موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق خانواده

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق خانواده

بررسی عوام‌ گرایی کیفری در جرائم خانواده چگونه است؟

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر رشته حقوق گرایش حقوق خانواده

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر رشته حقوق گرایش حقوق خانواده:

 • بررسی عوام‌ گرایی کیفری در جرائم کودکان
 • بررسی عوام گرایی کیفری در جرائم زنان
 • روابط مالی ناشی از طلاق در حقوق ایران و آمریکا
 •  پیشگیری اجتماعی جرم در حقوق ایران
 • خلاء های حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در ارتباط با کودک آزاری
 • کیفرزدایی جرایم خانوادگی
 • روابط مالی و غیرمالی زوجین در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
 • بررسی تطبیقی دفاع از حقوق زنان در جرائم جنسی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • بررسی حکم سقط جنین تجاوز به عنف و محارم
 • سیاست تقنینی و قضایی در طلاق
 • بررسی فقهی حقوقی اهدای اسپرم
 • بررسی فقهی حقوقی رحم جایگزین
 • بررسی فقهی حقوقی تشکیل بانک جنین
 • بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان از سلول‌های بنیادین
 • بررسی تحلیلی عدالت توزیعی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده
 • بررسی تحلیلی عدالت اصلاحی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده
 • تبیین مسئله نکاح فضولی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
 • تبیین مسئله سفیه فضولی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 424 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×