معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

برخی از سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی را در مقاله زیر مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

 

آموزش زبان یکی از مهمترین شاخه های مربوط به رشته زبان شناسی و همچنین زبان و ادبیات هست. در رشته آموزش زبان فارسی، دانشجویان با قواعد، ساختار، گرامر، دستورهای صرفی و نحوی و زبان شناختی آشنا می شوند. این گرایش نقش مهمی در ترویج و توسعه رشته زبان و ادبیات فارسی دارد.

 

در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانشگاه امام خمینی

مطالعات آموزش زبان فارسی

جامعه المصطفی العالمیه

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فرهنگیان

پژوهش‌های آموزش و یادگیری

دانشگاه شاهد

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی عبارتند از :

 
 
 
 
 
آزمون
 
آزمون مهارت(آمفا)
 
آزمون نگارش
 
آشنایی
 
آغازه
 
آموزش به غیرفارسی‌زبانان
 
آموزش تلفیقی زبان فارسی
 
آموزش حضوری
 
آموزش زبان
 
آموزش زبان فارسی
 
آموزش صریح
 
آموزش غیرصریح
 
آموزش فارسی
 
آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان
 
آموزش فرهنگ
 
آموزش مبتنی بر رایانه
 
آموزش مجازی
 
آموزش مجازی/ الکترونیک
 
آموزش معکوس
 
آموزش مهارتهای زبانی
 
آموزش نوین زبان فارسی
 
آموزش همزمان مهارت‌ها
 
آموزش هوشمند
 
آموزش/یادگیری زبان فارسی
 
آوایی شدگی
 
آگاهی
 
ابزار
 
ابزارهای آموزش زبان
 
احساس غربت
 
احسان قبول
 
ادبیات
 
ادبیات داستانی
 
ادبیات فارسی
 
اردوزبانان
 
ارزشیابی
 
ارزشیابی ایستا
 
ارزشیابی مهارت نوشتاری
 
ارزشیابی پویا
 
ارزشیابی پویای گروهی
 
ارزیابی محتوایی
 
ارزیابی کتاب درسی
 
ارزیابی کیفیت
 
ارزیابی/ تصحیح
 
استاد
 
استخراج خودکار واژه‌های پزشکی
 
استعاره دستوری
 
استعاره‌ی دستوری
 
استنباط واژگانی
 
اشتیاق
 
اشکالات دستوری
 
اصالت
 
اصل کمکوشی
 
اضطراب یادگیری
 
اعتبار معلم
 
اعتبارسنجی
 
اعراب‌‌‌گذاری
 
افعال پیشوندی
 
الگو
 
الگوهای نحوی
 
الگوی اندرسون (1994)
 
الگوی لیتل‌جان
 
الگوی لیستر و رانتا (1997)
 
املا
 
امکانات
 
انسجام
 
انسجام واژگانی
 
انواع فرآیندها
 
انواع متن
 
انگاره هلیدی و حسن
 
انگاره‌
 
انگاره‌ی اندرسون
 
انگاره‌ی لانگ
 
انگاره‌ی چند‌وجهی راش
 
انگاره‌‌‌ی چهار تکواژ
 
انگیزش
 
انگیزش بیرونی
 
انگیزش درونی
 
انگیزه
 
انگیزه ی فارسی آموزان خارجی
 
اهداف
 
اول ابتدایی
 
با اختلال
 
بازبینه
 
بازخورد
 
بازخوردهای اصلاحی
 
بازنمایی جنسیت
 
بازنمایی دین
 
بازگشت زبان
 
برآوردهای مدرّسان
 
برنامه‌ی درسی
 
برونداد
 
بسامد
 
بند
 
بند متممی
 
بند موصولی فاعل-مفعول
 
بند موصولی فاعلی-فاعلی
 
بندهای موصولی
 
بی صدایی
 
تجربیات یادگیری
 
تجزیه و تحلیل مقابله ‏ای
 
تحلیل خطا
 
تحلیل عاملی
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل مقابله‌ای
 
تحول تاریخی
 
تداخل
 
تداخل زبانی
 
ترتیب واژه
 
ترکی
 
ترکی آذری
 
ترکیب آموزش سنتی و الکترونیکی
 
تعامل
 
تعاملات زبانی با کودکان
 
تعاملی و غیر مداخله‌گر
 
تعبیر معنایی
 
تعبیر نحوی
 
تعدیل حاشیه ای (درونی/ بیرونی)
 
تفاوت‌های آوایی
 
تمایل به برقراری ارتباط
 
تمرین واژگان
 
تهیه و تدوین مواد درسی
 
توالی فراگیری
 
توانایی عمومی درک مطلب
 
توانش ارتباطی. ‏
 
توانش زبانی
 
توانش شنیداری
 
توانش منظورشناختی
 
توصیفی
 
توضیحی
 
تولیدات نوشتاری
 
تکواژهای وابسته به اسم
 
تکیه
 
تکیه گاه سازی انگیزشی
 
تکیه گاه سازی رویه ای
 
تکیه گاه سازی شناختی
 
تکیه گاه سازی فراشناختی
 
تکیه گاه سازی فنی
 
 
جامعه‏المصطفی(ص) العالمیه
 
جمله‏های شرطی
 
جنسیت
 
جهت گیری ابزاری
 
جهت گیری یکپارچه
 
جهت‌گیری‌های انگیزشی
 
ح
 
حافظه
 
حذف حرف
 
حذف مصوت کوتاه
 
حروف اضافه
 
حروف الفبا
 
حرکت گذاری
 
خانوار واژگانی
 
خط تحریری
 
خط نسخ
 
خطا
 
خطاهای آموزشی
 
خطاهای آوایی
 
خطاهای املایی
 
خطاهای املایی-واجی
 
خطاهای بینازبانی
 
خطاهای بین‌زبانی
 
خطاهای زبانی
 
خطاهای مبهم
 
خطاهای نحوی
 
خطاهای نوشتاری
 
خطای دستوری
 
خطای مصحح
 
خطای واژگانی
 
خلقیات ایرانی
 
خواندن
 
خواندن و درک مطلب
 
خود آرمانی
 
خود بایدی
 
خود و دیگری فرهنگ
 
خودهای ممکن
 
خودپنداره‏ ها
 
خودپنداری
 
خوشه‌های دو‌‌همخوانی
 
خِردگرایی
 
داستان کوتاه
 
دانش پیشین
 
دانشگاه بین المللی امام خمینی
 
درجه‌بندی و چینش
 
درخواست
 
درخواست غیرمستقیم
 
درخواست مستقیم
 
درس فارسی
 
درست نویسی
 
درسنامه ی آزفا
 
درس‏نامه
 
درونداد
 
درک زبانی
 
درک مطلب
 
درک مطلب شنیداری
 
درک مطلب شنیداریِ دانشگاهی
 
درک/حساسیتِ میان فرهنگی
 
دسترسی به مشخصه‌ها
 
دستور
 
دستور آموزشی
 
دستور زبان
 
دستور نظام‌مند نقش گرا
 
دستور نقش‌گرای هلیدی
 
دستور همگانی
 
دستور‌زبان فارسی
 
دشواری متن
 
دلتنگی
 
دو زبانه
 
 
دوره های آموزش زبان فارسی
 
دوزبانگی
 
دوم ابتدایی
 
رابطه بین‌زبانی مهارت درک مطلب
 
راهبرد
 
راهبردهای آموزشی
 
راهبردهای اجتماعی
 
راهبردهای بیان تقاضا
 
راهبردهای عاطفی
 
راهبردهای فراشناختی
 
راهبردهای یادگیری
 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
 
راهبرد‌های درک مطلب
 
راهکارهای آموزشی
 
راهکار‏های درک مطلب شنیداری
 
رسم خط
 
رشته زبان و ادبیات فارسی
 
رشد مهارت نوشتاری
 
رشد هویت
 
رشد واجی
 
رشد کمی
 
رضایت زبان‌آموزان
 
رغبت
 
روخوانی
 
روش
 
روش ارائه‏ ی تصویر
 
روش تدریس تکلیف-‏ محور
 
روش تدریس ساختاری
 
روش ترجمه‌ای
 
روش تعاملی
 
روش تکلیف محور
 
روش فونیکس
 
روش مستقیم
 
روش های آموزش واژه
 
روش‌های آموزش زبان
 
روش‌های ترکیبی استخراج
 
رویدادهای آموزشی
 
رویکرد ارتباطی
 
رویکرد تلفیقی
 
رویکرد تکلیف‏محور
 
رویکرد مفهومی-نقشی
 
رویکرد وب‌محور
ز
 
زبان ترکی آذری
 
زبان دوم
 
زبان شناسی شناختی
 
زبان شناسی نظام مند-نقش گرا
 
زبان فارسی
 
زبان فارسی به عنوان زبان دوم
 
زبان لاری
 
زبان مادری
 
زبان گفتاری
 
زبان ‌ژاپنی
 
زبان‌آموزان چینی
 
زبان‌شناسی
 
زبان‌شناسی مقابله ای
 
زبان‌پریشی
 
زبان‏آموزان فارسی
 
زبان‏شناسی نقش‌گرا
 
زمان‌های دستوری
 
زیرقشری
 
ساخت مجهول
 
ساخت هجایی
 
سازه ی اول
 
سازه ی دوم
 
سازگاری
 
سازگاری اجتماعی
 
سامانه‌ی بازخورددهنده
 
سبک‌های مدیریت کلاس
 
سبک‌های یادگیری ادراکی
 
سرمایه ی اجتماعی
 
سرمایه ی اقتصادی
 
سرمایه ی فرهنگی
 
سرواژگی
 
سطح اضطراب فارسی آموزان
 
سطح زبانی
 
سطح پایه
 
سطح‌بندی
 
سنجش شناختی تشخیصی
 
سوم ابتدایی
 
سوگیری
 
سپهر نشانه‌ای
ش
 
شاخص های ارزیابی
 
شبکه¬ی واژگانی
 
شدت انگیزشی
شناختص
 
صداداری
 
صورت‌های بی‌نشان
 
ضریب سهولت
 
ضمیراندازی
 
طبقه‌‌بندی بَرِت
 
طراحی آموزشی
 
عادی
 
علاقه/‌انگیزه
 
عمقِ خط
 
عناصر قطب منفی
عوامل انگیزشی یادگیری زبانغ
 
غرقگی
 
غلت سختکامی
 
غیرفارسی زبانان
 
فارسی آموزان عرب زبان
 
فارسی آموزان غیرایران
 
فارسی با اهداف ویژه
 
فارسی به عنوان زبان دوم
 
فارسی بیاموزیم
 
فارسی زبان
 
فارسی نوشتاری
 
فارسی ویژه‌ی پزشکی
 
فارسی گفتاری
 
فارسی‌آموز غیرایرانی
 
فارسی‌آموزان
 
فارسی‌آموزان غیرایرانی
 
فارسی‌آموزان فرانسوی
 
فارسی‏ زبانان
 
فرانقش اندیشگانی
 
فرانقش تجربی
 
فراگفتمان
 
فراگفتمان تعاملی
 
فرایند
 
فرایندها
 
فعال شدن زبان آموزان
 
فعل
 
فعل‌های حرکتی
 
فناوری
 
فنّاوری آموزشی
 
فن‏آوری‏های نوین
 
فیزیولوژی
 
مؤلفه
 
مؤلفه‏های هوش فرهنگی
 
مارش و وایت
 
متن اطلاع‌رسان
 
متن بحثی
 
متن توصیفی
 
متون آموزش زبان فارسی
 
متون آموزشی
 
متون خوانداری
 
متون ساده شده
 
متون مطبوعاتی
 
متون پزشکی
 
متون گفتاری
 
مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم»
 
محدودیت
 
محیط مجازی
 
مداخله‌گر
 
مدل شناختی تشخیصی افزایشی
 
مراکز آموزش زبان
 
مرتبه‌بندی
 
مرتبگی
 
مشخصه‌های فای
 
مطابقت
 
معناشناسی
 
معناهای رمزگونه
 
معیار ارزیابی
 
معیارهای ده‌گانه
 
منابع آموزش زبان فارسی
 
منشأ‌ خطا
 
منظورشناسی
 
مهارت خواندن
 
مهارت خواندن و درک مفاهیم
 
مهارت نوشتاری
 
مهارت نگارش
 
مهارت های زبانی
 
مهارت واژگانی
 
مهارتِ شنیدن
 
مهارت‏های زبانی
 
مکث
 
نارساخوانی
 
نحو
 
نرم افزار واژه پرداز
 
نرم‏افزار
 
نشانه‌شناسی فرهنگی
 
نظام خود انگیزشی زبان دوم
 
نظام واجی مشخصه بنیاد
 
نظام گذرایی
 
نظریه‌ی بهینگی
 
نظریه‌ی رمزگذاری دوگانه
 
نفی دوگانه
 
نقش ارتباطی
 
نقش گرایی
 
نقشه‌ی مفهومی
 
نقش‌ها و مفاهیم زبانی
 
نقش‏های هفت‌گانه‌ی زبان
 
نمایه‌ی فراوانی واژگانی
 
نوشتار
 
نویسه
 
نگرش
 
نگرش به مدرس
 
نیاز
 
نیازسنجی
 
نیاز‌کاوی
 
هم پیوندی متن و تصویر
 
همبسته های صوتی
 
همگانی‏ های زبانی
 
هم‌پوشانی واژگانی
 
هوش فرهنگی
 
هویت آموزشی
 
هَیَجامَد
 
واج
 
 
واکه ی افراشته پیشین
 
وجه
 
وجه امری
 
وجه فعل
 
وجوه بینازبانی
 
ویژگی شخصیتی
 
پاسخ به بازخورد
 
پایانه
 
پایه‌ی ششم
 
پردی
 
پرسش‌‌‌های درک‌مطلب
 
پرسش‏های چندگزینه‌ای
 
پوشش متنی
 
پیامک
 
پیشرفت تحصیلی
 
پیش‌آزمون
 
پیچیدگی دستوری
 
پیچیدگی واژگانی
 
پیکره
 
پیکره زبانی
 
پیکره‌ی زبانی
 
چارچوب ارزیابی
 
چارچوب ارزیابی جزیی‌نگر
 
چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی
 
چارچوب پنج‌سطحی
 
چینی‌زبانان
 
کارآفرینی
 
کاربردشناسی بین‏ زبانی
 
کارکردهای زبانی
 
کتاب های فارسی
 
کتاب‌های آموزش زبان فارسی
 
کتاب‌‌های فارسی
 
کنش های نوشتاری
 
گذاره‏ها
 
گذرایی
 
گرافیک
 
گروه اسمی
 
گروه فعلی
 
گزینه‌های گفتاری و نوشتاری
 
گستره‌ی واژگان
 
گفتمان
 
گفتمان دینی
 
گلستان سعدی
 
گنجینه ی واژه ها
 
یادگیری الکترونیکی
 
یادگیری زبان
 
یادگیری زبان فارسی
 
یادگیری عمیق
 
یادگیری مشارکتی
 
یادگیری کلمات
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 309 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×