موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق عمومی

خدمات ایران ‌تز در این رشته چیست؟

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

 • بررسی ابعاد حقوقی استفاده از پهبادها ئ لزوم حفظ حریم خصوصی
 • بررسی تحریم‌های مواد غذایی و دارو از منظر حقوق بشر
 • نقش حقوق بشر در روابط سیاسی ایران و اروپا
 • تقابل حقوق بشر و احکام دینی
 • نقش حقوق بشر در استمرار صلح جهانی
 • مرور زمان  موجد حق از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • آوارگان و پناهندگان جنگی و حقوق بشردوستانه
 • تجلی حقوق بشر در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری
 • حفاظت از میراث فرهنگی اعماق دریاها از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • نظم اقتصادی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل
 • مصونیت قضایی و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی
 • بررسی عدالت کیفری پزشکی در ایران
 • مسؤولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیر ضروری در حقوق ایران
 • بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پزشک در معالجات ضروری و غیر ضروری در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی حقوقی کیفری جرائم افراد عقب مانده زهنی
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌الملل
 • بررس نقش اتحادیه اروپا در همگرایی اقتصادی کشورها
 • بررس نقش اتحادیه تجارت آزاد اروپا در همگرایی اقتصادی کشورها
 • تحلیل عملکرد کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست
 • خسارات معنوی و اقتصادی ناشی از تاخیر در تحویل کالا در حمل و نقل هوایی
 • تحلیل مزایا و معایب احتمالی پیوستن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی
 • بررسی عوام گرایی کیفری در جرائم سیاسی
 • بررسی عوام گرایی کیفری در جرائم پولی اقتصادی
 • بررسی دلایل عدم رسیدگی مناسب به جرایم شرکتی و یقه سفیدی حقوق ایران
 • بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران و غرب
 • بررسی مصادیق عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 • سقوط مجازات های حدی، با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
 • بررسی تطبیقی امنیت عمومی در جرم محاربه در حقوق ایران و بین‌الملل
 • دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم زیست محیطی (رویکرد تطبیقی حقوق ایران و بین‌الملل)
 • شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه‌اي
 • جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
 • پیشگیری اجتماعی جرم در حقوق ایران
 • خلاء های حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در ارتباط با کودک آزاری
 • کیفرزدایی جرایم خانوادگی
 • بررسی تطبیقی دفاع از حقوق زنان در جرائم جنسی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حکم سقط جنین تجاوز به عنف و محارم
 • سیاست تقنینی و قضایی در طلاق
 • بررسی فقهی حقوقی اهدای اسپرم
 • بررسی فقهی حقوقی رحم جایگزین
 • بررسی فقهی حقوقی تشکیل بانک جنین
 • بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان از سلول‌های بنیادین
 • بررسی تحلیلی عدالت توزیعی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده
 • بررسی تحلیلی نظریه وینریب در مسئولیت مدنی
 • بررسی تحلیلی نظریه‌های مبتنی بر تقصیر در مسئولیت مدنی
 • کیفرگرایی در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مبتنی بر معیار اجتماعی رفتار در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مادی تقصیر در مسئولیت مدنی
 • بررسی نظریه‌های مبتنی بر مسئولیت محض و رابطه سببیت در مسئولیت مدنی
 • بررسی تحلیلی و نقد نظریه خطر در مسئولیت مدنی
 • بررسی و تحلیل نظریه تقابل خطر بعنوان یکی از نظریه‌های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض
 • بررسی و تحلیل نظریه تضمین بعنوان یکی از نظریه‌های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض
 • بررسی و تحلیل نظریه‌های تقصیر  و خطر در مسئولیت مدنی
 • بررسی تطبیقی شرایط تعدیل و انحلال قراردادها
 • بررسی تطبیقی تعذر و تعسر اجرای قرارداد
 • بررسی تطبیقی حقوق قراردادهای تامین مالی فاکتورینگ
 • بررسی تطبیقی حقوق قراردادها
 • مسئله دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری
 • حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین‌الملل
 • بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای معکوس
 • بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی و حقوق آمریکا
 • ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حقوق مالکیت معنوی و تجاری
 • حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی
 • حمایت حقوق بشری از محیط زیست در ایران
 • تحلیل عملکرد کنوانسیون های حقوق بین‌الملل محیط زیست
 • جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی ناشی از حمل و نقل دریایی
 • بررسی سیاست‌گذاری زیست محیطی ایران
 • دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم زیست محیطی
 • عملکرد سازمان های حقوقی بین‌المللی جهت حفاظت از محیط زیست
 • بررسی خلاء‌های قانونی حقوق محیط زیست
 • بررسی تطبیقی قوانین زیست محیطی ایران و قوانین بین‌الملل
 • ارتباط محیط زیست و حقوق شهروندی
 • خلاهای قانونی مبارزه با جنگل خواری در ایران
 • بررسی تطبیقی مالیات‌های سبز در ایران و کشورهای توسعه یافته
 • بررسی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران
 • بررسی تطبیقی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حق دولت‌ها بر منابع انرژی و نفت و گاز، مقایسه تطبیقی ایران و حقوق بین‌الملل
 • سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه پول‌شویی منابع انرژی و نفت و گاز
 • ارزیابی میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های نفت و گاز
 • مقوله حق بر انرژی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی مکانیزم قیمت‌گذاری انرژی در سازمان تجارت جهانی
 • بررسی نظام حقوقی حاکم بر درآمدهای شرکت ملی نفت

 

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق عمومی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 362 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×