گرایش مردم‌شناسی

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم‌شناسی

گرایش مردم‌شناسی

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

رشته مردم شناسی یکی از گرایش های جامع در رشته علوم اجتماعی است که در آن به عادات، فرهنگ، رسوم، هویت، سنن، تاریخ، ارزش و آئین و مذهب مردم در جوامع بشری پرداخته می شود. مردم شناسی علم گذشته، اکنون و آینده مردم است.

اینکه در گذشته به آنها چه گذشته و تاریخ شان چه بوده است؟ اینکه در حال حاضر در کجای ماجرا قراردارند و اوضاع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی آنها چگونه است و اینکه با تحلیل روند و احوال گذشته و حال آنها، پیش بینی شرایط و اوضاع مردم در آینده چگونه خواهد بود از نتایج علم و رشته مردم شناسی است و نتایج طرح های پژوهشی اندایشمندان این حوزه می تواند کاربرد زیادی برای دولتمردان و سیاست گذاران داشته باشد.برخی از حوزه های مهم در مردم شناسی عبارتند از :

جمعیت شناسی، روان شناسی، تفکر اجتماعی، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار و مشاغل، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی، جامعه شناسی کشورهای اسلامی، جمعیت شناسی ایران، اقتصاد ایران، جامعه شناسی آموزش و پرورش، برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی، جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران، نیازهای انسانی، جغرافیای انسانی ایران، انسان شناسی زیستی، مبانی تعاون، مردم شناسی ایران، مددکاری اجتماعی، پویایی گروهی، جامعه شناسی جهان سوم، محیط شناسی انسانی، تامین و رفاه اجتماعی، تغییرات اجتماعی، مردم شناسی فرهنگی، مددکاری جامعه ای، جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، سرپرستی و مشاوره در خدمات اجتماعی، فرهنگ و توسعه، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم شناسی شهری، نظامهای خانواده و خویشاوندی، مردم شناسی هنر، مردم نگاری، مردم شناسی روستا، ایل شناسی، مردم شناسی اعتقادات دینی، مردم شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، نماد و نشانه شناسی، زبان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، انسان شناسی و فرهنگ مردم قاره ها، زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مردم شناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

CULTURAL ANTHROPOLOGY

2,595

4.154

0.004090

EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY

1,768

3.375

0.001960

CURRENT ANTHROPOLOGY

5,963

2.787

0.006540

Annual Review of Anthropology

4,810

2.698

0.003610

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY

13,903

2.662

0.010620

Social Anthropology

691

1.942

0.000700

Journal of Physiological Anthropology

758

1.743

0.001090

Medical Anthropology

767

1.457

0.001260

History and Anthropology

326

1.406

0.000860

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته مردم شناسی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

پژوهشنامه انسان شناسی

  انجمن انسان شناسی ایران

پژوهشهای انسان شناسی ایران

دانشگاه تهران

 

برای اطلاع از جزییات و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌تزبهره‌مند شوید :

02140220448

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: