خانه علمی‌پژوهشی آی‌اس‌آی اسکوپوس نمایه‌سازی درباره ما تماس با ما ورود

معرفی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

رشته حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی پرونده‌های حقوق کیفری می‌پردازد. معرفی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

معرفی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی پرونده‌های حقوق کیفری می‌پردازد. امروز شیوه‌های جنایات و کلاهبرداری‌ها همواره جدیدتر و پیشرفته‌تر می‌شود و برای برخورد با جنایت کاران و کلاهبرداران، وجود قضات و حقوق دانان آشنا با علوم جزا و جرم‌شناسی الزامی است. برخی از حوزه‌هایی که دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی باید اشراف نسبی به آن داشته باشند عبارتست از : حقوق جزاي بين‌الملل، فقه جزايي، حقوق جزاي اختصاصي، حقوق جزاي عمومي، آيين دادرسي کيفري، پزشکي قانوني، جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي جنايي، حقوق کيفري اقتصادي، حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي، روان‌شناسي جنايي، مسئوليت مدني، روان پزشکي جنايي.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (ISI JCR) در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Criminal and criminal Law  Journals

JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY

1,722

1.194

0.000990

AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW

329

0.512

0.000440

CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

500

0.805

0.000430

CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR

4,164

2.164

0.003930

Criminology & Criminal Justice

587

1.485

0.001220

American Journal of Criminal Justice

756

1.074

0.001420

Journal of Contemporary Criminal Justice

824

1.000

0.000880

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات حقوقی فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

مطالعات حقوقی و قضائی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

پژوهشنامه حقوق کیفری

دانشگاه گیلان

پژوهش‌های حقوق کیفری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

پژوهش حقوق کیفری

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق جزا و سیاست جنایی

دانشگاه تهران - پردیس فارابی

دیدگاه‌های حقوق قضایی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته حقوق جزا و جرم عبارتند از:

الف)

آثار باستانی، آرمان خواهی، آزادی، آزادی بیان، آسایش روانی، آسیب‌اجتماعی‌شناسی، آسیب‌پذیری، آمارجنایی، آمار واقعی، آموزه های دینی، آنسیترال، اباحه، ابراز، اتباع بیگانه، اتحادیه آفریقایی، ایجاب و قبول‌الکترونیکی، اجتهاد،اجرای جزیی تعهد، اختلالات روانی، اختلال شخصیت، اخراج، اخلاق،اخلاق تجاری، اخلاق‌گرایی، اخلاق گرایی قانونی، اخلاق هنجاری، اخلال در دادرسی، ایدز، ادله اثبات دعوا، ادله اثبات دعوا، اذن حاکم، اراده، ایران، ارتداد، ارتشا، اردموویچ، ارزیابی، ارزش اثباتی، ارسال، ارعاب، ازدواج، ازدواج اجباری، اساسنامه رم، اسباب ‌اباحه، استثنائات، استراتژی یاری‌رسان، استقلال قضایی، اسلام، اسناد بین المللی، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، اشتغال، اشخاص حقوقی، ، اشکال مشارکت، اصل، اصلاح و بازپروری، اصلاح و درمان، اصل برائت، اصل ضرر، اصل عدم عطف به ما سبق، اصل فردی کردن مجازات‌ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها،اصل قانونمندی، اصل قانونمندی، اصل قضامندی، اصل مصلحت عمومی، اصول طراحی محیطی، اصول منشعب، اطاله دادرسی، اطفال، اطلاع، اعاده حیثیت، اعتیاد، اعتراض ثالث، اعدام، اعلام، اعمال حقوقی، افتراقی‌سازی، افشاگری، افغانستان، افکار عمومی، اقامت غیرمجاز، اقدامات مجرمانه مشترک، اقرار دون‌الاربع، اقرار ناتمام، اقلیت، اقناع وجدان، اکراه، الزام، الغاگرایی، امرآمر قانونی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، ایمنی زیستی، انتخاب وکیل مدافع، انتقال، انعقاد، انفساخ، انگیزه، اهانت به مقدسات، اوستا، اولیای دم

ب)

بازاریابی‌اینترنتی، بازپرس، بازپروری، بازدارندگی، بازدارندگی مجازات‌ها، بازداشت ناموجه، بازرسی و تفتیش، بی‌اعتباری دلیل، باورهای غیرمنطقی، بحران هویت، برابری در مقابل قانون، برابری در مقابل قانون، برابری سلاح‌ها، برچسب‌زنی، بردگی کودکان، بردن مالی دیگری، بزه‌دیدگی، بزه دیده، بزه‌دیده‌شناسی قانونی، بزهکار، بزه‌کار، بزهکاری اقتصادی، بزهکاران یقه سرخ، بزهکاری سازمان‌یافته، بزهکار عقلانی، بزهکاری کودکان، بیع، بی‌کیفرمانی، بیگانگان، بلوغ

پ)

پاسخ‌ جامعوی، پاسخ دولتی، پاسخگویی قضایی، پیامدگرایی، پیامدگرایی، پیامدهای بزهکاری، پدرسالاری، پرخاشگری، پروتکل کارتاهینا، پست مدرنیسم، پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری از جرم، پیشگیرانه، پیشگیریِ بزه‌دیده‌مدار، پیشگیری فناورانه، پیشگیری مرتکب مدار، پیشگیری مکان‌محور، پیشگیری وضعی، پلیس، پلیس اجتماع محور، پلیس ایران، پنجرههای شکسته، پیوند اجتماعی

ت)

تابعیت، تابعیت. مرز، تاریخ حقوق، تازیانه، تامین اجتماعی، تامین خواسته، تبانی، تبعیض، تبعیض جنسی، تبلیغات اینترنتی، تجارت الکترونیکی، تجاوز جنسی، تجدیدنظر، تجری، تحت نظر پلیس، تحصیل، تحقیقات مقدماتی، تحلیل محتوا، تحولات تقنینی، تخییر در اصلاح، تداخل اسباب، تدافعی، ترس از جرم، ترک اعتیاد، ترک فعل، تروریسم، تروریسم، تزوک تیموری، تشریفات، تصدی، تطهیر، تعامل با جمعیت آسیب‌دیده، تعدد جرم، تعدد جرم، تعدد فعل، تعدد قاضی، تعدد مادی،تعدد مادی، تعدد معنوی، تعدد معنوی، تعدد نتیجه، تعدد نتیجه، تعدیل، تعزیر، تعزیرات، تعزیرات شرعی، تعزیرات منصوص شرعی، تعزیر معین، تعزیر مقدر، تعزیر منصوص، تعقیب، تعقیب‌زدایی کیفری، تعقیب عمومی،تعلیق، تعیین کیفر، تعهد، تفتیش عقیده، تفتیش و بازرسی، تفکرات راهبردی، تفکیک، تفهیم حقوق، تکثر فرهنگی، تمرد، تناسب دفاع، تنوع زیستی، تهاجمی، توافق مجرمانه، توبه، توجیه اخلاقی، تورات، توسل به وسایل متقلبانه

ج)

جایگزین‌های‌تعقیب کیفری، جامعه‌پذیری، جامعه شناسی حقوق، جبران خسارت، جرایم سفیدامضا، جرایم اطفال، جرایم اقتصادی، جرایم بین‌المللی، جرایم تعزیری، جرایم جنسی، جرایم جنسی، جرایم رایانه‌ای، جرایم علیه اشخاص، جرایم مرتبط، جرایم و مجازات‌ها، جرائم علیه دولت، جرم، جرم یابی، جرم انگاری، جرم انگاری، جرم‌انگاری ابهام زا، جرم‌انگاری توسعه گرا، جرم انگاری ضرر محور، جرم بینالمللی، جرم رایانه‌ای، جرم زایی، جرم سازمانی، جرم سازمان یافته، جرم شخصی، جرم شناسی، جرم‌شناسی ادبی، جرم‌شناسی امنیتی، جرم‌شناسی انتقادی، جرم شناسی پست مدرن، جرم شناسی علت شناختی، جرم‌شناسی فرهنگی، جرم‌شناسی گونه‌های حیوانی، جرم عقیم، جرم یقه‌سفیدی، جرم محال، جرم محال، جرم مرکب، جرم مطلق، جرم مقید، جرم ناتمام، جرم ناقص، جزای نقدی، جعل رایانه‌ای، جعل و تزویر، جلب، جلوگیری از تکرار جرم، جنایات بین‌المللی، جنایات علیه صلح، جنایات مختلف، جنایت تجاو، جنایت تجاوز، جنسیت، جهانی شدن، جهت‌گیری مذهبی

ح)

حبس زدایی، حبس‌گرایی، حتمیت و قطعیت مجازات، حد، حداقل سن مسئولیت کیفری، حدود، حدود و قصاص، حریم خصوصی، حضوری بودن فرایند دادرسی، حفاری، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حقوق اجتماعی، حقوق ایران، حقوق اطفال بزهکار، حقوق آمریکا، حقوق انگلیس، حقوق بشر، حقوق بلژیک، حقوق بنیادین، حقوق بین‌الملل، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق جزای بین الملل، حقوق حیوانات، حقوق دفاعی، حقوق دفاعی متهم، حقوق شهروندی، حقوق فرانسه، حقوق کیفری، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق ناشی از ثبت، حکم، حکم غیابی، حمایت، حمایت قانونی، حمایت کیفری، حمایت کیفری از کودکان، حمایت‌گرایی

خ)

خانواده ،خانواده‌های کاذب، خدمات، خرده‌فرهنگ خشونت، خسارات، خسارت واقعی، خشونت، خشونت جنسی، خشونت کلامی، خطر قریب الوقوع، خلأهای تقنینی، خودکارآمدی، خود کارآمدی، خود متهم سازی، خودمهارگری

د)

دادرسی عادلانه، دادرسی عادلانه، دادرسی کیفری‌دادرسی کیفری، دادرسی منصفانه، دادستان، دادستان، دادسرا، دادگاه، دادگاه اختصاصی، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه منتخب، دادگاه نامناسب، دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های داخلی، دادگاه های کیفری بین المللی، دادگاه‌های مختلط، دادگاه‌های ملی، داده، داده پیام، دانشجویان، در حکم شروع‌به‌جرم، دروغ سنجی، دستگاه های مخابراتی، دستور به قتل، دستور موق ، دشمن دعوای بین المللی، دفاع،  دفاع‌فرهنگی، دفاع مشروع، دفاع مشروع افراطی، دفاع مشروع. پلیس، دکترین مسئولیت حمایت، دیگر آزاری، دیه، دیه اطراف، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان عالی کشور، دیوان کیفری بین الملل

ذ)

ذهنیت

ر)

رابطه انتساب، رجم، رسانه، رسیدگی غیابی، رسیدگی غیابی، ریسک جرم، رضایت از پلیس، رعایت حریم خصوصی، رفتار مجرمانه، رفتارهای پرخطر، رقم سیاه، رکن مادی، روان‌شناسی‌تکاملی، روش تحلیل سلسله مراتبی، روش‌های حمایت از بزه دید‌گان، رویکرد اقتصادی به حقوق‌کیفری، رویکرد اقتضای تعقیب، رویکرد مدیریت‌محور، رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، رویکردهای کنترلی، رویه قضایی، رویه قضایی، رویه قضایی، زمینه‌های روان‌شناختی

ز)

زن، زنا، زنای به عنف، زنان، زندان، زندان

س)

سازش، سازمان زندان‌ها، سازمان مجرمانه، سازمان ملل متحد، سازوکار روان‌شناختی تکامل یافته، سازوکارهای غیرکیفری، سیاست جنایی، سیاست جنایی، سیاست جنایی، سیاست جنایی، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، سیاست کیفری، سیاست کیفری، سیاست کیفری امنیت مدار، سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری طرد، سیاست کیفری قضایی، سیاست کیفری مدارا، سیاست‌های کنترل جرم، سب الائمه، سب‌ّالنبی، سبک فرزندپروری، سردستگی، سرعت در رسیدگی‌های کیفری، سرمایه گذاری تولید مثلی و والدینی، سزاگرایی، سقوط مجازات، سلاح سمی، سلاح شیمیایی، سلامت اداری، سلب‌آزادی، سن اهلیت جزایی، سن بلوغ کیفری، سنت، سنجش کارایی، سند، سند رایانه‌ای

ش)

شاهد، شخصیت، شدت مجازات، شدت مجازات، شرط ابتدایی، شرط‌صلاحیت، شرط فاسخ، شرط کیفری، شریک، شرکت در جرم، شروع به جرم، شعب فوق العاده سنگال، شعبه ویژه لبنان، شغل‌دولتی، شکار و صید، شکنجه، شناسنامه، شورای امیت، شورای امنیت

ص)

صلاحیت، صلاحیت جهانی، صلح بین المللی، صلح و سازش

ض)

ضابطان دادگستری، ضربات متعدد، ضرورت، ضرورت دفاع، ضمانت اجرا، ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری

ط)

طراحی محیطی، طراحی محیطی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، طریقیت

ظ)

ظرفیت حقوق کیفری

ع)

عدالت، عدالت، عدالت انتقالی، عدالت بین المللی، عدالت ترمیمی، عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، عدم تداخل، عقد معین، عقود مکاتبه‌ای، علامت تجاری، علل رافع مسئولیت کیفری، علم به کشنده بودن عمل، علم حصولی، علم قاضی، علنی بودن دادرسی، عمد، عمر‌البشیر، عمل جنسی به عنف، عناصر متشکلة جرم، عنصر روانی، عنصر روانی، عنصر معنوی، عنف، عوام گرایی. عدالت کیفری

غ)

غایت‌گرایی، غرب

ف)

فایده‌گرایی، فرآیند آماده سازی شاهد، فریب، فرمانروایی سیاسی، فرهنگی، فرهنگ‌پذیری، فرهنگ حقوقی، فساد، فساد اداری، فساد مالی، فساد مالی، فضای قابل دفاع، فضای مجازی، فضای مجازی، فطرت، فعالیت مجرمانۀ مشترک، فعل، فعل متنوع، فعل مزاحمت آمیز، فقه، فقه امامیه، فقه حنفی، فلسفه‌ی کیفر، فلسفۀ کیفر

ق)

قاتل جنسی، قاتل سریالی، قاچاق و توریسم جنسی، قاضی، قاعده سد ذرایع، قاعده لاضرر، قانون، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی‌کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی 1392، قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌نامه حمورابی، قبض، قتل، قتل سریالی، قتل عمدی، قتل‌ عمد، قدرت، قرارداد الکترونیکی، قرارداد بین المللی، قرارداد تجاری الکترونیکی، قربانی هرزه نگاری، قصاص، قصاص عضو، قصاص نفس، قصد، قضات، قضازدایی، قطعیت مجازات، قطع نامه های شورای امنیت، قلمرو، قلمروپایی، قواعد تبلیغ، قوانین ملی، قولنامه، قوه قضاییه

ک)

کارکردهای بازپرورانه، کارگر، کاهش استفاده از دادرسی کیفری، کاهش هزینه‌ها، کاوش، کاوش غیرمجاز، کتاب، کد اخلاقی، کدهای رفتاری، کرامت انسانی، کشف، کشف جرم، کیفیات مشدده، کیفیات مشدده مجازات، کیفیت قانون، کیفر، کیفر شناسی، کیفرگذاری، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری سنتی، کنترل تحت‌نظر، کنترل جرم، کنترل دسترسی و شنودپذیری، کنفرانس بازنگری کامپالا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون مریدا، کنوانسیون مریدا، کودک، کودک، کودکان، کودکان خیابانی

گ)

گروه درمانی، گروه مجرمانه، گروه‌های آسیب‌پذیر، گزارش جرایم، گسترش موضوع جرم، گفتمان، گونه شناسی، گونه‌های جانوری، گونه‌های حیوانی

ل)

لایحه مجازات اسلامی، لیبرالیسم، لزوم

م)

مالکیت، میانجیگری، میانجیگری، میانجی‌گری کیفری، ماهیت، مباشر، مباشرت معنوی، مبیع، متهم، مجازات، مجازات تبعی، مجازات زندان، مجازات سالب آزادی، مجازات صغار، مجازات نامتناسب، مجازاتهای بازدارنده، مجازات های شرعی، مجازات‌های نامشخص، مجرم، مجرم اتفاقی، مجرمان خطرناک، مجرمیّت عاریه‌ای، مجرم مزمن، محاکم ملی، محاکمه غیابی، محدودیت ها، محرومیت های اجتماعی، محیط سازشی تکاملی، مداخله در لیبی، مدیریت خطر جرم، مدل‌های تحلیلی، میراث تاریخی، مزاحمت تلفنی، مزاحمت جنسی، مزاحمت‌خیابانی، مسکن، مسؤولیت، مصالح کودکان خیابانی، مصلحت عمومی، مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی، مصونیت سران دولت‌ها، مصونیت شخصی، مصونیت شغلی، مصونیت کیفری، مصونیت کیفری سران، مطلع، مطلوبیت مورد انتظار، معیار نوعی، معاون، معلق علیه، معلمان، مقابله با خسارات، مقاصد شریعت، مقدمه حرام، مکافات‌گرایی، ملک، منافع اجتماعی، منبع حقوق، منبع مهارگری بیرونی، منبع مهارگری درونی، منع محاکمه مجدد، مهاجرت، مهندسی ژنتیک، موافقت نامه تریپس، متهم

ن)

نهادهای اصلاح مدار، نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

و)

وضعیت انفعالی

تاریخ:
مؤلف: ایران‌‌تز تدبیرساز
بازدید: 383
مطالب مرتبط با معرفی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

مقالات مرتبط


برچسب‌ها

ثبت سفارش آنلاین یا تلفنی
مراجعه حضوری شنبه تا پنجشنبه: 9:00 الی 18:00 با هماهنگی قبلی

فرم ثبت سفارش

چنانچه نیاز به خدماتی از سمت ما دارید می‌توانید با استفاده از فرم زیر به صورت آنلاین ثبت درخواست کنید. درخواست شما به طور اتوماتیک در صف بررسی قرار گرفته و حتما پیگیری خواهد شد.

گزارش خطا: چنانچه در ثبت فرم و یا مسائل فنی سایت سؤالی دارید می‌توانید با بخش فنی تماس بگیرید. 09015581885
بازخورد کاربران در مورد معرفی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

امتیاز به این مطلب

Stars

اشتراک گذاری