موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بین‌المللی

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در گرایش حقوق بین‌الملل

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم
 • تحقیقی پیرامون نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی کامن‌ لا در حقوق بین‌الملل
 • بینشهای مذهب در حقوق بین‌الملل
 • رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، آلمان و ایران
 • اصول حاکم بر نظارت قضایی در تامین حقوق شهروندی ( حقوق ایران و آمریکا)
 • حق رای در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
 • حقوق مخاطب در قبال رسانه‌های جمعی (نظام حقوقی ایران و انگلیس و آمریکا)
 • تروریسم در سیاست جنایی ایران و آمریکا
 • استقلال قاضی و قوه قضائیه در حقوق ایران و بین ‌الملل
 • حق تاريخي از ديدگاه حقوق بين‌الملل
 • حقوق اتباع بیگانه (بررسی تطبیقی ایران و آمریکا و نظام بین‌الملل)
 • انتقال يا واگذاري سرزمين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
 • جانشيني كشورها بر اموال عمومي و خصوصي
 • جانشيني كشورها بر ديون و مطالبات خارجي
 •  جانشيني كشوره‌ها بر مسئووليت بين‌‌المللي
 • مفهوم اجبار سياسي در حقوق بين‌الملل
 • جانشيني كشورها در روية ديوان بين‌المللي دادگستري
 • سازمان‌هاي‌بين المللي در برابر دادگاه‌هاي داخلي
 • بيماري‌هاي مسري و حقوق بين‌الملل
 • امارة حقوقي در حقوق بين‌الملل
 • مرور زمان موجد حق از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • آوارگان و پناهندگان جنگی و حقوق بشردوستانه
 • تجلی حقوق بشر در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری
 • حفاظت از میراث فرهنگی اعماق دریاها از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • نظم اقتصادی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌الملل
 • مصونیت قضایی و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی
 • ارزیابی تصمیمات ارکان سیاسی ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری
 • احاله به حقوق بین‌الملل در تفسیر معاهدات بین‌المللی
 • تروریسم و مبارزات آزادیبخش ملی از منظر حقوق بین‌الملل
 • همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کودکان با نگاهی به فرزند خواندگی‌های میان کشوری از منظر حقوق بین‌الملل
 • صیانت از حقوق بین‌الملل در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
 • مقوله حق بر محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • مقوله حق بر آب در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • جامعة مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل
 • مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در دادرسی‌های بین‌المللی
 • وضعیت حقوقی مشارکت موسسات خصوصی امنیتی- نظامی در مخاصمات مسلحانه
 • نیروهای پاسدار صلح و حقوق بشردوستانه
 • وضعیت حقوقی مزدوران  در مخاصمات مسلحانه
 • وضعیت حقوقی جاسوسان در مخاصمات مسلحانه

 

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بین‌المللی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 354 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×