موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق عمومی

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق عمومی

خدمات ایران ‌تز در این رشته چیست؟

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

 • بررسی ابعاد حقوقی استفاده از پهبادها ئ لزوم حفظ حریم خصوصی
 • بررسی تحریم‌های مواد غذایی و دارو از منظر حقوق بشر
 • نقش حقوق بشر در روابط سیاسی ایران و اروپا
 • تقابل حقوق بشر و احکام دینی
 • نقش حقوق بشر در استمرار صلح جهانی
 • مرور زمان  موجد حق از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • آوارگان و پناهندگان جنگی و حقوق بشردوستانه
 • تجلی حقوق بشر در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری
 • حفاظت از میراث فرهنگی اعماق دریاها از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • نظم اقتصادی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل
 • مصونیت قضایی و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی
 • بررسی عدالت کیفری پزشکی در ایران
 • مسؤولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیر ضروری در حقوق ایران
 • بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیر ضروری در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی حقوقی کیفری جرائم افراد عقب مانده زهنی
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌الملل
 • بررس نقش اتحادیه اروپا در همگرایی اقتصادی کشورها
 • بررس نقش اتحادیه تجارت آزاد اروپا در همگرایی اقتصادی کشورها
 • تحلیل عملکرد کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست
 • خسارات معنوی و اقتصادی ناشی از تاخیر در تحویل کالا در حمل و نقل هوایی
 • تحلیل مزایا و معایب احتمالی پیوستن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی
 • بررسی عوام گرایی کیفری در جرائم سیاسی
 • بررسی عوام گرایی کیفری در جرائم پولی اقتصادی
 • بررسی دلایل عدم رسیدگی مناسب به جرایم شرکتی و یقه سفیدی حقوق ایران
 • بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران و غرب
 • بررسی مصادیق عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 • سقوط مجازات های حدی، با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
 • بررسی تطبیقی امنیت عمومی در جرم محاربه در حقوق ایران و بین‌الملل
 • دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم زیست محیطی (رویکرد تطبیقی حقوق ایران و بین‌الملل)
 • شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه‌اي
 • جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
 • پیشگیری اجتماعی جرم در حقوق ایران
 • خلاء های حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در ارتباط با کودک آزاری
 • کیفرزدایی جرایم خانوادگی
 • بررسی تطبیقی دفاع از حقوق زنان در جرائم جنسی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حکم سقط جنین تجاوز به عنف و محارم
 • سیاست تقنینی و قضایی در طلاق
 • بررسی فقهی حقوقی اهدای اسپرم
 • بررسی فقهی حقوقی رحم جایگزین
 • بررسی فقهی حقوقی تشکیل بانک جنین
 • بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان از سلول‌های بنیادین
 • بررسی تحلیلی عدالت توزیعی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده
 • بررسی تحلیلی نظریه وینریب در مسئولیت مدنی
 • بررسی تحلیلی نظریه‌های مبتنی بر تقصیر در مسئولیت مدنی
 • کیفرگرایی در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مبتنی بر معیار اجتماعی رفتار در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مادی تقصیر در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مبتنی بر مسئولیت محض و رابطه سببیت در مسئولیت مدنی
 • بررسی تحلیلی و نقد نظریه خطر در مسئولیت مدنی
 • بررسی و تحلیل نظریه تقابل خطر بعنوان یکی از نظریه‌های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض
 • بررسی و تحلیل نظریه تضمین بعنوان یکی از نظریه‌های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض
 • بررسی و تحلیل نظریه‌های تقصیر  و خطر در مسئولیت مدنی
 • بررسی تطبیقی شرایط تعدیل و انحلال قراردادها
 • بررسی تطبیقی تعذر و تعسر اجرای قرارداد
 • بررسی تطبیقی حقوق قراردادهای تامین مالی فاکتورینگ
 • بررسی تطبیقی حقوق قراردادها
 • مسئله دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری
 • حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین‌الملل
 • بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای معکوس
 • بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی و حقوق آمریکا
 • ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حقوق مالکیت معنوی و تجاری
 • حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی
 • حمایت حقوق بشری از محیط زیست در ایران
 • تحلیل عملکرد کنوانسیون های حقوق بین‌الملل محیط زیست
 • جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی ناشی از حمل و نقل دریایی
 • بررسی سیاست‌گذاری زیست محیطی ایران
 • دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم زیست محیطی
 • عملکرد سازمان های حقوقی بین‌المللی جهت حفاظت از محیط زیست
 • بررسی خلاء‌های قانونی حقوق محیط زیست
 • بررسی تطبیقی قوانین زیست محیطی ایران و قوانین بین‌الملل
 • ارتباط محیط زیست و حقوق شهروندی
 • خلاهای قانونی مبارزه با جنگل خواری در ایران
 • بررسی تطبیقی مالیات‌های سبز در ایران و کشورهای توسعه یافته
 • بررسی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران
 • بررسی تطبیقی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حق دولت‌ها بر منابع انرژی و نفت و گاز، مقایسه تطبیقی ایران و حقوق بین‌الملل
 • سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه پول‌شویی منابع انرژی و نفت و گاز
 • ارزیابی میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های نفت و گاز
 • مقوله حق بر انرژی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی مکانیزم قیمت‌گذاری انرژی در سازمان تجارت جهانی
 • بررسی نظام حقوقی حاکم بر درآمدهای شرکت ملی نفت

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 306 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×