موضوعات پیشنهادی جغرافیای مخاطرات محیطی

برخی از موضوعات پیشنهادی جغرافیای مخاطرات محیطی را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی ایران‌تز جغرافیا مخاطرات محیطی 

 

برخی از موضوعات پیشنهادی ایران‌تز جغرافیا مخاطرات محیطی عبارتند‌از:

 

  1. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در جمعيتپذيري شهرهاي جديد اقماري

  2. تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق روستایی

  3. بررسی اثرات بازگشت مهاجران به روستاها

  4. تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی روستاها

  5. بررسی رابطه گردشگري و توسعه كارآفريني در بين جوانان روستايي

  6. ارائه مدلی جهت ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي

  7. تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی روستاها با استفاده از ماتریس سوات

  8. برنامه ریزی توسعه توریسم بمنظور توسعه پایدار روستا در ...

  9. برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اقتصادی روستا، مطالعه موردی

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید :

 

ایران‌تز تدبیرساز         02140220448

موضوعات پیشنهادی جغرافیای مخاطرات محیطی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 299 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×