مهندسی نفت

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی نفت

من رشته مهندسی نفت هستم. آیا خدمات پژوهشی برای رشته مهندسی نفت دارید؟

بله. مقالات علمی پژوهشی برای مهندسی نفت نیز پذیرش و چاپ می‌شوند.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی نفت چقدر است؟

15 الی 30 روز

مدت زمان چاپ مقالات علمی پژوهشی مهندسی نفت چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد.


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام