نحوه استناد به منابع و مراجع

منابع مورد استناد در متن تحقیق می‌بایست شرایطی داشته باشد که برخی از آن‌ها را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم.

نحوه استناد به منابع و مراجع

نحوه استناد به منابع و مراجع

 

منابع مورد استناد در متن تحقیق می بایست شرایط زیر را داشته باشند :

  • کلیه منابع و ماخذی که در پایان‌نامه و تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، در انتهای گزارش فهرست شده باشند.

  • شیوه معتبری برای بیان منابع مورد استفاده قرار گرفته باشد.

  • تعداد منابع مورد استفاده بر اساس نوع پژوهش کافی باشد.

  • تمامی استنادات داده شده در متن، دارای آدرس کتاب شناختی در بخش منابع باشند.

  • تمامی آدرس های کتاب شناختی در بخش منابع، ارجاع مرتبطی در متن داشته باشند.

  • ترجیحا کمتر از 5 سال از تاریخ انتشار منابع مورد استفاده، سپری شده باشد.

  • در پژوهش، هم از منابع فارسی و انگلیسی استفاده، استفاده شود.

  • منابع مورد استفاده از تنوع مناسبی برخوردار باشد.

 

منبع: (جمال الدین طبیبی و همکاران، تدوین پایان‌نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی، 1398)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: