معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی عبارتند از :

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

یکی از اصلی ترین گرایش های رشته علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی است. در فیزیولوژی ورزشی به طراحی تمرینات و برنامه های ورزشی، تغذیه مناسب، پرورش اندام، طراحی تمرینات ورزشی برای برنامه های ورزش درمانی پرداخته می شود. رشته فیزیولوژی ورزشی دارای پنج گرایش است که عبارتند از :

الف-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 ب- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 ج- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض

 د- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی

 ه-تغذیه ورزشی

متنوع ترین بازار کار در بین گرایش های مختلف علوم ورزشی به گرایش فیزیولوژی ورزشی مربوط می شود چراکه در گرایش های 5 گانه این رشته، تنوع کاری زیادی وجود دارد.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Annual Review of Physiology

9,562

17.902

0.012810

PHYSIOLOGY

3,499

6.380

0.005880

JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON

52,037

4.950

0.041100

International Journal of Sports Physiology and Performance

4,936

3.979

0.009660

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دانشگاه مازندران

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 

جهاد دانشگاهی

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

دانشگاه شهید مدنی

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی عبارتند از :

 
  اضافه‌وزن
 
  کفش
 
 1397
 
 آب اکسیژنه
 
 آب و خشکی
 
 آبراهام مازلو
 
 آب‌زدایی
 
 آتروفی
 
 آدروپین
 
 آدیپو کاین
 
 آدیپولین
 
 آدیپونکتین
 
 آربوتین
 
 آرژنین
 
 آزردگی عضلانی
 
 آزمون GHQآزمون RAST آزمون RAST
 
 آزمون بدون فعالیت ورزشی
 
 آزمون بروس
 
 آزمون تشخیصی
 
 آزمون جهش سه گانه
 
 آزمون رست
 
 آزمون زمان رسیدن به پایداری
 
 آزمون شیرین‌کاری
 
 آزمون طراحی شده چابکی
 
 آزمون های بیوانرژیک
 
 آزمون هدف‌گیری
 
 آزمون وینگیت
 
 آزمون کپنهاگ
 
 آستانه بی هوازی
 
 آستانه بی‌هوازی
 
 آستانه هوازی
 
 آستانۀ بی‌هوازی
 
 آسپارتات آمینو ترانسفراز"
 
 آسپارتات آمینوترانسفراز
 
 آسیب
 
 آسیب ACL آسیب رباط متقاطع قدامی
 
 آسیب شناسی
 
 آسیب شناسی آموزش
 
 آسیب عضلانی
 
 آسیب قلبی
 
 آسیب لیپیدی
 
 آسیب مفصل زانو
 
 آسیب ورزشی
 
 آسیب‌های زانو
 
 آغوز
 
 آلانین آمینوترانسفراز
 
 آلانین‌آمینوترانسفراز
 
 آلفا اکتنین-3
 
 آلودگی هوا
 
 آلوکسان
 
 آلژینات سدیم
 
 آلکالین‌فسفاتاز
 
 آماتور
 
 آمادگی بدنی
 
 آمادگی جسمانی
 
 آمادگی جسمانی و دانشجویان دختر
 
 آمادگی روانی
 
 آمادگی قلبی تنفسی
 
 آمادگی هوازی
 
 آموزش المپیک
 
 آمیخته بازاریابی
 
 آمیختۀ بازاریابی
 
 آمیلوئید بتا
 
 آنابولیک استروئید
 
 آنالیز رگرسیون
 
 آنتروپومتری دست
 
 آنتروپومتریک
 
 آنتِ ورژن ران
 
 آنتی اکسیدان
 
 آنتی اکسیدان ها
 
 آنتی‌اکسیدان
 
 آنتی‌اکسیدانی
 
 آنزیم های آنتی اکسیدانی
 
 آنزیم های کبدی
 
 آنزیم پارااکسوناز-1 
 
 آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان
 
 آنزیم‌های کبدی
 
 آنژیوژنز
 
 آویشن
 
 آپنه
 
 آپولیپوپروتئین-1
 
 آپولیپوپروتئینA-1
 
 آپولیپوپروتئینB
 
 آپولیپوپروتئین‌A
 
 آپوپتوز
 
 آپوپتوز اولیه
 
 آپوپتوز تأخیری/نکروز
 
 آپوپتوز قلبی
 
 آپوپتوزیس
 
 آپوپروتئینA
 
 آگاهی
 
 آیریزین
 
 ابزار اندازه گیری
 
 ابزارهای ارتباطی
 
 ابستاتین پلاسما
 
 ابعاد سروکوال
 
 ابعاد چابکی سازمانی
 
 ابعاد کیفیت
 
 اتوفاژی
 
 اثر انتقال متقاطع
 
 اثر بخشی ارتباطی
 
 اثربخشی سازمانی
 
 اثربخشی مدیران
 
 اثربخشی مربیگری
 
 اجتماعی شدن
 
 اختلال تعادل
 
 اختلال حرکت
 
 اختلال متابولیسم گلوکز
 
 اختلال نقص توجه/بیش فعالی
 
 اخلاق کار
 
 اخلاق کاری
 
 اخلاق کاری کارکنان
 
 ادارات تربیت‌‌بدنی
 
 ادارات ورزش و جوانان
 
 ادارات ورزش وجوانان
 
 اداره ورزش و جوانان
 
 اداره کل ورزش و جوانان
 
 اداره‌ی کل ورزش و جوانان
 
 ادراک از فضای سیاسی
 
 ارتز پا
 
 ارزش ادراک شده
 
 ارزش برند
 
 ارزش ویژۀ برند
 
 ارزشیابی
 
 ارزیابی
 
 ارزیابی رفتاری
 
 ارزیابی عملکرد
 
 ارومیه. اعتماد سازمانی‌‌
 
 ارکسین-A
 
 اسانس نعناع
 
 استئوآرتریت
 
 استئوآرتریت زانو
 
 استادان
 
 استان
 
 استان آذربایجان غربی
 
 استان چهار محال و بختیاری
 
 استان چهارمحال و بختیاری
 
 استان کردستان
 
 استحکام
 
 استحکام روانی
 
 استخرهای شنا
 
 استخوان
 
 استراتژی سازمانی
 
 استرادیول
 
 استرس اکسایشی
 
 استرس اکسیداتی
 
 استرس اکسیداتیو
 
 استرس دمایی
 
 استرس متابولیک
 
 استروپتوزوتوسین
 
 استروژن
 
 استرپتوزوتوسین
 
 استرین عضلانی
 
 استعدادیابی
 
 استقامت
 
 استقامت عضلانی
 
 استقامت عضله چهار سر
 
 استقامت قلبی– تنفسی
 
 استقامت هوازی
 
 استقلال حمایت اجتماعی
 
 استیل کولین استراز
 
 اسطوخودوس
 
 اسلام
 
 اسپرین مچ پا
 
 اسپیرولینا
 
 اسکات
 
 اسکواش
 
 اسکولیوز نوجوانی ناشناخته
 
 اسکولیوزیس
 
 اسکولیوزیس غیرساختاری
 
 اسید چرب آزاد
 
 اسید چرب امگا-3
 
 اسیدلاکتیک
 
 اسیدهای آمینه شاخه‌دار
 
 اسیدهای چرب امگا-3
 
 اشتغال‌زایی
 
 اشتها
 
 اضافه وزن
 
 اضافه وزن و چاقی
 
 اضافه وزنة
 
 اضافهوزن
 
 اضافه‌وزن
 
 اضافه‌وزن/چاقی
 
 اضطراب
 
 اضطراب تنی
 
 اضطراب حالتی
 
 اضطراب حالتی- رقابتی
 
 اضطراب شناختی
 
 اضطراب صفتی
 
 اطمینان
 
 اعتبار
 
 اعتبار برند
 
 اعتباریابی
 
 اعتماد
 
 اعتماد به نفس
 
 اعتماد سازمانی
 
 اعتیاد
 
 اعتیاد به مواد مخدر
 
 اعضای هیأت علمی
 
 اغتشاش پوسچرال
 
 افراد غیر فعال
 
 افراد مبتدی
 
 افراد مُسن
 
 افسردگی
 
 اقتصاد سلامت
 
 اقتصادی
 
 اقوام
 
 ال- سیترولین
 
 ال-آرژنین
 
 التها
 
 التهاب
 
 التهاب ال-کارنیتین
 
 التهاب سیستمی
 
 التهاب عروقی
 
 المپیاد ورزشی
 
 المپیزم
 
 الکترمایوگرافی
 
 الکترولیت‌های پلاسمایی
 
 الکترومایوگرافی
 
 الکترومیوگرافی
 
 الگو
 
 الگوی راه رفتن
 
 الگوی سینرژیست
 
 الگوی فراخوانی
 
 الگوی فعالیت ورزشی
 
 ام اس
 
 اماکن ورزشی
 
 امنتین
 
 امنتین ـ 1
 
 امنتین-1
 
 امنیت شغلی
 
 امکان سنجی
 
 امگا 3
 
 امگا-3
 
 انتخاب سوبسترای مصرفی
 
 انتقال انرژی
 
 انتقال توان
 
 انتقال سیتوپلاسمی
 
 انحنای گردنی
 
 اندازه دور کمر
 
 اندازه های آنتروپومتریک کف پا
 
 اندازه های پیکرسنجی
 
 اندازه‌های بدنی
 
 اندازه‌های محیطی
 
 اندام تحتانی
 
 انرژی مکانیکی
 
 انسداد جریان خون
 
 انسداد عروق
 
 انسولین
 
 انسولین 
 
 انسولین خون
 
 انعطاف پذیری
 
 انعقاد
 
 انعقاد خون
 
 انفارکتوس میوکارد
 
 انقباض برون‌گرا
 
 انقباض ‌‌ایزوکنتیک
 
 انواع موسیقی
 
 انگیزش
 
 انگیزه
 
 اواریکتومی
 
 اوج و میانگین توان
 
 اورکسین A
 
 اوقات روزانه
 
 اولتراسوند
 
 اپلین
 
 اکسید نیتریک
 
 اکسیداسیون چربی
 
 ایبوپروفن
 
 ایدیوپاتی
 
 ایران
 
 ایروبیک
 
 ایزوتونیک
 
 ایزوکپنیک بافرینگ
 
 ایسکمی
 
 ایفرد
 
 ایلام
 
 ایمان مذهبی
 
 ایمنوگلوبولین
 
 ایمنوگلوبین‌آ
 
 ایمنی
 
 ایمونوگلوبولین A
 
 ایمپالس
 
 اینترلوکین
 
 اینترلوکین 10
 
 اینترلوکین 15
 
 اینترلوکین 6
 
 اینترلوکین یک بتا
 
 اینترلوکین-10
 
 اینترلوکین-17؛ پروتئین واکنشگر-C
 
 اینترلوکین-6
 
 اینترلوکین6
 
 اینترنت
 
 ایندومتاسین
 
 ایکوزاپنتانوئیک اسید
 
 ایی-سلکتین
 
 باتجربه
 
 بار خارجی
 
 بازار هدف
 
 بازاریابی
 
 بازاریابی حسی
 
 بازاریابی داخلی
 
 بازاریابی ورزشی
 
 بازی در فضای باز
 
 بازیافت
 
 بازیکن نوجوان
 
 بازیکنان بسکتبال
 
 بازیکنان تنیس روی میز
 
 بازیکنان زن
 
 بازیکنان فوتبال
 
 بازیکنان مرد فوتبال
 
 بازیکنان هندبال
 
 باشگاه
 
 باشگاه بدنسازی
 
 باشگاه فوتبال
 
 باشگاه ورزشی
 
 باشگاه ورزشی خصوصی
 
 باشگاه ورزشی دولتی
 
 باشگاه پرسپولیس
 
 باشگاه‌های بدنسازی
 
 باشگاه‌های خصوصی
 
 باشگاه‌های دولتی
 
 بافت کلیه
 
 بانوان
 
 باور
 
 بایوپسی عضله
 
 بایوژنز میتوکندری
 
 بتااندورفینة
 
 بخش بندی بازار
 
 بدن سازان
 
 بدنساز
 
 برآورد ذهنی
 
 برابری
 
 برنامة خطّی معکوس
 
 برنامة زمان‌بندی‌شده
 
 برنامة موجی روزانه
 
 برنامه (+11)
 
 برنامه HIIT
 
 برنامه تمرینی فیفا11+
 
 برنامه درسی
 
 برنامه راهبردی
 
 برنامه پیشگیری آسیب فیفا 11+
 
 برنامه‌ریزی راهبردی
 
 برنامۀ عملیاتی
 
 برند
 
 برونگرایی
 
 بزاق
 
 بزهکاری
 
 بسکتبال
 
 بسکتبالیست
 
 بلیت فروشی
 
 بهبود
 
 بهبود عملکرد
 
 بهبود نوآوری
 
 بهرة هوشی
 
 بودجه
 
 بوکسور آماتور
 
 بی تمرینی
 
 بی تمرینی و تمرین مجدد
 
 بیان ژن
 
 بیان ژن HNF-4α
 
 بیان ژن پروتئین NT4/5
 
 بیشینه فلات لاکتات
 
 بیمار قلب
 
 بیماری آلزایمر
 
 بیماری ایدز
 
 بیماری قلبی 
 
 بیماری قلبی عروقی
 
 بیماری پارکینسون
 
 بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)
 
 بیماری‌های قلبی
 
 بیومکانیک پرش-فرود
 
 بی‌تحرکی
 
 بی‌تمرینی
 
 بی‌کربنات سدیم
 
 تأسیسات ورزشی
 
 تاسیسات ورزشی
 
 تبادلی
 
 تبلیغات
 
 تبلیغات از طریق ورزش
 
 تجربة حسی
 
 تجهیزات ورزشی
 
 تحلیل SWOT
 
 تحلیل سوات
 
 تحلیل عاملی
 
 تحلیل محتوا
 
 تحلیل مولفه های اصلی
 
 تحلیل‌رفتگی
 
 تداعی برندج
 
 تداعیات برند
 
 تدوین استراتژی
 
 تراباند
 
 تراکم مواد معدنی استخوان
 
 تربیت
 
 تربیت بدنی
 
 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
 تربیت‌بدنی و ورزش
 
 ترویج فروش
 
 ترکیب بدن
 
 ترکیب بدنی
 
 تری آسیل گلیسرول
 
 تری گلیسرید
 
 تزریق درون صفاقی
 
 تست تعادل ستاره
 
 تست تعادلی Y
 
 تست تعادلی ستاره
 
 تست دویدن کانکانی
 
 تست کوپر
 
 تستوسترون
 
 تسهیم اطلاعات
 
 تشخص
 
 تصویر مرکز
 
 تصویرسازی ذهنی
 
 تعادل
 
 تعادل استاتیک و پویا
 
 تعادل ایستا
 
 تعادل منفی انرژی
 
 تعادل پویا
 
 تعادل پویا و فتوگرامتری
 
 تعارض‌ بین‌ فردی
 
 تعداد تکرارها
 
 تعدیل تمرین
 
 تعلیم و تربیت
 
 تعهد سازمانی
 
 تعهد مستمر
 
 تعهّد سازمانی
 
 تعهّد عاطفی
 
 تعهّد مستمر
 
 تعهّد هنجاری
 
 تغییر
 
 تغییرات هماتولوژیک
 
 تغییرات کینماتیکی
 
 تغییرپذیری
 
 تغییرپذیری ضربان قلب
 
 تفاهم
 
 تفاوت های جنسی
 
 تفاوت‌های جنسیّتی
 
 تفکر سیستمی
 
 تقاضای بازار
 
 تلومر
 
 تلومراز
 
 تلویزیون
 
 تماشاچیان
 
 تماشاگران
 
 تماشاگران بانوان
 
 تمایل به بازگشت
 
 تمایل به شرکت در کار تیمی
 
 تمرین
 
 تمرین HIIT
 
 تمرین HIT
 
 تمرین اختیاری
 
 تمرین استقامتی
 
 تمرین استقامتی تداومی
 
 تمرین اصلاحی
 
 تمرین انسدادی
 
 تمرین اینتروال
 
 تمرین اینتروال پرشدت
 
 تمرین برون گرا
 
 تمرین برونگرا
 
 تمرین تداومی
 
 تمرین تداومی با شدت متوسط
 
 تمرین تداومی و تناوبی شدید
 
 تمرین ترکیبی
 
 تمرین تناوبی
 
 تمرین تناوبی با شدت بالا
 
 تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT)
 
 تمرین تناوبی با شدت متوسط
 
 تمرین تناوبی سرعتی
 
 تمرین تناوبی شدید
 
 تمرین تناوبی شدید (HIIT)
 
 تمرین تناوبی هوازی
 
 تمرین تناوبی هوازی پیشرونده
 
 تمرین تناوبی پرشدت
 
 تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا
 
 تمرین توام
 
 تمرین حاد
 
 تمرین دایره‌ای
 
 تمرین در آب
 
 تمرین در خشکی
 
 تمرین در گروه‌های کوچک
 
 تمرین درمانی
 
 تمرین ذهنی
 
 تمرین زیر بیشینه
 
 تمرین زیربیشینه
 
 تمرین شنا
 
 تمرین عضلات دمی(IMT)
 
 تمرین غیرهوازی
 
 تمرین قدرتی
 
 تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون
 
 تمرین متوسط
 
 تمرین مقاومتی
 
 تمرین مقاومتی بالستیک
 
 تمرین مقاومتی دایره ای
 
 تمرین مقاومتی سبک
 
 تمرین مقاومتی غیر خطی
 
 تمرین مقاومتی معمول
 
 تمرین مقاومتی ناپایدار TRX
 
 تمرین مقاومتی- استقامتی
 
 تمرین مقاومتی-لاکتیکی
 
 تمرین های هوازی
 
 تمرین های پیلاتس
 
 تمرین هوازی
 
 تمرین هوازی تمرین هوازی
 
 تمرین هوازی تناوبی
 
 تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا
 
 تمرین هوازی فزاینده
 
 تمرین هوازی فزاینده‌
 
 تمرین هوازی پیش‏رونده
 
 تمرین و PGC-1α
 
 تمرین وامانده ساز
 
 تمرین ورزشی
 
 تمرین ورزشی استقامتی
 
 تمرین ورزشی هوازی
 
 تمرین پلایومتریک
 
 تمرین پیلاتس
 
 تمرین کاتسو
 
 تمرین کششی
 
 تمرین یک طرفه
 
 تمرینات استقامتی
 
 تمرینات اصلاحی
 
 تمرینات اصلاحی پیلاتس
 
 تمرینات الاستیک
 
 تمرینات اینتروال شدید"
 
 تمرینات تداومی
 
 تمرینات ترکیبی
 
 تمرینات تعادلی
 
 تمرینات تعادلی و حس عمقی
 
 تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT)
 
 تمرینات تناوبی سرعتی
 
 تمرینات تناوبی شدید
 
 تمرینات ثبات پروکسیمال
 
 تمرینات دایره‌ای
 
 تمرینات سرعتی تکراری
 
 تمرینات سنگین
 
 تمرینات مقاومتی
 
 تمرینات مقاومتی دایره‌ای
 
 تمرینات مقاومتی دایر‌ه‌ای
 
 تمرینات مقدماتی شنا‌
 
 تمرینات هوازی
 
 تمرینات هوازی شدید و متوسّط
 
 تمرینات پلایومتریک
 
 تمرینات پیلاتس
 
 تمرینات کششیPNF
 
 تمرین‌نکرده
 
 تناوبی‌
 
 تندرستی
 
 تندرنس
 
 تنش شغلی
 
 تنش کاری
 
 تواتر تمرین
 
 توان
 
 توان انفجاری
 
 توان بی هوازى
 
 توان بی هوازی
 
 توان بی­هوازی با اسیدلاکتیک
 
 توان بی‌هوازی
 
 توان غیر هوازی
 
 توان مفصلی
 
 توان هوازی
 
 توان هوازی بیشینه
 
 توانایی تعامل
 
 توانایی حرکتی پایه
 
 توانایی حفظ تکرار
 
 توانایی های روان‌شناختی
 
 توانایی های زیست حرکتی
 
 توانایی های مدیریتی
 
 توانبخشی
 
 توانمندسازی
 
 توانمندسازی روانشناختی
 
 توانمندسازی شغلی
 
 توانمندی زنان
 
 تودة بدون چربی
 
 تودة چربی
 
 توده بدون چربی
 
 توده تام بطن چپ
 
 توزیع منابع
 
 توزیع چربی
 
 توسعه
 
 توسعه و تحول
 
 توسعۀ برند 
 
 تکرار دوهای سرعت
 
 تکلیف‌گرایی
 
 تکنولوژی
 
 تکواندو
 
 تکواندوج
 
 تکواندوکار
 
 تیتر
 
 تیراندازی
 
 تیروکسین
 
 تیلت قدامی لگن
 
 تیم خودی
 
 تیم رقیب
 
 تیم فوتبال المپیک ایران
 
 تیم فوتبال المپیک کرة جنوبی
 
 تیپر
 
 تیپرینگ
 
 ثبات دینامیک مچ پا
 
 ثبات عملکردی اندام فوقانی
 
 ثبات مرکزی
 
 ثبات ناحیه مرکزی بدن
 
 ثبات پاسچر پویا
 
 جام باشگاه‌های آسیا
 
 جامعه‌پذیری ضعف
 
 جایگزینی مجدّد مایعات
 
 جذب مشتری
 
 جریان توان
 
 جزیره کیش
 
 جنبش المپیک
 
 جنسیت
 
 جهش به شکل هشت لاتین
 
 جهش جانبی
 
 جو سازمانی
 
 جو فروشگاهی
 
 جو نوآوری
 
 جو ورزشگاه
 
 جودو
 
 جوسازی
 
 جوّ سازمانی
 
 حافظه احترازی
 
 حافظه کاری
 
 حامی مالی
 
 حامیان مالی
 
 حجم بازدمی
 
 حجم تمرین
 
 حجم تومور
 
 حجم پلاسما
 
 حجم‌ها و ظرفیت‎های ریوی
 
 حداکثر اکسیداسیون چربی
 
 حداکثر اکسیژن اوج
 
 حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max)
 
 حداکثر لاکتات حالت پایدار
 
 حداکثراکسیژن‌مصرفی
 
 حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی
 
 حرفه ای
 
 حرکت لگن
 
 حساسیت انسولینی
 
 حمایت اجتماعی
 
 حمایت سازمانی
 
 حمایت سازمانی ادراک شده
 
 حمایت مالی
 
 حمایت ورزشی
 
 حواس پنجگانه
 
 خانواده
 
 خانوارهای ارومیه
 
 خدمات آموزشی
 
 خدمات ورزشی
 
 خستگی
 
 خستگی مرکزی
 
 خصوصی سازی
 
 خصوصی‌سازی
 
 خود ناتوان‌انگاری
 
 خودآگاهی
 
 خوداثربخشی
 
 خودکارآمدی
 
 خوزستان
 
 دارایی نامشهود
 
 داروهای نیروزا
 
 داروهای کاهش وزن
 
 داروی گیاهی
 
 دارچین
 
 دامنه حرکتی
 
 دامنه حرکتی اندام فوقانی
 
 دانش آموزان تیزهوش
 
 دانش آموزان عادی
 
 دانش زیست‌محیطی
 
 دانش کمک‌های اوّلیّه
 
 دانشجو
 
 دانشجویان
 
 دانشجویان تربیت ¬بدنی
 
 دانشجویان تربیت ‌بدنی
 
 دانشجویان تربیت‌بدنی
 
 دانشجویان دانشگاه پیام نور
 
 دانشجویان دختر تمرین کرده
 
 دانشجویان پسر تربیت بدنی
 
 دانشجویان‌تربیت بدنی
 
 دانشکده‌های تربیت بدنی
 
 دانشگاه تهران
 
 دانشگاه مازندران
 
 دانشگاه یزد
 
 دانشگاه‌
 
 دانش‌آموز
 
 دانش‌آموزان
 
 دانش‌آموزان دختر
 
 دانش‌آموزان متوسطه
 
 داوران
 
 داوطلبی
 
 داینامومتر دستی
 
 دبیران تربیت بدنی
 
 دبیرتربیت‌بدنی
 
 دختران
 
 دختران جوان
 
 دختران دانشجو
 
 دختران غیرفعال
 
 دختران غیرورزشکار
 
 دختران نوجوان
 
 دختران نوجوان غیر ورزشکار
 
 دختران نوجوان غیرورزشکار
 
 دختران چاق
 
 درآمد
 
 درآمد خالص
 
 درد
 
 درد قدامی زانو
 
 درد کشککی‌رانی
 
 درس تربیت بدنی
 
 درصد اشباع اکسیژن مویرگی محیطی
 
 درصد چربی
 
 درصد چربی بدن
 
 درصد چربی بدن6
 
 دروس تربیت بدنی عمومی
 
 دروس مدرسه
 
 درک اشتها
 
 درک تلاش
 
 دریافت غذا
 
 دریافت کنندگان پیوند کلیه
 
 دریبلینگ
 
 دست برتر
 
 دستگاه ایمنی
 
 دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی
 
 دستگاه گاز آنالایزر
 
 دستگاه‏های بدنسازی
 
 دقت هدف گیری
 
 دلبستگی و علاقه به کار
 
 دما
 
 دمای مرکزی بدن
 
 دو و میدانی
 
 دوره ابتدایی
 
 دوره بازیافت
 
 دونده
 
 دونده استقامت و نیمه استقامت
 
 دونده استقامتی
 
 دوندگان
 
 دوندگان استقامت
 
 دوندگان سرعت
 
 دوندگان نخبه
 
 دوندگان نیمه‌استقامت
 
 دوچرخه­ی کارسنح
 
 دوکوزاهگزانوئیک اسید
 
 دوی 110 متر با مانع
 
 دوی صحرانوردی
 
 دویدن
 
 دویدن سراشیبی
 
 دویدن پابرهنه
 
 دویدن یک ‌مایل
 
 دی آسیل گلیسرول
 
 دی اکسید کربن خون شریانی
 
 دی اکسید کربن پایان بازدمی
 
 دی پپتیدیل پپتیداز
 
 دیابت
 
 دیابت ایجادشده با STZ
 
 دیابت نوع 2
 
 دیابت نوع دو
 
 دیابت نوع دودیابت نوع دو
 
 دیابت نوع2
 
 دیدگاه سیستمی
 
 دیدگاه مربّیان
 
 دیسمنوره اولیه
 
 دینامومتر
 
 ذهنیّت فلسفی
 
 رات‌های تخمدان‌برداری‌شده
 
 رادیوگرافی
 
 راستای ستون فقرات
 
 راه رفتن
 
 راهبرد
 
 راهکارهای پیشگیری
 
 رباط متقاطع قدامی
 
 رت‌های نر دیابتی
 
 رده های سنی متفاوت
 
 رزیستین
 
 رسانه
 
 رسانه‌ ملی
 
 رسانه‌های جمعی
 
 رسانه‌های دیداری
 
 رسانه‌های شنیداری
 
 رسانه‌های مجازی
 
 رسانه‌های نوشتاری
 
 رسانه‌های نوین
 
 رسانه‌های هنری
 
 رسوب کلسیم
 
 رشته های ورزشی انفرادی
 
 رشته های ورزشی تیمی
 
 رشته‌های ورزشی
 
 رضایت
 
 رضایت شغلی
 
 رضایت مشتریان
 
 رضایتمندی
 
 رضایت‌مندی
 
 رضایت‌مندی مشتری
 
 رضایت‌مندی ورزشکار
 
 رفتار زیست‌محیطی
 
 رفتار شهروندی
 
 رفتار شهروندی سازمانی
 
 رفتار مصرف‌کننده
 
 رقابت
 
 رنگ
 
 رهبری تحوّل‌گرا
 
 رهبری عمل‌گرا
 
 روابط انسانی
 
 روابط سالم
 
 رواسازی
 
 روایی
 
 روح جمعی و مشارکت
 
 روحیه
 
 روحیۀ گروهی
 
 روزا کانین
 
 روزنامه ورزشی
 
 روش ابداعی
 
 روش تحقیق آمیخته
 
 روش هرمی واژگون
 
 رویداد ورزشی
 
 رژیم
 
 رژیم غذایی پرچرب
 
 رژیم کم کالری
 
 رکاب زدن
 
 رگ‌زایی
 
 ریتم اسکاپولوهومرال
 
 ریتم شبانه روزی
 
 ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی
 
 ریسک پذیری
 
 ریکاوری
 
 ریکاوری ضربان قلب
 
 ریکاوری فشارخون سیستولی
 
 زاویه Q
 
 زاویه مفصل
 
 زردچوبه
 
 زعفران
 
 زمان انتظار
 
 زمان بازیافت [تناوب استراحتی]
 
 زمان تا واماندگی
 
 زمان ترومبوپلاستین فعّال‌شده
 
 زمان رسیدن به پایدرای
 
 زمان روز
 
 زمان ماندن در VO2max
 
 زمان واکنش تشخیصی
 
 زمان واکنش ساده
 
 زمان پروترومبین
 
 زمان‌ تحرّک
 
 زنان
 
 زنان باردار
 
 زنان بسکتبالیست
 
 زنان جوان سالم
 
 زنان دیابتی نوع 2
 
 زنان سالمند
 
 زنان فعال و غیرفعال
 
 زنان میانسال
 
 زنان والیبالیست
 
 زنان ورزشکار
 
 زنان چاق
 
 زنان چاق غیر فعال
 
 زنان چاق کم تحرک
 
 زنان یائسه
 
 زنان یائسه غیرفعال
 
 زنان یائسه‌
 
 زندان
 
 زیرساختهای ورزشی
 
 ساخت دهی
 
 ساختار سازمانی
 
 ساختار عاملی
 
 ساختار کف پا
 
 سارکوپنیا
 
 سازمان چابک
 
 سازمان‌های ورزشی
 
 سازگاری شغلی
 
 سازگاری قلبی
 
 سالمندی
 
 سالمندی اولیه
 
 سایتوکاین های التهابی
 
 سایتوکین
 
 سایتوکین های التهابی
 
 سایتوکین های ضدالتهابی
 
 سبک تعاملی
 
 سبک رهبری
 
 سبک غیرمداخله‌گرا
 
 سبک مداخله‌گرا
 
 سبک‌های رهبری تحوّلی
 
 سختی شریانی
 
 سختی و کفی
 
 سرسختی
 
 سرطان
 
 سرطان سینه
 
 سرطان پستان
 
 سرعت
 
 سرعت در آستانه بی‌هوازی
 
 سرعت در کار
 
 سرعت دریبل
 
 سرعت ضربه
 
 سرعت موج نبض
 
 سرمایه اجتماعی
 
 سرمایه انسانی
 
 سرمایه فکری
 
 سرمایه گذاری خصوصی
 
 سرمایه گذاری ورزشی
 
 سرمایه‌گذاری اولیه
 
 سرمایۀ فرهنگی
 
 سروتونین
 
 سروکوال
 
 سطح بندی
 
 سطح تحصیلی
 
 سطح عملکردی
 
 سقف شیشه‌ای
 
 سلامت جسمانی
 
 سلامت روانی
 
 سلامت سازمانی
 
 سلامت عمومی
 
 سلسله مراتبی
 
 سلول بنیادی مغز استخوان
 
 سلول های بتا پانکراس
 
 سلول­های بنیادیCD34+
 
 سن
 
 سندرم درد کشککی رانی
 
 سندرم متابولیک
 
 سندروم درد پاتلوفمورال
 
 سندروم متابولیک
 
 سنگ کلیه
 
 سنگ‌شکنی برون اندامی
 
 سه روش تمرینی آمادگی جسمانی
 
 سه گانه ورزشکاران زن
 
 سوماتوتایپ
 
 سوپر اکسید دیسموتاز
 
 سوپراکسید دیسموتاز
 
 سوپراکسیددیسموتاز
 
 سکته قلبی
 
 سکوت سازمانی
 
 سی.آر.ام
 
 سیاتیک
 
 سیاه دانه
 
 سیاهدانه
 
 سیترولین-مالات
 
 سیتوکروم C و کاسپاز 9
 
 سیدروکالین
 
 سیستم اتونوم قلبی
 
 سیستم امتیازدهی خطای فرود
 
 سیستم ایمنی
 
 سیستم تنفس
 
 سیستم خودکار قلبی
 
 سیستم مدیریت مقصد(DMS)
 
 سیلیمارین
 
 سیندروم متقاطع فوقانی
 
 شاخص افت سرعت
 
 شاخص التهابی PGE2
 
 شاخص تفریحی
 
 شاخص تودة بدن
 
 شاخص توده بدن
 
 شاخص خستگی
 
 شاخص درک فشار
 
 شاخص شغلی
 
 شاخص شکل بدن
 
 شاخص مقاومت به انسولین
 
 شاخص های اثر پا
 
 شاخص ورزشی
 
 شاخص چاقی بدن
 
 شاخص­های هماتولوژی
 
 شاخص‌ مقاومت به انسولین
 
 شاخص‌های التهابی
 
 شاخص‌های بی‌هوازی
 
 شاخص‌های تن‌سنجی
 
 شاخص‌های فیزیولوژیکی
 
 شاخص‌های قلبی تنفُّسی
 
 شاخص‌های هوازی
 
 شاخص‌های گلایسمی
 
 شاخص‏ مقاومت انسولین
 
 شانه منجمد
 
 شایستگی
 
 شایستگی استراتژی سازی
 
 شایستگی ایجاد انگیزه
 
 شخصیت برند
 
 شدت تمرین
 
 شدت درد
 
 شدت فعالیت هوازی
 
 شدت فعالیت ورزشی
 
 شدت کم
 
 شدّت
 
 شرایط کاری
 
 شریان براکیال
 
 شماره 4
 
 شمشیرباز
 
 شنا
 
 شناگر
 
 شناگران
 
 شناگران استقامتی
 
 شناگران دختر
 
 شناگرنخبه ناشنوا
 
 شنای استقامتی
 
 شنای سرعتی
 
 شنای وامانده ساز
 
 شهر تهران
 
 شهرت و سابقه
 
 شهرداری
 
 شهرستان آمل
 
 شهروندان
 
 شکل بدن بر پایه سطح
 
 شکل و ظاهر
 
 شکل‌پذیری سیناپسی
 
 شیر
 
 شیمی درمانی
 
 شین اسپلینت
 
 شیوع
 
 شیوع آسیب
 
 شیوه تمرین
 
 شیوه‌های تغذیه‌ای
 
 صحه‌گذاری
 
 صفحه 111-121]
 
 صفحۀ نمایش
 
 صنعت فوتبال
 
 صنعت ورزش
 
 ضربان قلب
 
 طاق باز
 
 طرد اجتماعی
 
 طرفدار
 
 طول تلومر
 
 طول جلسه فعالیت ورزشی
 
 ظرفیت آنتی اکسیدانی
 
 ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
 
 ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)
 
 ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام
 
 ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام
 
 ظرفیت حیاتی
 
 ظرفیت ضداکسایشی
 
 ظرفیت ضداکسایشی تام
 
 ظرفیت کارآفرینانه
 
 ظرفیت‌های تنفسی
 
 ظرفیّت هوازی
 
 عالیت هوازی
 
 عامل ارتباطی- محیطی
 
 عامل اقتصادی- اجتماعی
 
 عامل القایی هایپوکسی یک آلفا
 
 عامل تقویت کننده -2
 
 عامل تقویت کننده -2 نوع D
 
 عامل رشد اندوتلیال عروق
 
 عامل رشد اندوتلیال عروقی
 
 عامل رشد شبه انسولینی-1
 
 عامل رشد عصبی
 
 عامل مدیریتی- تبلیغاتی
 
 عامل نروتروپیک
 
 عامل نوروتروفیک مشتق از مغز
 
 عامل نکروز تومور آلفا
 
 عامل نکروز توموری الفا
 
 عدالت ادراک شده
 
 عدالت تعاملی
 
 عدالت توزیعی
 
 عدالت رویه‌ای
 
 عدالت سازمانی
 
 عدم تقارن
 
 عروقظ
 
 عصاره دانه گشنیز
 
 عصاره زعفران
 
 عصاره سیر
 
 عصاره عناب
 
 عصاره مگنولیا
 
 عصاره پوست انار
 
 عصاره‌ سیر
 
 عصارۀ خرفه
 
 عضلات بالاتنه
 
 عضلات دمی
 
 عضلات شانه
 
 عضلات نگهدارنده ستون فقرات
 
 عضلات همسترینگ
 
 عضلات پایین¬تنه
 
 عضله
 
 عضله اسکلتی
 
 عضله تندانقباض
 
 عضله سولئوس
 
 عضله قلبی
 
 عضله نعلی
 
 عضله چهار سر ران
 
 عضله کند انقباض
 
 عضله­ی اسکلتی
 
 عضله‌ی اسکلتی
 
 علل آسیب ورزشی
 
 علم سنجی
 
 عمق
 
 عمل جراحی باز قلب
 
 عملکرد
 
 عملکرد استقامتی
 
 عملکرد بالاتنه
 
 عملکرد بیومکانیکی
 
 عملکرد بی‌هوازی
 
 عملکرد جسمانی
 
 عملکرد ریوی
 
 عملکرد شغلی
 
 عملکرد شناختی
 
 عملکرد عضلانی
 
 عملکرد مربیان
 
 عملکرد مهارتی
 
 عملکرد هوازی
 
 عملکرد ورزشی
 
 عملکرد کارکنان
 
 عوارض جانبی
 
 عوامل آمادگی جسمانی
 
 عوامل آمادگی مهارتی
 
 عوامل بازدارنده
 
 عوامل بیوانرژیک
 
 عوامل خطر
 
 عوامل خطرآفرین عصبی عضلانی
 
 عوامل خطرزای قلبی- عروقی
 
 عوامل رشدی
 
 عوامل رفتاری
 
 عوامل ساختاری
 
 عوامل فیزیولوژیکی
 
 عوامل مایوژنیک
 
 عوامل محیطی
 
 عوامل مدیریتی در ورزش
 
 عوامل نروتروفیک CDNF
 
 غرب کشور
 
 غربال‌گری حرکتی عملکردی
 
 غرور ملی
 
 غیر حرفه ای
 
 غیر ورزشکاران
 
 غیرتهاجمی
 
 غیرفعال
 
 غیرورزشکار
 
 فاز ایزوکپنیک بافری
 
 فاز نسبی پیوسته
 
 فاز هایپوکپنیک پرتهویه­ای
 
 فاصله QT
 
 فاصله استراحتی متفاوت
 
 فاکتور التهابی
 
 فاکتور رشد آندوتلیال عروقی
 
 فاکتور رشد اندوتلیال عروق
 
 فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
 
 فاکتور رشد تغییردهندۀ بتا 1
 
 فاکتور رشد سلول کبدی
 
 فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
 
 فاکتور نورون زایی مشتق از مغز
 
 فاکتور نکروز دهنده آلفا
 
 فاکتور نکروز کنندۀ تومور آلفا
 
 فاکتورهای التهابی
 
 فاکتورهای فضایی-زمانی
 
 فدراسیون اسکی
 
 فدراسیون شمشیربازی
 
 فدراسیون ورزشی
 
 فدراسیون پزشکی ورزشی
 
 فدراسیون‌های ورزشی
 
 فرآیند تدریس
 
 فراتحلیل
 
 فراجبرانی
 
 فرار مالیاتی
 
 فرسودگی شغلی
 
 فرسودگی هیجانی
 
 فرم‌های وضعیتی
 
 فرهنگ سازمانی
 
 فرود پرش
 
 فروکتوز
 
 فساد اداری
 
 فشار اکسایشی
 
 فشار خون
 
 فشار خون دیاستولی
 
 فشار خون سیستولی
 
 فشار روانی
 
 فشار متوسط شریانی
 
 فشار کف پا
 
 فشارخون
 
 فشارخون سیستولیک
 
 فشار‌خون
 
 فضای باز
 
 فعال
 
 فعالیت استقامتی با حجم بالا
 
 فعالیت الکترومایوگرافی
 
 فعالیت ایزومتریک
 
 فعالیت بدنی
 
 فعالیت بدنی حاد
 
 فعالیت بدنی طولانی مدت
 
 فعالیت برونگرا
 
 فعالیت بی‌هوازی
 
 فعالیت تناوبی
 
 فعالیت جسمانی
 
 فعالیت زیربیشینه
 
 فعالیت شدید بی هوازی
 
 فعالیت شدید هوازی
 
 فعالیت عضلانی
 
 فعالیت مقاومتی
 
 فعالیت مقاومتی اکسنتریک
 
 فعالیت مقاومتی حاد
 
 فعالیت منتخب هوازی
 
 فعالیت های بدنی
 
 فعالیت هوازی
 
 فعالیت هوازی حاد
 
 فعالیت هوازی حاد وامانده ساز
 
 فعالیت هوازی ویژه
 
 فعالیت وامانده ساز هوازی
 
 فعالیت ورزشی
 
 فعالیت ورزشی ترکیبی
 
 فعالیت ورزشی تناوبی
 
 فعالیت ورزشی ساده
 
 فعالیت ورزشی مقاومتی
 
 فعالیت ورزشی منظم
 
 فعالیت ورزشی هوازی
 
 فعالیت ورزشی هوازی (AE)
 
 فعالیت ورزشی وامانده ساز
 
 فعالیت ورزشی وامانده‌ساز
 
 فعالیت ورزشی پیچیده
 
 فعالیت پیشرونده
 
 فعالیت‌های ورزشی
 
 فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامه
 
 فعّالیّت WTBCE
 
 فعّالیّت بدنی
 
 فعّالیّت بی‎هوازی
 
 فعّالیّت دایر‌ه ای ویژه کشتی
 
 فعّالیّت هوازی
 
 فعّالیّت وامانده‌ساز
 
 فعّالیّت ورزشی فزاینده
 
 فلسفة آموزشی
 
 فوتبال
 
 فوتبالیست‌های نوجوان
 
 فوتسال
 
 فورین
 
 فول استاتین
 
 فیبرینولیز
 
 فیبرینوژن
 
 فیبرینوژن و شاخص‌‌های پلاکتی
 
 فیزیولوژی ورزش
 
 قابلیت پردازش ذهنی
 
 قدرت
 
 قدرت انفجاری
 
 قدرت ایزومتریک
 
 قدرت دست
 
 قدرت ستاره
 
 قدرت عضلانی
 
 قدرت عضله چهار سر
 
 قدرت هیپ
 
 قدرت‏عضلانی
 
 قرآن
 
 قصد خرید
 
 قوانین و مقررات. ورزش
 
 قوس کف پا
 
 قیمت
 
 لاکتات
 
 لاکتات خون
 
 لاکتات خون مویرگی
 
 لاکتات دهیدروژناز
 
 لاکتات دهیدروژناز (LDH)
 
 لاکتات سرمی
 
 لباس فضایی
 
 لغات کلیدی: اشباع اکسیژن شریانی
 
 لنفوسیت
 
 لنفوسیت خون محیطیف لنفوسیت ها
 
 لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها
 
 لوکوسیت‌ها
 
 لپتین
 
 لکوسیت ها
 
 لکوسیت‌ها
 
 لیپوپروتئین
 
 لیپوپروتئین HDL
 
 لیپوپروتئین LDL
 
 لیپوپروتئین پرچگال
 
 لیپوپروتئین کم چگال
 
 لیپوکالین2
 
 لیپو‌پروتئین(HDL
 
 لیگ
 
 لیگ برتر
 
 لیگ برتر فوتبال
 
 لیگاسیون عصب نخاعی
 
 مؤلفه های ورزش
 
 ماساژ
 
 ماساژ درمانی
 
 مالتیپل اسکلروزیس
 
 مالون دی آلدئید. پلایومتریک
 
 مالون دی آلدهید
 
 مالون دی‌آلدئید
 
 مالون­دی­آلدئید
 
 مایواستاتین
 
 مایونکتین
 
 مایوکاین
 
 مایوکین
 
 مبتدی
 
 متابولیت ها
 
 متغیر‌های‌خون‌شناسی
 
 متیل سولفونیل متان
 
 محافظت قلبی
 
 محتوا
 
 محتوای مواد معدنی استخوان
 
 محتوای چربی کبد
 
 محدودیت تنفس
 
 محدودیت جریان خون
 
 محرومیت از خواب
 
 محصولات ورزشی
 
 محلول خوراکی عناب
 
 محیط
 
 محیط فیزیکی
 
 مخاطبان
 
 مخرب
 
 مخچه
 
 مداخلات بیرونی بینایی
 
 مدارس متوسطه
 
 مدال
 
 مدرسه
 
 مدل HDI
 
 مدل سروکوال
 
 مدل محرک- پاسخ
 
 مدل‌سازی
 
 مدیران
 
 مدیران تربیت بدنی
 
 مدیران مرد
 
 مدیریت تیم
 
 مدیریت خطر
 
 مدیریت دانش
 
 مدیریت راهبردی
 
 مدیریت رسانه
 
 مدیریت زمان
 
 مدیریت ستادی
 
 مدیریت مشارکتی
 
 مدیریت ورزشی
 
 مدیریت کلاس
 
 مدیریتی و اجرایی
 
 مدیریّت ایمنی
 
 مراحل بلوغ
 
 مربّیان ورزش
 
 مربی والیبال
 
 مربیان
 
 مربیان حرفه‌ای
 
 مربیان ورزش
 
 مردان
 
 مردان 35 تا41 ساله
 
 مردان اندام پرور
 
 مردان جوان
 
 مردان دارای اضافه وزن
 
 مردان سالم
 
 مردان سالمند
 
 مردان سیگاری
 
 مردان شناگر
 
 مردان غیر فعّال
 
 مردان غیرفعال
 
 مردان فعال
 
 مردان میانسال
 
 مردان ورزشکار
 
 مردان چاق
 
 مرکز فشار
 
 مرین مقاومتی سنتی
 
 مزاج سرد
 
 مزاج چهارگانه
 
 مزاج گرم
 
 مسخ شخصیت
 
 مشارکت
 
 مشارکت بین رشته ای
 
 مشارکت در ورزش
 
 مشارکت ورزشی
 
 مشارکت پایدار
 
 مشتری
 
 مشتریان
 
 مشتریان خدمات ورزشی
 
 مشتریان محصولات ورزشی
 
 مصرف سیر
 
 مصرف کوتاه‌مدت انار
 
 معادلات ساختاری
 
 معلم
 
 معلمان
 
 معلمان تربیت بدنی
 
 معلمان تربیت‌بدنی
 
 مقالات علمی- پژوهشی
 
 مقاومت انسولین
 
 مقاومت انسولینی
 
 مقاومت به انسولین
 
 مقاومتی دایره‌ای
 
 مقایسۀ برندوفاداری به برند
 
 مقدار اکسیژن مصرفی
 
 مقطع متوسطه
 
 مقیاس لینکلن ـ اوزرتسکی
 
 مقیاس ناتوانی جسمانی
 
 ملاتونین
 
 ملکول چسبان عروقی‌
 
 ملیت
 
 منابع اجتماعی
 
 مناطق سردسیر و گرمسیر
 
 مناطق پانزده گانه
 
 منافع برند
 
 منش ورزشی
 
 منوسیت
 
 مهارت حرکتی
 
 مهارت های سیاسی
 
 مهارت‌های اجتماعی
 
 مهارت‌های حرکتی
 
 مهارت‌های روان شناختی
 
 مهارت‌های شخصی
 
 مهارت‌های فردی
 
 مهارت‌های فنی
 
 مهارت‌های مدیریتی
 
 مهارت‌های کارآفرینی
 
 مهره‌های گردنی
 
 موانع
 
 موانع اداری
 
 موانع بانکی
 
 موانع حمایت ورزشی
 
 موانع ورزش
 
 موج T
 
 موسیقی
 
 موش صحرایی
 
 موش صحرایی نر
 
 موش های نر ویستار
 
 موش‌های صحرایی
 
 موش‌های صحرایی دیابتی
 
 موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
 
 موش‌های صحرایی ویستار
 
 موفقیت در والیبال
 
 موفقیت ورزشی
 
 موقعیت آموزشی
 
 مولتیپل اسکلروزیس
 
 مولکول چسبان سلولی
 
 مولکول چسبان عروقی
 
 مولکول‌ چسبان سلولی
 
 مولکول‌های چسبان بین‌سلولی
 
 مولکول‌های چسبان بین‌عروقی
 
 مُکمّل‌های گیاهی
 
 مکانیزه شدن
 
 مکمل
 
 مکمل اسپیرولینا
 
 مکمل جدوار
 
 مکمل دهی امگا3
 
 مکمل زعفران
 
 مکمل سازی
 
 مکمل سویا
 
 مکمل قهوه سبز
 
 مکمل مرزن‌جوش
 
 مکمل ویتامین ترکیبی
 
 مکمل کوئرستین
 
 مکمل کورکومین
 
 مکمل گلوتامین
 
 مکمل‌دهی حاد
 
 مکمل‌یاری
 
 مکمّل‌گیری ال‌ ـ گلوتامین
 
 میانسالی
 
 میزان تحصیلات والدین
 
 میزان جریان بُزاق
 
 میزان خونریزی
 
 میزان فیلتراسیون گلومرولی
 
 میزان متابولیسم استراحت
 
 میلوپراکسیداز
 
 مینیسک
 
 میوستاتین
 
 نئوواسکولوژنز
 
 ناجی غریق
 
 ناشتایی
 
 ناشنوا
 
 نانو ذرات کلی
 
 نانوذرات سلنیوم
 
 ناهنجاری
 
 ناهنجاری اسکلتی
 
 ناهنجاری های بدنی
 
 ناهنجاری‌های ستون فقرات
 
 ناپایداری عملکردی مچ
 
 ناپایداری مزمن مچ پا
 
 نبض اکسیژن
 
 نخبه
 
 نرم افزار PPV
 
 نروتروفین 3
 
 نروپاتی دیابت
 
 نسبت 2D به 4D
 
 نسبت IGF-I به کورتیزول
 
 نسبت LDL-C به HDL-C
 
 نسبت انگشت دوم به چهارم
 
 نسبت تبادل تنفسی
 
 نسبت تبادل تنفّسی
 
 نسبت تستوسترون به کورتیزول
 
 نسبت دورکمر به باسن
 
 نسترن کوهی
 
 نشریات
 
 نشریه علمی پژوهشی
 
 نظام ارتباطات سازمانی
 
 نظام ورزش
 
 نظامی
 
 نظریۀ بنیادی
 
 نفوذ اجتماعی
 
 نقاط ضعف
 
 نقاط قوت
 
 نقش
 
 نقصان موفقیت فردی
 
 نقطه شکست ضربان قلب
 
 نقطۀ شکست ضربان قلب
 
 نمایه توده بدن
 
 نمره آپگار
 
 نهادینه کردن
 
 نوآوری سازمانی
 
 نواخت شبانه‌روزی
 
 نوار کینزیولوژیک
 
 نواربندی
 
 نوارگردان
 
 نوبت [بازیافت]
 
 نوبت های متوالی
 
 نوتروفیل
 
 نوجوان
 
 نوجوانان
 
 نورم اسلوان
 
 نورموکسی
 
 نوروتروفین مشتق مغزی
 
 نوروترپسینريال نوزاد
 
 نوروزگرایی
 
 نوروفیدبک
 
 نوشابه انرژی‌زا
 
 نونهالان
 
 نگرش
 
 نگرش تغذیه‌ای
 
 نیات رفتاری
 
 نیاز
 
 نیرومندسازی پس‌فعالی
 
 نیروی انسانی
 
 نیروی عکس ­العمل زمین
 
 نیروی عکس‌العمل زمین
 
 نیم¬رخ تناسب‌اندام
 
 نیم¬رخ لیپوپروتئینی
 
 نیمرخ
 
 نیمرخ فیزیولوژیک
 
 نیمرخ لیپیدی
 
 نیمرخ چربی
 
 نیمرخ چربی TG
 
 نیمه حرفه ای
 
 نیم‌رخ لیپیدی
 
 نیم‌رخ لیپیدی و مقاومت انسولین
 
 هاکی‏داخل‏سالن
 
 هایپرتروفی عضلانی
 
 هایپرتروفی عضله
 
 هایپرتروفی فیزیولوژیک
 
 هایپوکسی
 
 هایپوکسی"
 
 هزینه انرژی
 
 هزینه های درمانی
 
 هزینه های ورزشی
 
 هزینه ی درمانة
 
 هزینه‌های درمان
 
 هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم
 
 هم پژوهی
 
 هم­انقباضی
 
 هماتولوژی
 
 همبسته‌های اجتماعی
 
 همدلی
 
 همسازی
 
 هموسیستئین
 
 هموگلوبین گلیکوزیله
 
 همکاری
 
 هندبال
 
 هنرآفرینی شغل
 
 هوادار
 
 هواداران
 
 هورمون رشد
 
 هورمون شبه متئورین
 
 هورمون لپتین
 
 هورمون پاراتیروئید
 
 هوش اخلاقی
 
 هوش معنوی
 
 هوش هیجانی
 
 هوش‌سازمانی
 
 هوش‌هیجانی
 
 هوی و فیلدمن
 
 هویت ورزشی
 
 هیأت‌های ورزشی
 
 هیپرتروفی بطن چپ
 
 هیپوکامپ
 
 هیپوکسی
 
 هیپوکمپ
 
 هیپوکپنیک بیش تهویه ای
 
 واسپین
 
 والگوس داینامیک زانو
 
 والیبال
 
 والیبالیست قدرتی و سرعتی
 
 وامانده ساز
 
 
 
 واکسن آنفلوانزا
 
 واکنش عروقی
 
 ورزش
 
 ورزش انفرادی
 
 ورزش باستانی
 
 ورزش بانوان
 
 ورزش تیمی‌
 
 ورزش حاد
 
 ورزش دانشجویی
 
 ورزش درمانی
 
 ورزش زورخانه ای
 
 ورزش شنا
 
 ورزش قهرمانی
 
 ورزش قهرمانی‌
 
 ورزش مقاومتی
 
 ورزش همگانی
 
 ورزش هوازی
 
 ورزش و جوانان
 
 ورزش وامانده ساز
 
 ورزش وامانده¬ساز
 
 ورزشکار
 
 ورزشکار نخبه
 
 ورزشکاران
 
 ورزشکاران بالای سر
 
 ورزشکاران غیرحرفه ای
 
 ورزشکاران نخبه
 
 ورزشکاران پرتاب از بالای سر
 
 ورزش‌های انفرادی
 
 ورزش‌گرایی
 
 وزارت ورزش و جوانان
 
 وزن
 
 وزن بدن
 
 وزن بدون چربی
 
 وزنه برداران نخب
 
 وضعیت بدنی
 
 وضعیت مدیریتی
 
 وضعیت مطلوب
 
 وضعیت موجود
 
 وضعیّت آهن
 
 وضعیّت‌ ایمنی وسایل
 
 وظیفه شناسی
 
 وفاداری
 
 وفاداری برند
 
 وفاداری به برند
 
 وفاداری سازمانی
 
 ویتامین D3
 
 ویتامین E
 
 ویسفاتین
 
 ویسکوزیته پلاسما
 
 ویژگی جمعیت‌شناختی
 
 ویژگی های پیکرسنجی
 
 ویژگی‌های آنتروپومتریک
 
 ویژگی‌های رفتاری
 
 ویژگی‌های شخصیّتی
 
 پارالمپیک
 
 پارکی
 
 پارکینسون
 
 پارگی لیگامنت صلیبی قدامی
 
 پاسخ اندوتلیالی
 
 پاسخگویی
 
 پاسچر
 
 پاسچر پا
 
 پاسچر پشت­ تابدار
 
 پای پرونیت
 
 پایایی
 
 پایداری
 
 پایین آمدن از پله
 
 پایین رفتن از پله
 
 پراکسیداسیون لیپید
 
 پراکسیداسیون لیپیدی
 
 پراکسیدان
 
 پرتاب توپ مدیسن‌بال
 
 پرتودرمانی
 
 پرخاشگری
 
 پرس سینه
 
 پرس پا
 
 پرش اسپک
 
 پرش دفاع
 
 پرش عمودی
 
 پرفشارخونی
 
 پروتئو لیپید پروتئین
 
 پروتئین BDNF
 
 پروتئین تام
 
 پروتئین تام بزاقی
 
 پروتئین واکنش گر C
 
 پروتئین واکنش گرC
 
 پروتئین واکنشگر C
 
 پروتئین واکنشگر-C
 
 پروتئین واکنشی c
 
 پروتئین واکنشیc
 
 پروتئین واکنش‌گر C
 
 پروتئینهای BAX
 
 پروتراکشن کتف
 
 پروتوکل سنیام
 
 پروتکل رمپ
 
 پروتیئن واکنشی C
 
 پروتین واکنشگر C
 
 پروفایل بیوشیمیایی- لیپیدی خون
 
 پروفایل لیپیدی
 
 پروفایل متابولومیک
 
 پرونیشن بیش‌از‌حد
 
 پسران فعّال
 
 پسران نابالغ ورزشکار
 
 پسران ورزشکار
 
 پسران چاق
 
 پشت تابدار
 
 پلاکت‌ها
 
 پلایومتریک
 
 پله
 
 پلی مورفیزم
 
 پلی‌مورفیسم
 
 پوکی استخوان
 
 پپتید PYY3-36
 
 پپتید YY
 
 پپتیدهای ناتریورتیک
 
 پژوهش
 
 پژوهش کیفی
 
 پیآمدهای کاری
 
 پیاده سازی
 
 پیری
 
 پیست اسکی
 
 پیش دیابتی
 
 پیش­سرمایی
 
 پیشرفت ورزشی
 
 پیشگیری از آسیب
 
 پیش‌سرمایش
 
 پیلاتس
 
 چابکی
 
 چاق
 
 چاقی
 
 چاقی احشایی
 
 چاقی شکمی
 
 چاقی کودکان
 
 چربی
 
 چربی احشایی
 
 چربی بژ
 
 چربی زیرپوستی
 
 چربی قهوه‌ای
 
 چرخ گردان اجباری
 
 چرخش درشت نی
 
 چرخه شبانه روزی
 
 چرخه قاعدگی
 
 چرخه ماهانه
 
 چیدمان
 
 ژن ACE
 
 ژن ACTN3
 
 ژنتیک ورزشی
 
 ژنوتیپ
 
 ژنوواروم
 
 ژنووالگوس
 
 ژیمناست نخبه. آسیب‌‌های ورزشی
 
 ژیمناستیک
 
 کاآتسو
 
 کاتالاز
 
 کاتسو
 
 کارآفرینی
 
 کارآفرینی سازمانی
 
 کارآمدی جمعی
 
 کارآمدی مربیگری
 
 کاراته
 
 کاراته‌کاران
 
 کارایی
 
 کاردیواسکرین
 
 کاردیوتروپین-1
 
 کارشناس
 
 کارمند
 
 کارمندان و مدیران
 
 کارکرد اجتماعی
 
 کارکنان
 
 کاسنی
 
 کاسپاز-3
 
 کاشکسی
 
 کافئین
 
 کاهش 70 درصدی حجم تمرین
 
 کاهش تمرین
 
 کاهش جریان خون
 
 کاهش فعالیت
 
 کاهش وزن
 
 کاچکسی
 
 کایفوز
 
 کاینزین-1
 
 کبد
 
 کبد چرب
 
 کبد چرب غیرالکلی
 
 کتاب ورزشی
 
 کراتین
 
 کراتین کیناز
 
 کراتین کیناز (CK)
 
 کراتین‌کیناز
 
 کرال سینه
 
 کرمانشاه
 
 کش تراباند
 
 کش تمرینی
 
 کشتی
 
 کشتی فرنگی
 
 کشتی گیران
 
 کشتی‌گیر
 
 کشتی‌گیر آزادکار
 
 کشتی‌گیر نوجوان
 
 کشتی‌گیران
 
 کشتی‌گیران آزادکار
 
 کشش ایستا
 
 کشش پویا
 
 کششPNF
 
 کف پای صاف
 
 کفش مینیمال
 
 کفش ناپایدار
 
 کلانشهر تهران
 
 کلسترول
 
 کلوتو
 
 
 کم تحرک
 
 کمربند شانه
 
 کمرین
 
 کمک‌های نیروزایی
 
 کم‌خوابی
 
 کنترل
 
 کنترل اجتماعی
 
 کنترل قامت پویا
 
 کنترل پاسچر
 
 کوآنزیم Q10
 
 کوآنزیمQ10
 
 کوانزیم Q10
 
 کوتاه قدی
 
 کودکان
 
 کودکان بیش فعال
 
 کودکان و نوجوانان
 
 کورتیزول
 
 کورکومین
 
 کوفتگی تاخیری (DOMS)
 
 کوفتگی عضلانی
 
 کوفتگی عضلانی تأخیری
 
 کوفتگی‌ عضلانی ‌تأخیری
 
 کوله پشتی
 
 کوهنوردی
 
 کیفوز پشتی
 
 کیفیت
 
 کیفیت خدمات
 
 کیفیت خدمات- فن کیفیت خدمات
 
 کیفیت خواب
 
 کیفیت زندگی
 
 کیفیت کاری
 
 کینماتیک
 
 کینماتیک زانو
 
 کینماتیک سه ­بعدی
 
 کیک بوکسورها
 
 گام شمار
 
 گاواژ دهانی
 
 گرانولوزین
 
 گردشگر ورزشی
 
 گردشگران ورزشی
 
 گردشگری
 
 گردشگری الکترونیک
 
 گردشگری ورزشی
 
 گردشگری ورزشی 
 
 گرلین
 
 گرلین آسیل دار
 
 گرلین آسیل‌دار پلاسما
 
 گرم کردن
 
 گره لنفاوی
 
 گریز و محافظه‌کاری
 
 گزینش
 
 گشتاور ایزومتریک
 
 گشتاور عضلانی
 
 گلبول‌های خونی
 
 گلوتاتیون پراکسیداز
 
 گلوتامین
 
 گلوتوس مدیوس
 
 گلوکز
 
 گلوکز ناشتا
 
 گلوکزآمین
 
 گلوکزامین
 
 گلوکزخون
 
 گلیسرول
 
 گلیکوژن
 
 گلیکوژن کبد
 
 گونیامتر
 
 گیرنده پروتئینی آگرین
 
 گیرندۀ شبه تول 2و 4
 
 یائسه
 
 یائسگی
 
 یادگیری سازمانی
 
 یوبی‌کینون
 
 یوگا
 
 یک تکرار بیشینه
 
 یک جلسه‌ای
 
؛ تمرین هوازی
 
؛ رت‌های فعال
 
آب‌درمانی
 
ارگونومیک
 
بتاکاروتن
 
تمرین تداومی
 
جاذبه های طبیعی ورزشی
 
جام جهانی
 
خستگی
 
داوطلبی
 
قابلیت‌های شغلی
 
مردان ورزشکار
 
ویتامین C
 
کاتسو
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 370 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×