موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

جهت آشنایی با موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مقاله زیر را مطالعه کنید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عبارتند از : 

 

 1. تحلیلی بر شهر الکترونیک و مزایای آن

 2. تحلیل سطح توسعه یافتگی مناطق شهری تهران با تاکید بر توسعه پایدار شهری

 3. ارزیابی آسیبپذیری ساختمان­ها به‏منظور مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری

 4. بررسی مشکلات ناشی از فقدان پارکینگهای عمومی در مدیریت شهری

 5. ایمن سازی شبکه معابر درون شهری

 6. بررسی ساختار کالبدی- فضایی آینده شهر مشهد بر اساس قوانین جدید تعاریف

 7. بررسی ساختار سیستم حمل و نقل BRT در كلانشهر تهران

 8. مدیریت بحران زلزله بافت فرسوده شهری با روش SWOT

 9.   رویکردها و پژوهش¬های نظری در برنامه‌ر¬یزی توسعه کالبدی

 10.   تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 11.   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

 12.   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 13.   ابعاد و برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 14.   پژوهش‌های کاربردی درابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 15.   پژوهش¬های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی 

 16.   پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

 17.   الگوهای دسترسی کالبدی و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

 18.   برنامه‌ریزی توسعه کالبدی با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی    

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهرهمند شوید :

 

ایران‌تز          02140220448

 

 

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 372 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×