معرفی رشته علوم فقه و حقوق

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته فقه و حقوق را در مقاله زیر مطالعه نمایید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم فقه و حقوق

 

وقتی شخصی دینی را می پذیرد می بایست وظایف دینی مشخص شده را نیز انجام دهد و احکام شرعی و اجتماعی مربوط به دین خود را بپذیرد و در طول زندگی به آنها مقید بوده و انجام شان دهد. رشته فقه و حقوق، برای مشخص کردن وظایف مسلمانان در قبال دین اسلام و حقوقی که دارد و وظایف و حقوقی که در قبال دیگر موجودات و آفریده ها و مخلوقات دارد، بوجود آمده است. تا قبل از سال 1313، رشته فقه و حقوق در حوزه های علمیه مطالعه و تدریس می شد و از سال 1313 این رشته بصورت یک رشته دانشگاهی درآمد و در دانشکده معقول و منقول که دانشکده الهیات کنونی در دانشگاه تهران است، تدریس گردید.

با توجه به اینکه کلیه آداب، احکام و وظایف مسلمین از قرآن، سنت، اجماع، عقل و احادیث معتبر استخراج می شوند، لذا وظیفه اصلی رشته فقه و حقوق و کارشناسان این رشته، شناسایی منابع اصیل و تفسیر صحیح و دقیق مطالب از این منابع اصیل هست. در واقع، رشته فقه را می توان قدیمی ترین، کربردی ترین و مهمترین شاخه های دانشگاهی دینی دانست که از زمان پیدایش دین اسلام، بوجود آمده و همواره وجود دارد و به روز می شود. چراکه با پیشرفت علم، سوالات و کاربردهای جدیدی پیش می آید و پاسخ به این سوالات و وظیفه مسلمین در قبال موارد جدید (تکنولوژی های جدید، مسائلی مثل شبیه سازی سلول ها و انسان، مسائل مربوط به فضا، ارزها و پول های جدید و دیجیتالی، شبکه های اجتماعی و ...) از وظایف رشته فقه و حقوق است.

تفاوتی که رشته فقه و حقوق با رشته حقوق دارد این است که در رشته فقه و حقوق به استخراج حقوق و احکام دینی پرداخته می شود و احکام و وظایف مسلمانان در قبال اتفاقات جدید که در زمان بدو اسلام وجود نداشته اند ولی در رشته حقوق، ابعاد مختلف حقوق کیفری، مدنی، خصوصی، تجارت و قراردادها برای کلیه افراد با هر دین و مذهبی، مطالعه و تحلیل می شود. برخی از مهمترین سرفصل ها و تیترهای مربوط به این رشته عبارتست از : نحو عربی، ادبیات عربی، قرائت متون فرهنگ عربی، تاریخ اسلام، آشنایی با قرآن، علوم حدیث، منطق، آشنایی با ادیان بزرگ، کلام، اصول فقه، عقود نامعین، فقه مدنی، فقه قضایی، فقه جزایی، فقه تطبیقی، آیات الاحکام، تاریخ فقه و فقها، قواعد فقه مدنی، قواعد فقه جزایی، کلیات حقوق، حقوق خانواده، احوال شخصیه، حقوق اساسی، حقوق جزایی عمومی اسلامی، آیین دادرسی مدنی، حقوق بین الملل اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، ادله اثبات دعوی، فقه عبادی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق تطبیقی، حقوق کار، حقوق تعهدات.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم فقه و حقوق ‌آورده شده است :

 

Full Journal Title

 

Canadian Journal of Law & Jurisprudence

 

 

Jurisprudence journal

 

 

International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies

 

 

The American Journal of Jurisprudence

 

 

Journal of Law and Jurisprudence

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی علوم فقه و حقوق ‌ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

آموزه های فقه مدنی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

پژوهشهای فقهی

دانشگاه تهران

پژوهشنامه حقوق اسلامی

دانشگاه امام صادق

حقوق اسلامی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه مقارن

دانشگاه مذاهب اسلامی

فقه و اصول

دانشگاه فردوسی مشهد

فقه و حقوق اسلامی 

دانشگاه تبریز

فقه و حقوق خانواده 

دانشگاه امام صادق

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

مطالعات فقه تربیتی

جامعه المصطفی العالمیه

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه سمنان

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته فقه و حقوق عبارتند از :

 
  دین مستوعب
 
  معاوضه قهری
 
 آتی
 
 آثار
 
 آخر العصر
 
 آزادبودن
 
 آغازین
 
 آیات قرآن کریم
 
 آیه 95 سوره مائده
 
 آیه‌ی یک سوره‌ی مائده
 
 ابتداع
 
 ابراء
 
 ابن ادریس
 
 ابوذر
 
 اتحاد زمانی و مکانی
 
 اتلاف
 
 اجتهاد
 
 اجتهاد تمدن‌ساز
 
 اجتهاد سیستمی
 
 اجحاف
 
 اجراء
 
 اجرای احکام
 
 اجرای احکام کیفری خارجی
 
 اجرت‌المثل
 
 اجماع
 
 اجماع مدرکی
 
 اجماع منقول
 
 احادیث معصومان
 
 احتکار
 
 احتیاط
 
 احصان
 
 احناف
 
 احکام
 
 احکام شرعی
 
 احیاء
 
 اخبار علاجیه
 
 اخباریان
 
 اختلاف
 
 اختلاف افق
 
 اختلاف فقها
 
 اختلاف قرائات
 
 اختلال نظام
 
 اخذ مال کافر
 
 ادای حق
 
 ادلّه شفعه
 
 اذان
 
 اذلال
 
 اذن شوهر
 
 اراده
 
 ارتداد
 
 ارث
 
 ارزش پول
 
 ارش
 
 ارکان استصحاب
 
 ازاله
 
 ازدواج
 
 اسباب تحقق و زوال احصان
 
 اسباب حدود
 
 استصحاب زمان
 
 استصلاح
 
 استقرا
 
 استلزام
 
 استنباط
 
 استنباط احکام فقهی
 
 استنباط فقهی
 
 استیلاد
 
 اسطرلاب
 
 اسقاط
 
 اسقاط حق
 
 اسلام
 
 اسم مصدر
 
 اسناد تجاری
 
 اشاعه در مالیت
 
 اشاعه در ملکیت
 
 اشتباه
 
 اشتراک افق
 
 اشعری
 
 اصالت حکم
 
 اصالت عدالت
 
 اصحاب کبائر
 
 اصل استصحاب
 
 اصل برائت
 
 اصل عملی
 
 اصل قطعیت اجرای مجازات
 
 اصل لزوم
 
 اصل مثبت
 
 اصل چهل و پنجم قانون اساسی
 
 اصلاح ماده
 
 اصول فقه
 
 اصولیان
 
 اضطرار
 
 اطاعت
 
 اطلاع رسانی
 
 اطلاق
 
 اطلاق عقد
 
 اعاده
 
 اعاده معدوم
 
 اعاده ی دادرسی
 
 اعانت بر اثم
 
 اعتبار سند
 
 اعتیاد
 
 اعدام
 
 اعراض
 
 اعراض مشهور
 
 افضا
 
 اقاله
 
 اقامه
 
 اقرار حالف
 
 الزام
 
 الزام به فروش
 
 الغاء خصوصیت
 
 الفاظ
 
 الگوی حقوقی مدیریت خانواده
 
 الگوی ریاستی اداره خانواده
 
 الگوی مشارکتی اداره خانواده
 
 اماره
 
 اماره مجرمیت
 
 امام‌خمینی
 
 امانت
 
 امتناع
 
 امساک
 
 اموال غیرمنقول
 
 اموال فکری
 
 امکان تمتع
 
 انتقال ترکه
 
 انتقال دائم
 
 انجام عین تعهد
 
 انجام وظیفه
 
 انسداد
 
 انفاق
 
 انفال
 
 انفساخ
 
 انقلاب نسبت
 
 اهداء جنین
 
 اهداف مجازات
 
 اهدای اسپرم
 
 اهل بیت
 
 اهل سنّت
 
 اوقات نماز
 
 اوّل العصر
 
 ایام زوجیت
 
 ایذاء
 
 ایراد اعتبار امر قضاوت شده
 
 ایفای تعهد
 
 ایقاع
 
 ایقاع مسقط حق
 
 ایقاع موجد حق
 
 اینترنت
 
 بازپس‌گیری حضانت
 
 باغی
 
 باکره
 
 بخس
 
 بدعت
 
 بدل حیلوله
 
 برائت
 
 بضع
 
 بطلان
 
 بطلان تعلیق
 
 بغی
 
 بقای حیات
 
 بلوغ
 
 بومی‌سازی علم دینی
 
 بیت المال
 
 بیع
 
 بیع دین
 
 بیع سهم مشاع
 
 بیع شرط
 
 بیماری متصل به
 
 بیمۀ عمر
 
 بیّنه
 
 تأخیر در اجرای مجازات
 
 تأدیه دین
 
 تأسیس حقوقی تبدیل تعهد
 
 تاریخ فقه
 
 تباعد
 
 تبدیل کردن به احسن
 
 تبعی
 
 تبعیت
 
 تبعیض
 
 تجارت
 
 تجارت الکترونیکی
 
 تجری
 
 تحدید مالکیت
 
 تحلیل اقتصادی حقوق
 
 تخصیص
 
 تخطئه
 
 تداخل دیات
 
 تداخل قصاص
 
 تدلیس
 
 ترازوداری
 
 ترک فعل
 
 ترکه
 
 تزاحم
 
 تسبیب
 
 تسریح
 
 تسلیحات نظامی مدرن
 
 تسلیم مال
 
 تسلیم مبیع
 
 تشریع
 
 تشهیر
 
 تصرفات
 
 تصرفات منجز
 
 تصرّف
 
 تصرّفات حقوقی
 
 تصور خلاف واقع
 
 تصویب
 
 تصویب و معتزلی
 
 تطبیقی
 
 تطفیف
 
 تعارض
 
 تعارض ادله
 
 تعارض ادلّه
 
 تعارض دادگاه‌ها 
 
 تعارض قرائات
 
 تعارض قوانین
 
 تعدیل
 
 تعدیل قضایی
 
 تعزیر
 
 تعزیرات
 
 تعزیرات منصوصه
 
 تعلیق
 
 تعلیق در منشأ
 
 تعلیق عقود و ایقاعات
 
 تعلیل در احکام
 
 تعمیر کالا
 
 تعهد
 
 تعهدات
 
 تعهدات قراردادی
 
 تعهّد طبیعی
 
 تعهّد فرعی
 
 تعهّدات قراردادی
 
 تغلیظ
 
 تغلیظ دیه
 
 تغییر
 
 تفاضل دیه
 
 تفکیک قوا
 
 تقارب
 
 تقاص
 
 تقایل
 
 تقلیل ثمن
 
 تقنین
 
 تقیید
 
 تلف
 
 تلقیح
 
 تمامیت ملک
 
 تمکن از تصرف
 
 تمکین
 
 تناسب
 
 تنبیه بدنی
 
 تنبیهات استصحاب
 
 تنجیز
 
 تنقیح مناط
 
 توثیق
 
 تورم
 
 توهین
 
 تکافل
 
 تکافل خانواده
 
 تکرار جرم
 
 تیسیرگرایی
 
 ثلث
 
 ثمن
 
 جایز
 
 جب
 
 جبران
 
 جبران خسارت
 
 جبران ضعف سند
 
 جرایم علیه اموال و مالکیت
 
 جرم
 
 جرم ناتمام
 
 جرم‌انگاری
 
 جزا
 
 جمع بین روایات
 
 جمع عرفی
 
 جمهوری اسلامی ایران
 
 جنایت شبه‌عمد
 
 جنسیت
 
 جنسیت دو طرف
 
 جنون
 
 جهانگرد
 
 جهل
 
 جواز جهاد ابتدایی
 
 جواز عقد
 
 حائط
 
 حاجت
 
 حالیه
 
 حاکم اسلامی
 
 حبس
 
 حبوه
 
 حجاب
 
 حجر
 
 حجّیّت
 
 حجیت
 
 حجیت استقرا
 
 حجیّت سند
 
 حد
 
 حدود
 
 حدود غیرمصرح در قانون
 
 حدیث ضعیف
 
 حدیث لانورث
 
 حربی
 
 حرج
 
 حرز
 
 حرم مکه
 
 حرمت جان کافر
 
 حسبه
 
 حسن ظاهر
 
 حسن‌نیت
 
 حضانت
 
 حضرت سلیمان (ع)
 
 حفظ حاکمیت ملی
 
 حفظ حیثیت
 
 حق
 
 حق الناس
 
 حق جنسی زنان
 
 حق حبس
 
 حق شخصی
 
 حق طلاق
 
 حق غیر
 
 حق مالکی
 
 حق مالکیت
 
 حق وابسته به شخصیت
 
 حق یا حکم بودن تمکین
 
 حقوق
 
 حقوق اسلامی
 
 حقوق امام
 
 حقوق انسان
 
 حقوق ایران
 
 حقوق بشردوستانه
 
 حقوق بین‌الملل خصوصی
 
 حقوق بیگانگان
 
 حقوق جنگ
 
 حقوق زوجه
 
 حقوق مؤدیان مالیاتی
 
 حقوق مالکیت فکری
 
 حقوق مالی زوجین
 
 حقوق مصرف‌کننده
 
 حقوق همبستگی
 
 حقّ تعلیق
 
 حقّ خیار
 
 حقّ رهن
 
 حقّ شفعه
 
 حقّ کامجویی شوهر
 
 حقیقت حکم شرعی
 
 حق‌الطاعة
 
 حوزه منصوص و غیر منصوص
 
 حکم
 
 حکم تکلیفی
 
 حکم ثانوی
 
 حکم حکومتی
 
 حکم شرعی
 
 حکم عقل
 
 حکم و شهادت
 
 حکم واقعی ثانوی
 
 حکم وضعی
 
 حکومت دینی
 
 حیادی
 
 حیازت
 
 حیله و تقلّب
 
 خاستگاه فقه
 
 خانواده
 
 خاورشناسان
 
 خبر
 
 خبر واحد
 
 خروج زن از منزل
 
 خسارت
 
 خسارت تأخیر
 
 خطا
 
 خطابات شخصی
 
 خطابات قانونی
 
 خطای کاتبان
 
 خمس
 
 خوارج
 
 خویشان
 
 خیار شرط
 
 خیار عیب
 
 خیار مجلس
 
 دادرسی کیفری
 
 داده‌ها و اطلاعات
 
 داده‌های رایانه‌ای
 
 دار الحیاد
 
 دارالاسلام
 
 دارالحرب
 
 درستی در عمل
 
 درمان اجباری
 
 درمان ناباروری
 
 درهم
 
 دعاوی بین‌الادیانی
 
 دعاوی بین‌المللی
 
 دفاع مشروع
 
 دفاع ناقص
 
 دلالت
 
 دلالت سیره در معاملات صبی
 
 دلیل عقل
 
 دِین
 
 دیات
 
 دیات مقدر
 
 دیرکرد
 
 دین
 
 دین غیرمستوعب
 
 دینار
 
 دیه
 
 دیه فرزند نامشروع
 
 دیه ی مغلظه
 
 ذلت
 
 ذمّه
 
 ذوا/ ذو عدل
 
 ذوالخیار
 
 رأی و حکم
 
 رؤیا
 
 رؤیت هلال
 
 رانت اطلاعاتی
 
 راهبرد
 
 را‌ه‌حل
 
 ربا
 
 ربع
 
 رجال روایت
 
 رجم
 
 رحم جایگزین
 
 رخصت
 
 رخصت‌های شرعی
 
 رشد
 
 رضایت
 
 رفتار جنایی
 
 رهن
 
 روایات سبب نزول
 
 روایت سکونی
 
 روایت غیاث‌بن ابراهیم
 
 روایت هند
 
 روش‌شناسی اجتهاد
 
 زرع
 
 زمان اجرای تعهد
 
 زمان و مکان
 
 زن
 
 زنازاده
 
 زوال ملکیت
 
 زوجه
 
 زوجین اهداکننده
 
 زوجین دریافت کننده
 
 زکات
 
 زیان دیده
 
 سبب تعهد
 
 سبب مستقل
 
 سبق و رمایه
 
 سبّ
 
 سبّ الائمه
 
 سبّ النبی
 
 سبیل‌الله
 
 سد ذرایع
 
 سرقت
 
 سرقت از فرزند
 
 سرقت از کفار
 
 سرقت زوجه
 
 سرقت هیپنوتیزمی
 
 سرقت پرنده
 
 سرقفلی
 
 سرپرستی
 
 سقوط تعهد
 
 سلاح
 
 سلب مسئولیت
 
 سنت
 
 سهام
 
 سوره نمل
 
 سوگند کذب
 
 سکوت
 
 سیاسات شرعیه
 
 سیاست جنایی اسلامی
 
 سیاست جنایی تقنینی
 
 سیاست-های فقه جزایی
 
 سیاق
 
 سیره عقلا
 
 سیره متشرعه
 
 شأن
 
 شاهد زور
 
 شبهه
 
 شخصیت
 
 شخصیت حقوقی
 
 شرط
 
 شرط انفساخ
 
 شرط تأجیل
 
 شرط تعجیل
 
 شرط خیار
 
 شرط ضمان
 
 شرط ضمن عقد
 
 شرط ضمنی
 
 شرط ـ سبب
 
 شرط فعل
 
 شروط عبادی
 
 شرکت
 
 شریعت
 
 شهادت
 
 شهرت
 
 شهید صدر
 
 شورا
 
 شورای نگهبان
 
 شیخ انصاری
 
 صاحب رحم
 
 صاحب عروه
 
 صحت معاملات صبی ممیز
 
 صحّت
 
 صحّت تأهلی
 
 صحّت فعلی
 
 صحیحه یونس بن عبد الرحمن
 
 صداق
 
 صغیر
 
 صفحات ابتدایی
 
 صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها
 
 صلاحیت سرزمینی
 
 صلاحیت قانون‌گذاری
 
 صلاحیت قضایی
 
 صلح
 
 صندوق تضمینی
 
 صنعت گردشگری
 
 صواب
 
 ضرب
 
 ضرب زوجه
 
 ضرر
 
 ضرر ناروا
 
 ضرورت
 
 ضروری دین
 
 ضعف سندی
 
 ضمان
 
 ضمان درک
 
 ضمان قتل
 
 ضمان معاوضی
 
 ضمانت اجرا
 
 ضوابط استقرا
 
 ضوابط شرعی
 
 طاعت
 
 طلاق
 
 ظاهر
 
 ظن عقلایی
 
 ظواهر
 
 عاقله
 
 عام
 
 عام مجموعی
 
 عامل
 
 عبادات فائته
 
 عبدالله بن زید
 
 عدالت
 
 عدالت ترمیمی
 
 عدالت در توزین
 
 عدالت راوی
 
 عداوت
 
 عدم النفع
 
 عدم انجام تعهّد
 
 عدم انحلال احکام
 
 عدم قطعیت
 
 عدم‌الحق
 
 عرافت و نقابت
 
 عرف
 
 عرف عقلاء
 
 عزت نفس
 
 عزل
 
 عزیمت
 
 عفاف
 
 عقد
 
 عقد اکراهی
 
 عقد بیمه
 
 عقد صلح
 
 عقد فضولی
 
 عقد معلق
 
 عقد مفسوخ
 
 عقل
 
 عقل ابزارگرا
 
 عقود لازم
 
 علق علیه
 
 علم
 
 علم میقات
 
 علوم انسانی اسلامی
 
 علیّت
 
 عمد
 
 عمومیّت بیع
 
 عناصر متغیر
 
 عنصر مادی سبّ النبی
 
 عهده
 
 عهدی
 
 عوامل موحهه جرم
 
 عیب
 
 عین
 
 عین معین
 
 عیوب
 
 غبن حادث
 
 غرامت
 
 غرر
 
 غزالی
 
 غصب
 
 غیر‌مدخوله
 
 فاطمه
 
 فتوا
 
 فدک
 
 فراش
 
 فرصت های اقتصادی
 
 فرمول ریاضی
 
 فسخ
 
 فسخ قرارداد
 
 فسخ معلّق ضمن عقد
 
 فسخ نکاح
 
 فقه
 
 فقه اسلامی
 
 فقه امامیه
 
 فقه حکومتی
 
 فقه سنّی
 
 فقه شیعه
 
 فقه شیعی
 
 فقه و حقوق
 
 فقه پویا
 
 فقهی
 
 فلسفه اعتباریات
 
 فهم فقهی
 
 فهم‌پذیری
 
 قاعده
 
 قاعده تسلیط
 
 قاعده تنجیز
 
 قاعده درء
 
 قاعده درأ
 
 قاعده فقهی
 
 قاعده لا دیة لمن قتله الحد
 
 قاعده میسور
 
 قاعده نفی عسروحرج
 
 قاعده ی لاضرر
 
 قاعده ید
 
 قاعدۀ فقهی
 
 قانون
 
 قانون حمایت از خانواده
 
 قانون دیات
 
 قانون مجازات اسلامی ایران
 
 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
 قانون مدنی
 
 قانون‌گزاری
 
 قبح فاعلی
 
 قبح فعلی
 
 قتل
 
 قدرت تامه
 
 قدرت شرعی
 
 قذف
 
 قرآن
 
 قرآن‌کریم
 
 قرائات منقول از ائمه(ع)
 
 قرائن
 
 قرائن تاریخی
 
 قرارداد
 
 قرارداد رحم جایگزین
 
 قرَن
 
 قرینه
 
 قسامه
 
 قصاص
 
 قصاص عضو
 
 قصاص مجدد
 
 قصاص نفس
 
 قصد
 
 قصد سرقت
 
 قصص
 
 قصه
 
 قضای ظنی
 
 قلمرو کم‌فروشی
 
 قواعد اصطیادی
 
 قواعد حلّ تعارض
 
 قواعد فقهیه
 
 قوانین رومی
 
 قول خبره
 
 قول رجالی
 
 قیم
 
 لا‌ضرر
 
 لزوم
 
 لزوم تنجیز
 
 لوث
 
 مؤجل
 
 مؤدیان مالیاتی
 
 مادر
 
 ماده 136 قانون مجازات اسلامی
 
 ماده 178 قانون مدنی
 
 ماده 373 قانون مجازات
 
 ماشیه
 
 مال
 
 مال الله
 
 مال مقبوض
 
 مالک
 
 مالکیت
 
 مالکیت خصوصی
 
 مالیات‌های اسلامی
 
 ماه قمری
 
 ماه های حرام
 
 ماهیت
 
 ماهیت شرعی نکاح
 
 ماهیت عیب
 
 مباشرت
 
 مبانی فقهی
 
 مبانی مال بودن
 
 مبیع
 
 متعاملین
 
 متعهد
 
 متعهدله
 
 متولد از زنا
 
 متون دینی
 
 متکلمین
 
 مثبَتات ادله
 
 مثله
 
 مجازات
 
 مجازات سالب حیات
 
 مجازات سب
 
 مجتهد
 
 مجری حد
 
 محاربه
 
 محاربه و افساد فی‌الارض
 
 محجور
 
 محرمیت
 
 محقّق اردبیلی
 
 مخالفت کتاب و سنت
 
 مدّت قراردادی
 
 مراتب دفاع
 
 مرحله انشاء
 
 مرحله تنجز
 
 مرحله فعلیت
 
 مروت
 
 مرگ
 
 مزارعه
 
 مسؤولیت‌مدنی
 
 مسؤولیّت کیفری
 
 مسئولیت
 
 مسئولیت جمعی
 
 مسئولیت مدنی
 
 مسئولیت نیابتی
 
 مستأجر
 
 مستندات قاعده
 
 مشارکت
 
 مشروعیت
 
 مشورت
 
 مصادیق عفاف
 
 مصالح مرسله
 
 مصالحه
 
 مصداق شناسی
 
 مصدر
 
 مصرف‌کننده
 
 مصلحت
 
 مصلحت عامه
 
 مصلحت کودک
 
 مضاربه
 
 معادن
 
 معاملات صبی
 
 معامله
 
 معدن
 
 معروف و منکر حقوقی
 
 معروف و منکر فقهی
 
 معروف و منکر لغوی
 
 معصیت
 
 معلق
 
 مفردات
 
 مفسران
 
 مفهوم مخالف
 
 مقابله با خسارت
 
 مقاصد شریعت
 
 مقالیه
 
 مقام صالح قانونی
 
 مقتضای اطلاق و عقد نکاح
 
 مقتضای ذات عقد
 
 مقدمه حرام
 
 مقدمه مقارن
 
 مقدمه واجب
 
 مقدّمه تبعیّه
 
 مقدّمه وجودیّه عقلیّه
 
 ملاحظات اقتصادی
 
 ملازمات عقلیه
 
 ملاک اباحه
 
 ملک متزلزل
 
 ملکه سبأ
 
 ملکیت اعتباری
 
 ملکیت دائم
 
 منابع
 
 منابع استنباط
 
 منابع شناخت معروف و منکر
 
 مناسبت بین حکم و موضوع
 
 منافع جنسی زن
 
 مناقشه
 
 منت
 
 منطقه الفراغ
 
 منفعت
 
 منفعت محلل
 
 مهدورالدم
 
 مهر
 
 مهر السنه
 
 مهرالمثل
 
 مهرالمفوّضه
 
 مهریّه
 
 موارد تطبیق قاعده
 
 موانع حضانت ولایت ابوینی
 
 موجر
 
 موضوع تعهد
 
 موضوعات احکام
 
 موضوعات عرفی
 
 موعد قرارداد
 
 مکاتب فقهی
 
 مکتب
 
 مکتب اصولی
 
 مکتب عقل گرا
 
 مکتب قم
 
 مکتب نجف
 
 مکفول عنه
 
 مکفول له
 
 میراث فرهنگی
 
 میّت
 
 ناسی
 
 ناصبی
 
 نبی
 
 نجس
 
 نسب
 
 نسب غیرشرعی
 
 نسبیت ظواهر
 
 نسل سوم
 
 نشر حرمت
 
 نشوز
 
 نشوز مرد
 
 نصب
 
 نظارت مالک
 
 نظام جنسی اسلام
 
 نظام حقوقی فرانسه
 
 نظام سازی
 
 نظام سیاسی
 
 نظام فقه
 
 نظریه پیرس
 
 نظریّه‌های معناشناسی
 
 نظریۀ تتمیم
 
 نظریۀ رضایت
 
 نظم عمومی
 
 نفت و گاز
 
 نفقه
 
 نفی وزر
 
 نقض
 
 نقض فرضی
 
 نقود اسلامی
 
 نمایندگی مجلس
 
 نهاد میانجی‌گری
 
 نکاح
 
 نکاح مشروط
 
 هبه
 
 هتک حیثیت
 
 همبستگی
 
 همسر موقت
 
 هویت کودک
 
 هیأت قضایی
 
 هیأت منصفه
 
 هیات کارشناسی
 
 واجب مطلق
 
 وام و سپرده بانکی ـ سود معین
 
 وجوب عقلی
 
 وجود شبهه
 
 وحدت آفاق
 
 وحید بهبهانی
 
 ورثه
 
 ورشکستگی
 
 وصف سلامت
 
 وضو
 
 وظایف خانوادگی
 
 وفاء به عقد
 
 وفات زوجین
 
 وقف
 
 وقف پول
 
 ولایت
 
 ولایت حاکم
 
 ولد اکبر
 
 ولد نامشروع
 
 وکالت
 
 پدر
 
 پول اعتباری
 
 پول شویی
 
 پیشگیری
 
 پیشگیری وضعی
 
 پیوسته
 
 چارچوب شریعت
 
 کار
 
 کارکردهای شورا
 
 کرامت انسانی
 
 کفالت
 
 کفالت قهری
 
 کفیل
 
 کلب
 
 کنز
 
 کوتاهی در تعهدات
 
 کودک
 
 کودک متولد از رحم جایگزین
 
 گسسته
 
 گناه
 
 گناهکار
 
 یقین
 
 یمین فاجره
 
 یهود
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته علوم فقه و حقوق
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 260 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×