
 
کلیشه
 
کلیله و دمنه
 
کلیم همدانی
 
کلیم کاشانی
 
کلیّات
 
کلیّات شمس
 
کمدی
 
کنایات عامیانه
 
کنایه
 
کنش گزاره‌ای
 
کنش‌شناسی
 
کهن الگو
 
کهن الگوها
 
کهنگی‌های زبانی
 
کوردی سورانی
 
کوه آتشفشان
 
کوپه
 
گادامر
 
گرشاسپ نامه
 
گریز
 
گشتار کیفی و کمّی
 
گفتمان انتقادی
 
گفتمان رمان گرا
 
گلستان
 
گلستان سعدی
 
گنبد سرخ
 
گواهی
 
گیاهان دارویی
 
یمگان
 
یوسف
 
یونسی
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های آن
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 294 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×