موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق نفت و گاز

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر رشته حقوق گرایش حقوق نفت و گاز چیست؟

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

 

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته حقوق گرایش حقوق نفت و گاز

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر رشته حقوق گرایش حقوق نفت و گاز:

 • بررسی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران
 • بررسی تطبیقی حقوق محیط زیستی مربوط به آلودگی ناشی از منابع انرژی نفت و گاز در ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حق دولت‌ها بر منابع انرژی و نفت و گاز، مقایسه تطبیقی ایران و حقوق بین‌الملل
 • سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه پول‌شویی منابع انرژی و نفت و گاز
 • ارزیابی میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش‌های نفت و گاز
 • مقوله حق بر انرژی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی مکانیزم قیمت‌گذاری انرژی در سازمان تجارت جهانی
 • بررسی نظام حقوقی حاکم بر درآمدهای شرکت ملی نفت
 • بررسی نحوه انتفاع عمومی از منابع انرژی و نفت و گاز در کشور
 • ابعاد حقوقی حفاظت از تالاب‌ها در نظام حقوق بین‌الملل
 • تحلیل نقش و عملکرد کمیسیون‌ها و نهادهای دخیل در حل منازعات در حوزه آب
 • تبیین سیاست کیفری جرایم حوزه انرژی در ایران
 • بررسی حقوقی قراردادهای استفاده مشترک از منابع آب‌های مرزی
 • طراحی مکانیزمی با حداکثر بازدهی در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران
 • حمایت از انرژی‌های تجدید پذیر در سازمان تجارت جهانی
 • نظام جدید قراردادهاي بالادستی صنایع نفت و گاز
 • حل و فصل اختلاف در قراردادهای حوزه‌های بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • بررسی موازین حقوقی و قراردادی بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیمات و عملکردهای حقوقی و قراردادی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • بررسی و مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران و سایر کشورها
 • بررسی قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از جنبه حقوقی- قراردادی و مقایسه آن با ساير کشورها
 • بررسی و شناخت راهکارهای حقوقی و قراردادی مناسب مدیریت ریسک قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (از زمان مذاکره و انعقاد تا اجرا و تحویل)
 • بررسی مکانیزم ها و روشهای تعاملی صنایع نفت و گاز
 • بررسی مباحث حقوقی میادین مشترک نفت و گاز
 • بررسی حوزه‌های حقوقی مرتبط با امنیت انرژی و زیست محیطی صنایع نفت و گاز

 

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق نفت و گاز
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 939 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×