معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه را در مقاله زیر مشاهده کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

 

به ادبیات عامه، هنر زبانی هم گفته می شود. ادبیات عامه، شاخه عمومی رشته ادبیات فارسی است که در آن اطلاعات ادبی، رویاها، تخیلات، معضلات نسل های قبل به نسل های آینده منتقل می شود. انتقال زبان و تغییرات آن تحت ادبیات عامه صورت می گیرد.

 

در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

فرهنگ و ادبیات عامه

دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های ادبی و بلاغی

دانشگاه پیام نور

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه عبارتند از :

آتش

آذربایجان

آزادی

آسیب شناسی اجتماعی

آشنایی زدایی

آشنایی‌زدایی

آفرینش

آنیما

آهن

آیرونی زبانی

آیین دادرسی مدنی

ابراهیم ناجی

ابعاد گفتمانی

ابن عاشور

ابن عربی

ابن‌خفاجه

ابهام هنری

اجتماع

احمد عزیزی

احمد غزالی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تعلیمی

ادبیات داستانی معاصر

ادبیات سلطانی

ادبیات پایداری

ادبیات کودک

ادبیّات عرفانی

ارتباطات غیرکلامی

ارغوان

ازهر و مزهر

استعارات بدنی

استعاره

استفهام

اسدی

اسدی طوسی

اسرارنامه

اسطوره

اشاره

اشتغال

اشعار

اضافه

اضافه تشبیهی

اعداد

اعلام جغرافیایی

افسانه

اقتباس

اقتفا

الگوهای فرهنگی

امل دنقل

انتحال

انتقال مفاهیم

انجیل

انسان

انسان کیهانی

انواع ایهام

انواع تکرار

انوری

اَعلام جغرافیایی

اکبر اکسیر

اگزیستانسیالیسم

ایران

ایهام

ایهام تناسب

بابافغانی

باجگاه

باده

باره

بازنمایی بصری

بازنویسی

باستانگرایی

باستانگرایی نحوی

باستانگرایی واژگانی

بامداد خمار

بایزید بسطامی

بدر چاچی

بدیع معنوی

براعت استهلال

برجسته سازی

بررسی تطبیقی

بررسی شخصیت

بررسی صوری و محتوائی

بز زنگوله‌پا

بزرگ علوی

بزگوش

بسامد

بلاغت

بهار

بهزاد کرمانشاهی

بوستان

بوگراند

بیان

بیدل دهلوی

بیش‌اعتناییِ آیرونیک

بیگانه ستیزی

بی‌اعتنایی آیرونیک

تأویل

تاریخ بیهقی

تاریخ جهانگشا

تاریخ جهانگشای جوینی

تاسیان

تجزیه تحلیل کلام

تحلیل الگویی

تحلیل بلاغی

تحلیل بینامتنی

تحلیل رنگ

تحلیل روایی

تحلیل محتوا

تحلیل گفتمان

تداعی معانی

تذکرة بهجت الشعرا

ترافع

ترجمه

ترجمه شعر

ترکان

ترکیب اسمی

ترکیبات فعلی

ترکیب‌سازی

تشبیه

تشبیه تمثیل

تشرّف

تشیّع

تصور

تصوف

تصوّف خراسان

تصویر

تصویر مجازی

تصویرآفرینی

تصویرزبانی

تصویرپردازی

تطبیق بلاغی

تقابل

تقابل دوگانه

تقدیم

تلمیح

تلمیحات شاهنامه ای

تمامیت

تمثیل

تمثیل روایی

تناسب

تناظر

تناقض گویی

تهکّم

توازن

تورات

تَفَرُّد

تکرار

جامعه

جامعه‌شناسی در ادبیّات

جبر و اختیار

جرجانی

جلال الدین محمد مولوی

جمعی

جمله‌ی مرکب

جنبه‎های زیبایی‎شناختی ترجمه

جنگ هفت گردان

جواهرالاسمار

جوینی

حافظ

حدائق السحر

حرف

حرف اضافه

حرف ربط تبدیلی

حضرت ابراهیم (ع)

حقوق اصحاب دعوی

حقیقت

حماسه

حماسه سرایی

حورس

حُسن و دل

خاطرات گذشته

خاطره ی جمعی

خاطره ی فردی

خاقانی

خدا

خرابات

خرافات

خسرووشیرین

خفقان

خلیفه

خمریات

خواجه‎‎عبدالله انصاری

خوانِ هشتمِ اخوان ثالث

داستان

داستان آمدن مهمان پیش یوسف (ع)

داستان عجیب و غریب

داستان غنایی

داستان نویس

داستان همسفر

داستان کوتاه

درد و رنج

دروازه

درون‌مایه

دستور تاریخی

دستور زبان فارسی

دشواری

دفاع از ابلیس

دقوقی

دل

دو

دورة قاجاریه

دیتی رمب

دیدگاه فمینیستی

دیوار شهر

دیوان حافظ

دیوان شمس

دیوان کمال خجندی

ردیف

رستاخیز نباتی

رشیدالدین وطواط

رمانتیسم

رمز

رنگ سیاه

رهی معیّری

روانشناسی

روایت

روایت شناسی

روایت و عشق

روایت‌شناسی

روساختی

رولد دال

ریخت شناسی

زاویه دید

زبان

زبان تن

زبان شاعرانه

زبان شناسی شناختی

زبان عربی

زبان فارسی

زبان معیار

زبان موسیقایی

زبانشناسی

زبانشناسی‌شناختی

زمان

زمینۀ زمانی

زن

زنان

زنان پارسی سرا

زنانِ داستان

زنانِ نویسنده

زندگی واحوال

زنِ جادو

زیباشناسی شعر

زیباییشنایس

ساخت اندیشگانی

ساختار

ساختار آوایی

ساختار روایی

ساختارشکنی

ساختارگرایی

ساقی

ساقی نامه

سبک

سبک شناسی

سبک عراقی

سبک هندی سبک عراقی

سبک‌شناسی

ستم

سجع

سرقت ادبی

سرل

سره‌نویسی

سعدی

سفر

سفر قهرمان

سفرنامه

سلمان

سنایی

سه

سهراب سپهری

سهروردی

سورآبادی

سوز و درد

سکاکی

سکوتِ آیرونیک

سگسار

سیاست

سیاه‌مشق

سیاوش کسرایی

سید قطب

سیر تاریخی قید

سیروس شمیسا

سیمون دوبووار

سیمین دانشور

شاهد بازی

شاهنامه

شب

شخصیت‏ پردازی

شخصی‌سازی زبان

شرح

شعر

شعر آذری

شعر دوره سلجوقی

شعر دورۀ مشروطه

شعر سبک خراسانی

شعر سیاسی

شعر شاملو

شعر عربی

شعر فارسی

شعر فرانو

شعر معاصر

شعر نابینایان

شعر نو

شعر نیمایی

شعر کلاسیک

شعر کودک

شعرشناسی شناختی

شفیعی کدکنی

شوکت بخاری

شگردهای بلاغی

شیوه‏های طنزپردازی

صد کلمه

صدای پای آب

صدر جهان

صدمیدان

صعالیک جاهلی

صعلوک معاصر

صفارزاده

صلح

صنایع لفظی و معنوی

صنعت بلاغی و فنون ادبی

صور خیال

صورت‌های مثالی

صورخیال

صورخیال صائب

ضمیر متصل به فعل

طاهره صفارزاده

طبیعت

طرح‌واره

طنز

طیار

ظهیر کرمانی

عارف اردبیلی

عبدالحمید الدیب

عبدالقاهر جرجانی

عرفان

عرفان و تصوف

عرفان وتصوّف

عشق

عطار نیشابوری

عقل

عقل سرخ

عماد بن محمد الثغری

عناصر داستان

عناصر داستانی

عناصر دیداری

عناصر روایی

عناصر زیباشناسی

عناصر ملی و بومی

عوامل اجتماعی و سیاسی

عین القضات همدانی

غدیر

غزل

غزل حافظ

غزل معاصر

غزلها

غزنویان

غم غربت

فابل

فراهنجاری

فرایند

فرخی سیستانی

فردوسی

فردی

فردیت

فرهادنامه

فرهنگ

فروغ فرخزاد

فروغی بسطامی

فضا

فضای تنشی

فقر

فلسفه

فنا

قاآنی

قافیه

قرآن کریم

قزح

قصاید خاقانی

قصه

قصّه

قصّۀ عاشقانه

قصیده زرقاء یمامه

ققنوس

قوس قزح

قید

قیصر امین پور

قیصر امین‌پور

لامعی گرگانی

لاهوتی

لباس

لحن

لفظ

لیلی و مجنون

مازندران

ماندالا

مثنوی

مثنوی معنوی

مثنوی مولانا

مثنوی مولوی

مجید سعدآبادی

محسوس

محمد حسین شهریار

محمد سلمانی

محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدعلی علومی

محمود درویش

محمود کیانوش

محور همنشینی و جانشینی

مخاطب‌شناسی

مراعات‌النظیر

مرثیه

مرجع ضمیر

مردسالاری

مرکب

مرگ

مسائل اخلاقی و عرفانی

مسندالیه

مشارکین

مشاطۀ بکر سخن

مشاهیر عرفانی

مشروطه

مضامین غنایی

مضمون‌سازی

معانی

معرفت الله

معرفت انسانی

معرّب

معشوق

معقول

معنای لایه اول

معنای لایه دوم

معنی شناسی شناختی

مغان

مفهوم سازی

مقامات حمیدی

مقامات و اصطلاحات عرفانی

مقامات‏عربی

مقامه

مقام‌های مقدس

مقایسه. تحول

منطق‌الطیر عطار

منوچهر آتشی

منوچهری دامغانی

موازنه

موانع و مشکلات سلوک

موسیقی بیرونی

موسیقی شعر

موقعیت اجتماعی زنان

مولانا

مولانا محمد

مولوی

مَآصِیر

مُثُل افلاطونی

مکتب باروک

مکتبی

میترائیسم

مینی مالیسم

میهن

ناامیدی

ناصر خسرو

نامحدودسازی

نثر فنی

نثر پارسی

نحو عربی

نزاری قهستانی

نسیم شمال

نشانه -معناشناسی

نشانه‌شناسی

نصرالله منشی

نظام هایِ گفتمانی

نظامی

نظریة استعاره مفهومی

نظریة عمومی طنز کلامی

نظریه نظم

نقد

نقد اجتماعی

نقد ادبی

نقد اسطوره شناختی

نقد تطبیقی

نقد ساختاری

نقد صورت‌گرایانه

نقد فرمالیستی

نقد فمینیستی

نقد متن و بازخوانی

نقد کهن الگویی

نقدِ جوانمردانِ بغداد

نقیضه-پردازی

نماد

نمادهای کهن الگویی

نهج البلاغة

نوستالژی

نوشتار زنانه

نیشابور

نیما

نیمایوشیج

هارمونی و هماهنگی

هجویری

هرمنوتیک

هزار و یک شب

هفت خان رستم

هفت وادی

همسانی

هنجارگریزی دستوری

هنجارگریزی واژگانی

هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج(سایه)

هوشنگ گلشیری

هویت باستانی

واقعیت شهودی

وامق و عذرا

وجه فعل

وجهیّت

وجه‌شبه

وجوه تشابه و تمایز

وحدت وجودی

وحشی بافقی

ورزش چوگان

وطن

وطن دوستی

ولادیمیر پراپ

ولی دشت بیاضی

ویرجینیا وولف

ویلادیمیر پراپ

ویژگی های مشترک

ویژگیهای سبکی

پائولو کوئیلیو

پارابل

پارادوکس

پارسی‌نگاری

پرتو

پروین اعتصامی

پریشان

پسوند

پونه نیکوی

پوچی

پیر چنگی

پیشوند

چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

ژنت

کاربرد بلاغی فعل

کارکردهای تکرار

کانون روایت

کتاب های مصور

کشف المحجوب

کشف‌الاسرار

کفش های مکاشفه

کلیله و دمنه

کمان ماه

کنایات

کنایه

کنزالسّالکین

کنش گفتار

کهن الگو

کهن‌گرایی

کودک

کودک و نوجوان

کودکان‌کار

کیخسرو

گرشاسبنامه

گرشاسب‌نامه

گزینش‎گری در ترجمۀ شعر

گل

گلستان

گیله مرد

یغمای جندقی

یونگ

یک

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 237 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×