موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز دررشته سنجش از دور

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته سنجش از دور مقاله زیر را مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

 موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته سنجش از دور

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته سنجش از دور:

 

 1. استفاده از تصاویر ماهوارهای در تشخیص تغییرات حاصل از سیل، زلزله، فرنشت، و ....

 2. شناسایی محصوالت کشاورزی با سنجش از دور

 3. تعیین مناطق پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی(gis) و فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (ahp)

 4. طراحی مدلی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی مکان و اندازه بهینه نیروگاه های انرژی زیست توده با استفاده از انواع زیست توده منفرد یا چندگانه

 5. تخمین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی با سنجش از دور

 6. بررسی و آنالیز گسترش و توسعه شهری با سنجش از دور و GIS

 7. شناسایی و تخمین رسوبات در دریاچه ها و سدها با سنجش از دور

 8. تخمین آب معادل از ذوب برف با سنجش از دور

 9. بهینه یابی و تعیین مکان بهینه برای احداث بیمارستانها .... در شهرها با سیستم اطالعات مکانی

 10. تهیه نقشه راهها با سنجش از دور

 11. بهینه یابی عملیات آتش باری در اکتشافات معادن با هدف کمینه سازی در پرتاب مواد منفجره

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید :

 

ایران‌تز تدبیرساز         02140220448

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز دررشته سنجش از دور
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 390 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×