اجزای اصلی پروپزال

برای آشنایی بیشتر با بخش‌های هر پروپزال می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اجزای اصلی پروپزال

اجزای اصلی پروپزال

پس از تعیین موضوع مناسب و به روز، گام اساسی تحقیقات و پایان‌نامه‌ها، تدوین پیشنهادیه یا پروپزال (proposal) مناسب می باشد. در واقع در پروپزال می‌بایست موضوع و چگونگی انجام آن تشریح گردد لذا می‌بایست محقق کاملا در جریان تحقیق بوده و بداند قرار است چه کاری انجام شود.

مهم‌ترین بخش‌های هر پروپزال (تحقیقاتی، دانشگاهی) عبارتند از :

 • بیان موضوع و مسئله اصلی تحقیق

 • ضرورت و اهمیت موضوع

 • پیشینه پژوهشی مرتبط داخلی و خارجی

 • اهداف تحقیق

 • سوالات تحقیق

 • فرضیات تحقیق

 • مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 • روش تحقیق

 • ابزار و روش های گردآوری اطلاعات

 • جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری

 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 • منابع

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: