گرایش حقوق خانواده

معرفی رشته حقوق گرایش حقوق خانواده

گرایش حقوق خانواده

حقوق خانواده یکی از گرایش‌های مهم در رشته حقوق است که به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با تشکیل، اداره و انحلال خانواده می‌پردازد. این گرایش از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که خانواده به عنوان بنیان جامعه، نقشی اساسی در ثبات و سلامت روانی افراد و جامعه ایفا می‌کند.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در گرایش حقوق خانواده مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از:

شروط و ارکان نکاح
حقوق و تکالیف زوجین
مهریه، نفقه و حضانت فرزند
طلاق و انحلال نکاح
استرداد جهیزیه
مسئولیت مدنی زوجین
حقوق و تکالیف والدین و فرزندان
اموال و دارایی‌های مشترک زوجین
ارث و وصیت
قیمومت و سرپرستی
تبنی
تعدد زوجات
ازدواج موقت
حقوق زن در خانواده
حقوق کودک

دانش آموختگان گرایش حقوق خانواده می‌توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله:

دادگاه‌های خانواده
دفاتر اسناد رسمی
وکالت
مشاوره حقوقی
سازمان‌های مردم‌نهاد
ادارات دولتی
مرکز مشاوره خانواده

فعالیت کنند.

برای ورود به گرایش حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد، لازم است که در رشته حقوق در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده باشید. دروس تخصصی این گرایش شامل مواردی مانند حقوق مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، فقه خانواده و حقوق زن است.

برخی از دانشگاه‌های معتبر که در ایران گرایش حقوق خانواده را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌کنند عبارتند از:

دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه قم

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه گرایش حقوق خانواده

انتخاب موضوع مناسب برای نگارش مقاله یا پایان نامه در گرایش حقوق خانواده، از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع انتخابی باید جدید،  دارای اهمیت علمی و اجتماعی، و قابل‌تحقیق باشد. 

در اینجا، به تعدادی از موضوعات جدید در گرایش حقوق خانواده که می‌توانند برای نگارش مقاله یا پایان نامه مناسب باشند، اشاره می‌کنم:

1. بررسی تطبیقی حقوق خانواده در ایران و سایر کشورها:

می‌توانید حقوق خانواده در ایران را با یکی از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه مقایسه کنید.
این موضوع می‌تواند در زمینه‌های مختلفی مانند حقوق زن، حقوق کودک، طلاق، حضانت فرزند و ... مورد بررسی قرار گیرد.

2. تحلیل حقوقی و فقهی نوین‌ترین احکام و قوانین مرتبط با خانواده:

می‌توانید به بررسی و تحلیل حقوقی و فقهی یکی از جدیدترین احکام یا قوانین مرتبط با خانواده، مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یا قانون مدنی جدید، بپردازید.
این موضوع می‌تواند از جنبه‌های مختلف حقوقی، فقهی، اجتماعی و ... مورد بررسی قرار گیرد.

3. بررسی چالش‌ها و راهکارهای حقوقی مرتبط با خانواده در عصر دیجیتال:

با گسترش تکنولوژی‌های نوین، چالش‌های جدیدی در حوزه خانواده به وجود آمده است. 
می‌توانید به بررسی یکی از این چالش‌ها، مانند طلاق‌های مجازی، حضانت فرزند در فضای مجازی، یا سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان، و ارائه راهکارهای حقوقی برای حل آن بپردازید.

4. بررسی حقوق خانواده در نظام‌های حقوقی مختلف:

می‌توانید به بررسی حقوق خانواده در نظام‌های حقوقی مختلف، مانند نظام حقوقی کامن‌لا، نظام حقوقی رومی-ژرمنی، یا نظام حقوقی اسلام، بپردازید.
این موضوع می‌تواند از جنبه‌های مختلف تاریخی، تطبیقی، و ... مورد بررسی قرار گیرد.

5. بررسی تأثیرگذاری عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر روابط خانوادگی:

عواملی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، خشونت خانگی، و اعتیاد به مواد مخدر می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روابط خانوادگی داشته باشند.
می‌توانید به بررسی یکی از این عوامل و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف اعضای خانواده 
بپردازید.

6. بررسی حقوق خانواده در جوامع چندفرهنگی:

در جوامع چندفرهنگی، افراد با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند. 
این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را در حوزه حقوق خانواده به وجود آورد.
می‌توانید به بررسی یکی از این چالش‌ها و ارائه راهکارهای حقوقی برای حل آن بپردازید.

7. بررسی حقوق خانواده افراد LGBTQ+:

افراد LGBTQ+ در بسیاری از کشورها با تبعیض و نابرابری در زمینه حقوق خانواده روبرو هستند.
می‌توانید به بررسی حقوق این افراد در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهای 
حقوقی برای حمایت از آنها بپردازید.

8. بررسی حقوق خانواده در شرایط اضطراری:

در شرایط اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی و اپیدمی‌ها، حقوق خانواده می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
می‌توانید به بررسی حقوق خانواده در یکی از این شرایط و ارائه راهکارهای حقوقی برای 
حمایت از اعضای خانواده بپردازید.

9. بررسی حقوق خانواده در دوران سالمندی:

با افزایش سن افراد، نیازها و چالش‌های جدیدی در حوزه حقوق خانواده به وجود می‌آید.
می‌توانید به بررسی حقوق افراد سالمند در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهای 
حقوقی برای حمایت از آنها بپردازید.

10. بررسی حقوق خانواده در نظام‌های عدالت ترمیمی:

نظام‌های عدالت ترمیمی بر روابط و حل و فصل اختلافات به جای مجازات متمرکز هستند.
می‌توانید به بررسی نحوه اعمال نظام‌های عدالت ترمیمی در دعاوی خانوادگی و 
اثربخشی آن بپردازید.

اینها فقط چند نمونه از موضوعات جدید در گرایش حقوق خانواده بودند. شما می‌توانید با توجه به علایق و تخصص خود، موضوع مناسب برای نگارش مقاله یا پایان نامه خود را انتخاب کنید.

در هنگام انتخاب موضوع، به نکات زیر توجه کنید:

موضوع مورد علاقه شما باشد و انگیزه کافی برای تحقیق در مورد آن را داشته باشید.
موضوع از اهمیت علمی و اجتماعی برخوردار باشد.
موضوع قابل‌تحقیق باشد و منابع کافی برای انجام تحقیق در مورد

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش حقوق خانواده

انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله یا پایان نامه، یکی از مهم‌ترین مراحل نگارش آن است. مجله انتخابی باید از اعتبار علمی بالایی برخوردار باشد و در حوزه تخصصی شما فعالیت کند.

در اینجا، به تعدادی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی در گرایش حقوق خانواده اشاره می‌کنم:

1. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

این دوفصلنامه توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می‌شود و به بررسی مسائل حقوقی و فقهی مرتبط با خانواده می‌پردازد.
از جمله  موضوعات مورد بحث در این مجله می‌توان به حقوق زن، حقوق کودک، طلاق، حضانت فرزند، ارث و وصیت، و مسئولیت مدنی زوجین اشاره کرد.

2. پژوهشنامه حقوق زن

این پژوهشنامه توسط دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود و به بررسی حقوق زن از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی می‌پردازد.
از جمله  موضوعات مورد بحث در این مجله می‌توان به خشونت علیه زنان، برابری جنسیتی، مشارکت سیاسی زنان، و حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان اشاره کرد.

3. پژوهش‌های حقوقی

این مجله توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می‌شود و به بررسی مسائل حقوقی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق خانواده، می‌پردازد.
از جمله  موضوعات مورد بحث در این مجله می‌توان به حقوق و تکالیف زوجین، مهریه، نفقه، حضانت فرزند، و طلاق اشاره کرد.

4. مجله حقوق و سیاست

این مجله توسط دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود و به بررسی مسائل حقوقی و سیاسی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق خانواده، می‌پردازد.
از جمله  موضوعات مورد بحث در این مجله می‌توان به حقوق زن، حقوق کودک، خانواده و رسانه، و خانواده و جهانی شدن اشاره کرد.

5. دوفصلنامه حقوق زن

این دوفصلنامه توسط دانشگاه الزهرا (س) منتشر می‌شود و به بررسی حقوق زن از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی می‌پردازد.
از جمله  موضوعات مورد بحث در این مجله می‌توان به حقوق و تکالیف زن در خانواده، طلاق، حضانت فرزند، ارث و وصیت، و حقوق زن در اشتغال اشاره کرد.

علاوه بر این مجلات، مجلات علمی پژوهشی دیگری نیز در ایران وجود دارند که به طور تخصصی به مسائل حقوق خانواده می‌پردازند. شما می‌توانید با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی مانند نورمگز، مگیران، و ایرانداکس، لیست این مجلات را پیدا کنید.

در هنگام انتخاب مجله، به نکات زیر توجه کنید:

رتبه علمی مجله
حوزه تخصصی مجله
فرآیند داوری مقالات
میزان انتشار مجله
دسترسی به مجله

معرفی بهترین مجلات خارجی isi و اسکوپوس گرایش حقوق خانواده

انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله یا پایان نامه در سطح بین‌المللی، از اهمیت بالایی برخوردار است. مجله انتخابی باید از اعتبار علمی بالایی برخوردار باشد و در حوزه تخصصی شما فعالیت کند. همچنین، باید در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مانند  ISI و Scopus نمایه شده باشد.

در اینجا، به تعدادی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس در گرایش حقوق خانواده اشاره می‌کنم:

1. Journal of Family Law

این مجله که توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مجلات در حوزه حقوق خانواده است.
این مجله به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با خانواده، از جمله حقوق زن، حقوق کودک، طلاق، حضانت فرزند، و ارث و وصیت، می‌پردازد.

2. Family Law Quarterly

این مجله که توسط انتشارات دانشگاه واشنگتن منتشر می‌شود، به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با خانواده در ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.
این مجله از جمله مجلات معتبر در حوزه حقوق خانواده در این کشور است.

3. International Journal of Law, Policy and the Family

این مجله که توسط انتشارات ادوارد الگار منتشر می‌شود، به بررسی مسائل حقوقی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با خانواده در سطح بین‌المللی می‌پردازد.
این مجله از جمله مجلات پیشرو در این حوزه است.

4. Child and Family Law Quarterly

این مجله که توسط انتشارات دانشگاه اکستر منتشر می‌شود، به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با کودکان و خانواده می‌پردازد.
این مجله از جمله مجلات معتبر در این حوزه است.

5. Journal of Family Studies

این مجله که توسط انجمن تحقیقات خانواده منتشر می‌شود، به بررسی مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی مرتبط با خانواده می‌پردازد.
این مجله از جمله مجلات معتبر در این حوزه است.

مزایای گرایش حقوق خانواده برای ادامه تحصیل و بازار کار

ادامه تحصیل در گرایش حقوق خانواده می‌تواند مزایای متعددی برای شما داشته باشد، از جمله:

کسب دانش و تخصص عمیق در زمینه حقوق خانواده: با ادامه تحصیل در این گرایش، می‌توانید دانش و تخصص عمیقی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده، مانند حقوق زن، حقوق کودک، طلاق، حضانت فرزند، ارث و وصیت، و مسئولیت مدنی زوجین، کسب کنید.
ارتقای مهارت‌های حقوقی: با مطالعه دروس تخصصی این گرایش، مهارت‌های حقوقی شما، مانند تجزیه و تحلیل قوانین، استدلال حقوقی، و نگارش لایحه، ارتقا پیدا می‌کند.
آمادگی برای آزمون‌های تخصصی: با گذراندن دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش حقوق خانواده، می‌توانید برای شرکت در آزمون‌های تخصصی مانند وکالت، قضاوت و سردفتری اسناد رسمی آمادگی پیدا کنید.
امکان ورود به دنیای آکادمیک: اگر به تدریس و تحقیق در حوزه حقوق علاقه‌مند هستید، می‌توانید با ادامه تحصیل در این گرایش، وارد دنیای آکادمیک شده و به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فعالیت کنید.

بازار کار گرایش حقوق خانواده نیز از رونق خوبی برخوردار است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جامعه، تقاضا برای متخصصان حقوق خانواده در زمینه‌های مختلفی مانند:

دادگاه‌های خانواده: وکالت از موکلین در دعاوی خانوادگی مانند طلاق، حضانت فرزند، مهریه، و نفقه
دفاتر اسناد رسمی: تنظیم اسناد و مدارک مربوط به ازدواج، طلاق، و فسخ نکاح
وکیلان: ارائه مشاوره حقوقی و وکالت از موکلین در دعاوی خانوادگی
مشاوران حقوقی: ارائه مشاوره حقوقی به خانواده‌ها در زمینه‌های مختلف
سازمان‌های مردم‌نهاد: فعالیت در زمینه حمایت از حقوق زنان، کودکان، و خانواده
ادارات دولتی: فعالیت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی مانند معاونت امور زنان و خانواده و سازمان بهزیستی

وجود دارد.

علاوه بر این، فارغ‌التحصیلان گرایش حقوق خانواده می‌توانند در زمینه‌های دیگری مانند:

مددکاری اجتماعی: ارائه خدمات مددکاری به خانواده‌های در معرض آسیب
روانشناسی: ارائه خدمات روانشناسی به خانواده‌ها
میانجی‌گری: میانجی‌گری در دعاوی خانوادگی

نیز فعالیت کنند.

درآمد فارغ‌التحصیلان گرایش حقوق خانواده نیز به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات، تجربه کاری، محل فعالیت، و نوع فعالیت، بستگی دارد. با این حال، به طور کلی، درآمد این افراد در مقایسه با سایر مشاغل در سطح متوسط به بالا قرار دارد

اگر این شرایط را دارید، گرایش حقوق خانواده می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

معایب گرایش حقوق خانواده برای ادامه تحصیل و بازار کار

در کنار مزایای متعددی که ادامه تحصیل در گرایش حقوق خانواده و بازار کار آن دارد، معایبی نیز وجود دارد که باید قبل از انتخاب این گرایش، آنها را در نظر بگیرید.

برخی از معایب گرایش حقوق خانواده عبارتند از:

دشواری تحصیل: دروس این گرایش، به خصوص در مقاطع بالاتر، از دشواری بالایی برخوردار هستند و نیازمند مطالعه و تلاش فراوان دانشجو هستند.
استرس شغلی: کار در زمینه حقوق خانواده، به دلیل ماهیت حساس و پیچیده دعاوی خانوادگی، می‌تواند استرس‌زا باشد.
مواجهه با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی: فارغ‌التحصیلان این گرایش، در کار خود با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مختلفی مانند خشونت خانگی، فقر، و اعتیاد به مواد مخدر، روبرو می‌شوند.
رقابت بالا در بازار کار: با توجه به محبوبیت این گرایش، رقابت برای یافتن شغل مناسب در این زمینه، به خصوص در ابتدای کار، می‌تواند بالا باشد.
نیاز به به‌روزرسانی مداوم دانش: قوانین و رویه‌های قضایی مرتبط با خانواده دائماً در حال تغییر است، 
بنابراین فارغ‌التحصیلان این گرایش باید دانش خود را به طور مداوم به‌روزرسانی کنند.

علاوه بر این، بازار کار گرایش حقوق خانواده نیز ممکن است با چالش‌هایی روبرو باشد، از جمله:

کاهش تقاضا برای برخی از خدمات حقوقی: با توجه به افزایش آگاهی حقوقی مردم، ممکن است تقاضا برای برخی از خدمات حقوقی مانند تنظیم وکالت‌نامه‌ها و اظهارنامه‌ها، کاهش یابد.
تغییر در ساختار خانواده: با توجه به تغییراتی که در ساختار خانواده در جوامع مدرن 
رخ داده است، مانند افزایش طلاق و ازدواج مجدد، ماهیت دعاوی خانوادگی نیز در حال 
تغییر است و این امر می‌تواند برای برخی از فارغ‌التحصیلان این گرایش، چالش‌برانگیز باشد.

نکاتی که باید قبل از انتخاب گرایش حقوق خانواده در نظر بگیرید:

به سختی‌ها و چالش‌های این گرایش واقف باشید.
از انگیزه و تعهد کافی برای کار در این زمینه برخوردار باشید.
توانایی مقابله با استرس و مشکلات را داشته باشید.
آمادگی به‌روزرسانی مداوم دانش خود را داشته باشید.

اگر این شرایط را دارید، و علیرغم معایب موجود، به این گرایش علاقه‌مند هستید، می‌توانید با تلاش و پشتکار، در این زمینه موفق شوید.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده

مهاجرت  می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده  فراهم کند. این افراد می‌توانند برای ادامه تحصیل یا کار به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

مهاجرت تحصیلی

فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به دانشگاه‌های معتبر در کشورهای دیگر  بروند. برای این کار، لازم است که مدارک تحصیلی خود را به زبان کشور مقصد ترجمه و  ارائه کنند. همچنین، باید در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها شرکت کرده و  نمره قبولی را کسب کنند.

برخی از کشورهایی که  دانشگاه‌های  معتبری در  زمینه حقوق خانواده دارند عبارتند از:

آلمان: دانشگاه‌های هایدلبرگ، هومبولت برلین، و مونیخ
فرانسه: دانشگاه پاریس 1 پانتئون سوربن، دانشگاه نانسی 2، و دانشگاه لیون 3
ایتالیا: دانشگاه بوکنی، دانشگاه ساپینزا رم، و دانشگاه فلورانس
اسپانیا: دانشگاه کامپلوتانس مادرید، دانشگاه بارسلونا، و دانشگاه اتونومای مادرید
انگلستان: دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، و دانشگاه کالج لندن

مهاجرت کاری

فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده  می‌توانند برای کار به عنوان وکیل، مشاور حقوقی، یا کارشناس حقوق خانواده به کشورهای دیگر  مهاجرت کنند. برای این کار، لازم است که مدارک تحصیلی و  تجربه کاری خود را به زبان کشور مقصد ترجمه و  ارائه کنند. همچنین، باید از قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در آن کشور  اطلاع داشته باشند.

برخی از کشورهایی که  فرصت‌های شغلی مناسبی برای  فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده  دارند عبارتند از:

کانادا: به دلیل کمبود نیروی متخصص در  زمینه حقوق خانواده، کانادا  مقصد مناسبی برای  مهاجرت کاری  این افراد  است.
استرالیا:  استرالیا  نیز  از جمله  کشورهایی است که  نیاز به  متخصصان حقوق خانواده  دارد و  فرصت‌های شغلی مناسبی را برای  این افراد  فراهم می‌کند.
نیوزیلند:  نیوزیلند  نیز  از جمله  کشورهایی است که  برای  فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده  فرصت‌های شغلی مناسبی  دارد.
امارات متحده عربی: امارات متحده عربی  نیز  به دلیل  رشد اقتصادی  و  افزایش  تقاضا برای  خدمات حقوقی،  مقصد مناسبی برای  مهاجرت کاری  فارغ التحصیلان گرایش حقوق خانواده  است.
آلمان:  آلمان  نیز  از جمله  کشورهایی است که  نیاز به  متخصصان حقوق خانواده  دارد و  فرصت‌های شغلی مناسبی را برای  این افراد  فراهم می‌کند.

نکاتی که باید قبل از مهاجرت در نظر بگیرید:

از قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت به کشور مقصد  اطلاع داشته باشید.
مدارک تحصیلی و  تجربه کاری خود را به زبان کشور مقصد ترجمه و  ارائه کنید.
از شرایط زندگی و کار در کشور مقصد  اطلاع پیدا کنید.
برای  مقابله با چالش‌های  مهاجرت  آماده باشید.

چاپ مقاله در گرایش حقوق خانواده

چاپ مقاله در گرایش حقوق خانواده می‌تواند یکی از راه‌های ارتقای رزومه علمی و  به اشتراک گذاشتن یافته‌های تحقیقاتی شما با دیگران باشد. 

مراحل چاپ مقاله در این گرایش:

1. انتخاب موضوع:

موضوعی را انتخاب کنید که در حوزه حقوق خانواده جدید،  مهم  و  دارای  کاربرد عملی باشد.
  اطمینان حاصل کنید که موضوع  شما  به اندازه کافی  خاص  باشد تا بتوانید  در مورد آن  تحقیق  جامعی  انجام دهید.

2. انجام تحقیق:

  منابع  مرتبط  با  موضوع  خود را جمع آوری  و  مطالعه  کنید.
  از جمله  منابع  مرتبط  می‌توان  به  کتب،  مقالات،  قوانین،  و  آراء  دادگاه‌ها  اشاره کرد.
  اطلاعات  جمع آوری شده  را  به طور  منظم  و  دقیق  یادداشت  کنید.

3. نگارش مقاله:

  مقاله  خود را  با  رعایت  ساختار  و  فرمت  مناسب  بنویسید.
  از  زبان  واضح  و  سلیس  استفاده  کنید.
  استدلال‌های  خود را  به طور  منطقی  و  منسجم  ارائه  دهید.
  از  منابع  استفاده شده  در  مقاله  خود  به طور  صحیح  ارجاع  دهید.

4. انتخاب مجله:

  مجله‌ای را انتخاب کنید که در حوزه حقوق خانواده  معتبر  باشد و  مخاطبان  هدف  شما  آن را  مطالعه  کنند.
  به  دستورالعمل‌های  نویسندگان  مجله  دقت  کنید  و  مقاله  خود را  مطابق  با  آنها  فرمت  دهید.

5. ارسال مقاله:

  مقاله  خود را  به  صورت  آنلاین  یا  پستی  به  مجله  ارسال  کنید.

6. داوری مقاله:

  مقاله  شما  توسط  داوران  مجله  بررسی  خواهد شد.
  اگر  داوران  مقاله  شما  را  مناسب  چاپ  دانستند،  به  شما  اطلاع  داده  خواهد شد  و  از  شما  خواسته  می‌شود  که  اصلاحات  لازم  را  در  مقاله  خود  انجام  دهید.

7. چاپ مقاله:

  پس  از  انجام  اصلاحات  لازم  و  تایید  نهایی  داوران،  مقاله  شما  در  مجله  چاپ  خواهد شد.

ارتقای رزومه علمی: چاپ مقاله در یک مجله معتبر می‌تواند به شما در ارتقای رزومه علمی و  کسب  امتیاز  در  مصاحبه‌های  شغلی  و  آکادمیک  کمک کند.
به اشتراک گذاشتن یافته‌های تحقیقاتی: چاپ مقاله  فرصتی  برای  شما  فراهم  می‌کند  تا  یافته‌های  تحقیقاتی  خود  را  با  دیگران  به  اشتراک  بگذارید  و  از  نظرات  و  بازخوردهای  آنها  استفاده  کنید.
افزایش اعتبار علمی: چاپ مقاله در یک مجله معتبر می‌تواند به افزایش اعتبار علمی شما در  زمینه  حقوق  خانواده  کمک  کند.

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: