هنر و معماری

گروه‌ها
طراحی پارچه و لباس

طراحی پارچه و لباس

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش طراحی پارچه و لباس
مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی
ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش ارتباط تصویری
اقتصاد هنر

اقتصاد هنر

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش اقتصاد هنر
پژوهش هنر

پژوهش هنر

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش پژوهش هنر
صنایع دستی

صنایع دستی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش صنایع دستی
طراحی شهری

طراحی شهری

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش طراحی شهری
طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش طراحی صنعتی
فرش

فرش

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش فرش
فلسفه هنر

فلسفه هنر

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش فلسفه هنر
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش مجموعه هنرهای نمایشی و سینما
معماری

معماری

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش معماری
موسیقی

موسیقی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش موسیقی
هنر اسلامی

هنر اسلامی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش هنر اسلامی
هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی

هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی

مخصوص دانشجویان رشته هنر و معماری گرایش هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.