موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بشر

آشنایی با نقش حقوق بشر در روابط سیاسی ایران و اروپا

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌‍‌تز در رشته حقوق گرایش حقوق بشر

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌‌تز در رشته حقوق گرایش بشر:

 • تفاوت‌های حقوق زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر
 • بررسی تحریمهای مواد غذایی و دارو از منظر حقوق بشر
 • اصول حاکم بر نظارت قضایی در تامین حقوق شهروندی ( حقوق ایران و آمریکا)
 • حقوق مطبوعات در ایران و نظام بین‌الملل : بررسی تطبیقی آزادیها، امتیازات، محدودیتها، جرایم، کیفرها و نظام دادرسی
 • مولفهها و مصادیق حقوق بشر در ایران، آمریکا و انگلیس
 • تعلیق مجازات کودکان و اطفال در حقوق ایران و حقوق آمریکا
 • نقش حقوق بشر در روابط سیاسی ایران و اروپا
 • تقابل حقوق بشر و احکام دینی
 • نقش حقوق بشر در استمرار صلح جهانی
 • بررسی راهکارهای سازش دین و حقوق بشر
 • رابطه حقوق بشر و حکمرانی خوب
 • شهروندی جهانی و عوامل ارتقای آن
 • نقش اینترنت در توسعه حقوق بشر
 • تبیین مسئله پناهندگی سیاسی در حقوق بشر
 • تفاوت‌های فرهنگی و قومی در موازین حقوق بشر
 • اتانازی در حقوق بشر
 • مسئله قاچاق انسان در حقوق بشر
 • سوء استفاده‌های جنسی و کاری از کودکان در موازین حقوق بشر
 • حمایت حقوق بشری از حیوانات در ایران
 • حمایت حقوق بشری از کودکان کار در ایران
 • حمایت حقوق بشری از اقلیت‌های مذهبی در ایران
 • حقوق بشر بعنوان ابزاری سیاسی در دست دولت‌ها
موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بشر
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 430 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×