رشته علوم اجتماعی گرایش مردم‌شناسی

مردم شناسی علم گذشته، اکنون و آینده مردم است. اینکه در گذشته به آنها چه گذشته و تاریخ شان چه بوده است؟

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

رشته مردم شناسی یکی از گرایش های جامع در رشته علوم اجتماعی است که در آن به عادات، فرهنگ، رسوم، هویت، سنن، تاریخ، ارزش و آئین و مذهب مردم در جوامع بشری پرداخته می شود. مردم شناسی علم گذشته، اکنون و آینده مردم است.

اینکه در گذشته به آنها چه گذشته و تاریخ شان چه بوده است؟ اینکه در حال حاضر در کجای ماجرا قراردارند و اوضاع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی آنها چگونه است و اینکه با تحلیل روند و احوال گذشته و حال آنها، پیش بینی شرایط و اوضاع مردم در آینده چگونه خواهد بود از نتایج علم و رشته مردم شناسی است و نتایج طرح های پژوهشی اندایشمندان این حوزه می تواند کاربرد زیادی برای دولتمردان و سیاست گذاران داشته باشد.برخی از حوزه های مهم در مردم شناسی عبارتند از :

جمعیت شناسی، روان شناسی، تفکر اجتماعی، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار و مشاغل، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی، جامعه شناسی کشورهای اسلامی، جمعیت شناسی ایران، اقتصاد ایران، جامعه شناسی آموزش و پرورش، برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی، جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای انسانی، جغرافیای انسانی ایران، انسان شناسی زیستی، مبانی تعاون، مردم شناسی ایران، مددکاری اجتماعی، پویایی گروهی، جامعه شناسی جهان سوم، محیط شناسی انسانی، تامین و رفاه اجتماعی، تغییرات اجتماعی، مردم شناسی فرهنگی، مددکاری جامعه ای، جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، سرپرستی و مشاوره در خدمات اجتماعی، فرهنگ و توسعه، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم شناسی شهری، نظامهای خانواده و خویشاوندی، مردم شناسی هنر، مردم نگاری، مردم شناسی روستا، ایل شناسی، مردم شناسی اعتقادات دینی، مردم شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، نماد و نشانه شناسی، زبان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، انسان شناسی و فرهنگ مردم قاره ها، زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مردم شناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

CULTURAL ANTHROPOLOGY

2,595

4.154

0.004090

EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY

1,768

3.375

0.001960

CURRENT ANTHROPOLOGY

5,963

2.787

0.006540

Annual Review of Anthropology

4,810

2.698

0.003610

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY

13,903

2.662

0.010620

Social Anthropology

691

1.942

0.000700

Journal of Physiological Anthropology

758

1.743

0.001090

Medical Anthropology

767

1.457

0.001260

History and Anthropology

326

1.406

0.000860

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته مردم شناسی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

پژوهشنامه انسان شناسی

  انجمن انسان شناسی ایران

پژوهشهای انسان شناسی ایران

دانشگاه تهران

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی عبارتند از :

آ:

 • آداب و رسوم
 • آریایی
 • آرایش
 • آرتورو اسکوبار
 • آیکون نگاری
 • آگهی تجاری
 • آل‌احمد
 • آلمان
 • آموزش‌های اقتدارگرایانه
 • آیین
 • آیین زنانه
 • آیین عبادی مثبت
 • آیین‌های باروری
 • اجتماعی
 • اجتماعات روستایی
 • اجتماع حسی درد
 • احساس دلبستگی و تعلق
 • ادراکات حسی و احساس
 • ادراک و خلق فضا
 • ادغام؛ تهران
 • ادغام فرهنگی
 • ارامنه تهران
 • ایران
 • ارزیابی داده‌ها
 • ارزش
 • ارسباران
 • ازدواج زودهنگام
 • اسب چوبی
 • استان ایلام
 • استان تهران
 • استراتژی
 • استراتژی‌های عامیانه
 • استراتژی‌های فرهنگ‌پذیری
 • استراتژی‌های مقاومت
 • استقلال از خانواده
 • اسطوره دوزخی
 • اسطوره‌شناسی تطبیقی نو
 • اسطوره و معماری
 • اشعار عاشیقی
 • اصفهان
 • افت تحصیلی
 • اقتدار کاریزماتیک مدرن
 • اقتصاد سنتی
 • اقتصاد مدرن
 • ایلات آذربایجان شرقی
 • ایلات و عشایر
 • ایل کاکاوند
 • الگو فرضی
 • الگوی مصرف
 • ایل و گیل
 • امانت
 • انجمن‌های زادگاهی
 • انسان
 • انسان‌شناسی
 • انسان‌شناسی
 • انسان‌شناسی اقتصادی
 • انسان‌شناسی انتقادی
 • انسان‌شناسی بازی
 • انسان‌شناسی بدن
 • انسان‌شناسی بدن
 • انسان‌شناسی بوم‌شناسی. انسان‌شناسی زیست‌محیطی
 • انسان‌شناسی پزشکی
 • انسان‌شناسی پزشکی و بدن
 • انسان‌شناسی تصویری
 • انسان‌شناسی تغذیه
 • انسان‌شناسی تفسیری
 • انسان‌شناسی تفسیری
 • انسان‌شناسی حس‌ها
 • انسان شناسی رنج
 • انسان‌شناسی روایت
 • انسان‌شناسی زبان
 • انسان‌شناسی زبان‌شناختی
 • انسان‌شناسی زیستی
 • انسان‌شناسی شهر
 • انسان‌شناسی شهری
 • انسان‌شناسی شهری
 • انسان‌شناسی عصب‌شناسی
 • انسان‌شناسی کاربردی
 • انسان‌شناسی ماهی‌گیری
 • انسان‌شناسی مرگ
 • انسان‌شناسی موسیقی
 • انسان‌شناسی هنر
 • انسان نئاندرتال
 • انقلاب صنعتی
 • اهل سنت
 • اهل هوا
 • اوبا
 • اورامان تخت
 • اوز
 • اوقات فراغت
 • اوقات فراغت

ب:

 • بابازار
 • باختین
 • بادزدگی
 • باران‌خواهی
 • بازی
 • بازاریان
 • بازار سنتی
 • بازارهای غیررسمی زمین و مسکن
 • بازسازی اجتماعی
 • بازنمایی فضا
 • بازنمایی فضا
 • باستان‌شناسی جنایی
 • باستان‌شناسی فیروزه
 • باستان‌شناسی معاصر
 • باستان‌شناسی نظام صنعتی
 • بافت فرسوده شهری
 • بافت کالبدی
 • باورهای شمنی
 • بدن
 • بدن اجتماعی
 • بدن کیهانی
 • بررسی تطبیقی
 • بررسی میان‌رشته‌ای
 • بسترهای مجرمانه
 • بقایای انسانی
 • بلندمدت
 • بیماری روانی
 • بیمارستان
 • بندر ترکمن
 • بنگاه خانوادگی
 • بهینگی
 • بوم‌شناسی فرهنگی
 • بوم‌شناسی فرهنگی

پ:

 • پیاده‌مداری
 • پارک بانوان
 • پارینه‌سنگی میانی
 • پدیدارشناسی
 • پدیدارشناسی تفسیری
 • پدیدارشناسی هرمنوتیک
 • پدیده‌شناسی فضا
 • پیربابو
 • پس‌انداز پنهان
 • پنجره آشپزخانه
 • پهلوانان
 • پهلوی دوم

ت:

 • تاب‌آوری
 • تاریخ شفاهی
 • تاکتیک
 • تالش
 • تجربه
 • تجربه زیسته و خاطره
 • تحصیل
 • تحقیق کیفی
 • تحلیل ساختاری
 • تحلیل محتوا
 • تخت‌باف
 • ترکمن
 • ترکمن
 • تصرف عدوانی زمین شهری
 • تصویر شهر
 • تصوف
 • تطور مغز
 • تعدد فرهنگی
 • تعلق به مکان
 • تغذیه ورزشی
 • تغییرات جمعیت
 • تغییر فرهنگی
 • تفاوت‌های بین نسلی
 • تفرجگاه
 • تکثر قومی
 • تکه پارگی
 • تل آتشی
 • تمنّا
 • تنوع فضایی
 • تهران
 • تهران
 • توانمندی و عزت نفس
 • توسعه روستایی
 • توسعۀ فرهنگی
 • توسعۀ مشارکتی
 • توصیف فربه
 • تولید فضا

ث:

 • ثبات خانوادگی

ج:

 • جابه‌جایی جمعیت
 • جادو درمانگر
 • جامعه سنتی
 • جامعه‌شناسی خانواده
 • جامعه صنعتی
 • جامعه مدرن
 • جراحی زیبایی
 • جریان قوی درد
 • جزیره هرمز
 • جماعت محلی
 • جماعت‌واره
 • جنبش زنان
 • جنسیت
 • جنوب
 • جنوب شرق ایران
 • جهانی شدن
 • جهان ـ محلی شدن
 • جوانمردان

چ:

 • چابهار
 • چاپارخان
 • چالشتر
 • چشایی
 • چندهمسری

ح:

 • حاشیه‌نشینی
 • حافظۀ جمعی
 • حداکثرسازی سود
 • حس تعلق
 • حس‌ها
 • حس‌های کالبدی
 • حق به شهر
 • حک‌شدگی
 • حل مسئله طراحی
 • حمل‌ونقل شهری
 • حمل‌ونقل عمومی
 • حوزه خصوصی
 • حوزه عمومی
 • حوزه فرهنگی

خ:

 • خاطره مکانی
 • خاطرۀ میرزا
 • خاک سفید
 • خانه‌های اعیانی
 • خانه‌های قاجاری
 • خانه و قلمرو
 • خرده‌فرهنگ
 • خرده‌فرهنگ مکانیکی‌ها
 • خشونت
 • خمسۀ نظامی
 • خوانایی فضای شهری
 • خودتزیینی مو
 • خود‌مردم‌نگاری

د:

 • دیاسپورا
 • دیالکتیک برون و درون
 • دیالکتیک فضازمان
 • دانش
 • دانش بومی
 • دختران
 • دریای خزر
 • درخت
 • درخت زندگی
 • درخت سخنگو
 • درخت واق
 • درد
 • دردنگاری
 • درمانگران
 • درمانگران بومی
 • دفاع مقدس
 • دیگربودگی
 • دلی‌یاسیر
 • دل‌بستگی مکانی
 • دین
 • دینداری
 • دین‌ورزی
 • دیوان‌خانه
 • دیوید هاروی
 • دوگانگی

ذ:

 • ذات‌انگاری

ر:

 • راه‌آهن سراسری
 • راه رفتن فراغتی
 • رحم جایگزین
 • رسانه‌های جمعی
 • رفسنجان
 • رقص
 • روابط قومی
 • روایت و فضا
 • روانی- اجتماعی
 • روستای دویدوخ
 • روستای زئورام
 • روش‌شناسی
 • روش‌شناسی پوزیتیویستی
 • روش‌شناسی مردم‌نگارانه
 • رویکرد جنسیتی
 • رویکرد زیستی – فرهنگی

ز:

 • زار
 • زیبایی
 • زیبایی‌شناسی
 • زیبایی‌شناسی بومی
 • زیباشهر
 • زبان
 • زیرگذر چهارراه ولیعصر
 • زلزله
 • زلزله بم
 • زمینه اجتماعی و فرهنگی
 • زمین‌های قهوه‌ای
 • زن
 • زنان
 • زنان درمانگر
 • زنان سالمند
 • زنان مهاجر افغان
 • زن ترکمن
 • زندگی روزمره
 • زوال زندگی

ژ:

 • ژرژ دومزیل
 • ژنتیک باستانی

س:

 • ساختار خانه
 • ساختار خانواده
 • ساختار محروم‌کننده
 • سازگاری
 • سازمان‌دهی فضایی
 • سبک‌
 • سبک زندگی
 • سده بیست‌ویکم
 • سرمایه اجتماعی مهاجران
 • سرمایه‌داری
 • سیستان و بلوچستان
 • سفال بومی
 • سفره نذری
 • سقز
 • سکنی‌گزینی
 • سلامت جسمانی
 • سنت‌گرایی
 • سوژه تضعیف‌شده. لب خط

ش:

 • شاخص‌های کیفی
 • شامان
 • شاه‌سئون
 • شاهنامه بایسنقری
 • شبکه‌های مهاجران
 • شخصیت پایه
 • شرق دریای مازندران
 • شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
 • شمنیسم
 • شهر
 • شهر تهران
 • شهرداری
 • شهر مقدس
 • شهروندی
 • شوشی
 • شیوه تولید
 • شیوه زندگی

ص:

 • صیادی (ماهی‌گیری) ساحلی
 • صنعتی‌سازی

ض:

 • ضرب‌آهنگ

ط:

 • طایفه مستقل
 • طبایع چهارگانه
 • طبیعی
 • طب عامه
 • طراحی معماری
 • طریقت قادریه
 • طریقت نقشبندیه

ع:

 • عادت‌واره
 • عیاران
 • عاشیق
 • عاملیت زنانه
 • عید قربان
 • عدم بازگشت مهاجران
 • عراق
 • عرب کُتی
 • عرصه‌ خصوصی
 • عرصه‌ عمومی
 • عروس‌گولی
 • عشایر
 • عشایر شاهسون
 • عصر آهن
 • عقلانیت
 • عقل معاش
 • عکاسی
 • عَلْگَه
 • عمل فضایی
 • عمل فضایی

غ:

 • غذای نذری
 • غذاواره

ف:

 • فاجعه
 • فتیان
 • فرایند طراحی معماری
 • فرحزاد
 • فرش‌های دستبافت ایرانی
 • فرهنگ
 • فرهنگ‌پذیری
 • فرهنگ جنوب کرمان
 • فرهنگ جهانی
 • فرهنگ دوران کودکی
 • فرهنگ زبانی
 • فرهنگ شمال کرمان
 • فرهنگ شهروندی
 • فرهنگ کار
 • فرهنگ مازندران
 • فرهنگ معیشتی
 • فرهنگ نوسنگی پیش از سفال
 • فرهنگ های مصرف
 • فرهنگ و شخصیت
 • فضای انتزاعی
 • فضای انحصاری
 • فضای بار خاص
 • فضای بار عام
 • فضای بازنمایی
 • فضای خانگی
 • فضای خانگی
 • فضای دیفرانسل
 • فضای ساخته‌شده
 • فضای شهری
 • فضای عرض لشکر
 • فضای عمومی
 • فضای کلان‌شهری
 • فضای میانی
 • فضاهای شهری
 • فقر اقتصادی
 • فقر شهری
 • فقر فرهنگی
 • فلات ایران
 • فلسفه بدن و معماری
 • فیلم سینمایی
 • فمینیسم

ق:

 • قاجار
 • قاجار
 • قالی خشتی
 • قبر امانتی
 • قره‌داغ
 • قشر کارگر
 • قشر متوسط
 • قشر مرفه
 • قشم
 • قصۀ دختر و درخت کنار
 • قصۀ عامیانه
 • قوپوز (ساز)
 • قوم
 • قوم‌باستان‌شناسی
 • قوم باستان‌شناسی فاجعه
 • قوم بلوچ
 • قومیت
 • قوم-دین
 • قوم هزاره

ک:

 • کادرهای اجتماعی
 • کارآفرینی انسان‌شناختی
 • کارآفرینی روستایی
 • کاربرد شیء هنری
 • کارکرد
 • کالای جهانی
 • کالای شأن زا
 • کالا شدگی
 • کالبدیافتگی
 • کیانشهر
 • کانی فیروزه
 • کرانۀ جنوبی دریای کاسپین
 • کردستان
 • کشکسرای
 • کلان‌شهر تهران
 • کنش اقتصادی
 • کنش خیرخواهانه
 • کنش‌ورزی
 • کهگیلویه
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کوپید و پسیکه
 • کوچ
 • کوچ‌رو
 • کودک
 • کوره‌پزخانه‌ها
 • کوزه
 • کوسه
 • کوسه برنشین
 • کوی مسکونی

گ:

 • گیاهان خوراکی
 • گیاهان دارویی
 • گیاه مردم‌نگاری
 • گراندد تئوری
 • گرد‌آوری اطلاعات
 • گردشگری
 • گرمسار
 • گروه اجتماعی فرهنگی
 • گروه قومی
 • گفتگو
 • گیلان

ل:

 • لُب پیشانی
 • لُب گیجگاهی
 • لقاح آزمایشگاهی

م:

 • ماده باستان‌شناختی
 • مازاد اقتصادی
 • مازندران
 • مال
 • مامازار
 • ماهی/ دوماهی
 • مترو
 • متن بودگی کنش اجتماعی
 • متن‌های روایتی
 • محرمیت
 • محیط
 • محیط‌شناسی انسانی
 • محلات تاریخی
 • محله
 • محله‌های فرودست شهری
 • محلۀ هرندی
 • مدیریت خیال و خاطره
 • مدیریت شهری
 • مدیریت شهری
 • مدیریت منابع آب
 • مدیریت و توسعۀ شهری
 • مدرنیته
 • مذهب
 • میراث راه‌آهن
 • میراث صنعتی
 • مرتع دیلگان
 • مردم‌نگاری
 • مردم‌نگاری انتقادی
 • مردم‌نگاری بدون حرکت
 • مردم‌نگاری حسی
 • مرکز خرید
 • مرگ
 • مرگ
 • مرگ‌آگاهی
 • مرگ‌طلبی
 • مرگ عاشقانه و عارفانه
 • مرند
 • مسائل
 • مسجد
 • مسکن
 • مسئولیت اجتماعی
 • مشارکت اجتماعی
 • مشاهده
 • مشهد
 • مصرف
 • مصرف‌گرایی
 • مطالعات جوانان
 • مطالعه اجتماعی ورزش
 • مطلوبیت
 • معرفت‌شناسی
 • معیشت
 • معلم
 • معماری
 • معماری روای
 • معماری و جنسیت
 • معنای اجتماعی پول
 • مفهوم زیبایی صورت
 • مَقسَم
 • مکتب هرات
 • ملموس
 • مناسک
 • مناسک قربانی
 • مناسکِ گذار
 • مناسک محرم
 • مناطق جنگ‌زده
 • منظر فرهنگی
 • مهاجران افغانستانی
 • مهاجرت
 • مهاجرت
 • مهاجرت‌های بین‌المللی
 • موزه
 • موسیقی‌شناسی قومی
 • موسیقی کجور
 • موسیقی کردی هویت
 • مونوریل کرمانشاه

ن:

 • ناباروری
 • نامکان
 • ناملموس
 • نانسی هیوز
 • نخبگان توسعۀ شهری
 • نذر
 • نیروهای ماوراءالطبیعه
 • نسل
 • نشاط اجتماعی
 • نشانگان
 • نشانه‌شناسی شهری
 • نظام استاد- شاگردی
 • نظام روابط اجتماعی
 • نظام شخصیت
 • نظام طبقه‌بندی
 • نظام فضایی
 • نظام فعالیتی
 • نظام معناساز
 • نظریه اشاعه
 • نظریه زمینه‌ای
 • نظریه‌ مبنایی
 • نظریۀ زمینه ای
 • نقاشی
 • نگهبان
 • نمادپردازی بدن انسان
 • نیمه‌خصوصی
 • نیمه عمومی
 • نواحی ساحلی پیراشهری
 • نوروز
 • نوسازی و بهسازی شهری
 • نئولیبرالیسم

و:

 • واحد مشاهده
 • واکنش
 • ورامین
 • ورزش بانوان
 • ورزش مدرن
 • ورنی

ه:

 • هاپلوگروه H
 • هانری لوفبور
 • هرمزگان
 • هزاره
 • هستی‌شناسی
 • همزیستی
 • هند و ایرانی
 • هنر
 • هویت
 • هویت تهران
 • هویت جنسیتی
 • هویت حرفه‌ای
 • هویت سنندجی
 • هویت شهر
 • هویت مکانی
 • هیئت‌های عزاداری

ی:

 • ییلاق و قشلاق
 • یاسپرس
 • یافته
 • یزد

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تزبهره‌مند شوید :

02140220448

رشته علوم اجتماعی گرایش مردم‌شناسی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 433 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: