موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

برخی از موضوعات پیشنهادی ایران‌تز تدبیرساز در رشته حسابداری را در مقاله زیر می‌توانید ببینید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

 

برخی از موضوعات پیشنهادی این موسسه در رشته حسابداری عبارتند از :

 

 • نقش حسابداری سبز در توسعه پایدار

 • تاثیر کوئید بر رفتار سرمایه‌گذاران

 • مدلسازی رفتار توده وار سرمایه‌گذران بورسی

 • طراحی مدل حسابداری برند

 • تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کارآیی سرمایه‌گذاری و نوآوری (2020)

 • ساختار مالکیت مالیات و کیفیت حسابرسی (2020)

 • حسابداری، عدم تمرکز مالی و فساد (2020)

 • ساختار مالکیت و مدیریت سود واقعی (2020)

 • مقایسه حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی (2020)

 • مدل استراتژی‌های بهینه حسابرسی (2020)

 • مؤسسات مالی ، اطلاعات نامتقارن و ساختار سرمایه (2020)

 • ارزیابی وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای و حسابداری کربن در کشورهای کمتر توسعه یافته

کارایی مالی و کیفیت حسابداری

 • تاثیر افشای قوانین فروش استقراضی بر رفتار سرمایه ‌گذاران و قیمت سهام

 • نقش حسابداري كربن در پايداري و توسعه

 • ارائه چارچوب یکپارچه حسابداری کربن جهت سبز کردن (پاک کردن) صنایع

 • بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی

 • بررسی ارتباط اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی

 • چسبندگی هزینه، ساختار سرمایه و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تدوین مدل جامع ارتباط مدیریت سود، کیفیت سود، ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و اهرم مالی با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 • ارتباط  آنتروپی صورت‌های مالی، ویژگی‌های شرکت و سودآوری

 • مدل‌سازی ارتباط عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) و رفتار سرمایه‌گذاران با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط محافظه کاری حسابداری، انگیزه‌های مدیریتی با بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر تغییرات بازده سهام با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر نسبت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • برآورد ارتباط سهام شناورآزاد، کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی با نقد شوندگی سهام

 • مدل‌سازی ارتباط حاکمیت شرکتی و انگیزه‌های مدیریتی با فرار مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (2015)

 • رابطه مالیات بر درآمد با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه ابعاد مختلف حسابرسی (کیفیت حسابرسی،  نوع حسابرس، تجربه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی ، استقلال حسابرس) و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه استرس کاری حسابرسان با  کیفیت حسابرسی

 • رابطه تغییرات روش حسابرسی، حاکمیت شرکتی و تلاش‌های حسابرس

 • تاثیر عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر مدیریت سود و سود پیش‌بینی نشده بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با شکاف مالیاتی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی

 • مدل‌‍سازی ارتباط محافظه کاری حسابداری و بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (2016)

 • رابطه کیفیت و اجزای اقلام تعهدی با نگهداری وجه نقد

 • تاثیر کنترل داخلی و مدیریت ریسک بر کیفیت سود

 • بررسی رابطه کنترل داخلی و کارایی شرکت‌های بورسی

 • بررسی عوامل موثر بر میزان نگهداشت وجه نقد درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • واکنش بازار به آستانه‌های سودهای غیرمنتظره

 • خصوصی سازي، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 • رابطه بین نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی آن

 • رابطه بین چرخه عمر شرکت و جریان وجوه نقد آزاد با سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • بررسی رابطه استراتژی‌های تامین مالی و سودآوری شرکت‌های بورسی

 • بررسی تاثیر سرمایه‌های نامشهود غیر مادی و مادی بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی و سودباقیمانده با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت‌ها

 • ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی، ریسک و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها

 • بررسي موانع و مشكلات اجراي هزينه‌يابي هدف در ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سود تقسیمی شرکت‌ها (موردی شرکت‌های عضو بورس)

 • بررسي رابطه كيفيت اطلاعات مالي و نقدشوندگی در شركت‌هاي بورسي

 • رابطه خصوصی سازی با مدیریت سود

 • بررسی تاثیر توقف معاملات بر نقدینگی و نوسانات قیمت

 • بررسی رابطه بین سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك

 • رابطه بازده و سود خالص و سود باقیمانده

 • رابطه سرمایه فکری و بازده مالی بانک

 • رابطه اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در سود حسابداری

 • مدلسازي نوسانات صنعت .... در  بورس ايران با استفاده از مدل گارچ

 • شوک‌های قیمت سهام و نوسانات حساب جاری

 • بررسی رابطه میزان افشای اطلاعات در صورت‌های مالی با نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورسی

 • بررسی رابطه میزان افشای اطلاعات در صورت‌های مالی با نسبت‌های نقدینگی شرکت‌های بورسی

 • رابطه انباشت سرمایه بازار، نرخ ارزش سهام مبادله شده، آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی و حجم پول با رشد اقتصادی

 • بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
 • مدل‌سازی رابطه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سیاست‌های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) با متغیرهای کلان اقتصادی (اشتغال، تورم و رشد اقتصادی)
 • بررسی رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی اقتصادی و نرخ بهره بانکی و شاخص بازده سهام با تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه منتخب
 • بررسی تاثیر توسعه بازار سهام و بازار بانکی بر روی اقتصاد کلان کشورهای نوظهور
 • تدوین مدل ارتباط ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • بررسی تاثیرپذیری گزارش گری مالی از ابعاد مختلف سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 •  تدوین مدل ارتباط مدیریت سود و کیفیت سود با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 •  تدوین مدل ارتباط ساختار سرمایه، اهرم مالی با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • تدوین مدل ارتباط ساختار مالکیت با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 266 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×