معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی

برخی از سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی را در مقاله زیر مشاهده کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی

 

گرایش نظریه و نقد ادبی شاخه‌ای از زبان و ادبیات فارسی است که آثار ادبی و هنری را از لحاظ تئوریک و کاربردی، نقد می‌کند. از لحاظ کاربردی، این شاخه از کاربردی‌ترین گرایش‌های ادبیات است چرا که نه تنها در مورد متون ادبی ، شعر و داستان کاربرد دارد بلکه در نقد آثار سینمایی، نقاشی، مجسمه سازی و سایر شاخه‌های هنری نیز استفاده می‌شود.

 در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ادبی نظریه و نقد ادبی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

نقد و نظریه ادبی

دانشگاه گیلان

نقد ادبی

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات نظریه وانواع ادبی

دانشگاه حکیم سبزه واری

مطالعات نقد ادبی

دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی عبارتند از :

 
آثار تالیفی
 
آراء الفلاسفة
 
آرایه های ادبی
 
آرمان شهر
 
آرمانشهر
 
آزادی بیان
 
آسیب شناسی ترجمه
 
آسیب‌شناسی کمی
 
آسیب‌شناسی کیفی
 
آل احمد
 
آلمان
 
آموزش
 
آموزه های دینی
 
آموزه های قرآنی و دینی
 
آمونیوس
 
آمیختگی مفهومی
 
آهنگ
 
آواز
 
آواشناسی
 
آگاهی مدرن
 
آگاهی کلاسیک
 
آیات الأقسام
 
آیتی
 
آیدا
 
آیین
 
ابر انسان
 
ابر مرد
 
ابن أبى الحدید
 
ابن خالویه
 
ابن شهرآشوب مازندرانی
 
ابن معتز
 
ابو نواس
 
ابوالعبّاس قصّاب آملی
 
ابوسعید ابو الخیر4
 
ابومسلم نامه
 
اجتماع
 
احمد شاملو
 
اخف و اسهل
 
اخلاق
 
اخوان
 
ادب
 
ادبیات
 
ادبیات آرمانشهری
 
ادبیات ایران
 
ادبیات تازی وپارسی
 
ادبیات تطبیقی
 
ادبیات جاده ای
 
ادبیات داستانی ایران
 
ادبیات شرقی
 
ادبیات عامه
 
ادبیات عربی
 
ادبیات عرفانی
 
ادبیات فارسی
 
ادبیات فولکوریک
 
ادبیات ماشینی
 
ادبیات معاصر تاجیک
 
ادبیات مقابله ای
 
ادبیات مقاومت
 
ادبیات منظوم عربی
 
ادبیات پایداری
 
ادبیات کودک
 
ادبیّات داستانی
 
ادبیّات دینی و پایداری
 
ادراک
 
ادراکات اعتباری
 
ادراکات بدنمند
 
ادیان
 
اراده
 
ارزش
 
ارزیابی
 
ارسال‌المثل
 
ازهار گلشن
 
اساطیر شاهنامه
 
استاندال
 
استبداد تاریخی
 
استخدام و اجتماع
 
استرس
 
استعاره
 
استعاره‌های مفهومی
 
اسرار التوحید
 
اسطوره
 
اسطوره ایران باستان
 
اسطوره‌شناسی
 
اسطوره‌شناسی پدیدارشناختی
 
اسلوب معادله
 
اسماء الهی
 
اسکندر
 
اشاره
 
اشترنامه
 
اشتیاق
 
اشعار
 
اشعار عاشورایی
 
اشعار نویافته
 
اشیاء
 
اصفهان
 
اصل جابه‌جایی
 
اضافه لفظی
 
اضافه معنوی
 
اضطراب هستی
 
اطناب
 
اعتباریات قبل از اجتماع
 
اعتقاد
 
اعتقادات اسلامی
 
اعراب‌های متعدد
 
افغانستان
 
افلاطون
 
افکار و اندیشه ها
 
اقتباس
 
اقتدار راوی
 
اقلیت نامرئی
 
التبیان
 
التزام سیاسی
 
الجزایر
 
الذین یحترقون
 
العقد الفرید
 
الفیّه
 
الهی نامه
 
الیاده
 
امالی
 
امام صادق (ع)
 
امام علی (ع)
 
امثال القرآن
 
امثال ظاهره
 
امر خیالی
 
امر قدسی
 
امور ناشناخته
 
امّی
 
امپرسیونیسم
 
امیرتیمورگورکان
 
انتگریسم ادبی
 
اندوه
 
اندیشه دینی
 
اندیشه سیاسی ایرانشهری
 
اندیشه‌های اخلاقی و تربیتی
 
انسان
 
انسان والاتر
 
انسان کامل
 
انسداد گفتمانی
 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس
 
انواع «ما»
 
انکار ترادف
 
انگلستان
 
اهل بیت(ع)
 
اوزان صرفی
 
اومبرتو اکو
 
اُبژه
 
اکسپرسیونیسم
 
ایثار
 
ایدئولوژی
 
ایران
 
ایمان
 
ایهام
 
باختین
 
بازنمایی
 
بازگشت
 
بافت
 
باورهای حروفیّه
 
باورهای طبی
 
ببرهای روز دهم
 
بدبینی
 
بدن
 
بدن آرمانی
 
بدیع الزمان همدانی
 
برابری
 
برزخ
 
برزونامه
 
برونو بتلهایم
 
بز زنگوله پا
 
بزرگ علوی
 
بلاغت
 
بلاغت حروف جر
 
بند (پاراگراف)
 
بهرام
 
بهرام بیضایی
 
بهرام صادقی
 
بهشت
 
بوف کور
 
بولس سلامه
 
بی مسئولیتی
 
بیان
 
بیانات شیبانی
 
بیضایی
 
بیماری
 
بیهقی
 
بیوتن
 
بیوولف
 
تأثیر
 
تأثیرپذیری
 
تأویل
 
تأویل استعاره‌های قرآنی
 
تأویل الامثال
 
تاجیکستان
 
تاریخ
 
تاریخ ادبیات
 
تاریخ بیهقی
 
تاریخ نگاری ادبی
 
تاریخ پژوهی
 
تاریخ‌نگاری فلسفه
 
تاویل
 
تاَثیرات ادبی
 
تبدیل
 
تبریز
 
تتمیم
 
تجرد
 
تحفه الاحرار
 
تحلیل آماری
 
تحلیل گفتمان
 
تخیّل
 
تدابیر اجتماعی
 
تدابیر دینی
 
تدابیر سیاسی ـ امنیتی
 
تذکره
 
تذکره عصری
 
تذکره نویسی
 
تذکره‌پژوهی
 
تذکرۃالاولیاء
 
ترائب
 
ترادف
 
تراژدی
 
تراژدی رستم و سهراب
 
ترجمه
 
ترجمه قرآن
 
ترجمه قرآن کریم
 
ترجمه‌های معاصرقرآن
 
ترس
 
ترمیم قانون
 
ترکیب
 
تساؤل
 
تشبیه
 
تشخیص
 
تشیع
 
تصحیح متن
 
تصحیح متون
 
تصوّف
 
تصویر
 
تصویر سازی
 
تضمن
 
تطبیق
 
تعالی ایمان
 
تعالی روح
 
تعریض
 
تعلیل
 
تعلیم
 
تعهد
 
تفاؤل
 
تفاوت مترادفات
 
تفسیر
 
تفسیر قرآن
 
تفسیر‌
 
تفکر
 
تلمیح
 
تمثیل
 
تمثیل انگشتر
 
تناقض
 
تنش
 
تنگسیر
 
تواضع
 
توزیع فضا
 
توفیق زیّاد
 
تولد دوباره
 
تکامل روح
 
تکبّر
 
تکرار
 
تکرار تأکیدی
 
تکرار مصوت
 
تکواژ
 
جابه‌جایی
 
جام مقدّس
 
جامعه
 
جامعه شناسی ادبیات
 
جامعه‌شناسی بدن
 
جامی
 
جاندار انگاری
 
جاودانگی
 
جایگاه ادبی
 
جایگاه شخصیتی تاریخی و ادبی
 
جبر
 
جدال
 
جدایی حداقلی
 
جدایی حداکثری
 
جریانهای فکری
 
جعفر شهری
 
جغرافیای زبانی- فرهنگی
 
جلال آل احمد
 
جلوه های طبیعت
 
جلوه‌های تصویری
 
جمال‌زاده
 
جمله اصلی
 
جملههای پشتیبان
 
جناس آوایی
 
جنسیت
 
جنگ
 
جنگ جهانی دوم
 
جهان
 
جهان وطنی اسلامی
 
جهان پس از مرگ
 
جهانی سازی
 
جورج شکّور
 
جومپا لاهیری
 
جوهر
 
حافظ
 
حالات درونی
 
حالت
 
حجاب رینی
 
حجاب غینی
 
حداد عادل
 
حدوسط
 
حدیقه
 
حروفیّه ( حروفیان)
 
حرکات جسمی
 
حرکت شناسی
 
حس
 
حسن بن عبدالله سیرافی
 
حسن عطار
 
حسن غزنوی
 
حسن و قبح
 
حسّ آمیزی
 
حسّامیزی
 
حسینی
 
حسینی شیرازی
 
حقوق بشر
 
حقوق شهروندی
 
حماسه
 
حمزه اصفهانی
 
حنان
 
حوزه‌ی مبدأ - مقصد
 
حکایات و افسانه ها
 
حکایت
 
حکمت عملی
 
حکومت درباری
 
حکومت مقتدر
 
خاقانی
 
خاندانهای ایرانی
 
خانواده
 
خدا
 
خداوند
 
خرد
 
خرد سیاسی
 
خرد نامه ی اسکندری
 
خرد و خردگرایی
 
خردگرایی
 
خرمشاهی
 
خسرو و شیرین
 
خصائص تعلیل
 
خصوصیات زبانی ماشین نوشته ها
 
خطابه
 
خطای تئوریک
 
خلأ
 
خمسه حسینی
 
خواجه نصیر طوسی
 
خوانش
 
خودکشی
 
خورشید
 
خیال
 
خیال منفصل
 
خیر برین
 
داستان
 
داستان تخیلی
 
داستان حسنک وزیر
 
داستان در داستان
 
داستان رستم و سهراب
 
داستان عامیانه
 
داستان نویسی زنان
 
داستان های مدرسه
 
داستان پسامدرن
 
داستان کوتاه
 
داستان‌های نوین فارسی
 
دال
 
داماد
 
دانش
 
دایانویا
 
درام
 
درام خواندنی
 
درمان
 
درون مایه
 
دستور زبان
 
دعا
 
دفاع مقدس
 
دموکراسی
 
دهه هشتاد
 
دهه هفتاد
 
دوران روشنگری
 
دوره‏بندی ادبی
 
دورۀ طاهریان و صفاریان
 
دولت
 
دگرشدگی
 
دیالوگ
 
دیالکتیک
 
دیالکتیک متن و خواننده
 
دیدوبازدید
 
دیدگاه زبانشناسی
 
دیرینه‌شناسی
 
دیسترس
 
دین
 
دیوان
 
دیوان جامی
 
دیوان قرابین للمیلاد الفجر
 
دیوان کبیر
 
دیگری بزرگ
 
ذهن
 
ذوالقرنین
 
رئالیسم انتقادی
 
رابطه
 
راحه الصدور
 
راشد حسین
 
رانش تفسیری
 
راوندی
 
راویان ثقه
 
رتوریک
 
رثاء
 
رد العجز
 
ردیـف
 
رذایل و فضایل اخلاق
 
رستم
 
رسول خدا
 
رضا امیرخانی
 
رقیب
 
رمان
 
رمان المصابیح الزرق
 
رمان ایرانی
 
رمان سوشون
 
رمان عامه پسند
 
رمان معاصر
 
رمان نو
 
رمان نیمه‏غایب
 
رمان پاورقی
 
رمانتیسم
 
رمان‌های رئالیسم جادویی
 
رمز
 
رمزگان
 
رنج
 
روان‌پریشی
 
روایت
 
روایت شناسی
 
روایت منظوم
 
روایت‌شناسی ساختارگرا
 
روخوانی
 
رودکی
 
روس
 
روش سمعی_بصری
 
روشنگری
 
رولان بارت
 
رومانتیسم- طبیعت
 
رویا
 
رویکرد ارتباطی
 
رویکردهای مشترک
 
ریاض العارفین
 
ریزخوانی
 
ریکور‌
 
زاویه‏دید
 
زبان
 
زبان تاجیکی
 
زبان دراماتیک
 
زبان شناسی
 
زبان شناسی جنسیت
 
زبان عربی
 
زبان فارسی
 
زبان مجازی
 
زبانشناسی سیستمی ـ نقش گرا
 
زبان‌شناسیِ شناختی
 
زمان
 
زمخشری
 
زن
 
زن زیادی
 
زن پارسا
 
زنان
 
زندگی
 
زندگینامه خودنوشت
 
زندگی‌نامه
 
زندگی‌نامه‌نویسی
 
زویا پیرزاد
 
زُروانیه
 
زکات
 
زکریا تامر
 
زیارت
 
زیارت مأثوره
 
زیبا صدایم کن
 
زیباشناختی
 
زیبایی شناختی عاطفی
 
زیبایی شناسی
 
ساخت شکنی
 
ساختار دوری و دیالکتیکی اسطوره
 
ساختار شکنی
 
ساختارها
 
ساختارگرایی
 
ساختارگرایی تکوینی
 
ساختواژ- نحوی
 
ساختگرایی تکوینی
 
سارتر
 
ساز
 
سانسور
 
ساکن-پویا
 
سبحه الابرار
 
سبک
 
سبک بازگشت
 
سبک خراسانی
 
سبک زبانی- معنایی
 
سبک زندگی
 
سبک عراقی
 
سبک نثر
 
سبک نگارش
 
سخنرانی سیاسی
 
سرباز
 
سرعت روایت
 
سرودن
 
سروده های دینی و آیینی
 
سروری
 
سطوح داستانی
 
سعادت
 
سعدی
 
سفر نویسنده ووگلر
 
سلسله ا لذهب
 
سمبولیسم اروپایی
 
سمیح القاسم
 
سنایی
 
سنت نقد ادبی ایرانی
 
سند
 
سنّت
 
سنّت ده نامه نویسی
 
سنگ صبور
 
سه بَرخوانی
 
سهراب
 
سهراب سپهری
 
سه‌تار
 
سورئالیسم
 
سوره بقره
 
سوره بلد
 
سوره نبأ
 
سوژه
 
سوژه - خواننده
 
سوژه پسامدرن
 
سوژگی
 
سوگ سروده
 
سوگندنامه
 
سوگندهاى قرآن
 
سُلافة حجاوی
 
سپهری
 
سپیده کاشانی
 
سیاست
 
سیاست و ادبیات
 
سیدمرتضی
 
سیّاب
 
شارحان مفتاح العلوم
 
شاعر متعهد
 
شاعران جاهلی
 
شاعران گمنام
 
شاملو
 
شاهنامه
 
شاهنامه و سرود نیبلونگن
 
شاهی و دین
 
شخصیت
 
شخصیت زن
 
شخصیت های زن
 
شخصیت پروبلماتیک
 
شخصیت‌های قرآنی
 
شخصیت‌پردازی
 
شخصیّت‌پردازی
 
شرح ابو سعید سیرافی
 
شرح گلستان
 
شرق
 
شرّ
 
شعر
 
شعر تعلیمی
 
شعر خاقانی
 
شعر روایی
 
شعر سپید
 
شعر عربی در سدۀ نخست هجری
 
شعر غنایی
 
شعر فارسی قرن 5
 
شعر فلسطین
 
شعر مطلوب
 
شعر معاصر
 
شعر معاصر ایران
 
شعر معاصر عربی
 
شعر معاصر فارسی
 
شعر منثور
 
شعر پایداری
 
شعرآزاد نیمایی
 
شعرتأملی
 
شعرعرب پیش از اسلام
 
شعرکودک و نوجوان
 
شفیعی‌کدکنی
 
شهروند
 
شهریار
 
شوالیه گری
 
شوهر آهو خانم
 
شوهر آهوخانم
 
شکر تلخ
 
شکل بیرونی
 
شکل درونی
 
شکل ذهنی
 
شکوفایی
 
شیخ شبستری
 
شیخ طوسی
 
شیخ گلشنی
 
شیرین
 
شیزوفرنیا
 
شیوا ارسطویی
 
شیوه های تولید اجتماعی
 
صائب تبریزی
 
صدای راوی
 
صعالیک
 
صلب
 
صلح
 
صمد بهرنگی
 
صور خیال
 
صورت خیالی
 
صورخیال
 
صیرورت
 
ضوابط ترجمه
 
طالب
 
طب
 
طبقات اجتماعی
 
طبیعت
 
طبیعت گرایی
 
طرح
 
طرحواره‌های تصویری
 
طلاسم
 
طنز
 
 
ظهیر فاریابی
 
عادت می کنیم
 
عادت‌واره‌ها
 
عاطفه
 
عالم
 
عالم خیال
 
عالم مادی
 
عالم مجرد
 
عالم معنا
 
عبدالباقی عمری
 
عبدالعظیم ربیعی
 
عبدالکریم کرمی
 
عدالت
 
عراق
 
عرف و شرع
 
عرفان
 
عرفان و تصوّف
 
عزالدین مهیوبی
 
عشق
 
عشق و تدبیر الهی
 
عصر عباسی
 
عطار
 
عفو
 
عقل
 
علامه اقبال لاهوری
 
علم
 
علم بیان
 
علم روان شناسی
 
علم نحو
 
علوم بلاغی
 
علویّات
 
علی (ع)
 
علی محمد افغانی
 
عمادالدّین نسیمی
 
عناصر حماسی
 
عناصر داستان
 
عناصر رمان
 
عناصر روایی
 
عناصر شبه زبانی
 
عناصر عامیانه
 
عناصر فنی
 
عناصر مادی
 
عناصر معنوی
 
عناصر موضوعی
 
عناصر پیرامتنی
 
عناصردراماتیک
 
عناوین تازی
 
عناوین فارسی
 
عوامل مشترک
 
عوفی
 
عید الغدیر
 
غرب و شرق
 
غربت روح
 
غریبه در شهر
 
غزل
 
غزلیات صائب تبریزی
 
غزنویان
 
غـرب
 
فابل
 
فاصله
 
فاعل
 
فانتزی
 
فدایی مازندرانی
 
فراتاریخ
 
فراست
 
فرانقد
 
فرانک
 
فرایند واجی
 
فرجام اندیشی
 
فرد
 
فردوسی
 
فردیت خلاق
 
فرمالیسم
 
فرهنگ
 
فرهنگ شهروندی
 
فرهنگ عامه
 
فرهنگ عامیانه
 
فرهنگ و تمدن
 
فرود
 
فروغ فرّخزاد
 
فرکلاف
 
فریدریش درونمات
 
فریدون
 
فریدون مشیری
 
فضاهای ذهنی
 
فضایل
 
فضل الله نعیمی
 
فضیلت
 
فعل
 
فعل دو مفعولی
 
فلسطین
 
فلسفۀ نوافلاطونی
 
فمینیسم
 
فنا
 
فوتوریسم
 
فولادوند
 
فونیکس
 
فیزیک نیوتنی
 
فیزیکدانها
 
فیلمنامه
 
قاآنی و تقلید و اثرپذیری
 
قاعده
 
قافیه
 
قالب های شعری
 
قانون
 
قانون گریزی
 
قدرت
 
قرآن
 
قرآن مجید
 
قرآن کریم
 
قراءات
 
قرن نوزدهم فرانسه
 
قرون وسطی
 
قرینه
 
قصه
 
قصه پریان
 
قصه‌های عامیانه
 
قصیده
 
قمشه‌ای
 
قهر
 
قهرمان
 
قهرمانان و شریران
 
قوای نفس
 
قوس هرمنوتیکی‌
 
قوه خیال
 
قیامت
 
قیصر امین پور
 
لئو اشتراوس؛جان دیویی
 
لالایی برای دختر مرده
 
لاکلائو و موفه
 
لحن
 
لطف
 
لغت
 
لغزش
 
لغزش‌های زبان‌شناختی ترجمه
 
لفظ
 
لفّ و نشر
 
لقمان
 
لوکاچ
 
لکان
 
مآخذ مثنوی معنوی
 
مؤدب‌پور
 
مؤلف
 
مؤلف پنهان
 
ما قبل رومانتیسم
 
ماء دافق
 
مانلی
 
مایکل هالیدی
 
مبانی
 
متابعت علم
 
مترادف
 
مترجم دردها
 
متضاد
 
متعّلم
 
متن شاعرانه
 
متن نمایشی
 
متنبّی
 
متن‌پژوهی
 
متون تاریخی
 
مثل
 
مثلهای فارسی
 
مثنوی
 
مثنوی معنوی
 
مجاهد
 
مجرد
 
محاکات
 
محتشم کاشانی
 
محتوا
 
محتویات
 
محقق اردبیلی
 
محمد بن منور
 
محمدرحیم اخوت
 
محمدرضا کاتب
 
محمود درویش
 
محور طولی
 
مخاطب
 
مخاطب آگاه
 
مختارنامه
 
مدح
 
مدرنیسم
 
مدلول
 
مدیحه سرایی
 
مدیر مدرسه
 
مدیریت ناشناخته ها
 
مدینة فاضله
 
مراحل تعلیل
 
مربّع معناشناسی گریماس
 
مردسالاری
 
مرزبان‌نامه
 
مرشد
 
مرگ
 
مرگ ناصری
 
مریم شریف‌نسب
 
مسائل حکمی
 
مسجد
 
مسیحّیت
 
مشارکت
 
مشبه
 
مشبه به
 
مشترک
 
مشروطه
 
مصدر
 
مصدر میمی
 
مصدق
 
مصیبت نامه
 
مضامین
 
مضامین مقاومت
 
مضمون
 
مطالعه انتقادی
 
مظاهر طبیعت
 
مظاهر مصفّا
 
معاد
 
معادل های فارسی
 
معادل یابی
 
معاصر
 
معاصرسازی
 
معاصرنویسی
 
معانی
 
معتزله
 
معشوق
 
معلقات
 
معلّم
 
معنای تحت‌الفظی
 
معنی
 
مقام
 
مقامات
 
مقامه
 
مقامه نویسی
 
ملحمة الرسول
 
ملکوت
 
ممیّزی
 
من جاسوس شوروی در ایران بودم
 
منتقد
 
منطق مکالمه
 
منظومه غنایی
 
منظومه های نحوی
 
مهاجرت
 
مهر
 
مهرو ماه
 
موالی
 
موانع راه
 
موتیف
 
موسیقی
 
موسیقی شعر
 
موضوع و گفت‏وگو
 
مولانا
 
مولوی
 
مونوفونیک ( یک صدایی ) عشاق
 
مَثَل
 
مَثَل در قرآن
 
مکارم
 
مکارم شیرازی
 
مکاشفه
 
مکان- زمان
 
مکتب واسوخت
 
مکتب وقوع
 
میبدی
 
میتوس
 
میتوس تابستان
 
میخائیل نعیمه
 
میراث فرهنگی عربها
 
میرزاده عشقی
 
میرزاده ی عشقی
 
میرنجات
 
میز گرد شاه آرتور
 
میشل فوکو
 
ناتورالیسم
 
ناصر خسرو و خیام
 
ناظر و منظور
 
نامه به عبرانیان
 
نامه‌نگاری
 
ناهمگونی
 
نثر
 
نثر آهنگین
 
نثر فنی
 
نثر مصنوع
 
نجیب کیلانی
 
نحو
 
نزار قبانی
 
نسخه خطی
 
نسخۀ خطّی
 
نسیب
 
نسیمی
 
نشانه
 
نشانه‌شناسی
 
نظام دانایی
 
نظام دینی
 
نظام سلسله‌مراتبی
 
نظام سیاسی – تبلیغی
 
نظام گذرایی
 
نظامی
 
نظامی گنجوی
 
نظریه ادبی
 
نظریه ایزدان سه‌گانه
 
نظریه ذهن ادبی
 
نظریه‌های ادبی
 
نظریه‌های فلسفی
 
نظریۀ آمیختگی مفهومی
 
نظریۀ فضاهای ذهنی
 
نظریۀ معاصر استعاره
 
نظم
 
نظم تعلیمی
 
نظم سه‌گانۀ لکان
 
نظیره پردازی
 
نفثة المصدور
 
نفس
 
نقد
 
نقد ادبی
 
نقد ادبی مدرن
 
نقد ترجمه
 
نقد توصیفی
 
نقد جامعه‌شناختی ادبیات
 
نقد رتوریکی
 
نقد روان‌شناختی
 
نقد عملی
 
نقد فرهنگی
 
نقد و نظریه ادبی غربی
 
نقدجامعه شناختی
 
نقش و کارکرد داستانی
 
نقیضه و طنز
 
نماد
 
نمادپرداز
 
نمادپردازی
 
نمادگرایی
 
نمایشنامۀ چهارصندوق
 
نوآوری
 
نوزایی ادبی
 
نوشتار
 
نومیدی
 
نوول
 
نویسنده صاحب سبک
 
نویسندگان ما قبل رومانتیسم
 
نویسندۀ زن
 
نگاشت
 
نیرنگ
 
نیما
 
نیّر
 
نیچه
 
نیکولایوا
 
نیکوکاری
 
نیکی
 
هجویری
 
هدایت خلق
 
هراس
 
هرمنوتیک
 
هرمنوتیک ادبی
 
هرمنیوتیک
 
هستی
 
هفت اورنگ
 
هفت منظر هاتفی
 
هفت پیکر نظامی
 
همایی
 
همنشین اسمی
 
همنشین فعلی
 
همگرایی
 
هم‌آوایی
 
هنر
 
هوای تازه
 
هویت
 
هویت ملی
 
هویت نهایی
 
هگل
 
وثاقت
 
وجه تشابه
 
وجه شبه
 
وجوب
 
وجود
 
وحدت وجود
 
وزرا
 
وزن عروضی
 
وزیر
 
وصاف چیره دست
 
وصف
 
وصیّت نامه
 
وضعیت موقتی
 
وضعیت نمایشی
 
وطن
 
وقف
 
ولی دشت بیاضی
 
ولیّ
 
ووگلر
 
ویس و رامین
 
ویژگی‌های سبکی
 
ویژگی‌های شخصیت‌پردازانه
 
ویکتور هوگو
 
پارادوکس
 
پارسیفال
 
پدیدارشناسی
 
پدیده عشق
 
پذیرش ترادف
 
پردازش شخصیت
 
پرده
 
پرده خانه
 
پرنده اسطوره ای
 
پروست
 
پرینس
 
پریچهر
 
پسامدرنیسم
 
پسا‌مدرن
 
پست‌مدرنیسم
 
پسین گویه
 
پلیدی
 
پنج داستان
 
پند و نصیحت
 
پوچی
 
پیام
 
پیامبر اکرم (ص)
 
پیر
 
پیر خردمند
 
پیرنگ
 
پیشگویه
 
پیش‌فرض
 
چالش های ترجمه
 
چراغ ها را من خاموش می کنم
 
چندصدایی
 
چندمعنایی
 
چهارده معصوم (ع)
 
چوبک
 
ژرژ دومزیل
 
ژنت
 
ژیژک
 
کاربردشناسی
 
کاربردشناسی زبان
 
کارناوال
 
کارکرد فرهنگی
 
کارکرد گفتاری
 
کاستیها
 
کامنه
 
کانت
 
کانونی شدگی
 
کتاب سیبویه
 
کتاب مقدس
 
کتابخانۀ مجلس
 
کتب ضلال
 
کرامت
 
کسرایی
 
کشف
 
کشف‌الاسرار
 
کلام
 
کلیله و دمنه
 
کمال
 
کنایه
 
کنش اجتماعی(ساختار اجتماع
 
کنش گفتاری
 
کنش‌های کلامی
 
کنفانی
 
کهن الگو
 
کهن الگوی شهر پردیسی
 
کوبیسم
 
کودک فلسطینی
 
کوه و کوهنوردی
 
گزنه
 
گزیده‌خوانی
 
گسترش زبان
 
گشودگی اثر
 
گفت و گو
 
گفتار
 
گفتمان
 
گفتمان انتقادی
 
گفتمان روایی
 
گفتمان فرهنگی
 
گفتمان قدرت
 
گفتن
 
گلدمن
 
گلستان
 
گلشن راز
 
گلشیری
 
گناه و جاودانگی
 
گوشه
 
گونه ادبی
 
گیاهان دارویی
 
یأسِ فلسفی
 
یحیی حقی
 
یوسترس
 
یونگ
 
یکسان سازی
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 292 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: