معرفی رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی

برای مشاهده برخی از کلمات کلیدی ایران‌تز رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی مقاله زیر را مطالعه نمایید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی

 

علم فلسفه، مادر همه علم‌هاست. علوم مختلفی به پاسخ پرسش‌های بنیادین، چیستی و ریشه کائنات، خرد، ذهن، آگاهی، خدا و ... می‌پردازند. فرق رشته فلسفه با دیگر علوم این است که در رشته فلسفه، استدلال صورت می‌گیرد و پاسخ‌ها بر اساس منطق، دلایل قطعی و مبرهن و دلیل و مدرک است. فلسفه تطبیقی، مربوط به فلسفه در سنتها و فرهنگ های مختلف بخصوص غرب و آسیا هست.

در رشته فلسفه تطبیقی همانطور که از نامش پیداست، بررسی تطبیقی سنتها، آئین‌ها و مذاهب مختلف در مباحث فلسفی صورت می‌گیرد. فارغ التحصیلان رشته فلسفه در بازار کار معلمی، استاد دانشگاه، نویسندگی، خبرنگاری و روزنامه نگاری، روابط عمومی و از این دست مشاغل می‌توانند مشغول به کار شوند.

 در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته فلسفه تطبیقی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Journal of Applied Philosophy

572

1.405

0.000880

Educational Philosophy and Theory

1,311

1.267

0.001460

PHILOSOPHY OF SCIENCE

3,386

1.217

0.002340

RADICAL PHILOSOPHY

350

0.895

0.000800

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

آموزه های فلسفه اسلامی

دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی

غرب شناسی بنیادی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه

دانشگاه تهران

فلسفه علم 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشهای تفسیر تطبیقی

دانشگاه قم

الهیات تطبیقی 

دانشگاه اصفهان

اندیشه نوین دینی

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی عبارتند از:

آئین مانی
 
آذربایجان
 
آزادی استعلایی
 
آزادی گرایی
 
آسمان
 
آشنایی‌زدایی
 
آغاز آفرینش
 
آفرینش
 
آفرینش انسان
 
آفرینش‌‌گرایی
 
آلوسی
 
آلوین پلنتینگا
 
آلیسم
 
آناکسیماندروس
 
آنتروپی
 
آنتی کریست
 
آنه ماری شیمل
 
آکوئیناس
 
آکویناس
 
آگاهی
 
آگوستین
 
آیت‌الله مطهری
 
ابراهیم
 
ابطال پذیری
 
ابن رشد
 
ابن رشدیان
 
ابن‌سینا
 
ابن‌عربی
 
ابن‌قیم جوزی
 
ابن‌میثم
 
ابوالصلاح حلبی
 
اتحاد
 
احادیث اهل بیت(ع)
 
احتمال گرایشی
 
احد
 
احساس اخلاقی
 
احساس دینی
 
اختیار
 
اختیار انسان
 
اخلاق
 
ادراک
 
ادیان
 
ادیان ابراهیمی
 
ادیان توحیدی
 
ادیان خداباور
 
ادیان‌توحیدی
 
اراده
 
اراده گزافی
 
ارادۀ نیک
 
ارتباط وحیانی
 
ارتباطات‌میان‌ادیانی
 
ارتباطات‌میان‌فرهنگی
 
ارزش اصیل
 
ارزش‌شناسی
 
ارسطو
 
اریک فروم
 
ازخودبیگانگی
 
ازلیت
 
استدلال انتفاء
 
استشراق
 
اسفار
 
اسفار خمسه
 
اسقاط عذاب
 
اسلام
 
اسلام و کمال
 
اسم
 
اسماء شرعی
 
اسماء مدح و ذم
 
اسماء و صفات
 
اسماء و صفات الهی
 
اسماعیل
 
اسپینوزا
 
اشاعره و معتزله
 
اشراق
 
اشعیاء
 
اصالت
 
اصحاب ایکه
 
اصل آنتروپیک
 
اصل دوم ترمودینامیک
 
اصل علیت
 
اصلاح
 
اصول
 
اعتزال
 
اعتماد
 
اعدام
 
افق هرمنوتیکی
 
اقرار زبانی
 
الاهیات
 
الاهیات سلبی
 
التزام اخلاقی
 
الحاد
 
القاء قلبی
 
الله
 
المنار
 
المیزان
 
الهیات
 
الهیات اسلامی و مسیحی
 
الهیات امید
 
الهیات تاریخی
 
الهیات تطبیقی
 
الهیات سامانمند
 
الهیات لیبرال
 
الهیات مسیحی
 
الهیات ناظر به ادیان
 
الهیات نو
 
الهیات کاتولیک
 
الواحد
 
الگو
 
الگوهای ارتباط وحیانی
 
الگوهای ارتباطی
 
الگوی رفتار ارتباطی
 
امام خمینی
 
امام مهدی(ع)
 
امت اسلامی
 
امثال
 
امر الوهی
 
امر بین الامرین
 
امور حتمی
 
امکان فقری
 
امید
 
امیرالمؤمنین(ع)
 
انبیا
 
انتخاب جنسیت
 
انجیل
 
انحصارگرایی
 
انحصارگرایی دینی
 
اندیشه
 
انسان
 
انسان شناسی عرفانی
 
انسان کامل
 
انسان‌شناسی
 
انسان‌شناسی دینی
 
انگیزش
 
اهل بدعت
 
اهل سنت
 
اوتاره
 
اَبَرذهن
 
اگزیستانسیالیسم
 
ایران
 
ایرنائوس
 
ایزدی
 
ایمان
 
ایمان و عقل
 
ایمانوئل کانت
 
این‌همانی شخصی
 
باده
 
بازی‌های زبانی
 
باطنیه
 
باور به خدا
 
باور دینی
 
باوراخلاقی
 
باورهای دینی تأمّلی
 
باورهای دینی شهودی
 
بداء
 
بداءپذیری
 
بدن
 
براهین اثبات خدا
 
برسم
 
برهان اجماع عام
 
برهان حرکت
 
برهان صدیقین
 
برهان فطرت
 
برهان نظم
 
برکت
 
بسیط
 
بقایا
 
بلمی
 
بهشت گمشده
 
بوئتیوس
 
بودای پنجم
 
بین‌الاذهانی
 
تأویل
 
تأویل قرآنی
 
تأیید
 
تاریخ علم
 
تاریخ فلسفه
 
تاریخ فلسفه دین
 
تایلور
 
تبارشناسی
 
تثلیث
 
تجارب مینوی
 
تجربه دینی
 
تجربه وحیانی
 
تجربۀ معنوی
 
تجرد
 
تجسم خلاق
 
تجسّد
 
تجلّی
 
تجلی
 
تحقیق پذیری
 
تحلیل تطبیقی خرد
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل مضمون
 
تدبیرگر
 
تربیت مندایی
 
ترتولیان
 
ترفیع درجه
 
تسامح
 
تسلسل
 
تشان
 
تشبیه در عین تنزیه
 
تشکیک
 
تشکیک عامی و خاصی
 
تشکیک وجود
 
تشیع
 
تصادف
 
تصدیق
 
تصوف
 
تصوف اسلامی
 
تصویر خدا
 
تطبیقی
 
تعارض
 
تعالی
 
تعامل‌ادیان
 
تعلیم
 
تعمید
 
تعیّن واجب‌الوجود
 
تفسیر
 
تفسیر القرآن الکریم
 
تفسیر درمان‌گرانه
 
تفسیر نمادین مفاهیم دینی
 
تفسیر کشف الاسرار
 
تفکر
 
تفکیک
 
تقابل‌های معرفتی
 
تقریب‌گرایی
 
تمثال
 
تمثیل
 
تمدن اسلامی
 
تمدن غربی
 
تناسب
 
تنزیه
 
تنظیم ثوابت فیزیکی
 
تنوع دینی
 
توجیه
 
توحیدگرایی
 
تورات
 
توماس
 
توماس آکوئینی
 
توماس آکویناس
 
تومیسم استعلایی
 
تکثر دینی
 
تکلیف
 
تکنولوژی
 
تکنولوژی بدیل
 
تکنولوژی مدرن
 
تیلیش
 
ثابت‌گرایی
 
جادو
 
جامع الهیات
 
جامعه‌شناسی فنّاوری
 
جامعیت
 
جان میلتون
 
جان هیک
 
جبر گرایی
 
جبرئیل
 
جرم
 
جریان ضد تقریب
 
جزمیات مسیحی
 
جسمانیه‌الحدوث
 
جعل
 
جهان
 
جهان شناختی
 
جیوه
 
جهان‌های بی‌شمارحادث
 
حد وسط
 
حدوث
 
حدوث عالم مادی
 
حدوث و قدم قرآن
 
حسن و قبح
 
حسن و قبح تکوینی
 
حسن و قبح شرعی
 
حسن و قبح عقلی
 
حضرات خمس
 
حضرت عیسی(ع)
 
حضرت ‌علی(ع)
 
حق حیات
 
حقانیت ادیان
 
حقوق کیفری
 
حقیقت دوگانه
 
حقیقت محمدی
 
حقیقت محمدی (ص)
 
حقیقت وجود
 
حقیقت‌جویی
 
حقیقه
 
حواریون
 
حکمت خالده
 
حکمت خدا
 
حکمت خسروانی
 
حکمت عملی
 
حکمت متعالیه
 
حکمت مشرقی
 
حیات قبلی نفس
 
خدا و طبیعت
 
خداباوری
 
خداباوری گشوده
 
خداوند
 
خدای غیرمتشخص
 
خدای متشخص
 
خلود
 
خلیفه الهی
 
خواجه نصیرالدین طوسی
 
خود
 
خودآگاهی
 
خودشکوفایی
 
خودیابی
 
خیال
 
خیال متصل
 
خیال منفصل
 
خیر
 
خیر مطلق
 
خیر و شرّ
 
خیرهای برتر
 
دادگی
 
داروینیسم ضعیف
 
داستان طوفان نوح(ع)
 
داعی
 
دانش مدنی
 
دترمینیسم
 
دجال
 
درمان ناباروری
 
درک پیشامفهومی
 
دعا
 
دفاعیه
 
دوگانه‌‌انگاری
 
دْهَرمه
 
دیدگاه آگوستینی-کالونی
 
دین
 
دین اسلام
 
دین زرتشت
 
دین زردشتی
 
دینِ فطری
 
دین‌پژوهی
 
دیویس
 
دیگری
 
دیگری دینی
 
ذات
 
ذبیح
 
ذن
 
رؤیت
 
رؤیت خداوند
 
رابطة نفس و بدن
 
رابطه علم و دین
 
رابطۀ انسان با خدا
 
راز
 
رحمت
 
ردیه
 
رستاخیز
 
رستگاری
 
رسول
 
رفتار
 
رقیقه
 
رنج
 
رند
 
روابط همنشینی و جانشینی
 
روان شناسی وحدت مدار
 
روان‌شناسی
 
روح القدس
 
روحانی
 
رودسری گیلانی
 
روش
 
روش هرمنوتیکی
 
روش‌های کلامی
 
رویکرد برون گروانه
 
رویکرد درون گروانه
 
رویکرد فلسفی
 
رویکرد کلامی
 
زاهد
 
زبان دین
 
زبان قرآن
 
زبان نمادین
 
زبانِ دین
 
زرتشت
 
زردشتیان
 
زروانی
 
زشتی گرائی
 
زمان مقدس
 
زن و کمال
 
زندگی
 
زندگی طبیعی
 
زندگی پس از مرگ
 
زهد
 
سارتر
 
سازگاری
 
ستاره
 
سعادت
 
سعادت حقیقی
 
سفر پیدایش
 
سفیروت
 
سقط جنین
 
سلامت جسمانی
 
سلامت روانی
 
سلب و ایجاب‌های کاذب
 
سمساره
 
سنت
 
سنت آگوستین
 
سنت انباشته
 
سنت‎گرایی
 
سندرز
 
سنگ‌نگاره ها
 
سه گان
 
سهروردی
 
سوآرز
 
سوئین برن
 
سودگرایی
 
سوره هود
 
سوشیانس
 
سوگیری شناختی
 
سپهر دین
 
سکولاریزم
 
سکولاریسم یهود
 
سیاست
 
سیاستگذاری گفتگوی بین ادیان
 
سید حسین نصر
 
سید مرتضی
 
سیدهه
 
سیک
 
شادی در عهد جدید
 
شادی در قرآن
 
شرّ به مثابه ابزار
 
شریعت
 
شعیب
 
شفاعت
 
شقاوت
 
شمول­گرایی
 
شهود
 
شهودی - عقلی
 
شهید مطهری
 
شوان
 
شور
 
شکاکیّت
 
شیخ طوسی
 
شیخ مفید
 
شیطان
 
شیطان پرستی
 
شیعه
 
شیوا
 
صابئین مندائی
 
صادر اول
 
صدوق
 
صدیقین
 
صفات الهی
 
صفات خدا
 
صفت فعل
 
صلیب
 
صمد
 
صورت‌گرایی در اخلاق
 
ضرورت ازلی
 
طباطبایی
 
طبیعت
 
طبیعت‌گرایی
 
طبیعت‌گرایی روش‌شناختی
 
طراحی هوشمند
 
طور وراء عقل
 
ظاهر لفظ
 
ظلوم و جهول
 
عادت
 
عالم
 
عالم ملکوت
 
عدالت
 
عدد وحش
 
عدد یک
 
عدل الهی
 
عدل‌گرایی
 
عدمی‌انگاشتن شرّ
 
عذاب
 
عذاب اخروی
 
عرش
 
عرفان
 
عرفان ابن‌عربی
 
عرفان اسلامی
 
عرفان شیعی
 
عرفان و کمال
 
عزیز نسفی
 
عشق
 
عصر روشنگری
 
عصمت انبیاء
 
عصیان
 
عفو
 
عقل
 
عقل اول
 
عقل فعال
 
عقل نظری
 
عقلانیت
 
عقلی
 
عقل‌گرایی
 
علامه جعفری
 
علامه حلی
 
علامه طباطبایی
 
علت و معلول
 
علم الهی
 
علم جزئی
 
علم حضوری
 
علم مدرن
 
علم مطلق الهی
 
علم میانی
 
علم پیشین خداوند به موجودات
 
علم پیشینی بسیط
 
علم کلی
 
علوم شناختی دین
 
علوم‌ انسانی
 
علیت
 
عناصر هنری
 
عنایت
 
عهد جدید
 
عهد قدیم
 
عهدین
 
عیسی
 
عین القضات
 
عینیت ذات و صفات
 
غایت
 
غایتمندی
 
غایت‌مندی افعال الهی
 
غرب
 
غزالی
 
فارابی
 
فاعل الهی
 
فاعل طبیعی
 
فاعلیت
 
فاعلیت خداوند
 
فخر الدین رازی
 
فخررازی
 
فداء
 
فدیه
 
فراملی‌گرایی
 
فرجام‌شناسی
 
فرشته
 
فرضیۀ متقدم اسناد
 
فرعون
 
فرهنگ
 
فرهنگ و‌ ارتباطات
 
فریزر
 
فضایل معرفتی
 
فضیلت
 
فطرت
 
فعل ارادی
 
فقر وجودی
 
فلسفة اولی
 
فلسفه
 
فلسفه اخلاق
 
فلسفه حق
 
فلسفه دین
 
فلسفه سیاسی
 
فلسفه غرب
 
فلسفه پیشانقدی
 
فلسفه یهودی
 
فلسفۀ اسلامی
 
فلوطین
 
فنا
 
فهم
 
فهم انتقادی
 
فهم تفسیر
 
فهم پذیری
 
فوق تجرد
 
فیزیکالیسم
 
فیض
 
فیلسوف ناب
 
فیلون
 
فینبرگ
 
قادر مطلق
 
قاضی ایجی
 
قاضی عبدالجبار همدانی
 
قاعده لطف
 
قانون آنتروپی
 
قانون جذب
 
قانون دوم ترمودینامیک
 
قبالا
 
قدر
 
قرآن کریم
 
قرائیم
 
قرون وسطی
 
قشیری
 
قصرهای معنوی
 
قضا
 
قلب
 
قوۀ خیال
 
قیصری
 
لافی‌المحل
 
لاهیجی
 
لایب نیتس
 
لوازم خداوند
 
لوگوس
 
مؤلفه‌های غیرمعرفتی
 
مابعدالطبیعه
 
ماده
 
مادیّت
 
مانوی
 
ماهیت
 
ماکس شلر
 
مایکل سلز
 
مبناگروی
 
متافیزیک
 
متن
 
متن قرآن
 
متون زرتشتی
 
متونِ آخرالزمانی
 
مثبت اندیشی
 
مثنوی
 
مجازات
 
محتوم
 
محرمات
 
محمد
 
مخلوقیت
 
مدرنیته
 
مدیتیشن
 
مذهب و عرفان
 
مراحل خلقت
 
مرکاوا
 
مرگ
 
مرگ حرارتی
 
مرگ‌اندیشی
 
مزدیسنی
 
مسأله شر
 
مساله شر
 
مستحبات
 
مستی
 
مسکلیم
 
مسیح
 
مسیحا
 
مسیحیت تبشیری
 
مسیحیت و اسلام
 
مسیحیت و کمال
 
مسیح‌شناسی
 
مشیت الهی
 
مصادیق دجال
 
مطلق وجود
 
معاد
 
معاد جسمانی
 
معاد روحانی
 
معتزله
 
معتزلیان بصری
 
معجزه
 
معراج جسمانی
 
معراج جسمانی- روحانی
 
معراج روحانی
 
معرفت درونی
 
معرفت شناسی اصلاح شده
 
معرفت‌شناسی دینی
 
معرفت‌شناسی فضیلت
 
معنا
 
معنا شناسی
 
معناداری وقایع زندگی
 
معناشناسی
 
معنای زندگی
 
معنویت
 
مفهوم شادی
 
مفید
 
ملا محمدمهدی نراقی
 
ملائکه
 
ملاحظات عملگرایانه
 
ملاشمسا گیلانی
 
ملاصدرا
 
ملاهادی سبزواری
 
ملت
 
ملکات نفسانی
 
ملکوت
 
ملی‌گرایی
 
ممثول
 
منابع کسب شادی
 
منازل سلوک
 
منجی آخرالزمان
 
منطق صدرایی
 
مهبانگ
 
موجود بما هو موجود
 
موسی
 
موفّقیت‌
 
مولانا
 
مولتمان
 
مولوی
 
مَثَل
 
مکاشفه
 
مکان مقدس
 
مکتب تحلیل روانی
 
مکتب کیوتو
 
مک‌گراث
 
میانرودان
 
میبدی
 
میثاق
 
میرداماد
 
نظریۀ این‌همانی
 
نوخاسته‌گرایی ضعیف
 
نوخاسته‌گرایی قوی
 
نیستی
 
نیشیدا
 
پارادایم علمی
 
پارادوکس
 
پاسخ‌های فلسفی
 
پانن برگ
 
پایان جهان
 
پدیدارشناسی
 
پروکلس
 
پسینی
 
پلانتینگا
 
پلنتینگا
 
پلورالیزم دینی
 
پلورالیزم ‌فلسفی
 
پلورالیسم دینی
 
پلورالیسم هنجاری
 
پولس
 
پیامبر(ص)
 
پیامبران
 
پیتر ون اینواگن
 
پیشینی
 
پیمان
 
پیچیدگی کاهش‌ناپذیر
 
چهار مرغ
 
کارل رانر
 
کارکردگرایی تحققگر
 
کتاب مقدس
 
کثرت
 
کثرت حقیقی
 
کثرت گرایی دینی
 
کثرت‌گرایی
 
کرامت
 
کرمه
 
کرکگور
 
کشف
 
کشف معنوی
 
کشف و شهود
 
کشف‌الاسرار
 
کلام
 
کلام امامیه
 
کلام تطبیقی
 
کلام فلسفی
 
کلام قرائیمی
 
کلام مسیحی
 
کلام معتزلی
 
کمال
 
کمال پذیری انسان
 
کنت‌ول اسمیت
 
کنش دینی
 
کواله
 
کُرا دایاموند
 
کیث وارد
 
کیرکگور
 
کیفر
 
گفتگو
 
گفتگوگران
 
گفتگوی بین ادیان
 
گفتگوی بینادینی
 
گفتگوی تعامل‌محور
 
گفتگوی زمینه‌‌محور
 
گفتگوی ضرورت‌محور
 
گفت‌وگوی ادیان
 
گفت‌وگوی بین ادیان
 
گناه
 
گناه اولیه
 
گناه صغیره
 
گناه عملی
 
گناه نخستین
 
گناه کبیره
 
گنوسی
 
گوهر‌انگاری
 
گیاه
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 
معرفی رشته فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 221 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×