موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

برخی از موضوعات پیشنهادی ایران‌تز تدبیرساز در رشته حسابداری را در مقاله زیر می‌توانید ببینید:


ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 99 تاریخ: آدرس وب

موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

 

برخی از موضوعات پیشنهادی این موسسه در رشته حسابداری عبارتند از :

 

 • نقش حسابداری سبز در توسعه پایدار

 • تاثیر کوئید بر رفتار سرمایه‌گذاران

 • مدلسازی رفتار توده وار سرمایه‌گذران بورسی

 • طراحی مدل حسابداری برند

 • تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کارآیی سرمایه‌گذاری و نوآوری (2020)

 • ساختار مالکیت مالیات و کیفیت حسابرسی (2020)

 • حسابداری، عدم تمرکز مالی و فساد (2020)

 • ساختار مالکیت و مدیریت سود واقعی (2020)

 • مقایسه حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی (2020)

 • مدل استراتژی‌های بهینه حسابرسی (2020)

 • مؤسسات مالی ، اطلاعات نامتقارن و ساختار سرمایه (2020)

 • ارزیابی وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای و حسابداری کربن در کشورهای کمتر توسعه یافته

کارایی مالی و کیفیت حسابداری

 • تاثیر افشای قوانین فروش استقراضی بر رفتار سرمایه ‌گذاران و قیمت سهام

 • نقش حسابداري كربن در پايداري و توسعه

 • ارائه چارچوب یکپارچه حسابداری کربن جهت سبز کردن (پاک کردن) صنایع

 • بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی

 • بررسی ارتباط اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی

 • چسبندگی هزینه، ساختار سرمایه و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تدوین مدل جامع ارتباط مدیریت سود، کیفیت سود، ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و اهرم مالی با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 • ارتباط  آنتروپی صورت‌های مالی، ویژگی‌های شرکت و سودآوری

 • مدل‌سازی ارتباط عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) و رفتار سرمایه‌گذاران با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط محافظه کاری حسابداری، انگیزه‌های مدیریتی با بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر تغییرات بازده سهام با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر نسبت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • برآورد ارتباط سهام شناورآزاد، کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی با نقد شوندگی سهام

 • مدل‌سازی ارتباط حاکمیت شرکتی و انگیزه‌های مدیریتی با فرار مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (2015)

 • رابطه مالیات بر درآمد با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه ابعاد مختلف حسابرسی (کیفیت حسابرسی،  نوع حسابرس، تجربه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی ، استقلال حسابرس) و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

 • رابطه استرس کاری حسابرسان با  کیفیت حسابرسی

 • رابطه تغییرات روش حسابرسی، حاکمیت شرکتی و تلاش‌های حسابرس

 • تاثیر عوامل محرک (نسبت بدهي، مخارج سرمايه‌اي و سود تقسيمی) بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثیر مدیریت سود و سود پیش‌بینی نشده بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • مدل‌سازی ارتباط مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با شکاف مالیاتی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان نقدشوندگی

 • مدل‌‍سازی ارتباط محافظه کاری حسابداری و بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (2016)

 • رابطه کیفیت و اجزای اقلام تعهدی با نگهداری وجه نقد

 • تاثیر کنترل داخلی و مدیریت ریسک بر کیفیت سود

 • بررسی رابطه کنترل داخلی و کارایی شرکت‌های بورسی

 • بررسی عوامل موثر بر میزان نگهداشت وجه نقد درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • واکنش بازار به آستانه‌های سودهای غیرمنتظره

 • خصوصی سازي، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 • رابطه بین نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی آن

 • رابطه بین چرخه عمر شرکت و جریان وجوه نقد آزاد با سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • بررسی رابطه استراتژی‌های تامین مالی و سودآوری شرکت‌های بورسی

 • بررسی تاثیر سرمایه‌های نامشهود غیر مادی و مادی بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی

 • بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری ، ارزش بازار و ریسک شرکت‌ها

 • بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی و سودباقیمانده با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت‌ها

 • ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی، ریسک و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها

 • بررسي موانع و مشكلات اجراي هزينه‌يابي هدف در ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سود تقسیمی شرکت‌ها (موردی شرکت‌های عضو بورس)

 • بررسي رابطه كيفيت اطلاعات مالي و نقدشوندگی در شركت‌هاي بورسي

 • رابطه خصوصی سازی با مدیریت سود

 • بررسی تاثیر توقف معاملات بر نقدینگی و نوسانات قیمت

 • بررسی رابطه بین سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك

 • رابطه بازده و سود خالص و سود باقیمانده

 • رابطه سرمایه فکری و بازده مالی بانک

 • رابطه اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در سود حسابداری

 • مدلسازي نوسانات صنعت .... در  بورس ايران با استفاده از مدل گارچ

 • شوک‌های قیمت سهام و نوسانات حساب جاری

 • بررسی رابطه میزان افشای اطلاعات در صورت‌های مالی با نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورسی

 • بررسی رابطه میزان افشای اطلاعات در صورت‌های مالی با نسبت‌های نقدینگی شرکت‌های بورسی

 • رابطه انباشت سرمایه بازار، نرخ ارزش سهام مبادله شده، آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی و حجم پول با رشد اقتصادی

 • بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
 • مدل‌سازی رابطه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سیاست‌های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) با متغیرهای کلان اقتصادی (اشتغال، تورم و رشد اقتصادی)
 • بررسی رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی اقتصادی و نرخ بهره بانکی و شاخص بازده سهام با تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه منتخب
 • بررسی تاثیر توسعه بازار سهام و بازار بانکی بر روی اقتصاد کلان کشورهای نوظهور
 • تدوین مدل ارتباط ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • بررسی تاثیرپذیری گزارش گری مالی از ابعاد مختلف سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 •  تدوین مدل ارتباط مدیریت سود و کیفیت سود با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 •  تدوین مدل ارتباط ساختار سرمایه، اهرم مالی با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • تدوین مدل ارتباط ساختار مالکیت با گزارش گری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

موضوعات پیشنهادی رشته حسابداری

برای دریافت خدمات پذیرش و چاپ فوری و تضمینی مقالات در مجلات علمی پژوهشی وزارتین یا مجلات خارجی (ایندکس های isi wos اسکوپوس، پابمد و ...)، درخواست خود را ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.

روش‌های ثبت سفارش
 1. ثبت درخواست از طریق برقراری تماس تلفنی خطوط ثابت موسسه
 2. ارسال پیام صوتی یا متنی در واتس آپ موسسه با شماره 09930504575
 3. ثبت درخواست از طریق ایمیل : info@tadbirsaz.org
 4. درخواست تماس فوری از سمت موسسهدیدگاه خود را بیان کنید

  هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

نام: *
کد امنیتی: *
تصویر کد
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی

 • درج کدهای HTML ممنوع است.
 • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
 • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
 • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.
@