موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق محیط زیست

تحلیل عملکرد کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست با ایران‌تز

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

 

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر رشته حقوق گرایش حقوق محیط زیست

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته حقوق گرایش محیط زیست:

 • حمایت حقوق بشری از محیط زیست در ایران
 • تحلیل عملکرد کنوانسیونهای حقوق بین‌الملل محیط زیست
 • جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی ناشی از حمل و نقل دریایی
 • بررسی سیاست‌گذاری زیست محیطی ایران
 • دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم زیست محیطی
 • عملکرد سازمان‌های حقوقی بین‌المللی جهت حفاظت از محیط زیست
 • بررسی خلاء‌های قانونی حقوق محیط زیست
 • بررسی تطبیقی قوانین زیست محیطی ایران و قوانین بین‌الملل
 • ارتباط محیط زیست و حقوق شهروندی
 • خلاهای قانونی مبارزه با جنگل خواری در ایران
 • بررسی تطبیقی مالیات‌‌های سبز در ایران و کشورهای توسعه یافته
 • ضرورت وضع قوانین جدید در راستای حمایت‌های حقوقی محیط زیست
 • مقوله حق بر محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • مقوله حق بر آب در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از نیروگاه‌های اتمی در ایران
 • بررسی تطبیقی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از نیروگاههای اتمی در ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران
 • بررسی تطبیقی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران و حقوق بین‌الملل

 

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق محیط زیست
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 274 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×