مهندسی دریا

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی دریا

من رشته مهندسی دریا هستم. آیا خدمات پژوهشی برای رشته مهندسی دریا آن دارید؟

بله. مقالات علمی پژوهشی برای مهندسی دریا نیز پذیرش و چاپ می‌شوند.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی دریا چقدر است؟

15 الی 30 روز

مدت زمان چاپ مقالات علمی پژوهشی مهندسی دریا چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد.


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.