آموزش تدوین چکیده پایان نامه، مقاله یا رساله

چکیده مهمترین بخش هر تحقیق است در این مقاله برخی از راهکارهای تدوین یک چکیده را برای شما بیان کرده‌ایم.

آموزش تدوین چکیده پایان نامه، مقاله یا رساله

آموزش تدوین چکیده پایان نامه، مقاله یا رساله 

پس از تکمیل مطالب و تدوین فهرست مطالب و جداول و نمودارها، گام نهایی تدوین پایان‌نامه، تدوین چکیده است. با توجه به اینکه چکیده اولین بخش هر پژوهش است که مخاطبان مطالعه می کنند و از کیفیت چکیده در مورد کل تحقیق و پایان نامه تصمیم‌گیری می‌کنند،

لذا می‌توان مهمترین بخش هر تحقیق را بخش چکیده آن دانست. چکیده مهمترین بخش هر تحقیق است چون در بسیاری از مراجع منتشرکننده تحقیقات علمی، تنها عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها را منتشر می‌کنند، داوران به چکیده و هر حرف و علامتی که در آن می‌آید اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. در بسیاری از مجلات، از محقق می‌خواهند چکیده را حداکثر تا 300 کلمه تدوین کنند و چکیده کلا شامل بخش‌های : هدف مطالعه، روش و یافته‌ها باشد. بطور خلاصه می‌توان تدوین چکیده را هنر یک محقق دانست که مصداق دقیق این ضرب المثل هم هست : مشت نمونه خروار هست.

از ویژگی‌های یک چکیده خوب می‌توان به موارد ازیر اشاره نمود :

  • مطالب چکیده می‌بایست کاملا یکدست و یکپارچه و مربوط به موضوع تحقیق باشد.

  • از جملات تکراری در چکیده به هیچ وجه استفاده نشود و کلیه مطالب جدید باشند.

  • مطالب چکیده کاملا مربوط به تحقیق محقق باشد و از مطالب اضافه و خارج از چارچوب پایان‌نامه، مقاله یا رساله استفاده نشود.

  • شامل زمینه، هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه‌گیری باشد.

  • بخش‌های مختلف چکیده از هم گسسته نباشد و پیوند و اتصال منطقی بین اجزا درک شود.

  • سلیس، روان و قابل فهم باشد.

  • در چکیده رفرنسی از محقق دیگر داده نشود.

  • افعال بصورت گذشته باشد.

  • خواننده با خواندن چکیده از اهداف تحقیق مطلع شده و تقریبا بفهمد محقق دنبال چه بوده است

 

منبع: (جمال الدین طبیبی و همکاران، تدوین پایان‌نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی، 1398)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: