رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

برخی از موضوعات پیشنهادی مؤسسه ایران‌تز در رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت را در مقاله زیر مشاهده کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت عبارتند از :

 

 • بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی

 • بررسی ارتباط اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی

 • چسبندگی هزینه، ساختار سرمایه و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تدوین مدل جامع ارتباط مدیریت سود، کیفیت سود، ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و اهرم مالی با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 • ارتباط  آنتروپی صورت‌های مالی، ویژگی‌های شرکت و سودآوری

 • مدل‌سازی ارتباط عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) و رفتار سرمایه‌گذاران با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط محافظه کاری حسابداری، انگیزه‌های مدیریتی با بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر تغییرات بازده سهام با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر نسبت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • برآورد ارتباط سهام شناورآزاد، کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی با نقد شوندگی سهام

 • مدل‌سازی ارتباط حاکمیت شرکتی و انگیزه‌های مدیریتی با فرار مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه مالیات بر درآمد با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه ابعاد مختلف حسابرسی (کیفیت حسابرسی،  نوع حسابرس، تجربه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی ، استقلال حسابرس) و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه استرس کاری حسابرسان با  کیفیت حسابرسی

 • رابطه تغییرات روش حسابرسی، حاکمیت شرکتی و تلاش‌های حسابرس

 • تاثیر عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر مدیریت سود و سود پیش‌بینی نشده بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با شکاف مالیاتی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی

 • رابطه کیفیت و اجزای اقلام تعهدی با نگهداری وجه نقد

 • تاثیر کنترل داخلی و مدیریت ریسک بر کیفیت سود

 • بررسی رابطه کنترل داخلی و کارایی شرکت‌های بورسی

 • بررسی عوامل موثر بر میزان نگهداشت وجه نقد درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • واکنش بازار به آستانه‌های سودهای غیرمنتظره

 • خصوصی‌سازي، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 • رابطه بین نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی آن

 • رابطه بین چرخه عمر شرکت و جریان وجوه نقد آزاد با سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • بررسی رابطه استراتژی‌های تامین مالی و سودآوری شرکت‌های بورسی

 • بررسی تاثیر سرمایه‌های نامشهود غیر مادی و مادی بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی و سودباقیمانده با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی، ریسک و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سود تقسیمی شرکت‌ها (موردی شرکت‌های عضو بورس)

 • بررسي رابطه كيفيت اطلاعات مالي و نقدشوندگی در شركت‌هاي بورسي

 • رابطه خصوصی‌سازی با مدیریت سود

 • بررسی تاثیر توقف معاملات بر نقدینگی و نوسانات قیمت

 • بررسی رابطه بین سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك

 • رابطه بازده و سود خالص و سود باقیمانده

 • رابطه سرمایه فکری و بازده مالی بانک

 • رابطه اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در سود حسابداری

 • شوک‌های قیمت سهام و نوسانات حساب جاری

 • بررسی رابطه میزان افشای اطلاعات در صورت‌های مالی با نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورسی

 • رابطه انباشت سرمایه بازار، نرخ ارزش سهام مبادله شده، آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی و حجم پول با رشد اقتصادی

 • تدوین مدل ارتباط ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 • بررسی تاثیرپذیری گزارش گری مالی از ابعاد مختلف سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 • تدوین مدل ارتباط مدیریت سود و کیفیت سود با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 207 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×