گرایش فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

معرفی رشته تاریخ گرایش فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

گرایش فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

معرفی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی یکی از گرایش های رشته الهیات و معارف اسلامی است که به مطالعه و تحلیل پیشینه و تاریخ فرهنگ، جوامع، تمدن، پیشرفت و مشکلات، جنگ ها، توسعه دولتها و ملت های اسلامی می پردازد. رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی را می توان ترکیب و تلفیقی از دو رشته تاریخ و الهیات دانست. رشته ای که بطور تخصصی، تاریخ اسلام و مذاهب مربوط به آن را مطالعه می کند. فارغ التحصیلان و کارشناسان این رشته می توانند به امور فرهنگی، نویسندگی، تدریس، روزنامه نگاری، خبرنگاری و پژوهش مشغول به کار شوند.

برخی از مباحث و سرتیترهای مهم در این رشته عبارتند از :

متون تاریخی و جغرافی به زبان فارسی، خطوط و کتیبه های اسلامی، شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد، تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه، تاریخ صفویان، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام در مصر و شام، وضع کنونی جهان اسلام، کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشکیلات اسلام، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام، جغرافیانگاری در اسلام، جغرافیای تاریخی جهان اسلام، تاریخ نگاری در اسلام، تاریخ علوم در اسلام، مطالعات اسلامی در غرب، جهان اسلام در برخورد با غرب و استعمار، ایران در برخورد با غرب و استعمار، تاریخ هنرهای اسلامی، تاریخ عثمانیان، تاریخ اسلام در مغرب، تاریخ اسلام در شبه قاره هند، تاریخ اسلام در اندلس.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی ‌آورده شده است :

 

Full Journal Title

Journal of Islamic Studies

Journal of Islamic Faith and Practice

Journal of Arabic and Islamic Studies

Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی ‌ارائه شده است :

 

نام مجله وابسته به

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

دانشگاه تبریز

پژوهشنامه تاریخ تشیع

انجمن ایرانی تاریخ اسلام

پژوهشنامه تاریخ اسلام 

انجمن ایرانی تاریخ اسلام

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: