گرایش رشته نانو فناوری

معرفی گرایش نانو فناوری

گرایش رشته نانو فناوری

نانو فناوری، دانش و فناوری ساخت، کنترل و استفاده از ذرات در ابعاد نانو است. ابعاد نانو به ابعاد 1 تا 100 نانومتر گفته می شود. یک نانومتر برابر با یک میلیاردیم متر است.

نانو فناوری یک رشته میان رشته ای است که از علوم مختلفی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، مهندسی و پزشکی استفاده می کند.

کاربردهای نانو فناوری

نانو فناوری کاربردهای گسترده ای در زمینه های مختلف دارد. برخی از کاربردهای نانو فناوری عبارتند از:

 • فناوری پزشکی: نانو فناوری در زمینه پزشکی برای تولید داروهای جدید، تشخیص بیماری ها و درمان آنها کاربرد دارد.
 • فناوری اطلاعات: نانو فناوری در زمینه فناوری اطلاعات برای ساخت وسایل الکترونیکی کوچکتر و کارآمدتر کاربرد دارد.
 • فناوری تولید: نانو فناوری در زمینه تولید برای ساخت مواد و محصولات جدید با خواص بهبود یافته کاربرد دارد.
 • فناوری محیط زیست: نانو فناوری برای حل مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا و آب کاربرد دارد.

رشته نانو فناوری در ایران

رشته نانو فناوری در ایران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود.

گرایشات رشته نانو فناوری

رشته نانو فناوری در ایران دارای گرایش های مختلفی است. برخی از گرایش های رشته نانو فناوری عبارتند از:

 • نانو مواد
 • نانو شیمی
 • نانو زیست شناسی
 • نانو پزشکی
 • نانو الکترونیک
 • نانو فناوری های محیط زیستی

آینده شغلی رشته نانو فناوری

رشته نانو فناوری یکی از رشته های نوظهوری است که آینده شغلی خوبی دارد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی، آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند.

 موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه نانو فناوری

 

نانو فناوری یک رشته نوظهور است که به سرعت در حال توسعه است. این رشته کاربردهای گسترده ای در زمینه های مختلف دارد و فرصت های زیادی برای تحقیقات جدید و نوآوری ایجاد می کند.

در ادامه به برخی از موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه نانو فناوری اشاره می کنیم:

نانو مواد

 • طراحی و سنتز نانو مواد جدید با خواص بهبود یافته
 • کاربردهای نانو مواد در زمینه های مختلف مانند پزشکی، فناوری اطلاعات، تولید و محیط زیست
 • تولید نانو مواد با روش های پایدار و دوستدار محیط زیست

نانو شیمی

 • تولید و سنتز مواد شیمیایی با استفاده از فناوری نانو
 • کاربردهای نانو شیمی در زمینه های مختلف مانند داروسازی، کشاورزی و محیط زیست
 • تولید مواد شیمیایی با خواص بهبود یافته مانند پایداری و زیست سازگاری

نانو زیست شناسی

 • طراحی و ساخت نانو ابزارها و نانو سیستم ها برای کاربردهای زیست پزشکی
 • کاربردهای نانو زیست شناسی در زمینه های مختلف مانند تشخیص و درمان بیماری ها، مهندسی بافت و کشاورزی
 • تولید نانو مواد زیست سازگار برای کاربردهای زیست پزشکی

نانو پزشکی

 • طراحی و ساخت داروهای نانو مبتنی بر نانو مواد
 • کاربردهای نانو پزشکی در زمینه های مختلف مانند تشخیص و درمان بیماری ها، مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی
 • تولید داروهای نانو با اثربخشی و ایمنی بهبود یافته

نانو الکترونیک

 • طراحی و ساخت وسایل الکترونیکی با استفاده از فناوری نانو
 • کاربردهای نانو الکترونیک در زمینه های مختلف مانند محاسبات، ارتباطات و سنسورها
 • تولید وسایل الکترونیکی کوچکتر، کارآمدتر و مقرون به صرفه تر

نانو فناوری های محیط زیستی

 • طراحی و ساخت مواد و سیستم های نانو برای حل مشکلات زیست محیطی
 • کاربردهای نانو فناوری های محیط زیستی در زمینه های مختلف مانند آلودگی هوا، آب و خاک
 • تولید مواد و سیستم های نانو با قابلیت جذب و تجزیه آلاینده های زیست محیطی

البته این تنها برخی از موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه نانو فناوری هستند. دانشجویان و محققان می توانند با توجه به علاقه و زمینه تخصصی خود، موضوعات جدیدی را برای تحقیقات خود انتخاب کنند.

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی نانو فناوری

نانو فناوری یکی از رشته های نوظهور و پرطرفدار در ایران است. به همین دلیل، تعداد مجلات علمی پژوهشی ایرانی در این زمینه در حال افزایش است.

در ادامه به معرفی برخی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی نانو فناوری می پردازیم:

1. مجله نانو مواد و فناوری ایران: این مجله توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی نانو فناوری است. این مجله در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

2. مجله نانو علوم و فناوری پیشرفته: این مجله توسط دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و یکی دیگر از مجلات معتبر علمی پژوهشی ایرانی نانو فناوری است. این مجله در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

3. مجله نانو فناوری ایران: این مجله توسط انجمن نانو فناوری ایران منتشر می شود و یکی از مجلات تخصصی نانو فناوری در ایران است. این مجله در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

4. مجله علمی پژوهشی نانو در مهندسی: این مجله توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منتشر می شود و در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

5. مجله نانو و فناوری های نوین: این مجله توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات منتشر می شود و در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

این مجلات از نظر کیفیت علمی، ضریب تأثیر و اعتبار در سطح مناسبی قرار دارند و مقالات چاپ شده در آنها مورد توجه محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی است.

 

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس نانو فناوری

نانو فناوری یک رشته نوظهور است که کاربردهای گسترده ای در زمینه های مختلف دارد. به همین دلیل، تعداد مجلات خارجی ISI و اسکوپوس نانو فناوری در حال افزایش است.

در ادامه به معرفی برخی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس نانو فناوری می پردازیم:

1. Nature Nanotechnology: این مجله توسط انتشارات Nature منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو فناوری است. این مجله در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

2. Science: این مجله توسط انتشارات AAAS منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه های مختلف است. این مجله در زمینه های نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی مقالات علمی پژوهشی را منتشر می کند.

3. Nano Letters: این مجله توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های سنتز، خواص و کاربردهای نانو مواد را منتشر می کند.

4. ACS Nano: این مجله توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو شیمی است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های سنتز، خواص و کاربردهای نانو مواد را منتشر می کند.

5. Advanced Materials: این مجله توسط انتشارات Wiley منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های سنتز، خواص و کاربردهای نانو مواد را منتشر می کند.

6. Nature Materials: این مجله توسط انتشارات Nature منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های سنتز، خواص و کاربردهای نانو مواد را منتشر می کند.

7. Nanoscale: این مجله توسط انتشارات Royal Society of Chemistry منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های سنتز، خواص و کاربردهای نانو مواد را منتشر می کند.

8. ACS Applied Materials & Interfaces
[Image of مجله ACS Applied Materials & Interfaces]

این مجله توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد کاربردی است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های کاربردهای نانو مواد در زمینه های مختلف را منتشر می کند.

9. Advanced Functional Materials: این مجله توسط انتشارات Wiley منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو مواد کاربردی است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های کاربردهای نانو مواد در زمینه های مختلف را منتشر می کند.

10. Nanomedicine: این مجله توسط انتشارات Nature منتشر می شود و یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی در زمینه نانو پزشکی است. این مجله مقالات علمی پژوهشی در زمینه های کاربردهای نانو مواد در پزشکی را منتشر می کند.

این مجلات از نظر کیفیت علمی، ضریب تأثیر و اعتبار در سطح مناسبی قرار دارند و مقالات چاپ شده در آنها مورد توجه محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی است.

  مزایا رشته نانو فناوری برای ادامه تحصیل و بازار کار

رشته نانو فناوری یکی از رشته های نوظهور و پرطرفدار در جهان است که کاربردهای گسترده ای در زمینه های مختلف دارد. این رشته از علوم مختلفی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، مهندسی و پزشکی استفاده می کند.

مزایا رشته نانو فناوری برای ادامه تحصیل

رشته نانو فناوری برای ادامه تحصیل مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آینده شغلی درخشان: رشته نانو فناوری یکی از رشته های نوظهوری است که آینده شغلی خوبی دارد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی، آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند.
 • فرصت های پژوهشی گسترده: رشته نانو فناوری فرصت های پژوهشی گسترده ای را برای دانشجویان فراهم می کند. دانشجویان می توانند در زمینه های مختلف نانو فناوری، مانند نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی، تحقیق و پژوهش کنند.
 • آموزش در یک رشته بین رشته ای: رشته نانو فناوری یک رشته بین رشته ای است که از علوم مختلفی استفاده می کند. این موضوع باعث می شود که دانشجویان این رشته با دیدگاه های مختلف آشنا شوند و بتوانند به صورت جامع به مسائل نگاه کنند.

مزایا رشته نانو فناوری برای بازار کار

رشته نانو فناوری برای بازار کار مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تقاضای بالا در بازار کار: تقاضا برای نیروی کار متخصص در زمینه نانو فناوری در بازار کار بسیار بالا است. به همین دلیل، فارغ التحصیلان این رشته می توانند به راحتی شغل مناسبی پیدا کنند.
 • حقوق و مزایای خوب: حقوق و مزایای شغلی در زمینه نانو فناوری معمولاً خوب است.
 • امکان کار در زمینه های مختلف: فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری می توانند در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی، آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند. این موضوع باعث می شود که فارغ التحصیلان این رشته بتوانند شغلی متناسب با علاقه و مهارت خود پیدا کنند.

در مجموع، رشته نانو فناوری یک رشته با آینده شغلی درخشان و مزایای زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار است.

معایب رشته نانو فناوری برای ادامه تحصیل و بازار کار

رشته نانو فناوری یک رشته نوظهور است و هنوز در حال توسعه است. به همین دلیل، برخی از معایب نیز دارد. از جمله این معایب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تخصصی بودن رشته: رشته نانو فناوری یک رشته تخصصی است و نیاز به دانش و مهارت بالایی در زمینه های مختلف دارد. به همین دلیل، دانشجویان این رشته باید از علاقه و پشتکار بالایی برخوردار باشند.
 • هزینه بالای تحصیل: تحصیل در رشته نانو فناوری در دانشگاه های معتبر هزینه بالایی دارد.
 • مشکلات اخلاقی و زیست محیطی: برخی از کاربردهای نانو فناوری ممکن است مشکلات اخلاقی و زیست محیطی ایجاد کند.

تخصصی بودن رشته: رشته نانو فناوری یک رشته تخصصی است و نیاز به دانش و مهارت بالایی در زمینه های مختلف دارد. دانشجویان این رشته باید در زمینه های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، مهندسی و پزشکی مهارت داشته باشند. به همین دلیل، دانشجویان این رشته باید از علاقه و پشتکار بالایی برخوردار باشند تا بتوانند در این رشته موفق شوند.

هزینه بالای تحصیل: تحصیل در رشته نانو فناوری در دانشگاه های معتبر هزینه بالایی دارد. این هزینه شامل شهریه دانشگاه، هزینه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و هزینه زندگی دانشجویی است. به همین دلیل، دانشجویان این رشته باید از نظر مالی از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.

مشکلات اخلاقی و زیست محیطی: برخی از کاربردهای نانو فناوری ممکن است مشکلات اخلاقی و زیست محیطی ایجاد کند. به عنوان مثال، استفاده از نانو مواد در تولید سلاح های هسته ای یا زیستی می تواند مشکلات اخلاقی ایجاد کند. همچنین، استفاده از نانو مواد در محیط زیست می تواند باعث آلودگی محیط زیست شود. به همین دلیل، دانشجویان این رشته باید از این مشکلات آگاه باشند و در استفاده از نانو فناوری مسئولیت پذیر باشند.

در مجموع، رشته نانو فناوری یک رشته با مزایای و معایب زیادی است. دانشجویان این رشته باید قبل از انتخاب این رشته، مزایا و معایب آن را به دقت بررسی کنند.

 مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری

رشته نانو فناوری یک رشته نوظهور و پرطرفدار در جهان است. به همین دلیل، دانشگاه های معتبر زیادی در سراسر جهان در این رشته دانشجو می پذیرند. فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در دانشگاه های معتبر کشورهای مختلف اقدام کنند.

برای مهاجرت تحصیلی در رشته نانو فناوری، فارغ التحصیلان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد معتبر در رشته نانو فناوری یا رشته های مرتبط
 • معدل تحصیلی خوب
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • انگیزه نامه و توصیه نامه قوی
 • سوابق پژوهشی و کارآموزی

فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری می توانند برای ادامه تحصیل در کشورهای زیر اقدام کنند:

 • ایالات متحده آمریکا
 • کانادا
 • انگلیس
 • آلمان
 • فرانسه
 • چین
 • کره جنوبی
 • ژاپن

این کشورها از نظر کیفیت آموزشی، امکانات پژوهشی و فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری در سطح بالایی قرار دارند.

مهاجرت کاری فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری

فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری می توانند پس از فارغ التحصیلی به کشورهای مختلف مهاجرت کنند و در زمینه های مختلف مشغول به کار شوند. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن از نظر فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری در سطح بالایی قرار دارند.

برای مهاجرت کاری در رشته نانو فناوری، فارغ التحصیلان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری معتبر در رشته نانو فناوری یا رشته های مرتبط
 • سابقه کار مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • مهارت های نرم

فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری می توانند برای مهاجرت کاری از طریق روش های زیر اقدام کنند:

 • ویزای کاریابی
 • ویزای کار از طریق شرکت
 • ویزای کار از طریق سرمایه گذاری
 • ویزای کار از طریق ازدواج

ویزای کاریابی یکی از روش های رایج برای مهاجرت کاری فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری است. در این روش، فارغ التحصیلان باید از یک کارفرمای خارجی دعوتنامه کاری دریافت کنند. سپس، می توانند برای ویزای کاریابی اقدام کنند.

ویزای کار از طریق شرکت نیز یکی دیگر از روش های رایج برای مهاجرت کاری فارغ التحصیلان رشته نانو فناوری است. در این روش، فارغ التحصیلان باید از یک شرکت خارجی در کشور مورد نظر خود پیشنهاد شغلی دریافت کنند. سپس، می توانند برای ویزای کار از طریق شرکت اقدام کنند.

ویزای کار از طریق سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از روش های مهاجرت کاری است. در این روش، فارغ التحصیلان باید مبلغ مشخصی سرمایه گذاری در کشور مورد نظر خود انجام دهند. سپس، می توانند برای ویزای کار از طریق سرمایه گذاری اقدام کنند.

ویزای کار از طریق ازدواج نیز یکی دیگر از روش های مهاجرت کاری است. در این روش، فارغ التحصیلان باید با یک شهروند یا مقیم دائم کشور مورد نظر خود ازدواج کنند. سپس، می توانند برای ویزای کار از طریق ازدواج اقدام کنند.

در مجموع، رشته نانو فناوری یک رشته با آینده شغلی درخشان است و فارغ التحصیلان این رشته می توانند با مهاجرت تحصیلی یا کاری به کشورهای مختلف، فرصت های شغلی مناسبی را برای خود ایجاد کنند.

 چاپ مقاله نانو فناوری

چاپ مقاله نانو فناوری یک فرآیند چند مرحله ای است که شامل انتخاب مجله مناسب، نگارش مقاله، ارسال مقاله به مجله و بررسی مقاله توسط داوران مجله است.

انتخاب مجله مناسب

اولین قدم برای چاپ مقاله نانو فناوری، انتخاب مجله مناسب است. مجلات علمی نانو فناوری در زمینه های مختلف نانو فناوری، مانند نانو مواد، نانو شیمی، نانو زیست شناسی، نانو پزشکی و نانو فناوری های محیط زیستی، مقالات را منتشر می کنند.

برای انتخاب مجله مناسب، باید به عوامل زیر توجه کرد:

 • دامنه موضوعی مجله: مجله باید در زمینه موضوع مقاله شما فعالیت داشته باشد.
 • اعتبار مجله: مجله باید دارای اعتبار علمی بالایی باشد.
 • ضریب تأثیر مجله: ضریب تأثیر مجله نشان دهنده کیفیت مقالات منتشر شده در آن است.
 • هزینه ارسال مقاله به مجله: هزینه ارسال مقاله به مجلات مختلف متفاوت است.

نگارش مقاله

پس از انتخاب مجله مناسب، باید مقاله خود را نگارش کنید. مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:

 • عنوان: عنوان مقاله باید کوتاه، آموزنده و مرتبط با محتوای مقاله باشد.
 • چکیده: چکیده باید خلاصه ای از محتوای مقاله را در چند جمله ارائه دهد.
 • کلیدواژه ها: کلیدواژه ها باید مرتبط با محتوای مقاله باشند.
 • مقدمه: در مقدمه، باید به ضرورت انجام تحقیق و اهداف تحقیق اشاره شود.
 • روش ها: در این بخش، باید روش های انجام تحقیق را به تفصیل توضیح دهید.
 • نتایج: در این بخش، باید نتایج تحقیق خود را ارائه دهید.
 • بحث: در این بخش، باید نتایج تحقیق خود را با نتایج تحقیقات دیگر مقایسه کنید و آنها را تفسیر کنید.
 • نتیجه گیری: در نتیجه گیری، باید خلاصه ای از نتایج تحقیق خود را ارائه دهید و کاربردهای عملی نتایج خود را بیان کنید.

ارسال مقاله به مجله

پس از نگارش مقاله، باید آن را به مجله ارسال کنید. برای ارسال مقاله، باید فرم ارسال مقاله را تکمیل کنید و مقاله خود را به همراه فایل های جانبی مانند تصاویر، جداول و جداول به مجله ارسال کنید.

بررسی مقاله توسط داوران مجله

پس از ارسال مقاله به مجله، مقاله شما توسط داوران مجله بررسی می شود. داوران مجله مقاله شما را از نظر کیفیت علمی، نوآوری و ارتباط با موضوع مجله بررسی می کنند. اگر مقاله شما توسط داوران مجله پذیرفته شود، در مجله منتشر می شود.

مراحل چاپ مقاله نانو فناوری

مراحل چاپ مقاله نانو فناوری به شرح زیر است:

1. انتخاب مجله مناسب
2. نگارش مقاله
3. ارسال مقاله به مجله
4. بررسی مقاله توسط داوران مجله
5. پذیرش مقاله یا رد مقاله
6. ویرایش مقاله
7. انتشار مقاله

نکاتی برای چاپ مقاله نانو فناوری

برای افزایش شانس چاپ مقاله نانو فناوری خود، می توانید نکات زیر را رعایت کنید:

 • مقاله خود را در زمینه ای نگارش کنید که با علاقه و تخصص شما مرتبط باشد.
 • مقاله خود را به صورت کامل و دقیق نگارش کنید.
 • از منابع معتبر در مقاله خود استفاده کنید.
 • از زبان علمی و استاندارد در مقاله خود استفاده کنید.
 • مقاله خود را قبل از ارسال به مجله، توسط افراد متخصص بررسی کنید.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: