معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

برخی از کلیدواژه‌های ایران‌تز تدبیرساز در مورد رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی را در مقاله زیر می‌توانید ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

 

بیومکانیک ورزشی، یکی از گرایش های مهم رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی است که مربوط به آناتومی، علوم زیستی و کاربرد فیزیک و قوانین حرکتی در انجام حرکات و تمرینات ورزشی می شود. در واقع رشته بیومکانیک ورزشی، علم اصول مکانیکی ارگان های بدن است. تفاوت یک شخص حرفه ای با شخص مبتدی در یک رشته ورزشی، این است که افراد حرفه ای، تمرینات و حرکات را بر اساس علم بیومکانیک انجام می دهند و از الگوهای طراحی شده این علم در تمرینات استفاده می کنند تا بازده و موفقیت بیشتری داشته باشند و با صرف انرژی کمتر، بازده بیشتری از عضلات بدن داشته باشند. رشته بیو مکانیک ورزشی خود چهار گرایش دارد که عبارتند از :


الف- بیومکانیک پایه ورزشی

ب- بیومکانیک عملکرد ورزشی

ج- بیومکانیک بازتوانی ورزشی

د- بیومکانیک و مهندسی ورزشی

رشته بیومکانیک ورزشی هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری، در حال حاضر در کشور دانشجو می پذیرد و این نشان از اهمیت بالای این رشته در کشور دارد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند به تدریس در دانشگاه و مدرسه و باشگاه های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Sports Biomechanics

889

1.714

0.001360

JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS

2,095

1.392

0.002740

JOURNAL OF BIOMECHANICS

30,393

2.576

0.027420

International Journal of Performance Analysis in Sport

1,272

1.325

0.001470

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

مجله بیومکانیک ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

پژوهش در توانبخشی ورزشی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

دانشگاه خوارزمی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

دانشگاه گیلان

طب ورزشی

دانشگاه تهران

علوم زیستی ورزشی  

دانشگاه تهران

مطالعات طب ورزشی  

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دانشگاه بیرجند

ورزش و علوم زیست حرکتی 

دانشگاه سبزوار

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی عبارتند از : 

 
 استئوپنی
 
 اسپلینت پَدل
 
 بازی
 
 بافت چربی
 
 برنامه تمرینی 11+ فیفا
 
 خستگی اندام تحتانی
 
 درمان احتقان
 
 دست‌برتری
 
 سیستاتینC
 
 قدرت
 
 پرش فرود تک پا
 
 پرورش ­اندام؛
 
)کینتیک
 
104مراقبت و مراقب
 
106پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک
 
1398
 
181تحریک عصب تیبیال خلفی
 
196پوزیشنال ریلیزتکنیک
 
آئینه درمانی
 
آب درمانی
 
آب‌درمانی
 
آترواسکلروز
 
آتروفی عضلانی
 
آتل
 
آتوگرافت تاندون همسترینگ
 
آخرین
 
آدروپین
 
آدیپونکتین
 
آدیپوکاین
 
آدیپوکین
 
آرایشگران
 
آرتروز زانو
 
آرتریت روماتوئید
 
آرنج تنیس
 
آرنج تنیس‌بازان
 
آزردگی عضلانی با شروع تاخیری
 
آزمون Berg
 
آزمون CANTAB آزمون MABC-2
 
آزمون RAST
 
آزمون استروپ
 
آزمون استپ­داون
 
آزمون اعداد دایکوتیک
 
آزمون اولریخ
 
آزمون بالک
 
آزمون بروس
 
آزمون تشخیص وقفه­ی تصادفی
 
آزمون تعدیل شده ستاره
 
آزمون تمایز گفتاری
 
آزمون توالی الگوی دیرش
 
آزمون توالی الگوی زیروبمی
 
آزمون درک بینایی راستای افقی
 
آزمون رست
 
آزمون سطح شناختی Allen
 
آزمون شاتل ران
 
آزمون شمارش
 
آزمون عملکرد حرکتی
 
آزمون عملکردی
 
آزمون غربالگری
 
آزمون فاصله در نویز
 
آزمون فرود
 
آزمون لغزش خارجی اسکاپولا
 
آزمون نویز یکسان­ساز آستانه
 
آزمون های عملکردی
 
آزمون همخوان-واکه دایکوتیک
 
آزمون ویدئویی ایمپالس سر
 
آزمون وینگیت
 
آزمون پرش- فرود
 
آزمون چیدمانی دید رنگ
 
آزمون یادگیری ری
 
آزمون یادگیری شنیداری کلامی ری
 
آزمون­ های عملکردی اندام تحتانی
 
آزمونهای عملکردی
 
آزمونهای غربالگری عملکردی
 
آزمون‌های ایزوکنتیکی
 
آزمون‌های نوروسایکولوژی
 
آستانة بی هوازی
 
آستانه شنیداری
 
آستانه لاکتات
 
آستانه ی بی هوازی
 
آستیگماتیسم
 
آسیب ACL
 
آسیب انتخابی
 
آسیب سلولی
 
آسیب شنوایی
 
آسیب ضربه زن ها
 
آسیب عصبی
 
آسیب عضلانی
 
آسیب عضلانی.
 
آسیب غیر برخوردی
 
آسیب لیگامان صلیبی قدامی
 
آسیب لیگامان متقاطع قدامی
 
آسیب مچ پا
 
آسیب میوکارد
 
آسیب های التهابی
 
آسیب های اندام تحتانی
 
آسیب های اندام فوقانی
 
آسیب های رباط صلیبی قدامی زانو
 
آسیب های شانه
 
آسیب ورزشی
 
آسیب کبدی
 
آسیب­ دیدگی
 
آشفتگی وضعیتی
 
آشورت
 
آلزایمر
 
آلکالوز
 
آلکالین فسفات
 
آمادگی جسمانی
 
آمادگی حرکتی
 
آمادگی قلبی- عروقی
 
آمادگی هوازی
 
آمبلیوپی عملکردی
 
آموزش
 
آموزش تلفیقی
 
آموزش حسی _ حرکتی
 
آموزش مراقبت های ویژه
 
آموزش مستقیم؛ دوره 
 
آموزش مهارت ها
 
آموزش مهارت های ارتباطی
 
آموزش هندلینگ (مراقبت ویژه
 
آموزگار
 
آموزگاران
 
آمونیاک.
 
آنابولیک
 
آنالیز حرکت
 
آنالیز درصدی
 
آنالیز راه رفتن
 
آنتروپومتری
 
آنتروپومتریآندی
 
آنتروپومتریک
 
آنتروپومتریکی
 
آنتی اکسید
 
آنتی اکسیدان
 
آنتی‌اکسیدان
 
آنزیم
 
آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH)
 
آنفارکتوس میوکارد
 
آنومالی­های دوچشمی
 
آنژیوژنز
 
آنیزوآستیگماتیسم
 
آنیزومایوپیک
 
آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ
 
آنیزومتروپی
 
آنیزوهایپروپیک
 
آهنگ راه رفتن
 
آهنگ گفتار،
 
آپلین
 
آپلین ،آپوپتوز
 
آپلین بافت چربی
 
آپولیپوپروتئین A-I
 
آپوپتوزیس
 
آکوپیشن
 
آگاهی
 
آگاهی صرفی
 
آگاهی واجشناختی
 
آگونیست و آنتاگونیست
 
آیریزین
 
آیزواَمتروپیآسیب
 
ابرومتری
 
ابزار ارزیابی
 
ابزار سنجش
 
ابزار نوسان پذیر
 
ابعاد بدن
 
ابعاد عضله
 
ابعاد پیکری
 
ابیراهه چشم
 
اتریکول
 
اتوانی یادگیری
 
اتوفاژی
 
اتولیت
 
اتیستیک
 
اتیسم
 
اثر تکرار تمرین
 
اثربخشی
 
اجرا
 
اجرای حرکتی
 
اجوانت
 
احساس
 
احساس سیری
 
اخبار
 
اختلا نارسایی توجه/بیش فعالی
 
اختلال اتیستیک
 
اختلال اتیسم
 
اختلال اضطراب
 
اختلال افسردگی
 
اختلال اوتیسم
 
اختلال اوتیسم با عملکرد بالا
 
اختلال بینایی
 
اختلال تعادل
 
اختلال تعادل،اختلال حرکتی
 
اختلال خاص یادگیری
 
اختلال خواندن
 
اختلال خواندن (دیسلکسیا)
 
اختلال دفع ادرار
 
اختلال سلوک
 
اختلال شناختی
 
اختلال شنیداری
 
اختلال صوت
 
اختلال طیف اتیسم
 
اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان
 
اختلال عملکرد شناختی
 
اختلال مصرف مواد
 
اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی
 
اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی
 
اختلال نقص توجه-بیش فعالی
 
اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
 
اختلال نوشتن رشدی
 
اختلال هماهنگی تکاملی
 
اختلال هماهنگی رشدی
 
اختلال واج­شناسی
 
اختلال وسواس- اجبار
 
اختلال پردازش حسی
 
اختلال پردازش شنوایی مرکزی
 
اختلال پردازش شنیداری
 
اختلال یادگیری
 
اختلال یادگیری خاص
 
اختلال یادگیری ریاضی
 
اختلال یادگیری غیر کلامی
 
اختلالات اسکلتی عضلانی
 
اختلالات اسکلتی – عضلانی
 
اختلالات حرکتی
 
اختلالات دید رنگ
 
اختلالات رفتاری
 
اختلالات روانی
 
اختلالات روان‌شناختی
 
اختلالات شخصیت
 
اختلالات شناختی
 
اختلالات طیف اتیسم
 
اختلالات عضلانی- اسکلتی
 
اختلالات عضلانی-اسکلتی
 
اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
 
اختلالات هیجانی رفتاری
 
اختلالات گفتار و زبان
 
اختلالات یادگیری
 
اختلال‎های طیف اتیسم
 
اختلال‎های‎ طیف اتیسم
 
اخلاق
 
ادراک
 
ادراک بینایی
 
ادراک دیداری
 
ادراک شنیداری
 
ادراک عمق
 
ادم لنفاوی
 
ادیپوسایتوکاین
 
ارب اسکن II
 
ارتباط
 
ارتباط غیرکلامی
 
ارتز
 
ارتز زانو
 
ارتز نیمه‌سخت
 
ارتز پا
 
ارتزهای گردنی
 
ارتعاش عمومی بدن
 
ارتعاش کامل بدن
 
ارتفاع­های متفاوت
 
ارتوز پا
 
اردبیل
 
ارزشیابی
 
ارزیابی
 
ارزیابی اسپاستیسیته
 
ارزیابی شنوایی
 
ارزیابی فیزیکی
 
ارزیابی مبتنی بر رایانه‌ای
 
ارزیابی پایایی
 
ارزیابی گفتار
 
ارزیابی گوش واقعی
 
ارسال مقاله
 
ارکسین-A
 
ارگومتر
 
ارگونومی
 
ارگوژنیک
 
اس تراپی
 
اسانس نعناع
 
استئو آرتریت زانو
 
استئوآرتروز
 
استئوآرتریت
 
استئوآرتریت زانو
 
استئوآرتریت لگن
 
استئوارتریت زانو
 
استئوپروز
 
استات سرب
 
استانوزولول
 
استحکام مکانیکی
 
استخراج به پایگاه‌های علمی
 
استرئوپسیس
 
استراتژی
 
استراتژی مفصل ران
 
استراتژی مچ پا
 
استراحت فعال
 
استرس
 
استرس ادراک شده
 
استرس اولیۀ دوران زندگی
 
استرس اکسایشی
 
استرس اکسیداتیو
 
استرس تحصیلی
 
استرس گرمایی ملایم
 
استروئید آندروژنیک
 
استروئیدهای آنابولیک
 
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک
 
استروپتوتوزوسین
 
استرپتوزوتوسین
 
استرچ
 
استرچ استاتیک
 
استعدادیابی
 
استعدادیابی آمادگی جسمانی
 
استفاده از زمان
 
استقامت
 
استقامت عضلانی
 
استقامت قلبی عروقی
 
استقامت قلبی – عروقی
 
استقامت هوازی
 
استقامتی و نیمه‌استقامتی
 
استقلال
 
استویا
 
استیل‌کولین‌استراز
 
اسپاستیسیته
 
اسپاستیسیتی
 
اسپرماتوژنز
 
اسپرین مزمن مچ پا
 
اسپرین مچ پا
 
اسپلینت
 
اسپلینت شبانه
 
اسپیرومتری
 
اسکات تک­پا
 
اسکلروز منتشر
 
اسکوات
 
اسکولیوز
 
اسکولیوزیس غیرساختاری
 
اسکپشن
 
اسکیزوفرنی
 
اسکیزوفرنیا
 
اسید آمینة شاخه‌دار
 
اسید آمینۀ تورین
 
اسید اوریک
 
اسید فولیک
 
اسید لاکتیک
 
اسید گلیسیریزیک
 
اسیدلینولئیک مزدوج
 
اسیدهای آمینة شاخه‌دار پلاسما
 
اسیدهای چرب امگا-3
 
اشتراک خبرنامه
 
اشتراک نسخه چاپی نشریه
 
اشتغال
 
اشتها
 
اصفهان
 
اصل ویژگی
 
اضافه وزن
 
اضافه‌وزن
 
اضافه‌وزن و چاقی
 
اضطراب
 
اضطراب آسیب ورزشی
 
اضطراب آشکار و نهان
 
اضطراب صفتی
 
اطلاعات تغذیه‌ای
 
اطلاع‎رسانی‎پزشکی
 
اطمینان به حفظ تعادل
 
اعتبار
 
اعتبار محتوا
 
اعتبارسنجی
 
اعتیاد
 
اعتیاد به ورزش
 
اعداد دوتایی
 
اعصاب محیطی
 
اعضای هیئت علمی
 
اعضای هیات تحریریه
 
اغتشاش اینورژنی
 
اغتشاش داخلی
 
اغتشاش درمانی
 
اغتشاشات پاسچر
 
افت شنوایی
 
افتادن
 
افتادگی احشاء لگنی
 
افدرین
 
افراد با آسیب نخاعی
 
افراد بهنجار
 
افراد تحت درمان با متادون
 
افراد سالخورده
 
افراد غیرفعال
 
افراد فعال
 
افراد مسن
 
افراد وابسته به اپیوئیدها
 
افسردگی
 
ال – کارنیتین
 
ال- آرژنین
 
التراسوند
 
التهاب
 
التهاب سیستمیک
 
المپیک
 
المپیک ویژه ایران
 
الکتروتراپی
 
الکترومایوگرافی
 
الکترومایوگرافی سطحی
 
الکترومیوگرافی
 
الکترومیوگرافی آستانۀ خستگی
 
الکترومیوگرافی سطحی
 
الکترومیوگرافی سطحی.
 
الکتروکاردیوگراف
 
الگو
 
الگوریتم‌های تکاملی
 
الگوی استفاده از زمان
 
الگوی برخوردی
 
الگوی حرکتی
 
الگوی حرکتی اندام فوقانی
 
الگوی فعالیت عضلانی
 
الگوی میدفوت
 
الگوی هوشمند
 
الگوی پنجه-پاشنه
 
ام.اس
 
امتروپیزیشن
 
امنتین
 
امنتین-1
 
امپدانس کاردیوگرافی
 
امگا 3
 
امگا3
 
امید به زندگی
 
انتقال معکوس کلسترول
 
انجماد راه رفتن
 
اندام تحتانی
 
اندام دارای پروتز
 
اندام سالم
 
اندام غالب (DL)
 
اندام غیرغالب (NDL)
 
اندام فوقانی
 
اندوستاتین
 
انرژی مصرفی
 
انسداد عروق
 
انسولین
 
انعطاف پذیری
 
انعطاف پذیری کمر
 
انعطاف­ پذیری ستون فقرات
 
انفارکتوس تجربی قلبی
 
انقباض
 
انقباض برونگرا
 
انقباض درونگرا
 
انقباض های ارادی
 
انقباض­پذیری بطن چپ
 
انقباض‌های برون‌گرا
 
انقباض‏های ارادی
 
انواع کف پا
 
انگشت شست و نعلی
 
انگیختگی
 
انگیزش-پیشرفت
 
انگیزه پیشرفت
 
اهداف تقویتی
 
اوتیسم
 
اوتیسم با عملکرد بالا
 
اوج فشار
 
اوره
 
اورکسینA-
 
اوقات فراغت
 
اولتراسند
 
اولتراسونوگراف
 
اولتراسونوگرافی
 
اولویت درمانی
 
اُتیسم با عملکرد 
 
اپلین
 
اکتات
 
اکتیوریلیز تکنیک
 
اکستانسور
 
اکستنشن زانو
 
اکسنتریک
 
اکسیداسیون سوبسترا
 
اکسیداسیون چربی
 
اکسیداسیون چربی فعالیت بالاتنه
 
اکسیداسیون کربوهیدرات
 
اکسیژن مصرفی
 
اکسیژن مصرفی اضافی پس از تمرین
 
اکسیژن مصرفی اضافی پس از ورزش
 
اکو کاردیوگرافی
 
اکوستیکی
 
ای
 
ایران
 
ایروبیک ژیمناستیک
 
ایزوآنزیم کراتین کیناز MB
 
ایزوتروپیای تطابقی
 
ایزومتریک چندزاویه­ای
 
ایستا
 
ایسکمی-تزریق مجدد پویا
 
ایمونوگلوبولین A
 
ایمونوگلوبولین A بزاقی
 
ایمونوگلوبین
 
اینتراکور
 
اینترفرون گاما
 
اینترفرون- بتا
 
اینترلوکین -17
 
اینترلوکین 10
 
اینترلوکین 17
 
اینترلوکین 17و4
 
اینترلوکین 6
 
اینترلوکین یوگا
 
اینترلوکین- 17
 
اینترلوکین-15
 
اینترلوکین10
 
ایندومتاسین
 
ایپی
 
ایکس ری
 
با تحمل وزن
 
بادی بلید
 
بار
 
بار مسئولیت
 
بارخارجی
 
بارداری
 
باردهی هرمی
 
باردهی هرمی معکوس
 
بارهای مختلف
 
باروری مردان
 
بارگذاری هرمی
 
بارگذاری هرمی معکوس
 
باز آموزی موتور کنترل
 
بازآموزی پوسچر،بازآموزی حرکتی
 
بازتوانی حرکتی
 
بازتوانی قلبی
 
بازخورد بینایی
 
بازخورد هنجاری
 
بازخورد کلامی
 
بازخورد؛ دوره
 
بازشناسی احساسات
 
بازشناسی بیان چهره ای
 
بازشناسی هیجان
 
بازشناسی گفتار
 
بازشناسی گفتار در حضور نویز
 
بازنمایی فضایی
 
بازنمایی کورتیکال دست
 
بازگشت به حالت اولیه
 
بازی ساختاریافته
 
بازی های اصلاحی
 
بازی های رایانه ای
 
بازی وانمودین خود انگیخته ی کودک
 
بازی کامپیوتری فعال
 
بازی­های رایانه­ای
 
بازی­های مجازی
 
بازیافت
 
بازیافت غیرفعال
 
بازیافت فعال
 
بازیکن فوتبال
 
بازیکن فوتبال مرد
 
بازیکنان باشگاهی فوتبال
 
بازیکنان بسکتبال
 
بازیکنان دختر بسکتبالیست.
 
بازیکنان مرد حرفه ای
 
بازیکنان نخبه هندبال
 
بازیکنان نخبۀ هندبال
 
بازیکنان والیبال
 
بازی‌های توجهی
 
بازی‌های حرکتی ریتمیک
 
بافت
 
بافت ریه
 
بافت همبند
 
بافت چربی سفید
 
بالشتک بادی لاستیکی “o” شکل
 
بالیدگی
 
بانداژ
 
بانداژ حمایتی
 
بانداژ ورزشی مچ پا
 
بایوژنز میتوکندریایی
 
بتا اندورفین
 
بخش حرکتی نخاع
 
بدرفتاری
 
بدشکلی بدن
 
بدعملکردی دریچه‌ی کامی-حلقی
 
بدون تحمل وزن
 
برتری گوشی
 
برنامه آموزش مراقبت از کمر
 
برنامه آموزشی نقطه­های فضایی
 
برنامه بازگشت به اجتماع
 
برنامه تمرین
 
برنامه تمرینی اتاگو و تای­چی
 
برنامه حرکتی منتخب
 
برنامه درسی
 
برنامه عصبی-شناختی
 
برنامه فرزندپروری مثبت
 
برنامه مداخله ای
 
برنامۀ عصبی-شناختی رایانه محور
 
بریس
 
بریس زانو
 
بریس پروفیلاکتیک
 
بریل
 
بزاق
 
بزرگسال
 
بزرگسالان
 
بسامد پایه
 
بسته مشاوره­ای
 
بسکتبال
 
بطن چپ
 
بلوغ
 
بهره حرکتی درشت
 
بهزیستی
 
بهزیستی روان‌شناختی
 
بهنجار
 
بوسکو
 
بوکس
 
بی اختیاری استرسی ادراری
 
بی تمرینی
 
بی ثباتی مچ پا
 
بی­ثباتی عملکردی مچ پا
 
بی­ثباتی مزمن مچ پا
 
بیان ژن
 
بیان ژن FNDC5
 
بیان ژن PGC-1α
 
بیانات چهره‌ای
 
بیتمرینی بلندمدت
 
بیش ­فعالی/نقص توج
 
بیش فعالی
 
بیمار
 
بیمار سکته مغزی
 
بیماران دیابتی
 
بیماران روانپزشکی
 
بیماران روانی مزمن
 
بیماران قلبی Post CABG
 
بیماری MS.
 
بیماری عروق کرونر
 
بیماری قلبی
 
بیماری مولتیپل­اسکلروسیس
 
بیماری ها
 
بیماری پارکینسون
 
بیماری کبد چرب غیرالکلی
 
بیماری‌های قلبی-عرقی
 
بینا
 
بینایی
 
بینایی متحرک
 
بیومارکرهای آنتی اکسیدانی
 
بیومکانیک
 
بیومکانیک پا
 
بیومکانیک پرش
 
بیومکانیکی
 
بیوپسی عضلانی
 
بیوژنز میتوکندری
 
تاب آوری
 
تاب­آوری
 
تای ­چی
 
تبادل تنفسی
 
تتبحر حرکتی
 
تحریک الکتریکی داخل عضلانی
 
تحریک الکتریکی مغز
 
تحریک دهانی بکمن
 
تحریک وستیبولار
 
تحقیق کیفی
 
تحقیقات مداخله ای
 
تحلیل محتو
 
تحمل گریپ؛
 
تحول
 
تخریب کلاژن
 
تخریبDNA
 
تداخل زمینه­ای 
 
تراباند
 
ترابکولکتومی
 
تراز قابل قبول نویز
 
تراز پذیرش نویز
 
ترانس آمینازها
 
تراکم استخوان
 
تراکم استخوانی مهره‌های کمری
 
تراکم تودۀ استخوانی
 
تراکم دامنه‌ای
 
تراکم معدنی استخوانی
 
تراکم مواد معدنی استخوان
 
ترتیب حرکات
 
ترجمه
 
تردمیل
 
تردمیل (نوار گردان)
 
تردمیل حمایتی
 
ترس از افتادن
 
ترس از حرکت/آسیب مجدد
 
ترس از سقوط
 
تروما زانو
 
ترکیب
 
ترکیب بدن
 
ترکیب بدن؛ 
 
تری متیل هیستیدین
 
تری گلیسرید
 
تریبولوس
 
تریگرپوینت
 
تست 
 
تست Y
 
تست تحمل گلوکز
 
تست کنتراست فریبورگ
 
تستوسترون
 
تستوسترون و کورتیزول سرمی
 
تشخیص وقفه تصادفی
 
تصادفات رانندگی
 
تصلب چندگانه
 
تصمیم­گیری پرخطر
 
تصور ذهنی از راستای عمود
 
تصویر بدنی
 
تصویربرداری اولتراسوند
 
تصویربرداری قرنیه
 
تطابق
 
تطابق فرهنگی
 
تظاهرات روانی
 
تعادل
 
تعادل اندام فوقانی
 
تعادل ایستا
 
تعادل دینامیک
 
تعادل دینامیکی،تعادل و پویا
 
تعادل منفی انرژی
 
تعادل پوسچرال
 
تعادل پویا
 
تعامل با همسال
 
تعامل دوگوشی
 
تعاملات اجتماعی
 
تعداد دفعات دفع ادرار
 
تعداد پلاکت­ها
 
تعداد گلبول های قرمز
 
تعدیل عصبی
 
تعریف واژه
 
تعلل ورزی
 
تعلل­ورزی تحصیلی
 
تعویض مفصل زانو
 
تغییر آستانه دائمی
 
تغییر آستانه موقت
 
تغییرات هیستوپاتولوژیک
 
تغییرپذیری
 
تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی
 
تفکر انتقادی
 
تقارن بین اندامی
 
تقارن راه رفتن
 
تقویت پس از فعالیت
 
تقویت پس از فعال‌سازی
 
تلاش شنیداری
 
تلسکوپ
 
تماس با ما
 
تمایل به خودکشی
 
تمرکز توجه
 
تمرین
 
تمرین اختیاری
 
تمرین استقامتی
 
تمرین استقامتی با شدت متوسط‌
 
تمرین استقامتی حاد
 
تمرین استقامتی شدید
 
تمرین اصلاحی
 
تمرین اصلاحی سنتی
 
تمرین الاستیک
 
تمرین انسدادی
 
تمرین ایزومتریک
 
تمرین اینتروال
 
تمرین با باند کششی
 
تمرین با وزنه
 
تمرین بی هوازی(تست رست)
 
تمرین بینایی
 
تمرین تحریک دهلیزی
 
تمرین تداومی
 
تمرین تداومی با شدت متوسط
 
تمرین تداومی هوازی
 
تمرین ترکیبی
 
تمرین تصادفی
 
تمرین تعادلی
 
تمرین تقویتی
 
تمرین تناوبی
 
تمرین تناوبی با شدت بالا
 
تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT)
 
تمرین تناوبی با شدت زیاد
 
تمرین تناوبی خیلی شدید
 
تمرین تناوبی شدید
 
تمرین تناوبی هوازی
 
تمرین حرکتی
 
تمرین حس عمقی
 
تمرین در آب
 
تمرین در ابعاد کوچک
 
تمرین در خانه
 
تمرین درمانده ساز
 
تمرین درمانی
 
تمرین دستکاری
 
تمرین دویدن تداومی
 
تمرین دیستال
 
تمرین ذهنی
 
تمرین سرعتی
 
تمرین سرعتی و بی تمرینی
 
تمرین شدید
 
تمرین شنا
 
تمرین شناختیف تمرین فیدبکی
 
تمرین صبح
 
تمرین طناب‌زنی
 
تمرین عصر
 
تمرین قدرتی
 
تمرین متغیر تصادفی
 
تمرین متناوب هوازی شدید
 
تمرین مسدود
 
تمرین مقامتی
 
تمرین مقاومتی
 
تمرین مقاومتی با کش
 
تمرین مقاومتی برون‌گرا
 
تمرین مقاومتی دایره ای
 
تمرین مقاومتی دایره­ای
 
تمرین مقاومتی سنتی
 
تمرین مقاومتی غیرخطی
 
تمرین مقاومتی و سرعتی
 
تمرین منتخب
 
تمرین موزون هوازی
 
تمرین همزمان
 
تمرین همزمان تداومی و مقاومتی
 
تمرین همزمان تناوبی و مقاومتی
 
تمرین هوازی
 
تمرین هوازی در آب
 
تمرین هوازی غیرتداومی
 
تمرین هوازی متناوب
 
تمرین هوازی ناپیوسته
 
تمرین هوازی(تست بروس)
 
تمرین وامانده‌ساز
 
تمرین ورزشی
 
تمرین پروکسیمال
 
تمرین پلایومتریک
 
تمرین پلیومتریک
 
تمرین پیلاتس
 
تمرین کاتسو
 
تمرین کششی و قدرتی
 
تمرین یوگا؛
 
تمرینات
 
تمرینات CX WORX
 
تمرینات NASM
 
تمرینات ادراکی-حرکتی
 
تمرینات ادراکیحرکتی
 
تمرینات استقامتی
 
تمرینات اسپارک
 
تمرینات اصلاحی
 
تمرینات اکسنتریک
 
تمرینات با توپ جیم بال
 
تمرینات بدنی
 
تمرینات تحریک دهلیزی
 
تمرینات تداومی
 
تمرینات تراباند
 
تمرینات ترکیبی
 
تمرینات ترکیبی قدرتی و تعادلی
 
تمرینات تعادلی
 
تمرینات تقویتی
 
تمرینات تناوبی
 
تمرینات تناوبی با شدت بالا
 
تمرینات تناوبی خیلی شدید
 
تمرینات تناوبی شدید
 
تمرینات توانبخشی
 
تمرینات توانبخشی شناختی
 
تمرینات تکواندو
 
تمرینات تی.آر.ایکس
 
تمرینات ثبات دهنده
 
تمرینات ثبات دهنده مرکزی
 
تمرینات ثبات دهنده مرکزی رایج
 
تمرینات ثبات دهنده معلق
 
تمرینات ثبات دهنده کتف
 
تمرینات ثبات مرکزی
 
تمرینات ثبات مرکزی اندام تحتانی
 
تمرینات ثبات مرکزی بدن
 
تمرینات ثبات­بخش مرکزی
 
تمرینات ثباتی
 
تمرینات جسمانی
 
تمرینات حرکتی شناختی
 
تمرینات حس عمقی
 
تمرینات دایره­ای
 
تمرینات در آب
 
تمرینات ریتمیک
 
تمرینات سنگین
 
تمرینات شدید تناوبی
 
تمرینات صندلی و کارمندان
 
تمرینات طناب زنی
 
تمرینات عصبی – عضلانی
 
تمرینات عصبی-عضلانی
 
تمرینات عصبی‌عضلانی
 
تمرینات عملکردی
 
تمرینات فال پروف
 
تمرینات قدرتی
 
تمرینات قدرتی؛ دوره 8
 
تمرینات معلق
 
تمرینات مقاومتی
 
تمرینات مقاومتی با وزنه
 
تمرینات مقاومتی سبک
 
تمرینات مقاومتی – توانی
 
تمرینات منظم
 
تمرینات نوتوانی قلبی
 
تمرینات هاپینگ‌
 
تمرینات هوازی
 
تمرینات هوازی داخل آب
 
تمرینات هوازی.
 
تمرینات ورزشی موازی
 
تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی
 
تمرینات پرشی
 
تمرینات پلایومتریک
 
تمرینات پیش­رونده پرش-فرود
 
تمرینات پیشگیری
 
تمرینات پیش‌رونده
 
تمرینات پیلاتس
 
تمرینات چابکی
 
تمرینات کنترل حرکتی
 
تمرین‌درمانی
 
تمرین‌های مقاومتی
 
تمرین‌ویبریشن
 
تناوب استراحتی.
 
تنبلی چشم
 
تنظیم شناختی هیجان
 
تنظیم هیجان
 
تنظیمات وضعیتی پیش بینانه
 
تنظیمات پاسچرال پیش بینانه
 
تنه
 
تنهایی
 
تهویه ارادی حداکثر
 
تواتر تمرین
 
توالی الگوی دیرش
 
توالی الگوی زیروبمی
 
توان
 
توان انفجاری
 
توان بالقوه انگیزش
 
توان بی هوازی
 
توان عضلانی
 
توان عمودی
 
توان هوازی
 
توان هوازی بیشینه
 
توان هوازی و بی‌هوازی
 
توانایی حفظ تکرار
 
توانایی خواندن
 
توانایی عملکرد
 
توانایی عملکردی
 
توانبخشی اندام فوقانی
 
توانبخشی حرفه‌ای
 
توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت
 
توانبخشی­ شناختی
 
توان‌بخشی
 
توجه
 
توجه انتخابی
 
توجه تقسیم شده ،توجه تقسیم­شده
 
توجه درونی و بیرونی
 
توجه دیداری
 
توجه شنوایی
 
توجه شنیداری
 
توجه متمرکز
 
توجه مداوم
 
توجه و مهارت­های حرکتی
 
توجه پایدار
 
تودۀ عضلانی
 
تورم
 
توزیع فشار کف پایی
 
توزین زیر آب
 
تولید
 
تولید جبرانی
 
تومور آدنوکارسینومای موشی
 
توهم
 
توهم شنوایی
 
توپوگرافی بافت
 
تک زبانه
 
تک زبانگی
 
تکالیف دوگانه
 
تکامل حافظه
 
تکامل سیستم عصبی
 
تکامل شنوائی
 
تکامل یادگیری و تکامل شناخت
 
تکرار انجماد
 
تکرار پذیری
 
تکرار کلمات و ناکلمات
 
تکلیف
 
تکلیف ثانویه
 
تکلیف دو گانه شناختی
 
تکلیف دوگانه
 
تکنیک آرام­سازی پیشرونده عضلانی
 
تکنیک الکساند
 
تکنیک نوسان آزاد
 
تکنیک­های انرژی عضلانی
 
تکنیک­های فیزیوتراپی ضد احتقانی
 
تکنیک‌های لب‌خوانی
 
تکواندو
 
تکواندوکار
 
تیر اندازی
 
تیراندازی با کمان
 
تیروزین دوپامین
 
تیرکشیدن پهلو
 
تیلت جلویی
 
تیلت لگن
 
تیپ بدنی
 
تیپ ‌بدنی
 
تیپر
 
تیپر پلکانی
 
تیپرینگ
 
تیپینگ
 
تیپینگ کشکک
 
تی‌آر‌ایکس
 
ثبات
 
ثبات ایستا
 
ثبات تولیدی
 
ثبات دست
 
ثبات مرکزی
 
ثبات پاسچر
 
ثبت استخوانی
 
ثبت هوایی
 
جابجائی
 
جاگینگ
 
جراحی
 
جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی
 
جراحی ترمیمی زیبایی فک
 
جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی
 
جریان مستقیم پالس دار
 
جریان مستقیم پیوسته
 
جستجوی بینایی
 
جسچر
 
جلسات متفاوت
 
جلو ران
 
جلیقه وزین
 
جنس
 
جنسیت
 
جهت چرخش زمینه ی بینایی
 
جهت یابی
 
جوان
 
جوانان
 
جوانی
 
جودو
 
جوندگان
 
حاصلضرب دوگانه
 
حافظه
 
حافظه حرکتی آشکار
 
حافظه شنوایی
 
حافظه شنیداری
 
حافظه شنیداری-کلامی
 
حافظه فعال
 
حافظه کاری شنیداری-کلامی
 
حافظه کاری فضایی
 
حافظه کلامی- شنیداری
 
حافظه کوتاه مدت
 
حافظه یادگیری
 
حافظه­ی کاری
 
حافظۀ فعال
 
حجم اتاق قدامی
 
حجم تمرین
 
حجم عروقی
 
حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی
 
حداکثر انقباض ارادی
 
حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی
 
حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO)
 
حداکثر اکسیژن مصرفی
 
حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2peak)
 
حداکثر دیرش آواسازی
 
حداکثر قدرت
 
حدت بینایی
 
حدت زمانی
 
حرفه کاردرمانی
 
حرکات آهسته
 
حرکات اصلاحی
 
حرکات اصلاحی منتخب
 
حرکات درشت و ظریف
 
حرکات زودهنگام
 
حرکات سریع
 
حرکات موزون هوازی
 
حرکات کلیشه ای
 
حرکت
 
حرکت فرود
 
حرکت­درمانی
 
حرکتی فعال
 
حس
 
حس عمقی
 
حس نیرو
 
حس وضعیت
 
حس وضعیت مفصل
 
حساسیت انسولینی
 
حساسیت به انسولین و چاقی
 
حساسیت تباین
 
حساسیت کانتراست
 
حساسیت کنتراست
 
حفاظت میوکارد
 
حفظ شغل
 
حفظ ‌نویسی
 
حل مسئله
 
حمایت اجتماعی
 
خاطره­ گویی گروهی
 
خدمات توانبخشی
 
خروجی سمعک
 
خستگی
 
خستگی اندام 
 
خستگی ذهنی
 
خستگی عصبی- عضلانی
 
خستگی عضلانی
 
خستگی عملکردی
 
خستگی عمومی
 
خستگی مرکزی و محیطی
 
خستگی موضعی
 
خستگی ناحیه مرکزی بدن
 
خصوصیات دموگرافی
 
خط­کش انعطاف پذیر
 
خط­کش انعطاف­پذیر
 
خطای بازسازی زاویه
 
خطای فرود
 
خطای گفتاری بی­ثبات
 
خطر آسیب
 
خطر سقوط
 
خلق وخو
 
خم کنندة دراز شست
 
خواب
 
خواندن ،خودتعلیمی کلامی
 
خودشفقت‌ورزی
 
خودناتوان سازی تحصیلی
 
خودکارآمدی
 
خودکارآمدی تحصیلی
 
خودگفتاری
 
خوشه یک/ دو/ و سه
 
خیرگی ناتوان کننده
 
دامنه
 
دامنه تطابق
 
دامنه حرکتی
 
دامنه حرکتی اندام تحتانی
 
دامنه حرکتی ران
 
دامنه حرکتی شانه
 
دامنه حرکتی مفاصل
 
دامنه حرکتی مفصل شانه
 
دامنه حرکتی گردن
 
دامنه­ی حرکتی
 
دانش
 
دانش آموز
 
دانش آموزان ایرانی
 
دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
دانش و نگرش
 
دانشجوی غیرورزشکار
 
دانشجویان 
 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
دانشجویان تربیت بدنی
 
دانشجویان توانبخشی
 
دانشجویان دختر جوان غیرفعال
 
دانشجویان دختر ورزشکار.
 
دانشجویان غیرورزشکار
 
دانشجویان مرد
 
دانشجویان مرد غیر ورزشکار
 
دانشجویان ورزشکار مرد
 
دانشجویان پسر ورزشکار
 
دانشجویان چاق
 
دانشکده توانبخشی تهران
 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
دانشکده علوم توانبخشی
 
دانشگاه علوم پزشکی
 
دانشگاه محقق اردبیلی
 
دانشگاههای علوم پزشکی
 
دانش‌آموزان
 
دانه کرفس
 
داور
 
داوران نخبة فوتبال
 
دایپلژی اسپاستیک
 
دختران
 
دختران بسکتبالیست
 
دختران جوان
 
دختران دانش­آموز
 
دختران دانشجوی کم‌تحرک
 
دختران غیرفعال
 
دختران غیرورزشکار
 
دختران فعال
 
دختران نوجوان
 
دختران ورزشکار
 
درباره نشریه
 
درخواست رفتاری
 
درخواست غیرکلامی
 
درد
 
درد اسکلتی-عضلانی
 
درد کشککی رانی
 
درصد همخوان‌های درست
 
درصد واج‌های درست
 
درصد پلاکت­ها
 
درصد چربی
 
درصد چربی بدن
 
درصد چربی بدن و دختران غیر‌فعال
 
درصد چربی بدن و فعالیت بدنی 
 
درمان
 
درمان آینه­ای
 
درمان احتقان­ زدایی مختلط
 
درمان بازآموزی وزوز
 
درمان دستی
 
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT)
 
درمان پاسخ­ محور
 
درمان پذیرش و تعهد
 
درمان یکپارچگی حسی
 
درون آزمونگر
 
درک خواندن
 
درک شنیداری
 
درک شنیداری اعداد در نویز
 
درک فشار کار
 
درک و تولید
 
درک و تولید نحوی
 
درک کوفتگی
 
درک گفتار؛ درک گفتار در نویز
 
دریافت غذا
 
دست
 
دست نویسی
 
دسترسی سریع
 
دستگاه انعقادی
 
دستگاه تنفسی
 
دستگاه دهلیزی
 
دستگاه شنوای
 
دستگاه ضد اکسایشی غیر آنزیمی
 
دستگاه ضداکسایشی
 
دستگاه قلبی- تنفسی
 
دستگاه های اندازه گیری
 
دستگاه هموستازی
 
دستگاه پدوسکوپ
 
دستگاه کمک به سرفه
 
دستگاه­ها و ابزارها
 
دفاع آنتی‌اُکسیدانتی
 
دقت بازسازی نیرو
 
دقت تشخیصی
 
دقت حسی
 
دقت خواندن
 
دلسوزی نسبت به خود
 
دلک و غمز
 
دلیفت
 
دمانس
 
دمانس آلزایمر
 
دندان­پزشکان عمومی
 
دو استقامتی فزاینده
 
دو زبانگی
 
دو سرعت
 
دوتان
 
دوران بارداری
 
دورة ‌بازیافت
 
دورسی فلکشن
 
دورۀ قاعدگی
 
دوزبانه
 
دولت.
 
دونده‌
 
دونده‌های استقامتی
 
دوندگان 400 متر
 
دوندگان جوان
 
دوپینگ
 
دوچرخه ثابت
 
دوکسوروبیسین
 
دوگانه،تکلیف دوگانه حرکتی
 
دویدن
 
دویدن اختیاری
 
دویدن با شدت سبک
 
دویدن بر روی تردمیل
 
دویدن وامانده‌ساز
 
دژنراسیون ماکولای وابسته به سن
 
دی پلژی اسپاستیک
 
دیابت
 
دیابت نوع 2
 
دیابت نوع دو
 
دیابت نوع2
 
دیاستاز رکتی
 
دید دوچشمی
 
دید رنگ
 
دیدگاه والدین
 
دیسفانکشن مفصل ساکروایلیاک
 
دیسفرلین،؛ دیس لپیدمیا
 
دیسلکسیا
 
دیسکنزیای کتف
 
دین
 
دینامومتر
 
دینامیک
 
ذره بین
 
ذهن آگاهی
 
ذوزنقه ای فوقانی
 
رئولوژی خون
 
رابطه با جنس مخالف
 
راتینین
 
رادیکال آزا
 
رادیکال آزاد
 
راستای (ولگوس) داینامیک زانو
 
راستای آناتومیک
 
راستای اندام تحتانی
 
راستای زانو
 
راستای ستون فقرات
 
راستای لگن
 
راستای کشکک
 
راستی آزمایی سمعک
 
راستی­آزمایی بر اساس کوپلر
 
رافنس سطح
 
رانندگان
 
رانندگی
 
راه رفتن
 
راه رفتن الاستیکی
 
راه رفتن و کنترل عصبی-عضلانی
 
راه مگنو سلولار
 
راهبرد های مقابله­ای
 
راهبردهای خودتنظیمی انگیزش
 
راهنمای عملکرد بالینی
 
راهنمایی ‌شناختی
 
راه‌رفتن
 
راگبی
 
رباط صلیبی قدامی
 
رباط صلیبی قدامی‌
 
رت ویستار چاق
 
رتینایتیس پیگمنتوزا
 
رتینوپاتی دیابتی
 
رت‌های دیابتی
 
رزوراترول
 
رزیستین
 
رساندن زانو به دیوار
 
رسش عصبی
 
رشته‌های مختلف ورزشی
 
رشد
 
رشد حرکتی
 
رشد زبان
 
رشد کودک
 
رشد گفتار
 
رضایت از 
 
رضایت تحصیلی
 
رضایت شغلی
 
رضایتمندی
 
رفتار تطابقی
 
رفتار شبه‌افسردگی
 
رفتارهای مقابله ای
 
رفلکس دهلیزی-چشمی
 
رفلکس هافمن
 
رفلکسH
 
رفلکسولوژی
 
رقابت
 
رقابت رسمی
 
رقابت و نتیجه
 
روابط اجتماعی
 
روابط فضایی
 
روانشناسی مثبت
 
روانی فعل
 
روانی معنایی
 
روانی واجی
 
روانی کلامی
 
روایی
 
روایی صوری
 
روایی ظاهری
 
روایی محتوایی
 
روایی و پایایی
 
روبات دوپا
 
روتین تیراندازی
 
روش REBA
 
روش ارتباطی مکمل و جایگزین
 
روش فیدبک
 
روش های اصلاح رفتار
 
رونویسی
 
رویکرد تکلیف مدار
 
رویکرد شناختی
 
رویکرد کلمات پایه
 
رژیم پرچرب غیر اشباع
 
رکاب زدن
 
رکاب ‌زدن
 
رگ‌زایی
 
ریترکشن
 
ریتم اسکاپولوهومرال
 
ریتم شبانه‌روزی
 
ریسک­فاکتورها
 
ریلکسیشن
 
ریه
 
ریکاوری
 
ریکاوری فشار خون
 
ریکاوری فعال
 
زانو
 
زانوبند نئوپرن
 
زانوی پرانتزی
 
زاویه Q
 
زاویه اتاق قدامی
 
زاویه بهینه
 
زاویه تیلت خارجی کشکک
 
زاویه فیس فرم
 
زاویه والگوس
 
زاویه والگوس دینامیک زانو
 
زاویه پشت پا
 
زاویه کانگروئنس
 
زاویه کرانیوورتبرال
 
زاویه کیو
 
زاویه ی اولیه
 
زبان
 
زبردستی حرکات ظریف
 
زدایی مختلط
 
زرشک
 
زعفران
 
زمان اعمال فشار و پد متاتارس
 
زمان جراحی اولیه ی کام
 
زمان خستگی
 
زمان رسیدن به ثبات
 
زمان رسیدن به واماندگی
 
زمان رسیدن به پایداری
 
زمان روز
 
زمان شروع فعالیت
 
زمان واماندگیم
 
زمان واکنش
 
زمان واکنش بینایی ساده
 
زمان پاسخدهی
 
زمان کشش
 
زمانبندی فعالیت عضلانی
 
زمان‌بندی تمرین مقاومتی
 
زمین خوردن
 
زمینه
 
زمینه ی بینایی ثابت
 
زمین‌خوردن
 
زن جوان سالم
 
زنان
 
زنان بسکتبالیست
 
زنان تمرین‌نکرده
 
زنان تیم ملی بسکتبال
 
زنان جوان
 
زنان جوان غیرورزشکار
 
زنان جوان فعال
 
زنان سالمند
 
زنان غیر فعال
 
زنان غیر ورزشکار
 
زنان غیرفعال
 
زنان فعال
 
زنان مبتلا به MS
 
زنان میانسال
 
زنان میانسال غیرفعال
 
زنان ورزشکار
 
زنان پیش سالمند
 
زنان چاق
 
زنان چاق بیمار
 
زنان چاق غیرفعال
 
زنان چاق فیبرینوژن
 
زنان چاق کم‌تحرک
 
زنان یائسه
 
زنان یائسه غیرورزشکار
 
زنان یائسهک
 
زنجیره بسته
 
زوایای مفاصل اندام تحتانی
 
زیرایی
 
ساب اکسیپیتال
 
ساخت
 
ساخت ­پذیری
 
ساختار ظریف زمان
 
ساختار عضله
 
ساختار قلب
 
ساختار نانوبیومکانیکی سلول
 
ساختار و عملکرد بطن چپ
 
سارکوپنی
 
سارکوپنیا
 
سازگاری اجتماعی
 
سازگاری زیستی حرکتی
 
سازگاری­های عصبی- عضلانی
 
سالمن
 
سالمند
 
سالمندان
 
سالمندان کم­شنوا
 
سالمندی
 
سالمندی اولیه
 
ساکول
 
سایتوکاین
 
سبک دلبستگی
 
سبک‌های مقابله با استرس
 
ست¬های کوتاه و بلند
 
ستون فقرات
 
ستون فقرات ضربه زن ها
 
ستون فقرات پرتاب کننده ها
 
ستون فقرات گردنی
 
سد خونی مغز
 
سر به جلو
 
سردردتنشنی مزمن
 
سرطان
 
سرطان روده
 
سرطان سینه
 
سرطان پستان
 
سرعت
 
سرعت حرکت مچ
 
سرعت خواندن
 
سرعت راه رفتن
 
سرعت عمودی
 
سرعت موسیقی
 
سرعت نامیدن
 
سرعت نوشتن
 
سرعت هدایت عصبی (NCV)
 
سرعت و دقت
 
سرما درمانی
 
سرمادهی
 
سرمایه‌ روانشناختی
 
سروتونین
 
سرویس والیبال
 
سرگیجه
 
سرگیجه خوش­خیم وضعیتی
 
سرینی بزرگ
 
سطح تماس کینزیوتیپ
 
سطح درک فشار
 
سطح زمین بازی
 
سطح فعالیت بدنی
 
سطح نویز قابل قبول (ANL)
 
سطح هدایت الکتریکی پوست
 
سطح پذیرش نویز
 
سطوح مختلف ورزشی
 
سفتی
 
سفتی اندام تحتانی
 
سفتی مفاصل
 
سلامت روانی
 
سلامت عمومی
 
سلامت؛ دوره
 
سلول
 
سلول های قرمز خون
 
سلول های ماهواره ای
 
سلولاریتی مغز استخوان
 
سلول‌های T تنظیمی
 
سلول‌های التهابی
 
سلول‌های بتا
 
سن
 
سن ارجاع
 
سندرم بی حرکتی
 
سندرم تونل کارپ
 
سندرم داون
 
سندرم درد پتلوفمورال
 
سندرم درد کشککی‌رانی
 
سندرم فریزر
 
سندرم متقاطع فوقانی
 
سندرم هایپرموبیلیتی عمومی
 
سندرم ولوکاردیوفاشیال
 
سندرم گیرافتادگی شانه
 
سندروم تونل کارپ
 
سندروم تونل کارپال
 
سندروم درد مایوفاشیال
 
سندروم فشار داخلی تیبیا
 
سندروم هایپرموبیلیتی عمومی
 
سندروم پرادرویلی
 
سندروم پروناسیون اندام تحتانی
 
سندروم گیرافتادگی شانه
 
سنگینی اندام
 
سه­ بعدی
 
سواد سلامت
 
سوختگی
 
سودمندی
 
سوزن زدن خشک
 
سوماتوتایپ
 
سوماتوتایپ بدنی
 
سوماتوسنسوری
 
سونوگرافی
 
سوپر اکساید دسموتاز
 
سوپر اکسید دسموتاز
 
سوپراکسید دسموتاز
 
سوپرست ترکیبی
 
سوپرست معکوس
 
سوپینیشن
 
سوگیری توجه
 
سکته مغزی مزمن
 
سکته ی مغزی
 
سیتوکروم C اکسیداز و مکمل آهن
 
سیتوکروم-C
 
سیر
 
سیرتوئین-1
 
سیستاتین C
 
سیستم
 
سیستم آنتی اکسیدان
 
سیستم ایمنی
 
سیستم تعادلی بایودکس
 
سیستم شنوایی مرکزی
 
سیستم های حسی
 
سیستم هوشمند تشخیصی
 
سیستم وابران شنوایی
 
سیستم وستیبولار
 
سیستم پدار
 
سینرژی
 
سینماتیک مفاصل
 
سینه بزرگ
 
شاخص آسیب سلولی
 
شاخص التهابی
 
شاخص تشابه
 
شاخص تقارنی
 
شاخص توده بدنی
 
شاخص حجم
 
شاخص خستگی
 
شاخص درک فشار
 
شاخص راه رفتنپویا
 
شاخص زیستی‌حرکتی
 
شاخص فیزیولوژیک
 
شاخص مقاومت به انسولین
 
شاخص های آنتروپومتریک
 
شاخص های آنتروپومتریکی
 
شاخص های آنترپومتریکی
 
شاخص های اسپیرومتری
 
شاخص های اکوستیک
 
شاخص های بلین-آمبروسیو
 
شاخص های خطر
 
شاخص های خطر قلبی – عروقی
 
شاخص پاسخ ارادی
 
شاخص پیش‌بینی بلوغ
 
شاخص گلیسمی
 
شاخص­های چاقی شکمی
 
شاخص‌های التهابی
 
شاخص‌های الکتروکاردیوگرام
 
شاخص‌های بی هوازی
 
شاخص‌های قلبی – عروقی.
 
شاخص‌های گلیسمیک
 
شاخص‏های همودینامیکی
 
شانه
 
شانه به جلو
 
شایستگی حرکتی
 
شایستگی مهارت حرکتی ادراک شده
 
شایستگی مهارت حرکتی واقعی
 
شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
 
شبکۀ مویرگی
 
شتاب خطی
 
شتاب چرخشی
 
شخصیت
 
شدت
 
شدت اعتیاد
 
شدت انجماد
 
شدت انقباض
 
شدت بازتاب
 
شدت تمرین
 
شدت تمرین ورزشی
 
شدت خستگی
 
شدت درد
 
شدت فعالیت مقاومتی
 
شدت ورزش
 
شروع راه‌ رفتن
 
شریان بازویی
 
شعاع انحنای پایه لنز
 
شلی مفصلی
 
شماره 2
 
شمشیربازی
 
شنا
 
شنا در دماهای مختلف آب
 
شناخت
 
شناخت نقص شناختی ملایم
 
شناختی
 
شناوری در آب متضاد
 
شنای وامانده‌ساز
 
شنت
 
شنوایی
 
شنوایی ­سنجی گفتاری
 
شنوایی دایکوتیک
 
شنوایی دو گوشی
 
شنوایی فضایی
 
شنوایی هنجار
 
شهر تهران
 
شوخ طبعی
 
شکاف
 
شکستگی
 
شکستگی استخوانی
 
شیب
 
شیب لگن
 
شیب­سنج لگنی
 
شیر مادر
 
شیوع
 
شیوع آسیب
 
صافی کف پا
 
صحت خواندن
 
صخره‌نوردی
 
صرع
 
صفحه اصلی
 
صفحه ساژیتال
 
صفحه نیرو
 
صلاحیت بالینی
 
ضخامت
 
ضخامت عضلانی
 
ضخامت عضله
 
ضربان قلب
 
ضرباهنگ های موسیقی
 
ضربا‌هنگ‌های مختلف موسیقی
 
ضربه مغزی
 
طب سنتی ایران
 
طب سوزنی
 
طب مکمل
 
طراحی
 
طراحی تمرین شبیه‌ساز
 
طرح تک آزمودنی
 
طرح ریزی
 
طول کشکک
 
طیف اوتیسم
 
طیف فرکانس
 
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام.
 
ظرفیت آنتی‌اکسیدانی
 
ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام
 
ظرفیت حافظه کاری
 
ظرفیت ریوی
 
ظرفیت شنوایی
 
ظرفیت شنیداری
 
ظرفیت عملکردی
 
ظرفیت نوزایی قلبی
 
ظرفیت هوازی
 
ظرفیت هوازی اوج
 
ظرفیت ورزشی
 
ظرفیت‌های ریوی
 
عارضه سر به جلو
 
عامل افزایش‌دهندۀ مایوسیت2 نوعc
 
عامل خطر
 
عامل رشد اندوتلیال عروقی
 
عامل رشد شبه‌انسولینی
 
عامل رشد عصبی مشتق شده از مغزم
 
عامل رشدی اندوتلیال عروقی
 
عامل فعالیت التهاب عروقی ICAM-1
 
عامل فعالیت التهابی عروقی (ICAM-1)
 
عامل نروتروفیک مشتق از مغز
 
عامل نکروز تومور آلفا
 
عامل نکروز توموری آلفا
 
عدسی تماسی نرم سیلیکون هیدروژلی
 
عدسی طبی
 
عدم تعادل عضلانی
 
عدم تقارن
 
عصارة زیرة کوهی
 
عصارۀ آبی زعفران
 
عصب مدیان
 
عصب مدین
 
عصب پرونئال مشترک
 
عضلات FHL و نعلی
 
عضلات آرنج
 
عضلات اطراف زانو
 
عضلات اکستانسور
 
عضلات تند‌انقباض
 
عضلات تنه و ران
 
عضلات خلفی_فوقانی گردن
 
عضلات خم‌کنندة دراز
 
عضلات دیواره شکم
 
عضلات دیواره طرفی شکم
 
عضلات ساق پا
 
عضلات سطحی گردن
 
عضلات شانه
 
عضلات شکم
 
عضلات فلکسور
 
عضلات مرکزی
 
عضلات ناحیه مرکزی
 
عضلات همسترینگ
 
عضلات چهارسر و همسترینگ
 
عضلات چهارسرران
 
عضلات کف لگن
 
عضلات کمربند لگنی
 
عضلات کند‌انقباض
 
عضلات کوادریسپس
 
عضلانی
 
عضلة اسکلتی
 
عضله تیبیالیس انتریور
 
عضله دو سر بازویی
 
عضله راست شکمی
 
عضله عرضی شکم
 
عضله مایل خارجی
 
عضله چهارسر
 
عضله چهارسرران
 
عضلۀ بازکنندۀ دراز انگشتان
 
عضلۀ خم‌کنندۀ بلند انگشتان
 
عضلۀ قلبی
 
عضلۀ نعلی
 
عضلۀ چهارسر ران
 
علائم و پیامدها
 
علاقه‌مندی به غذا
 
علامت‌گذاری ریتمیک شنیداری
 
علوم پزشکی
 
عمق اتاق قدامی
 
عملکرد
 
عملکرد اجرایی
 
عملکرد استقامتی
 
عملکرد اندام تحتانی
 
عملکرد اندام فوقانی
 
عملکرد اندوتلیال
 
عملکرد بالا
 
عملکرد بدنی
 
عملکرد بی هوازی
 
عملکرد تعادلی
 
عملکرد حرکات درشت
 
عملکرد حرکتی
 
عملکرد حرکتی درشت
 
عملکرد درکی حرکتی
 
عملکرد راه رفتن
 
عملکرد رفتاری
 
عملکرد ریوی
 
عملکرد سرعتی
 
عملکرد شانه
 
عملکرد شناختی
 
عملکرد شنیداری
 
عملکرد عروقی
 
عملکرد عضلات کف لگن
 
عملکرد فیزیکی
 
عملکرد مجموعه کمری­لگنی
 
عملکرد هوازی و بی‌هوازی
 
عملکرد هوشی مرزی
 
عملکرد ورزشی
 
عملکرد پاروزنی دراگون بت
 
عملکرد کاری
 
عملکرد کبد
 
عملکردهای اجرایی
 
عملکردهای بینایی پایه
 
عملکردهای غیراخلاقی
 
عمیق­ترین زاویه خم شدن زانو
 
عوارض چشمی دیررس
 
عوامل التهابی
 
عوامل ایمنی
 
عوامل تغذیه عصبی
 
عوامل خطر
 
عوامل خطر متابولیک
 
عوامل خطرزای قلبی- عروقی
 
عوامل خطرزای قلبی– عروقی
 
عوامل خطرساز
 
عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی
 
عوامل خطر‌زای قلبی- عروقی
 
عوامل رشدی
 
عوامل محافظ
 
عوامل محافظت­کننده
 
عوامل هماتولوژیکی
 
عود
 
عیب انکساری
 
عینک
 
عینک نامناسبف عوارض
 
عینکهای قوس داد
 
عیوب انکساری
 
غالبیت
 
غان­وغون کانونی
 
غذای پرچرب
 
غربالگری
 
غربالگری شنوایی
 
غربالگری عملکرد حرکتی
 
غربالگری پیش از فصل
 
غلبه کوادریسپس
 
غواصی اسکوبا
 
غواصی حبس نفس
 
غوطه‌وری در آب سرد
 
غیر فعال
 
غیر ورزشکار
 
غیرقابل
 
غیرورزشکار
 
غیریائسه
 
فارسی
 
فارسی­ زبان
 
فاشیا
 
فاصلۀ استراحت
 
فاصلۀ زمانی QT
 
فاکتور رشد آندوتلیال عروقی
 
فاکتور رشد اندوتلیال
 
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
 
فاکتور رشد شبه‌انسولینی 1. قلب
 
فاکتور رشد شبه‌انسولینی-1 (IGF-1)
 
فاکتور رشد فیبروبلاست 21
 
فاکتور رشدی
 
فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز
 
فاکتور یک‌القایی هایپوکسی
 
فاکتورهای آنتروپومتریکی
 
فاکتورهای التهابی
 
فاکتورهای بیوشیمیایی
 
فاکتورهای خطر
 
فاکتورهای قلبی عروقی
 
فتوگرامتری
 
فرآیند جانشینی
 
فرآیند ساخت هجا
 
فرآیندهای واجی
 
فراتحلیل
 
فراخنای اعداد
 
فراشناخت
 
فرزند سالم
 
فرسودگی تحصیلی
 
فرسودگی شغلی
 
فرمول NAL-NL2
 
فرو
 
فرود
 
فرود تک­
 
فرود دوپا
 
فرود پس از جهش
 
فرود-پرش تک‌پا
 
فرکانس آگاهی از نتیجه
 
فرکانس پایه
 
فریتین
 
فشار اکسایشی
 
فشار اکسیداتیو
 
فشار خون
 
فشار فیزیولوژیکی
 
فشار متناوب پمپ پنوماتیک
 
فشار کف پایی
 
فشارخون
 
فشارکف پا
 
فضاهای درمانی
 
فضای درمانی مناسب
 
فعال
 
فعال و غیرفعال حرکتی
 
فعال کنندة پلاسمینوژن بافتی
 
فعال¬سازی آندوتلیال
 
فعالیت
 
فعالیت استقامتی
 
فعالیت استقامتی و سرعتی
 
فعالیت الکترومیوگرافی
 
فعالیت الکترومیوگرافی عضلات
 
فعالیت الکتریکی عضله
 
فعالیت بدنی
 
فعالیت بدنی اختیاری
 
فعالیت بدنی روزانه
 
فعالیت بدنی هوازی
 
فعالیت برونگرا
 
فعالیت تناوبی
 
فعالیت تناوبی با شدت بالا
 
فعالیت تناوبی شدید
 
فعالیت تناوبی ویژة فوتبال
 
فعالیت حاد
 
فعالیت دوگانه
 
فعالیت زیربیشینة وامانده ساز
 
فعالیت سرعتی
 
فعالیت شدید وامانده‌ساز
 
فعالیت عصبی-عضلانی
 
فعالیت عضلات
 
فعالیت عضلانی
 
فعالیت عضله
 
فعالیت فزاینده تا واماندگی
 
فعالیت فیزیکی
 
فعالیت متناوب با شدت بالا
 
فعالیت مقاومتی
 
فعالیت مقاومتی توانی- سرعتی
 
فعالیت مقاومتی توانی- قدرتی
 
فعالیت مقاومتی منفی
 
فعالیت مقاومتی وامانده ساز
 
فعالیت منظم ورزشی
 
فعالیت میوالکتریکی
 
فعالیت های رسمی
 
فعالیت های غیر رسمی
 
فعالیت های کارساز روزمره زندگی
 
فعالیت هوازی
 
فعالیت هوازی متوسط
 
فعالیت هوازی وامانده ساز
 
فعالیت هوازی پیشرونده
 
فعالیت وامانده ساز
 
فعالیت ورزشی
 
فعالیت ورزشی استقامتی
 
فعالیت ورزشی تداومی
 
فعالیت ورزشی ترکیبی
 
فعالیت ورزشی تناوبی شدید
 
فعالیت ورزشی در آب
 
فعالیت ورزشی شدید تداومی
 
فعالیت ورزشی شدید تناوبی
 
فعالیت ورزشی مقاومتی
 
فعالیت ورزشی منتخب
 
فعالیت ورزشی هوازی
 
فعالیت ورزشی وامانده‌ساز
 
فعالیت ورزشی پلیومتریک
 
فعالیت ورزشی کوتاه مدت
 
فعالیت پایین‌تنه
 
فعالیت­ های روزمره زندگی
 
فعالیت‌ بدنی
 
فعالیت‌های تناوبی
 
فعال‌سازی
 
فلج مغزی
 
فلج مغزی دای پلژی اسپاستیک
 
فلکسی بار
 
فناوری
 
فوتبال
 
فوتبالیست
 
فوتبالیست ها
 
فوتبالیست های جوان
 
فوتسال
 
فوتورفراکتیو کراتکتومی
 
فونوفورزیس
 
فووه آ
 
فکنترل لمبوپلویک
 
فیبرینوژن
 
فیتینگ سمعک در کودکان
 
فیدبک افزوده
 
فیزیوتراپی
 
فیزیوتراپی تنفسی
 
فیزیولوژیک
 
فیلتر بسامدی
 
فیلتراسیون گلومرولی
 
قابلیت اطمینان
 
قابلیت‌های فیزیولوژیک
 
قدرت
 
قدرت بیشینه
 
قدرت حداکثر
 
قدرت عضلات
 
قدرت عضلات اندام تحتانی
 
قدرت عضلانی
 
قدرت عضله
 
قدرت فلکشن دوسر بازو و دارونما
 
قدرت گریپف قدرت گرفتن سه تایی
 
قرنیه قشر پیش پیشانی
 
قصد و نیت ارتباطی
 
قطع عضو
 
قطعه پایانه C آگرین
 
قلب
 
قلب و عروق
 
قند خون ناشتا
 
قوز قرنیه
 
قوس افزایش ­یافته کمری
 
قوس ستون فقرات کمری
 
قوس سینه‌ای
 
قوس طولی داخلی
 
قوس کمری
 
قوس­های ستون فقرات
 
لازک
 
لاغری
 
لاکتات (La)
 
لاکتات خون
 
لاکتات دهیدروژناز
 
لاکتات دهیدروژناز (LDH)
 
لاکتات،
 
لباس فضایی
 
لب‌خوانی
 
لغزش
 
لمس
 
لندمارک آناتومی
 
لنز تماسی سخت
 
لنزومتری
 
لنف ادم اندام فوقانی
 
لنفوسیت
 
لوردوز
 
لوردوز افزایش یافته کمری
 
لوردوز کمری
 
لپتین
 
لپتین سرم
 
لکنت
 
لکنت رشدی
 
لکوسیت
 
لیزر کم توان
 
لینه آلبا
 
لیپو پروتئین.
 
لیپولیز
 
لیپوپروتئین با چگالی بالا
 
لیپوپروتئین با چگالی پایین
 
لیپوپروتئین ها
 
لیپوژنز کبدی
 
لیپوکالین-2
 
لیگامان صلیبی قدامی
 
لیگامنت متقاطع قدام
 
مادر
 
مادران کودکان فلج مغزی
 
ماساژ
 
ماساژدرمانی
 
ماستر
 
مالتیپل اسکلروزیس
 
مالون دی آلدئید
 
مالون دی آلدهید
 
ماندگاری
 
مانور توقف-پرش تک­پا
 
مانورAbdominal drawing-in
 
مانومتری آنورکتال
 
مایوتونومتری
 
مایوستاتین
 
مایونکتین
 
مایوکاین
 
مت آمفتامین
 
متابولیسم
 
متابولیسم سوبسترا
 
متخصصان توان‌بخشی
 
متغیرهای
 
متغیرهای آنتروپومتریک.
 
متغیرهای آنتروپومتریکی
 
متغیرهای ادراکی
 
متغیرهای فشار کف پایی
 
متغیرهای منتخب بیومکانیکی
 
متغیرهای کینتیکی
 
متغیرهای کینماتیکی
 
متغیر‌های عملکردی
 
متغیر‌های فیزیولوژیکی
 
متفورمین
 
متوسط
 
مثانه عصبی
 
مجروح جنگی
 
محتوای تودۀ استخوانی
 
محتوای فرکانس
 
محتوای فرکانسی
 
محتوای معدنی استخوان
 
محتوای مواد معدنی استخوان
 
محدود کردن حرکت قفسه سینه.
 
محدوده پویایی گفتار
 
محدودیت جریان خون
 
محدودیت دورسی فلکشن مفصل مچ پا
 
محدودیت کالری
 
محدودیت‌درمانی
 
محرومیت از خواب
 
محرک ISTS
 
محرک نوری سبز
 
محرک نوری قرمز
 
محیط
 
محیط اندام
 
محیط اندام‌ها
 
محیط تحت تقویت آکوستیک
 
محیط کار
 
محیط گرم
 
مخچه
 
مداخلات بهنگام
 
مداخلات مبتنی بر حس
 
مداخلات کاردرمانی
 
مداخله
 
مداخله ماتریکس
 
مداخله واژگان پایه
 
مداخله‌ی فشار هوای مثبت مداوم
 
مداوم
 
مدل
 
مدل اکولوژی کارکرد انسان
 
مدل جرم-فنر
 
مدل سه‌بعدی
 
مدل کار انسان
 
مدل کارکف
 
مدل‌سازی ویدئویی
 
مدل‌های پیشگو
 
مدیریت
 
مراحل دورة ماهانه
 
مراقب
 
مربی
 
مرد مسن
 
مردان
 
مردان اندام‌پرور
 
مردان جوان
 
مردان جوان دارای اضافه وزن
 
مردان دارای اضافه وزن و چاق
 
مردان دارای اضافه‌وزن
 
مردان سالمند
 
مردان سنین 65-50 سال
 
مردان سیگاری
 
مردان غیرفعال
 
مردان فعال
 
مردان فعال غیرورزشکار
 
مردان مبتلا به سندرم متابولیک
 
مردان میانسال
 
مردان و زنان غیرورزشکار
 
مردان چاق
 
مرور نظام مند و فراتحلیل
 
مرکز جرم
 
مرکز فشار
 
مرگ سلولی
 
مسمومیت قلبی
 
مسیر پیشرفت شغلی
 
مشارکت
 
مشارکت پذیری
 
مشخصات ابزارهای ارزیابی
 
مشخصات دموگرافیک
 
مشکلات برونی سازی شده
 
مشکلات درونی سازی شده
 
مشکلات رفتاری
 
مصرف کوتاه مدت مکمل‌ اسیدفولیک
 
مطالعه
 
مطب و کلینیک خصوصی چشم
 
معادلات آلومتری
 
معده
 
معلم
 
معلمان
 
معلمان مدارس استثنایی
 
معلولیت
 
معلولین صندلی چرخدارران
 
معنی
 
معیار رابینوویتس
 
معیار رم III
 
معیارs/z
 
مغز
 
مفصل آرنج
 
مفصل زانو
 
مفصل شانه
 
مفصل فکی گیجگاهی
 
مفصل مچ پا،مقیاس آشوورث
 
مقاومت انسولینی"
 
مقاومت به انسولین
 
مقاومت به انسولین- نسفاتین-1
 
مقاومتی- پلایومتریک
 
مقدار کار
 
مقوله‌های تصریفی اسم
 
مقیاس بار مسئولیت
 
مقیاس تعادلی کودکان
 
مقیاس خستگی بورگ
 
منابع اطلاعاتی بهداشت
 
مناطق مرده حلزون
 
منقطع
 
منیر
 
منیزیم سولفات
 
مهار دگرطرفی،
 
مهار عصبی – عضلانی
 
مهار مفصلی
 
مهارت
 
مهارت ادراکی- حرکتی
 
مهارت جرأت­ورزی
 
مهارت حرکتی
 
مهارت خواندن
 
مهارت درشت دست
 
مهارت های ترسیمی
 
مهارت های حرکتی
 
مهارت های حرکتی درشت
 
مهارت پردازش
 
مهارت پیش بینی
 
مهارت کنترل خشم
 
مهارت­های ارتباطی
 
مهارت­های بنیادی
 
مهارت­های تعادلی
 
مهارت­های حرکتی ظریف
 
مهارتهای اتباطی و تعاملی
 
مهارتهای اجتماعی
 
مهارت‌های حرکتی درشت
 
مهارت‌های زبانی
 
مواجهه ی شغلی
 
مواد شوینده و کارکنان
 
مواد هایپرالاستیک
 
موانع محیطی
 
موبیلیزاسیون
 
موج منفی ناهمخوانی
 
موزش کاهش آسیب
 
موسیقی
 
موسیقی درمانی
 
موش بالب سی ماده
 
موش صحرایی
 
موش‌های صحرایی ویستار
 
موفقیت
 
مولتی فیدوس گردنی
 
مولتیپل اسکلروزیس
 
مولتیپل اسکلروزیس.قدرت عضلانی
 
مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین
 
مولکول هیدروژن
 
مولکول چسبان
 
مولکول چسبان بین سلولی
 
مویرگ عضلة اسکلتی
 
مچ پای ناپایدار
 
مکان­یابی
 
مکانیزم­های جبرانی
 
مکانیسم
 
مکانیک فرود
 
مکمل
 
مکمل HMB
 
مکمل آنتی‌اکسیدان
 
مکمل استروژن
 
مکمل امگا 3
 
مکمل روی
 
مکمل سازی
 
مکمل سازی تورین
 
مکمل سیاه‌دار
 
مکمل غذایی
 
مکمل مالتودکسترین
 
مکمل چای سبز
 
مکمل کراتین
 
مکمل‌دهی خرفه
 
مکمل‌سازی درازمدت
 
میانجی های التهابی.
 
میانسال
 
میانگین حجم پلاکتی
 
میتسوگمین53
 
میدان بینایی
 
میزان بازشدن فعال دهان
 
میزان درصد چربی
 
میزان رضایتمندی
 
میزان موسیقی
 
میزان کشش کینزیوتیپ
 
میلو مننگوسل
 
میوستاتین
 
میوژنین
 
میکرو RNA
 
میکروارگانیسم
 
میکروسکوپ
 
میکروفون جهت‏دار
 
میگرن
 
میگرن دهلیزی
 
نئورگولین-4
 
نابینا
 
نابینائی
 
نابینای مطلق
 
نابینایان
 
ناتوانی
 
ناتوانی عملکردی
 
ناتوانی و آستانه 
 
ناحیه مرکزی بدن
 
ناخوشی ناشی از حرکت
 
نارساخوانی
 
نارسایی قلبی
 
ناروانی
 
ناشنوا
 
نامیدن تصویر
 
نامیدن در مواجهه
 
نانوذرات سلنیوم
 
ناهنجاری زانوی ضربدری
 
ناهنجاری لوردوز کمر
 
ناهنجاری ها
 
ناهنجاری‌های ستون فقرات
 
ناپایداری مزمن مچ پا
 
ناکارآمدی تقاربی
 
ناگویی هیجانی
 
نخبه
 
نخستین بارداری
 
نرخ بارگذاری
 
نرمالیزاسیون
 
نزدیک بینی
 
نسبت VMO/VL
 
نسبت تبادل تنفسی
 
نسبت تستوسترون به کورتیزول
 
نسبت دوندة استقامتی
 
نسبت همسترینگ به کوادریسپس
 
نسفاتین -1
 
نشانگان داون (تریزومی 21)
 
نشانگرهای التهابی
 
نشستن و خمش به جلو
 
نظامی؛ دویدن
 
نظرات و تجربیات
 
نظریه بسترزاد
 
نظریه ذهن
 
نعلی
 
نقاشی­ درمانی
 
نقاط ماشه ای
 
نقش والدین
 
نقشه سایت
 
نقص شنوایی
 
نقص عصبی عضلانی
 
نقص فعال سازی
 
نقص­توجه و بیش­فعالی
 
نقطه ماشه ای
 
نمای لیاپانوف
 
نمایش خلاق
 
نمونه گفتاری
 
نوا
 
نواحی جغرافیایی
 
نوار کینزیوتیپ
 
نوجوان
 
نوجوانان
 
نوجوانان فعال
 
نوجوانان ناشنوا
 
نوجوانان ورزشکار
 
نوجوانان چاق
 
نوجوانی
 
نورموباریک هایپوکسی
 
نوروتروفین
 
نورودینامیک عصب مدین
 
نوروساینس
 
نوروفیدبک
 
نورون­های آینه­ ای
 
نوروپاتی SYD
 
نوروپاتی دیابت
 
نوروپاتی دیابتی
 
نوروپاتی محیطی دیابتی
 
نوزادان
 
نوزادان نارس
 
نوسان پوسچر
 
نوسانات وضعیتی
 
نوشتن
 
نوشیدنی انرژی زا
 
نوشیدنی انرژی‌زا
 
نوع انقباض
 
نوع زایمان
 
نوع شکاف
 
نوع فعالیت ورزشی
 
نوع پیکری
 
نویز
 
نویز باریک باند
 
نویز زمینه قابل تحمل
 
نویز همهمه
 
نگرش ­های ناکارآمد
 
نگرش به دین
 
نیاز توجهی
 
نیاز هایانگیزشی
 
نیازسنجی آموزشی
 
نیازهای اطلاعات
 
نیتریک‌اکساید
 
نیرو
 
نیرومندسازی پس‌فعالی
 
نیروی برخورد
 
نیروی برشی قدامی
 
نیروی برشی قدامی زانو
 
نیروی عمودی
 
نیروی عمودی واکنش زمین
 
نیروی عکس العمل عمودی زمین
 
نیروی عکس­العمل زمین
 
نیروی عکس‌العمل زمین
 
نیزالانس
 
نیزومتر
 
نیمرخ
 
نیمرخ ساختاری
 
نیمرخ لیپید
 
نیمرخ لیپیدی
 
نیمرخ متابولیکی
 
نیمرخ چربی
 
نیمرخ چربی خون
 
نیم‌رخ لیپیدی
 
نیکوتین آمید
 
هاف
 
هالوکس والگوس
 
هایپرتروفی
 
هایپرتروفی عضلانی
 
هایپرلوردوزیس ناحیه کمری
 
هایپرموبیلیتی
 
هایپرکایفوز
 
هایپرگلیسمی
 
هرپس سیمپلکس ویروس
 
هزینة انرژی
 
هزینۀ انرژی
 
هماتوکریت
 
هماهنگی مفاصل
 
همخوان انفجاری
 
همخوان سایشی
 
همسانی
 
همسترینگ
 
همسترینگ و دوقل
 
همسویی غالبیت
 
هموسیستئین
 
هموسیستئین و مقاومت به انسولین
 
هموسیستئین پلاسمایی
 
هموگلبین گلیکوزیله
 
هموگلوبین
 
هموگلوبین گلیکولیزه
 
همی‌پلژی
 
هم‌انقباضی
 
هم‌وابستگی
 
هنجار
 
هنجار نمره‌ی نیزالانس
 
هنجاریابی؛ دوره
 
هندبال
 
هندلینگ مادری
 
هوازی
 
هورمون رشد
 
هورمون رشد انسانی (hGH)
 
هورمون پاراتیروئید
 
هورمون کورتیزل
 
هورمون کورتیزول
 
هوش
 
هوش معنوی
 
هوش هیجانی
 
هوموسیستئین
 
هیجان ابرازشد
 
هیدروکسیلاز
 
هیسترزیس
 
هیستون‌داستیلاز4
 
هیپوکامپ
 
هیپوکسی
 
هیپوکمپ
 
واربل تون
 
واستوس مدیالیس
 
واسپین
 
واقعیت مجازی
 
والدین
 
والگوس زانو
 
والیبال
 
والیبالیست
 
والیبالیست ها
 
واماندگی
 
 
واکنش عروقی
 
واکه‌
 
ورزش
 
ورزش ­درمانی
 
ورزش ایروبیک
 
ورزش درمانده‌ساز
 
ورزش زورخانهای
 
ورزش شدید استقامتی
 
ورزش صبحگاهی
 
ورزش مقاومتی
 
ورزش مقاومتی دایره ای
 
ورزش ناشنوایان
 
ورزش هوازی
 
ورزش وامانده‌ساز
 
ورزش ‌درمانی
 
ورزش­های رزمی
 
ورزشکار
 
ورزشکار باشگاهی
 
ورزشکار تفریحی
 
ورزشکار حرفه ­ای
 
ورزشکار مبتدی
 
ورزشکار نخبه
 
ورزشکار نیمه­ حرفه
 
ورزشکار کم‌توان ذهنی
 
ورزشکاران
 
ورزشکاران بالای سر
 
ورزشکاران دانشگاهی
 
ورزشکاران زن
 
ورزش‌های دستی
 
ورزش‌های پایی
 
ورودی حسی افزوده
 
وزن
 
وزن بالا
 
وزن بدن
 
وزنه برداران نخبه
 
وزوز
 
وسایل تطابقی
 
وسایل کمک بینایی
 
وستیبولار
 
وسواس- اجبار
 
وسیله پخش موسیقی
 
وضعیت آنتی‌اکسیدانی
 
وضعیت آهن
 
وضعیت اجتماعی – اقتصادی.
 
وضعیت تهدید ثبات
 
وضعیت جلوآمده سر
 
وضعیت دمر
 
وضعیت روانی
 
وضعیت سر به جلو
 
وضعیت سلامت عمومی
 
وضوح جمله
 
وضوح کلمه
 
وضوح گفتار
 
وظایف
 
وظایف نقش والدینی
 
ویبریشن
 
ویبریشن کل بدن
 
ویتامین D
 
ویتامین E
 
ویتامین آورزش
 
ویتامینc
 
ویسفاتین
 
ویسکوزیتة خون و پلاسما
 
ویسکوزیتة پلاسما و خون
 
ویپلش
 
ویژگی های آنتروپومتریکی
 
ویژگی‌های فیزیولوژیکی
 
ویژگی‌‌های عملکردی
 
ویژگی‎های محیط
 
پا
 
پاراتورمون
 
پارامترهای بیومتریک چشم
 
پارامترهای راه رفتن
 
پارامترهای راه‌رفتن
 
پارامترهای فیزیولوژیک
 
پاروزنان نخبه
 
پارویی نشسته
 
پارکینسون
 
پارگی کامل رباط صلیبی قدامی
 
پاسخ
 
پاسخ شنوایی ساقه مغز؛ 
 
پاسخ قلبی
 
پاسخ هورمونی
 
پاسخ­ های کورتیکال
 
پاسخ­های عصبی-عضلانی
 
پاسخ‌های ایمنی
 
پاسخ‌های جسمانی
 
پاسچر
 
پاسچر Sway-Back
 
پاسچر رو به جلوی سر
 
پاسچر پا
 
پالس اکسیژن
 
پاوربال
 
پاک­سازی
 
پای برتر
 
پای برتر و غیر برتر
 
پای رومی
 
پای شبه رومی
 
پای غیر برتر
 
پای مصری
 
پای پرونیت
 
پای چرخیده به خارج
 
پایان راه‌ رفتن
 
پایانهN پپتاید پروکلاژن نوع III
 
پایایی
 
پایایی آزمون-بازآزمون؛
 
پایداری دینامیک موضعی
 
پتانسیل برانگیخته دهلیزی گردنی
 
پتانسیل وابسته به رخداد
 
پتانسیل­های برانگیخته شنیداری
 
پتانسیل‌سازی پس از فعال‌سازی
 
پدوباروگرافی
 
پذیر
 
پذیرش و تعهد
 
پراکسیداسیون لیپیدی
 
پراکسیداسیون چربی
 
پرتاب دارت
 
پرخاشگری
 
پرخیشومی
 
پردازش اطلاعات حسی
 
پردازش بالا به پایین
 
پردازش حسی
 
پردازش زمانی
 
پردازش زمانی-شنوایی
 
پردازش موسیقی
 
پرس سینه
 
پرسش نامه هوش هیجانی بار–اون
 
پرسش­نامه NEI VFQ-25
 
پرسش­نامه StarT
 
پرسشنامه
 
پرسشنامه FAAM
 
پرسشنامه راتر
 
پرسشنامه سلامت عمومی
 
پرسشنامه مشارکت کودکان
 
پرش اسکوات
 
پرش عمود
 
پرش عمودی
 
پرش-فرود
 
پرش-فرود تک ­پا
 
پرعرق کردنی اولیه
 
پرفشارخونی
 
پروتئین شوک حرارتی70
 
پروتئین ناقل گلوکز
 
پروتئین واکنشگر C
 
پروتئین واکنشگر-C
 
پروتئین واکنشگرC
 
پروتئین واکنشی c
 
پروتئین واکنشیc
 
پروتئین وی ایزولات
 
پروتئین کربونیل
 
پروتئینα-1A
 
پروتئین‌های شوک گرمایی 72
 
پروتئین‌های فاز حاد
 
پروتان
 
پروتکل خستگی فوتسال
 
پروتکل پیشگیری
 
پروتیئن واکنشگر-C
 
پرورش اندام
 
پرورش اندام کاران مرد.
 
پروستا گلاندین ای 2
 
پروفایل لیپیدی
 
پرونیشن بیش از حد پا
 
پروژه کویین
 
پرکاری مثانه
 
پریشانی روان‌شناختی
 
پری‌لیپین3
 
پر‌ش‌های عمودی
 
پسران جوان.
 
پسران فوتبالیست نوجوان
 
پسران کم­توان ذهنی
 
پلات فورم
 
پلاریته محرک
 
پلاستیسیتی شنیداری
 
پلایومتریک
 
پله و سطح شیب‌ دار
 
پلیومتریک
 
پنتاکم
 
پنتاکم HR
 
پنج عامل بزرگ شخصیت
 
پهنای توزیع پلاکتی
 
پودر زردچوبه
 
پوسچر Sway Back
 
پوسچر جلوآمده­ی سر
 
پوسچر جلوآمدگی سر
 
پوسچر پا
 
پوسچر پشت تاب‌دار
 
پوکی استخوان
 
پویایی جذب اکسیژن
 
پپتید ناتریوتیک نوع B (Nt-proBNP)
 
پژوهش مورد منفرد
 
پیاده روی
 
پیرچشمی
 
پیری
 
پیشرفت تحصیلی
 
پیشکسوت فوتبالیست
 
پیشگیری
 
پیشگیری از آسیب
 
پیش‌آماده‌سازی
 
پیش‌بینی
 
پیش‌سرمایی
 
پیش‌شرطی‌سازی
 
پیلاتس
 
پینگوکولا
 
پیچیدگی
 
پیگیری
 
چابکی
 
چارت دیجیتا
 
چارت چاپی
 
چاق
 
چاقی
 
چای سبز
 
چربی احشایی
 
چرخ کارسنج
 
چرخش درشت­نی
 
چرخش ران
 
چشم سالم
 
چهره خنثی
 
چک لیستSIVD
 
چگالی استخوانی
 
ژل پیروکسیکام
 
ژلاتینازها
 
ژنوواروم
 
ژیمناستیک
 
کاتالاز
 
کاتدی
 
کادمیوم
 
کاراته
 
کاراته.تعادل ایستا
 
کاراته‌کا
 
کارایی تهویه
 
کاردرمانگران
 
کاردرمانیکاردرمانی زودهنگام
 
کاردیومیوپاتی دیابتی
 
کارمندان
 
کارکرد اجرایی
 
کارکرد تحصیلی
 
کارکرد خانواده
 
کارکرد­های حسی-حرکتی
 
کارکردهای اجرایی
 
کارکردهای اجرایی عصب شناختی
 
کارکردهای عضلانی و عملکردی
 
کارکرد‌های شناختیف کاشت حلزون
 
کاسپاز-3
 
کاسپاز-8
 
کاشت حلزون شنوایی
 
کافئین
 
کالری دریافتی
 
کالیپر هارپندن
 
کام
 
کانال کلسیمی پیش‌سیناپسی نوع P/Q
 
کانون توجه درونی
 
کاهش در
 
کاهش شنوایی
 
کاهش شنوایی حسی عصبی
 
کاهش شنوایی ناشی از نویز
 
کاهش نویز دیجیتالی
 
کاهش وزن
 
کاهش وزن تند
 
کاهش وزن سنتی (شدید)
 
کاوا
 
کایفوز
 
کایفوز سینه­ای
 
کایفوز وضعیتی
 
کایفوز پشتی
 
کبد
 
کتاب شنیداری
 
کتابخانه‌های پزشکی
 
کتابخانه‎های عمومی
 
کتابداران زن
 
کتابدرمانی
 
کراتوکونوس
 
کراتین
 
کراتین مونوهیدرات
 
کراتین کیناز
 
کراتین کیناز (CK)
 
کراتین کیناز.
 
کراتین کیناز،کیناز،کیناز
 
کراتینین
 
کراتین‌ فسفوکیناز
 
کربن سیاه
 
کربوهیدرات
 
کرمانشاه
 
کریپتوافتالموس
 
کسر تزریقی
 
کسر کوتاه شدگی
 
کشتی
 
کشتی آزاد
 
کشتی فرنگی
 
کشتی چوخه
 
کشتی گیر
 
کشتی گیر آزادکار
 
کشتی‌گیر تمرین‌کرده
 
کشتی‌گیران
 
کشش ایستا
 
کشش دینامیک
 
کشش عضلانی
 
کشش کشش استاتیک کشش پویا
 
کشیدگی همسترینگ
 
کف پای صاف
 
کف پای صاف ساختاری
 
کف پای صاف منعطف
 
کف پای گود
 
کفش ناپایدار
 
کفش هیدرودینامیک
 
کفش پاشنه بلند 
 
کفش کنترل حرکتی
 
کفی
 
کفی بافت دار
 
کفی تکسچر
 
کفی طبی
 
کفی طبی دیابتیف کفی کفش
 
کلامی
 
کلاویکل
 
کلسترول تام
 
کلسیتونین
 
کلسیم یونیزه
 
کلمات 
 
کلوتو
 
کلینیک
 
کلینیک توانبخشی
 
کم بینائی
 
کم تحرک
 
کم توان ذهنی
 
کم شنوایی ناشی از نویز
 
کم وزنی
 
کم ‏توانی ذهنی آموزش ‏پذیر
 
کم­ شنوایی
 
کم­شنوایی حسی-عصبی
 
کم­شنوایی ناشی از نویز
 
کمبود اکسیژن
 
کمبود توجه
 
کمترین تباین
 
کمر
 
کمر درد
 
کمردرد مزمن
 
کمردرد مزمن غیراختصاصی
 
کمرین
 
کمیت خواب
 
کم‌اکسیژنی
 
کم‌توان ذهنی
 
کم‌شنوایی
 
کنتاچک
 
کنترل تعادل
 
کنترل حرکتی
 
کنترل شی
 
کنترل مهاری
 
کنترل نوروماسکولار
 
کنترل پاسچر
 
کنترل پاسچر ایستا
 
کنترل پاسچر نیمه‌پویا
 
کنترل پاسچر پویا
 
کنترل پاسچرال
 
کنترل پوسچر
 
کنترل پوسچر در ناشنوایان
 
کنترل پیش­بینانه پاسچر
 
کنترل گلیسمیک
 
کنزیوتیپینگ
 
کنسول بازی نینتند
 
کوآنزیم Q10
 
کوادریسپس
 
کودک
 
کودک در معرض آسیب
 
کودک دوزبانه
 
کودک شنوا
 
کودک فلج مغزی
 
کودک کم­ توان ذهنی
 
کودک کم‌شنوا
 
کودکان
 
کودکان اتیستیک با عملکرد بالا
 
کودکان اتیسم کودکان ایرانی
 
کودکان با آسیب شنوایی
 
کودکان دارای کاشت حلزون شنوایی
 
کودکان شنوا
 
کودکان عادی
 
کودکان ناشنوا
 
کودکان نرمال
 
کودکان کاشت حلزون
 
کودکان کم شنوا
 
کودکان کم­توان ذهنی
 
کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر
 
کودکی
 
کورتیزول
 
کورتیزول سرم
 
کورکومین
 
کوفتگی عضلانی
 
کوفتگی عضلانی تأخیری
 
کوفتگی عضلانی تاخیری
 
کولار سخت
 
کولار نرم
 
کوله‌پشتی
 
کوه‌گرفتگی حاد
 
کوچینگ
 
کوچینگ عملکرد کاری
 
کیستیک فیبروزیس
 
کیفوز
 
کیفوز پشتی
 
کیفیت خواب
 
کیفیت خواب؛
 
کیفیت زندگی
 
کیفیت زندگی و پوکی استخوان
 
کیفیت‌ زندگی ‌کاری
 
کینزیوتیپ و فیزیوتراپی؛
 
کینزیوتیپ،کینزیوتیپینگ
 
کینماتیک اسکاپولا
 
کینماتیک اندام تحتانی
 
کینماتیک زانو
 
کینماتیک مفاصل
 
گاز خردل
 
گاستروکنمیوس
 
گام شمار (پدومتر)
 
گام‌شمار
 
گردن
 
گردن­درد
 
گرلین
 
گرلین آسیل‌دار
 
گرم کردن
 
گرم‌ کردن
 
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
گروه‌درمانی حمایتی
 
گزارش موردی
 
گزارش یک مورد
 
گزنه
 
گسیل های صوتی ناشی از اعوجاج گوش
 
گسیل‌های صوتی گوش
 
گشتاور
 
گشتاور آزاد
 
گفتار
 
گفتار نشانه دار
 
گلبال
 
گلوتاتیون پراکسید
 
گلوتاتیون پراکسیداز
 
گلوتامین
 
گلوکز
 
گلوکوم
 
گونیامتر
 
گچ گیری
 
گیرندة نیکوتینی استیل کولین
 
گیرندةS1Pا
 
گیرنده­های عمقی
 
گیرندۀ وانیلوئیدی نوع1‌
 
یائسه
 
یائسگی
 
یادگیری
 
یادگیری حرکتی
 
یادگیری حرکتی صریح
 
یادگیری حرکتی ضمنی
 
یادگیری ناشی از تجربه
 
یادگیری‌ اجتماعی-هیجانی
 
یبوست عملکردی
 
یونتوفورزیس
 
یوهیدراسیون
 
یوگا
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 243 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×